BİR KADIN POLİS HAFİYESİNİN SERGÜZEŞTLERİ- ISSIZ GÖL, M. Subhi, Matbaa-i Orhaniye Koll. Şti., İstanbul 1335, 24 s., 13x19 cm

"Philadelphia´nın en meşhur kadın polis hafiyesi Ethel King´in en son harikulade muvaffakiyatından merak-âver vekâyii hâvi sergüzeştleridir."