Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 03.05.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 80 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Teşkilât-ı Mahsusa´nın son reisinin; Sultan Abdülhamid ve Yahudiler, İttihat ve Terakki, Kurtuluş Savaşı gibi konularda yakın tarihe ışık tutan anıları… Formaları açılmamış.
Lot: 2 > Kitap
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan´ında ve TBMM´de mebus olarak yer almış; Nafia, Adalet ve Dâhiliye bakanlıkları yapmış bir Cumhuriyet dönemi siyasetçi ve aydınının tanıklıkları…
Lot: 3 > Kitap
Cumhuriyet Döneminin önde gelen gazetecilerinden Abidin Daver´in İstanbul´un yakın dönem içindeki değişimini ele aldığı, kuşe kâğıda basılı fotoğraflarla zenginleştirilmiş konuşmaları… Yazar Feridun Osman´a imzalı…
Lot: 4 > Kitap
Sultan II. Abdülhamid´e dair en yakın tanıklıklardan biri… Çok sayıda fotoğrafla zenginleştirilmiş bir hatırat… *Kitabın son sayfasında el yazısıyla, 27 Mayıs sonrasında yargılanan DP´liler ve aldıkları cezalar yazılmıştır.
Lot: 5 > Kitap
İşgal İstanbul´unda 13´ü polis memuru olmak üzere, 21 kişiyi katleden Hristo Anastadiyas´ın işlediği suçları, İşgal Hükümeti tarafından korunmasını, Türk polisi tarafından takibini ve nihayet öldürülmesini, bizzat tetiği çeken komiser tarafından anlatan kitap... Hrisantos´u öldüren silah, bugün Polis Müzesi´nde sergilenmektedir.
Lot: 7 > Kitap
Türk edebiyatı tarihinin kurucusu Fuad Köprülü tarafından yazılan ve Ahmed Yesevi ve Yunus Emre başlığıyla iki bölümden oluşan bu temel eser; Ahmed Yesevi´nin temsil ettiği Orta Asya Türk tasavvufunun Anadolu´da Yunus Emre ile devam ettiği tezi üzerine kurulmuştur. Eserin en önemli özelliklerinden biri de kaynak zenginliğidir.
Lot: 8 > Kitap
Çok sayıda görsel eşliğinde… Ayrıca arka kapak içinde 50x38 cm boyutlarında "Konya Şehir Haritası" ve "Konya Sirkülasyon Planı" yer alnaktadır.
Lot: 9 > Kitap
Prof. Dr. Osman Turan´ın, Türklerin tarih boyunca "Nizâm-ı Âlem" mücadelesini ele aldığı, en çok okunan temel eseri...
Lot: 10 > Kitap
Atatürk´ün manevi kızı Afet İnan´ın, Atatürk´ün teşviki ve katkılarıyla hazırladığı "Vatandaşlık Bilgisi" kitapları serisinden… İhap Hulusi´nin kapak tasarımıyla…
Lot: 11 > Kitap
Edebiyat tarihçisi, yazar ve mutasavvıf Sadettin Nüzhet Ergun´un, Şeyh Galib monografisi… Kapakta "1. Fasikül" ibaresi yer almasına karşın, eserin devamı yayımlanmamıştır. *Kitap içinde yer yer, Abdülkadir Karahan tarafından kurşunkalemle alınmış notlar vardır.
Lot: 12 > Kitap
Peyami Safa´nın Nazım Hikmet´e ithaf ettiği ünlü romanının birinci baskısı…
Lot: 13 > Kitap
Türk Tarih Tezi´nin oluşturulduğu 1930´lu yıllarda Attila´yı keşfeden dönemin yazar ve şairleri, Batı´yı dize getiren bu büyük Hun hükümdarını Türk tarihine dâhil etmek için çok sayıda roman, şiir ve çeviri türünde eserler verdiler. Peyami Safa´nın, tarihi roman türündeki tek eseri olan "Atila" da Münif Fehim´in kapak tasarımı ve iç resimleriyle, büyük boyda ve hem ciltli hem de karton kapaklı baskısıyla bu dönemin bir ürünü olarak yayımlandı. Attila´yı güçlü ve mağrur bir hükümdar olmanın yanı sıra, tutkulu bir âşık olarak da betimleyen ve büyük ölçüde hayal gücüne yaslanan roman, kırk yılı aşkın bir süre tekrar basılmadı ve yazarın en nadir bulunan eseri oldu. *Sonradan yapılmış bez cildi içinde...
Lot: 14 > Kitap
Nihal Atsız, Oğuz Özdeş, Feridun Fazıl Tülbentçi gibi tarihsel roman yazarlarının öncüsü Abdullah Ziya´dan, Akdenizi bir "Türk gölü" haline getiren Türk korsanlarının hikâyesi…
Lot: 15 > Kitap
Vahşi bir cinayetle noktalanan 41 yıllık yaşamına birçok hikâye, roman ve şiir sığdırabilen Sabahattin Ali´nin (1907 - 1948); bir zamanlar yakın olduğu Nihal Atsız´dan kesin olarak uzaklaşmasına ve Atsız´ın Sabahattin Aliye yönelik olarak "İçimizdeki Şeytanlar" adlı bir broşür yazmasına neden olan romanının ilk basımı...
Lot: 16 > Kitap
Sabiha Sertel´in, Nazım Hikmet´in "Benerci Kendini Niçin Öldürdü" adlı eserinin etkisiyle yazdığı, Hint devrimcilerinin İngiliz emperyalizmine direnişlerini konu alan romanı…
Lot: 17 > Kitap
Toplumcu - gerçekçi edebiyatın öncülerinden Reşat Enis´in hikâyeleri…
Lot: 18 > Kitap
Üç kez idamın eşiğinden dönen İttihatçı, Milli Edebiyat´ın çok okunan romancısı Aka Gündüz´den (Enis Avni) modern bir halk hikâyesi…
Lot: 19 > Kitap
Adeta intihara koşar gibi yaşayan ve bu nedenle de henüz 30 yaşındayken hayata veda eden Kemal Ahmet´in, sağlığında yayımlanan "Sokakta Harp Var" adlı bir tek kitabı vardır. Hakkında, Nazım Hikmet´in yazdığı şiirden başka neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Kemal Ahmet´in bu eseri ise dostu Ahmed Cevad tarafından, ölümünden bir yıl sonra basılmıştır.
Lot: 20 > Kitap
Türk edebiyatında Ahmed Midhat, Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim geleneğinin son halkası… *Kapağında etiket izi var.
Lot: 21 > Kitap
Türk edebiyatında Çingeneler üzerine yazılmış, tümüyle yazarın gözlemlerine dayalı, en gerçekçi ve en güzel roman… Tahir Alangu´nun kütüphanesinden…
Lot: 23 > Kitap
Ruşen Eşref´ten bir Boğaziçi güzellemesi… İyi kaliteli kâğıda, sınırlı baskı…
Lot: 24 > Kitap
Sermet Muhtar Alus´un kitap halinde yayımlanan son romanı…
Lot: 27 > Kitap
Türk şiirinin en çalışkan, en üretken şairi Behçet Necatigil´in, aynı zamanda çok başarılı bir oyun yazarı olduğunun kanıtı… Şair Turgay Gönenç´e imzalı…
Lot: 28 > Kitap
Abidin Dino´nun "elleriyle görmesini bilen bir ressam" olarak nitelediği, mapushane arkadaşı Nâzım Hikmet’in “Köylü ressam” lakabını taktığı ressam ve yazar İbrahim Balaban´ın romanı…
Lot: 29 > Kitap
Marko Paşa´nın çizeri, Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz´ın arkadaşı, sakıncalı karikatürist Mim (Mustafa) Uykusuz´un Hürriyet Karikatürleri…
Lot: 31 > Kitap
Birinci baskısı 1968 yılında yapılan eserin Adam Yayınları´ndaki ilk baskısı…
Lot: 33 > Kitap
Beş Hececilerin en önde gelen şairinden hamasi şiirler…
Lot: 34 > Kitap
Cevdet Kudret´in (Solok), ortak kitap Yedi Meşale´den sonra yayımladığı, en nadir bulunan eseri... *Kitabın arka kapağında ve son iki sayfasında metne temas etmeyen küçük kopukluklar var.
Lot: 35 > Kitap
Cahit Sıtkı Tarancı´nın, henüz tanınmamış bir genç şairken, Peyami Safanın tavassutuyla ve ona ithaf ederek sınırlı sayıda bastırdığı ilk şiir kitabı...
Lot: 36 > Kitap
Yedi Meşalecilerin en has şairinin, yalnızca 300 adet basılmış olan ilk şiir kitabı… *Sırtı özenle restore edilmiş, kapakta lekelenmeler... Ayrıca kimi sayfalarında çok dikkatli bir okurun (belki de bir eleştirmenin) kurşunkalemle aldığı notlar var.
Lot: 37 > Kitap
Ziya Osman Saba´nın önceki şiirlerini de içeren şiir kitabı…
Lot: 38 > Kitap
Kapak ve iç desenler Nurullah Berk´ten…
Lot: 39 > Kitap
Melih Cevdet´in, Garip şiirinden kesin olarak kopuşunun ve kendine özgü bir çizgiye yönelişinin belgesi olan şiir kitabı...
Lot: 40 > Kitap
Türk şiirinin en deneyci şairlerinden... Behçet Necatigil´in ifadesiyle, "Türk şiirinin Uç Beyi" İlhan Berk...
Lot: 41 > Kitap
1940 sonrası Türk şiirinde, gelenekle bağını koparmadan yenileşmeyi başarabilen az sayıdaki şairlerden biri olan Cahit Külebi´nin yurt ve Atatürk sevgisiyle yoğrulmuş şiirleri…
Lot: 42 > Kitap
Türk şiirinin en özgün şairlerinden Özdemir Asaf´ın, kendi kurduğu ve yalnızca kendi kitaplarını yayımladığı yayınevinden, yine kendi tasarımıyla dördüncü şiir kitabı…
Lot: 43 > Kitap
İkinci Yeni´nin en aykırı, en "karaşın" ve en "sivil" şairi, Dinar Bandosu´nun İngiliz Kornosu, Mor Külhani Ece Ayhan´ın üçüncü ve kendisini en iyi tanımlayan şiir kitabı…
Lot: 44 > Kitap
İkinci Yeni´nin ve modern Türk edebiyatının en ünlü ve en sevilen şiir kitaplarından birinin ikinci baskısı…
Lot: 45 > Kitap
İkinci Yeni şairlerinden farklı olarak şiirden başka hemen hiçbir şeyle ilgilenmeyen ve başka türde hiçbir kitap yayımlamayan Edip Cansever´in (1928 - 1986), "Nerde Antigone" ile başlayan dramatik yapıyı sürdürdüğü yedinci şiir kitabı…
Lot: 46 > Kitap
Toplumcu şiirin en önemli şairlerinden Hasan Hüseyin´in üçüncü şiir kitabı…
Lot: 47 > Fotoğraf
Filtreler
Toplam : 80 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede