HÜKÜMDÂR VE EDEBİYYÂT, [Vittorio] Alfieri, çev. Abdullah Cevdet, İctihad Matbaası, Cenevre 1905, 340 s., 13x19 cm

Önsöz kısmından birkaç sayfa ayrık haldedir.