TÜRKİYE MEŞRIK-I A´ZAMININ ALELUMÛM … HAKKINDA CÂRÎ NİZÂMNÂME-İ UMÛMÎSİ, Murkides Matbaası, İstanbul 1339, 66 s., 14x20 cm