Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 21.06.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 56 Ürün
Lot: 1 > Kitap
1) Grafoloji: Yazı ile seciye keşfi / İmza ile seciye keşfi 2) Tipoloji: Aşk ve izdivaç keşfi 3) Frenoloji: Kafa tasından tabiat keşfi 4) Şiroloji: El ve parmak izi ile seciye keşfi / Ellerden ihanet ve cürüm keşfi 5) Tıbbî Şiroloji: Aşk ve izdivaç kabiliyeti keşfi
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 550.00₺
Lot: 2 > Kitap
"Musiki duygusunda olduğu kadar terbiye ve nezaketinde de, bu kitabın konusu olan adamın havasına ulaşmayı bilen aziz dostum Sayra Orhan Beye yadigârımdır." ithafıyla imzalıdır. Kapak kompozisyonu ve gravürler: Turgut Zaim *Sırtın alt bölümünde açılma mevcuttur.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 4,750.00₺
Lot: 3 > Kitap
"Hayrettin Soğancı´ya düşünceye ve sanata ilgisini takdirlerimle." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 750.00₺
Lot: 4 > Kitap
"Erol Koç için." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 850.00₺
Lot: 5 > Kitap
"Necati Cumalı´dan Serpil Gülgen´e en iyi dilekler." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 7 > Kitap
"Aktan´lara sevgi, saygı..." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 850.00₺
Lot: 8 > Kitap
"Dr. Cihat E... için." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 9 > Kitap
Kitabın girişinde, Arif Damar´ın askerlerin refakatinde, elleri kelepçeli bir şekilde yürüdüğü fotoğraf yer almaktadır. Necip Yurdunkulu tarafından 1984 yılında, Bozcaada´da çekilen bu fotoğrafın altına Arif Damar tarafından "Özgürlüğü korurken..." notu düşülmüştür... "Atıf Özbilen dostuma değerli ilgisine sevgiyle." ithafıyla imzalıdır. *Metin bölümü sırttan ayrılmıştır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 10 > Kitap
"Defne Halman´a sevgi!" ithafıyla imzalıdır. Kapak düzeni: Ozan Sağdıç
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 11 > Kitap
"Rükşan için..." ithafıyla imzalıdır. *Ön kapak ilk birkaç sayfa ile birlikte ciltten ayrılmıştır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 800.00₺
Lot: 12 > Kitap
"Vartuş´a." ithafıyla imzalıdır. *Sırtın üst ve alt bölümünde açılma mevcuttur.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 1,200.00₺
Lot: 13 > Kitap
"Feriha Aktan Kardeşimize." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 550.00₺
Lot: 14 > Kitap
"Sevgili K. Abay için... Bir aşk hikâye ... Afika dansı. Sevgiyle." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 3,000.00₺
Güncel Fiyat : 3,000.00₺
Lot: 15 > Kitap
"Orhan Arıburnu, Anadolu hâlâ susuyor." ithafıyla imzalıdır. Kapak düzeni: Said Maden
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 16 > Kitap
"Maraş Milletvekili Sayın Hasan Reşit Tankut´a Saygılarımla." ithafıyla, Muğla Millî Eğitim Müdürü Avni Günal tarafından imzalanmıştır. *Arka kapağı eksiktir. Sırtında ve ön kapağında yıpranmalar mevcuttur.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Lot: 17 > Kitap
"Sayın İhsan Ada´ya saygılarımla..." ithafıyla imzalıdır. Kapak kompozisyonu: Ferit Apa
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 19 > Kitap
"Daima hakka karşı adilâne ve asil muamelelerine hayran ve minnetdar olduğum çok muhterem Dr. Lütfi Kırdar´a derin sevgi ve saygılarımla." ithafıyla imzalıdır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 600.00₺
Lot: 21 > Fotoğraf
"Aziz ve büyük dostum: İstanbul Darülfünunu dirikbilimi (dirimbilim?) hocası Dr. Ali Vehbi (Türküstün?) Beyfendiye, Çok değerli ve yüksek iltifatınızı taşıyan tasvirinizi şükranlarla aldım. Karşılık olarak şu değersiz, soluk ve solacak, gölgemi sunuyorum. Arada mekân... bulundukça kendimi size andıracağını umarım. Sizi derin saygılarla selâmlarım."
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 23 > Fotoğraf
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 1,600.00₺
Lot: 27 > Kitap
"Üstad-ı tıp ve edeb Kilisli Doktor Rıfat Bey Efendi biraderimize tuhfe-i tekrim. 15 Mayıs 1919 imza"
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 1,700.00₺
Lot: 28 > Kitap
"Pek muhterem İbrahim Necmi Beyefendi´ye hürmetle takdim. 1 Teşrinisani 926 imza"
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 600.00₺
Lot: 29 > Kitap
"Muhterem Saibe Hf.ye imza"
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 425.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 750.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 39 > Kitap
Dârülfünun Edebiyat ve İlâhiyat fakülteleriyle Dârülmuallimîn’in edebiyat bölümlerinde okutulmak üzere hazırlanmış Farsça bir antolojidir. Müellif, Batılı araştırmacılardan yararlanarak Farsça hakkında bilgi verdikten sonra Rûdekî’den başlayarak Hâfız’a kadar on altı şairin biyografileriyle şiirlerinden parçalara yer verir.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 41 > Kitap
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 650.00₺
Lot: 45 > Kitap
Mevlânâ’nın müridlerinden Ferîdun b. Ahmed Sipehsâlâr’ın kaleme aldığı Farsça menâkıbnâmenin tercümesidir.
Açılış Fiyatı : 4,500.00₺
Güncel Fiyat : 4,500.00₺
Lot: 47 > Kitap
İçinden başlıklar: Kadının Aşk İhtiyacı, Cinsiyetin Ruhi Tahlili, Aşk ve Cilve Ruhi Bir Hazırlıktır...
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 400.00₺
Lot: 48 > Kitap
Safahat adlı eserin tamamı 7 kitaptan oluşmakta olup ilk 6 kitap 1911-1924 yılları arasında yazılmıştır. 7. kitap ise Akif´in Mısır´da yaşadığı dönemde yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. İlk defa 1933´te Kahire´de basılmıştır. Bu lottaki nüshada 7 kitap bir arada bulunmaktadır.
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Güncel Fiyat : 1,700.00₺
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Lot: 51 > Kitap
Açılış Fiyatı : 400.00₺
Filtreler
Toplam : 56 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede