Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 08.12.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 83 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Venedik, 18. yüzyılda siyasi önemini kaybederek Roma´nın baskısından kurtulmuştur. Bu durum Venedik´i özgürleştirmiş; sanatın ve zevkin diyarı haline getirmiştir. Philippe Monnier, şehrin sokaklarına dalarak, lüks ve ihtişamının yanı sıra müzik, resim ve sanatıyla 18. yüzyıl Venedik´inin ruhunu kitabın sayfalarına aktarmayı başarmıştır. Tiyatrosu, görkemli partileri, sıra dışı Venediklileri, burjuvaları ve tüccarlarıyla Venedik´i anlattığı eserinde konuya ilişkin pek çok çizime de yer vermiştir. 
Lot: 2 > Kitap
G. Lenotre eserinde, Fransız Devrimi´nin ardından "Terör Dönemi" olarak adlandırılan dönemde, devrim karşıtlarının yargılandığı ve Paris´te gerçekleşen bir çok idamın kararının verildiği Parlemento´nun eski binasında kurulan Devrim Mahkemeleri´ni konu almıştır. 
Lot: 3 > Kitap
Sovyet tarihi uzmanı Isaac Deutscher, Yosif Visaryonoviç Cuğaşvili olarak başlayan ve Sovyetler Birliği liderliğine uzanan Josef Stalin´in hayatını, mücadelesini eserine konu almıştır. Bunun yanı sıra 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ortasına kadar geçen süreçte Rusya´nın tarihine de eserinde yer vermiştir. 
Lot: 4 > Kitap
Henri Daniel-Rops´un eserinin ilk cildinde, İsa´nın gelişinden önceki Yahudi halkı anlatılmış; ardından yayımlanan ikinci cildinde ise İsa´nın peygamberlik dönemi ve zamanı ele alınmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Başpiskopos Fenelon´un, Hristiyanlık dini hakkındaki genel kuralları açıkladığı eseridir. *Orijinal deri cildinde.
Lot: 8 > Kitap
Eserde, Stefan Zweig´ın Türkçe´ye "Amok Koşucusu", "Kadın ve Manzara", "Olağanüstü Bir Gece", "Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu" ve "Ay Işığı Sokağı" isimleriyle tercüme edilen öyküleri yer almaktadır.
Lot: 10 > Kitap
Fransız şair ve oyun yazarı Henri de Bornier tarafından yazılan dört perdelik bir dram oyunudur.
Lot: 11 > Kitap
Paul Heyse, Alman Edebiyatı´nın üretken isimlerinden biridir, birçok şiir, roman, öykü ve drama eseri kaleme almıştır. "Gedichte", 1910 yılında Nobel Edebiyat Ödülü´ne layık görülen yazarın şiirlerini bir araya getirdiği eseridir.
Lot: 12 > Kitap
Jules Verne´in romanlarının zengin resimli baskılarıyla tanınan Fransız editör ve yayımcı Jules Hetzel tarafından yayımlanan ve yayımcısının şanına yakışır şekilde içinde çok sayıda resime yer verilen, Jules Verne´in, Türkçe´ye "Havadaki Köy" ismiyle tercüme edilen eseri.
Lot: 14 > Kitap

Pierre Loti'nin, "Les Desenchantees" adlı eseri ve Nahid Sırrı Örik çevirisiyle Türkçe tercümesi (Bezgin Kadınlar).

Lot: 17 > Kitap
Bazı sayfaları sırttan ayrılmıştır.
Lot: 29 > Kitap

İngiliz dilbilimci ve paleograf David Diringer tarafından kaleme alınan eserde, insanlık tarihinin dönüm noktası olan yazının keşfinden başlayarak gelişiminin tarihi bir taslağı oluşturulmuştur. Eserde bunun yanı sıra yazı sistemlerinde karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve çeşitli yazı sistemleri mukayese edilmiştir.

Lot: 30 > Kitap

Osmanlı Devleti'nde gizlilik isteyen idari ve mali evraklarda kullanılan, okunması çok güç olan siyakat yazılar hakkında kaleme alınmış eserdir.

Lot: 47 > Kitap
Edebiyat tarihine adları "Yedi Meşaleciler" olarak geçen Sabri Esat (Siyavuşgil), Yaşar Nabi (Nayır), Muammer Lutfi (Bahşı), Vasfi Mahir (Kocatürk), Ziya Osman (Saba), Cevdet Kudret (Solok) ve Kenan Hulûsi’nin (Koray)´ın, 1928 yılında yayımladıkları ortak kitap "Yedi Meşale" ´nin Türkiye´de ve dünyada kabul görmesi üzerine edebi faaliyetlerini devam ettirmek isteyen yedilinin meydana getirdiği dergidir. Dergi´nin sahibi ve mesul müdürü Yusuf Ziya Ortaç tarafından, 1 Temmuz -15 Ekim 1928 tarihleri arasında toplamda 8 sayı olarak yayımlanmış, ancak Alfabe değişikliğinin getirdiği zorluklar nedeniyle daha fazla sayı çıkaramamıştır. Derginin, 6 ila 8 arasındaki sayılarının kapakları latin harfli basılmıştır.
Lot: 49 > Kitap
Endurunlu Fazıl, 18. yüzyılda yaşamış divan edebiyatı şairlerindendir. Enderun mektebinde eğitim gördüğünden Enderunî mahlasını almıştır. Enderun mektebinden eşcinsel ilişkisi nedeniyle atıldığı bilinmektedir. Eşcinsel yaşantısını şiirlerine açıkca taşımıştır; bu nedenle şiirleri Osmanlı döneminde eşcinsel edebiyatı ile alakalı en dikkate değer örneklerdendir. Defter-i Aşk adlı eserinde, şair kendi başından geçen, dört hemcinsi sevgilisiyle yaşadığı maceraları anlattığı mesnevilerden oluşur. Fâzıl´ın saraya alınmasıyla başlayan aşk hikayelerinden birincisi, buradaki ocakzade gençle geçirdiği on iki aylık birlikteliktir. Ardından sarayda tanıştığı Bostancıbaşızâde Süleyman´a âşık olur, ancak genç bir buçuk yıl sonra vefat eder. Fâzıl, "Şehlevendim" dediği bir hânendeyle üç yıl süren bir aşk yaşar ancak bu aşkın ortaya çıkmasıyla saraydan kovulur. Saraydan kovulduktan sonra sefalet çeken Fâzıl, bir çingene çengiye âşık olur. Bu aşk da, çingene gencin evlenmeye karar vermesiyle sona erer. *Sayfalar sırttan ayrılmıştır.
Filtreler
Toplam : 83 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede