Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 02.02.2024 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 94 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Osmanlı´nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet´in ilk yıllarında Türk dilbilimi ve halk edebiyatı alanlarında çalışmalar yürütmüş Ignacz Kunos´un, Anadolu seyahatlerinde topladığı ninnileri bir araya getirdiği eseridir.
Lot: 4 > Kitap
Aslı Sanskritçe olan ve bir papağanın (tûtî) ağzından, çoğunlukla kadın - erkek ilişkilerine dair hikâyelerin anlatıldığı ve hikâye türünün en erken örneklerinden kabul edilen bu eser, Doğu edebiyatının, bütün dillere çevrilmiş klasiklerindendir. Kenarında Kâmilü´l-kelâm vardır.
Lot: 5 > Kitap

Askeri tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nın birinci elden tanıklığı...

Lot: 6 > Kitap
87 ila 339 arası sayılar mevcuttur. *Kağıt ömrü tükenmek üzeredir ve sayfa kenarları yıpranmıştır.
Lot: 7 > Kitap
1915 olaylarından mucize eseri sağ çıkabilen ve 1926 yılında Kahire´de vefat eden, özellikle "Yoldaş Pançuni" adlı mizahi romanıyla tanınan, Kayseri kökenli, İstanbullu bir gazeteci olan Yervant Odyan´ın, polisiye roman tutkunu II. Abdülhamid'i ve polisiye roman kahramanları arasında en çok tanınan Sherlock Holmes´i bir araya getirdiği "Abdülhamid ve Sherlock Holmes" adlı eserinin Halep´te yayımlanan Arapça nüshasıdır.
Lot: 9 > Kitap
Osmanlı Devletinin son yıllarında yaşanan acıların hicivli bir yaklaşımla dile getirildiği bu manzumeler, Halil Nihad'ın ilk eseridir. *Sayfalar sırttan ayrılmıştır.
Lot: 11 > Kitap
Tevfik Fikret'in, Edebiyat- Cedide poetikasının dışına çıkarak oğluna ve Türk gençliğine hitaben yazdığı şiirlerden oluşan ve şairin el yazısından şapografi tekniğiyle çoğaltılarak basılan bu güzel kitap; kapağından kâğıdına, tekniğinden görselliğine kadar, Türk yayıncılık tarihi açısından da o güne kadar benzeri görülmemiş bir örnektir. Avrupa'da basılan pahalı baskılarda olduğu gibi, baş sayfa kenarları tıraşlı ve altın yaldızlı, ağız ve etek sayfa kenarları ise tıraşsızdır.
Lot: 16 > Kitap

İranlı şair Nizami Gencevî tarafından 1197 yılında yazılan bu eser, Nizami'nin hamsesinin son mesnevisidir. Sâsâni hükümdarı Behram'a; 7 prensesin, 7 farklı renkteki köşkte, 7 gece boyunca anlattıkları hikâyeden oluşan Heft Peyker (7 Güzel), Fars edebiyatının, bütün modern dillere çevrilmiş ve nazireler yazılmış klasiklerindendir.

Lot: 18 > Kitap

17. yüzyıl Mevlevi şairlerinden İsmetî'nin divanı...

Lot: 19 > Kitap
Sayfalar sırttan ayrılmış haliyle.
Lot: 23 > Kitap
"Muhterem edib-i hükemamız Mehmed Ali Ayni Beyefendi Hazretleri´ne kardeş armağanı" ithafıyla 15 Teşrinsani 1330 tarihinde imzalanmıştır.
Lot: 24 > Kitap

Kaşgarlı Mahmud tarafından, 1072 yılında Araplara Türkçe öğretmek amacıyla, Türkçe - Arapça ansiklopedik bir sözlük olarak yazılan ancak varlığı bilinmesine karşın, 1915 yılına kadar mevcut bir kopyasına rastlanmayan ve Ali Emiri Efendi tarafından gün yüzüne çıkarılan bu eser, İslamlık öncesi ve geçiş dönemi Türk dili ve kültürü hakkındaki bütün bildiklerimizin neredeyse tamamını içermektedir. El yazma tek nüshası bugün Fatih Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan Divanü Lugat-it Türk'ün bu ilk basımı, Talat Paşa'nın ricasıyla Kilisli Rıfat gözetiminde hazırlanmıştır.

Lot: 32 > Kitap

Tuğgeneral Mayevski tarafından yazılarak Rus Genelkurmayına sunulmuş resmî bir rapordan oluşan bu eser; genelde Van ve Bitlis vilayetlerinin coğrafyası, nüfusu, idari, sosyal, ekonomik, etnik ve dini yapısı hakkında önemli bilgiler içermekle birlikte, özelde Doğu Anadolu ve Ermeni Meselesi hakkında tarafsız bir gözle yazılmış çok önemli bilgiler içerir. *Arka kapağı eksiktir.

Lot: 34 > Kitap

Önceleri İttihat ve Terakki içinde yer alan ancak Meşrutiyet sonrasında İttihatçılarla arası açılan Mehmed Şerif Paşa'nın Paris'te yayımladığı hatıraları ve hükümete yönelik eleştirileri... Muhaliflerinin, yakışıklılığı dolayısıyla Fransızların taktığı "Beau (güzel) Şerif" (Bö Şerif) lakabını "Boş Herif"e çevirerek alay ettiği Şerif Paşa, 10 Ekim 1915'te New York Times'ta yayımladığı yazısında, İttihatçıların uzun süreden beri Ermenileri yok etmek niyetinde olduğunu belirtmiştir. Cihan Harbi sonrasında Kürdistan Teali Cemiyeti delegesi olarak Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgenin haritasını çıkarmış ve Ermenilere toprak verilmesi halinde Kürdistan'ın da bağımsız bir devlet olarak kurulması gerektiğini savunmuştur.

Lot: 35 > Kitap

Yayımlandığı 1919 yılından itibaren tartışmalara konu olan, 2000'li yıllara kadar Latin harfleriyle defalarca tekrar baskıları yapılan ancak dikkatli araştırmacıların, Abdülhamid'e ait olmadığını ve Süleyman Nazif tarafından yazıldığını keşfettiği eserin ilk baskısı...

"Merhumun hâtırası olmadığı ve hâtıra yazmak hatırından geçmediği hâlde, Süleyman Nazif, tarihle oynarcasına ve -hassa-i temyizden mahrum oldukları için- her şeye, hâttâ kendi malumatlarına inanan birtakım sade diller ve cahillerle eğlenircesine merhumun hâtıratı olmak üzere bir risâle yazıp tab’ ettirmişti (İbnülemin Mahmut Kemal İnal)." *Sayfa kenarlarında ve sırtında yıpranmalar vardır. Alt kısmı su görmüştür.

Lot: 40 > Kitap
Sultan İkinci Abdülhamid tuğralı cildinde.
Lot: 44 > Kitap

Münif Paşa tarafından hazırlanan ve Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye'nin yayını olarak yalnızca 33 sayı yayımlanabilen mecmua, Türkçede yayımlanan ilk bilim dergisi ve Vaka-yı Tıbbiye'den sonra yayımlanan ikinci dergi olma özelliğine sahiptir.

Lot: 45 > Kitap
Münif Paşa tarafından hazırlanan ve Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye'nin yayını olarak yalnızca 33 sayı yayımlanabilen mecmua, Türkçede yayımlanan ilk bilim dergisi ve Vaka-yı Tıbbiye'den sonra yayımlanan ikinci dergi olma özelliğine sahiptir. *Ön ve arka kapağı eksiktir.
Lot: 47 > Kitap

Türkiye'ye Einstein'in Görelilik Teorisi'ni ilk kez tanıtan Mehmed Refik'in (Fenmen) "Aynştayn Nazariyyesi: Mekân, Zaman ve Kütle Mefhumlarının Tebeddülü" adlı kitabından sonra, Hüsnü Hamid'in (Sayman) bu eseri, Görelilik Teorisi ve Einstein üzerine yayımlanan ikinci kitaptır.

Lot: 49 > Kitap

Döneminin en ileri teknolojisiyle basılan eser, özellikle renkli taş baskısı levhalarıyla dikkat çeker.

Filtreler
Toplam : 94 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede