Ay yıldızlı cildinde İLÂVELİ HAZÎNE-İ MEKÂTİB YÂHÛD MÜKEMMEL MÜNŞEÂT, Ahmed Rasim, A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1318, 416 s., 14x20 cm

Eser, örnekler ışığında döneminde kullanılan resmî ve gayriresmî yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.