Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 17.11.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 150 Ürün
Lot: 1 > Efemera
1960’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Tuncel, aynı yıl Milli Eğitim Bakanı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Tercüme Bürosunda görev üstlendi. Tiyatro, Batı Edebiyatı ve çeviri konularıyla ilgilendi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu başkanlığına getirildi; bilimin, kültürün, sanatın farklı dallarında incelemeler yaptı.
Lot: 2 > Efemera
Mektupta Esat Erar´ın cemiyetin işleyişi, tanıtımı ve yol haritası hakkında mektuptaki kişiyle işlerin yürütülmesi konusunda konuşması mevcuttur.
Lot: 4 > Efemera
Bâbıâli’nin ilk Türk yayımcılarından, kitapçı ve yazar İkdam gazetesinin ve Hilmi kitabevinin sahibi İbrahim Hilmi´nin Hüseyin Rahmi Gürpınar´la ilgili anılarının anlatıldığı bu üç sayfa okuyuculara Hüseyin Rahmi´nin kişiliği ve edebiyata olan yaklaşımı hakkında enteresan bilgiler vermektedir.
Lot: 5 > Fotoğraf
Çağın felsefi ve ideolojik yapısını sorgulayan Malraux´nun yapıtlarında, burjuva toplumuyla ve bu toplumda yaşayan bireylerin varoluşsal sorunlarıyla bir hesaplaşma görürüz. Fotoğraf sol taraftan çok az yıpranmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk ve arkadaşları, yeni ve modern bir devlet yaratmak için eğitimin çok önemli olduğunun farkına vardılar. Bu çerçevede, eğitim alanında yapılan ilk reformlar arasında tarih öğretimine özel bir önem verildi ve ilköğretim tarih müfredat programı 1924 ve 1926 yıllarında iki kez değiştirildi. 1930´larda tarih öğretimiyle ilgili önemli bir karar alındı ve Türk Tarih Tezi yürürlüğe konuldu. Bu çerçevede, ilk ve ortaöğretime yönelik olarak yeni tarih ders kitapları yazıldı ve yüksek öğretimde İnkılâp Tarihi dersleri okutulmaya başlandı.
Lot: 7 > Kitap
Bu çocuk kitabının içinde ayrıca "Küçük Nurten" adında bir başka masalda mevcuttur.
Lot: 8 > Kitap
Bu kitaptaki çocuk piyesleri M. Jagendorf´un derlediği Twenty-Five Non-Royalty Plays for Children kitabından çevrilmiştir.
Lot: 9 > Kitap
Ülkü Tamer´in, mahkeme kararıyla "kitap" olarak kabul edilmeyen, 13 şiirlik şiir dosyası… 12x18 cm boyutlarında, bir yüzüne şiir yazılmış 13 kart ve cepli dosya formunda bir kapak… İlgili kurumlara bir nüshası gönderilmediği için koğuşturmaya uğrayan bu eser, mahkeme kararıyla "kitap" sayılmadığı için beraat etmişti. Türk edebiyatının en ilginç tasarımlı ürünlerinden. Kitabın kapağının üst tarafında yıpranma mevcuttur.
Lot: 10 > Kitap
İkinci Yeni´nin en önde gelen şairi Cemal Süreya´nın ilk ve en ünlü şiir kitabı. Kapaklardaki çizimler yazılar Cemal Süreya tarafından hazırlanmıştır.
Lot: 11 > Kitap
Türk edebiyatında birçok türde eser kazandırmış Yeni Türk Edebiyatı kürsüsünün kurucusu Tanpınar, şiirlerini çok zor beğenen ve onları yayımlamaktan çekinen biridir. Günlüklerinde sık sık şiir konusundaki açmazlarından bahseder. Yahya Kemal´in yanında yetişmiş olması da onu bu konuda olumlu anlamda etkilese de bunun ondan bir şey götürdüğü de aşikâr. Şiir, tıpkı doğanın işleyişi gibi kendisiyle yola çıkan her şeyi kendi lehine dönüştürerek ilerler. Şiir sonsuza kadar yaşamak ister. Tanpınar´ın bu kitabı yine de onun ustalığının izlerini göstermesi bakımından çok önemlidir.
Lot: 12 > Kitap
Dipyazılar, şairin denemelerini ve poetika nitelikte yazılarının toplandığı önemli bir eserdir. Şiir ve okuyucu ilişkisi üzerine ciddi değiniler sunar. Ece Ayhan´ın edebiyata dair görüşlerini anlamlandırmak noktasında hem bu eserin hem de aynı içerikteki Sivil Denemeler Kara´nın büyük önemi vardır. Kitap sırttan ayrılmıştır.
Lot: 13 > Kitap
İlhan Berk, Necatigil’in deyimiyle “şiirimizin uç beyi”, destansı yönünün ağır bastığı, adeta bir Türk Walt Whitman’ı olarak adlandırıldı. İlhan Berk burada sözcüklerin ya da anlamların bir imgeye ulaşmak için kullanılan önemsiz araçlar olduğunun altını çizer. daha çok biçimsel/görsel ve dizenin zihinle kurduğu anlam köprüsünü tamamen yıkan bir şiir geliştirmeye soyunmuştur.
Lot: 14 > Kitap
Ece Ayhan´ın üçüncü şiir kitabı "Ortodoksluklar"ın ilk baskısı, Mehmet Fuat´ın yayınevi De yayınları tarafından yayımlanmıştır.
Lot: 15 > Kitap
Kendisini II. Yeni şairi olarak görmese de, İkinci Yeni´nin en önemli şairlerinden biri olarak tanınan Turgut Uyar´ın (1927 - 1985) dördüncü şiir kitabı. İlk şiiri Yedigün dergisinde çıkmıştı. Kaynak dergisinin bir şiir yarışmasında Arz-ı Hal şiiri ikincilik kazanınca Nurullah Ataç´ın güvendiği şairler arasına girdi. İlk dönem şiirlerinde kişisel yaşantılarının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde durmuştu. Sonraları (1952) toplum ve törelerle çatışan bireyin sarsıntısı diyebileceğimiz şiirler yazdı. 1950 sonrası şiirimizin biçim ve öz bakımlarından yenileştirilmesiyle İkinci Yeni´nin ilk akla gelen şairlerinden; deneme ve yorumlarıyla da günümüz Türk şiirini anlayışla, yetkili değerlendiren yazarlarımızdan biri oldu.
Lot: 16 > Kitap
Yalnızlık Kâbusu kitabı daha sonra Satranç adıyla basılmıştır. Türkiye´de en çok okunan kitaplardan biridir. Satranç oyunu üzerinden Avrupa´nın başka bir yüzünü görmekteyiz.
Lot: 17 > Kitap
Darülbedayi´de Dalbanezo baş karakterini Muhsin Ertuğrul´un oynandığı bu oyun kapitalizm karşısında bir bilim insanının çırpınışını göstermektedir.
Lot: 18 > Kitap
1890’larda 16 yaşında bir lise öğrencisi olarak ilk romanını yayımlayan Hüseyin Cahit, neredeyse ölümüne dek yazmayı sürdürmüş, edebiyat ve siyaset çevrelerinin merkezinde yer almıştı. Anılarından derlenen ve günümüz okuyucusu için sadeleştirilerek notlandırılan bu eseri, 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ortalarına uzanan bir dönemin kültür hayatına geniş perspektifli bir pencere açıyor: Abdülhamit döneminin sansürcü ortamından II. Meşrutiyet’in özgürlükçülüğüne, Tevfik Fikret’ten Mehmet Rauf’a edebiyatımızın önde gelen simalarına, Servet-i Fünun’dan Ulus’a dek farklı ortamlarda, farklı kuşak aydınlarla geçmiş renkli ve meraklı bir hayatı okumak için.
Lot: 19 > Kitap
Refik Halid Karay, Sakın Aldanma, İnanma, Kanma’da, savaş yıllarında yaşanan, parasızlığı, yiyecek, içecek, yakacak kıtlığını, halkın düştüğü sefaleti, söylenen yalanları, aldatmaları alaylı ve hicivli bir üslupla dile getirirken, mütareke yıllarında Hatay - Antakya üzerine kaleme aldığı öyküler ile de okuyucusuna belgesel niteliğinde bir eser sunuyor.
Lot: 20 > Kitap
Büyükada´da geçen sanatçının genç bir adam olarak portresinin sunulduğu bir aşk romanı...
Lot: 21 > Kitap
Kararmış ve sadece yeşil bir ışıkla aydınlanmış zihinleri bir yenilikçi öğretmenin gözünden anlatan roman, Kurtuluş Savaşı´nı Cumhuriyet´in ilk yıllarını anlatmıştır.
Lot: 22 > Kitap
Behçet Necatigil, Sedes´in Fransız Maurice Leblanc´tan "Arsen Lüpen" ve İngiliz Conan Doyle´den "Şerlok Holmes" polis ve dedektif roman çevirileriyle tanındığını belirtir. Ortaç, okurların ünlü Fransız yazarlarının çoğunu Sedes´in kaleminden tanıdığını söyler. Sedes, döneminde popüler romanlar ve günlük olayları konu alan hikâyeler yazmıştır. Bunlar dönemin gerçeklerini yansıtmaması; din, felsefe, siyaset, ekonomik ve sosyal durum gibi konular etrafında teşekkül etmemesi veya bu konulara değinmemesi bakımından kimi çevrelerce eleştirilmiş, sanatsal ve estetik bir değere sahip olmadığı vurgulanmıştır. Alemdar Yalçın, Tanzimat´la birlikte Fransızcadan dilimize çevrilip ilgi gören bu tür romanlar olduğunu belirtirken Sedes´in romanlarında sıradan duygulara seslendiğini, toplumun orta kültür tabakasına ve gençlerine hitap ettiğini, üst kültür gruplarına ise estetik bir haz vermediğini ifade eder. Yeni cildindedir.
Lot: 23 > Kitap
"50 kuşağının öncülerinden Vüs’at O. Bener, öyküleriyle, oyunları ve romanlarıyla geçmişten bugüne modern edebiyatımızın kült yazarlarından biridir. V.O.B., kurmaca ile gerçekliği, birbiri içinde ve birbirinin sınırlarını kurcalayarak, alaysayarak, işi ciddiye bindirerek yaratmış; dilde ve söyleyişte yeni bir biçem ortaya koymuş, sözcükler icat etmiş, yeri geldiğinde fiilleri elinin tersiyle itmiş, çokkatmanlı ve parçalı anlatı evreni kurmuştur. Kapak resmi Fikret Otyam çizimidir.
Lot: 24 > Kitap
Faruk Nafiz’in 1936 yılında yayımlanan Yıldız Yağmuru adlı romanı, iki kısımdan oluşur. İlk kısımda on iki; ikinci kısımda ise on beş alt bölüm yer alır. İlk kısımda romanın başkişisi Ahmet Ziya’nın ekseninde anlatı kişileri tanıtılarak romanın bütününde ele alınan aşk maceralarının ortaya çıkış süreci anlatılır. Romanın ikinci kısmında da yine Ahmet Ziya merkeze alınarak aşk maceralarının gelişmesi ve sonuçlanması aktarılır. Kitap yorgun ve yıpranmıştır.
Lot: 25 > Kitap
Peyami Safa, Türk edebiyatına damga vurmuş büyük romanlar dışında, geçinebilmek amacıyla "Server Bedi" imzasıyla aşk ve cinayet romanları yazmıştır. Bu romanda onlardan biridir.
Lot: 26 > Kitap
Ciltte kitapların orijinal kapakları mevcuttur. Ciltte mevcut olan kitapların isimleri sırasıyla aşağıdadır: 1. Kitap: Cingöz Geldi 2. Kitap: Esrarlı Köşk 3. Kitap: Karanlıkta Bir Işık 4. Kitap: Kadın Cinayeti 5. Kitap: Düşman Şakası 6. Kitap: Tütüncünün Ölümü 7. Kitap: Aynalı Dolap 8. Kitap: Tatavla Cinayeti
Lot: 27 > Kitap
Tarih ve edebiyat hazinemize birbirinden güzel ve ilginç, onlarca eser armağan eden Reşat Ekrem Koçu´nun, Osmanlı ordusunun temel gücü Yeniçeriler hakkında kaleme aldığı, Sabiha Bozcalı´nın nefis resimleriyle süslü eseri...
Lot: 28 > Kitap
Hasan İzzettin Dinamo´dan, "Milli ülkücü kurtuluş savaşımızın 1 numaralı keskin nişancısı Çetin Altan´a..." ithafıyla imzalıdır. 6 Ciltten oluşan bu kitabın kapağı Said Maden tarafından yapılmıştır.
Lot: 29 > Kitap
Hilmi Yavuz´dan, "çok sevgili Yavuz Selim Karakışla için, yakında gurbete gideceksin, gurbette bu şiirler, elbette bu şiirler okunur! Gözlerinden öperim, seni özleyeceğiz!" ithafıyla imzalıdır. Kitabın arka kapağının sol üst köşesinde kopma mevcuttur.
Lot: 30 > Kitap
Can Yücel´den, "Yavuz Selim dosta Can´dan..." ithafıyla imzalıdır.
Lot: 31 > Kitap
İsmet Zeki´den, "Abdurrahim kardeşe candan sevgilerle imzalanmıştır..."17.XI.1976 ithafıyla imzalıdır. Bütün Akdeniz uygarlıklarının beşiği Anadolu’dur, düş değil, bir gerçek, bir tarih oluşumudur bu. Bilgece düşüncenin, sanat yaratmalarının, dinlerin yerden ot bitercesine bittiği, kaynaştığı, çevreye yayıldığı bir yerdir Anadolu.
Lot: 32 > Kitap
A. Kadir´den "Kardeş Yavuz´a sevgiyle..." 1.7.82 ithafıyla imzalıdır.
Lot: 33 > Kitap
Edebiyatımızda umudun ve iyimserliğin kalemi olan Orhan Kemal, Suçlu´da hayatın oyunlarına karşı düşleriyle, hayalleriyle ayakta kalmaya çalışan küçük bir çocuğun erken ve acılı büyüme serüvenini ele alıyor. Orhan Kemal´in Sokakların Çocuğu adlı ünlü romanını ilk cildi olan Suçlu, çocukları sokağa götüren yaşamın, acı dolu yolun anlatımı.
Lot: 34 > Kitap
Abdülhak Hâmit Tarhan’ın Paris elçiliğindeki görevinden azledildikten sonra yazdığı ve dönemin sansürü nedeniyle 1886 yılında Bir Sefilenin Hasbıhâli adıyla yayımlanan eseri. Kitabın asıl adı Kahbe Yahut Bir Sefilenin Hasbihâli´dir normalde. Hâmit, eserin ön sözünde Kahpe’yi yazarken Victor Hugo’nun Sefiller’inden etkilendiğini söyler. İçinde mensur kısımların da bulunduğu eser, tiyatro örgüsü kullanılarak yazılmış ve monolog şeklinde düzenlenmiştir.
Lot: 35 > Kitap
Erken dönem cumhuriyette çocuklar için okuma kitabı.
Lot: 36 > Kitap
Edebiyatımıza Tanzimat´tan sonra yeni bir tür olarak giren romanın gelişmeye başlamasıyla popüler roman tarzı giderek benimsenmeye başlar. Safvet Nezihi 1900´de İkdam gazetesinde yayımlanan Zavallı Necdet romanıyla adını edebiyat camiasında duyurur. Bu roman onun hatrı sayılır bir üne kavuşmasını sağlar. Başta Zavallı Necdet olmak üzere diğer eserlerinde halkı bilinçlendirmeyi gaye edinen Ahmet Mithat´ın izinden gittiği söylenebilir. Bu yönü, geniş kitlelerce tanınmasını da sağlar. Yazarın bu eseri halk arasında çok sevilir ve Safvet Nezihi, "Zavallı Necdet yazarı" olarak tanınır. Edebiyat- Cedide´nin pek çok eserinde olduğu gibi bu kitapta da seçkin kişilerin hayatı söz konusu edilmektedir. Yazarın, geleneksel aile yapısını ele alan Teehhül Aleminde eseriyle de Hüseyin Rahmi´nin yolunu takip etmeye çalıştığı görülür
Lot: 37 > Kitap
Yazarını üne kavuşturan Mehcure (1895), evliliklerdeki sadakatsizliği konu alan bir romandır ve "alma mazlumun ahını çıkara aheste aheste" atalarsözü üzerine kurulmuştur. Kocasını çok seven ve ona tam anlamıyla sadık bir kadın olan "Mehcure", kadınları pençesine düşürene kadar son derece kibar olup sonra gözünü başka bir kadına diken çapkın "Mükerrem" ve evli olduğu hâlde erkekleri baştan çıkarmak amacıyla mesire yerlerine giden "Rana" romanın en önemli kişileridir. Mehcure, 19. yüzyıl sonlarındaki İstanbul ve Osmanlı hayatının izlerinin sürülebileceği bir eser olarak dikkat çeker. Yazar, yazıldığı dönemde Mehcure´nin gördüğü ilgi üzerine bu romanın devamı mahiyetinde Hikmet (1898) adlı romanını kaleme almıştır.
Lot: 38 > Kitap
Genç kızların çoğu kendisi gibi veremlidir. Babası taşrada olduğu için onun hasretine dayanamayıp hasta olan, bir süre sonra yanına giden Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi’ndeki Fikret, yazardan başkası olmasa gerek. Romanlarda kızların babalarına olan yakınlıkları dikkati çeker. Mazinin Sesi romanındaki hem Feriha, hem de adaya hava değişikliğine gelen Nuran’da kendisinden izler vardır. Romanların Yalova, Bursa gibi kendisinin gidip geldiği şehirlerde geçmesi de tesadüfi değildir. Hayatında mutlu olmayı başaramamış, ezici sıkıntıların esiri olmuş yazarın daima ıstırabı, hicran ve hüsranı anlatmış olması hayatın acılı taraflarını görüp göstermesini normal karşılamak gerekir.
Lot: 39 > Kitap
1926 yılında tefrika edilmeye başlanan ve bizzat Mehmet Rauf tarafından “Eylül ’den bile kuvvetli ve şahsiyetli bir eser” olarak değerlendirilen Son Yıldız, edebiyatımızın büyük aşk romanlarından...
Lot: 40 > Kitap
Şadan Bey’in çapkınlıklarından usanan ailesi onu alelacele evlendirir ve kendisinden entelektüel bakımdan üstün olan karısının köşküne içgüveyi verir. Şadan Bey evlenmiştir, ancak çapkınlıktan vazgeçmez. “Karımı Nasıl Aldattım” başlığıyla açılan roman, adeta gönül ilişkileri resmi geçidine dönerek okuru, hatta Şadan Bey’i bile şaşırtmayı başarıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar, genel toplumsal ahlakı irdelerken kurguladığı girift olay örgüsü, ilginç karakterleri ve mizahi diliyle okuruna sürükleyici bir hikâye anlatıyor. Şahıs cilttli orijinal kapağı korunmuştur.
Lot: 41 > Kitap
Aka Gündüz’ün romanlarında toplumu ilgilendiren pek çok meseleye eğildiği görülür. Düşmüş kadınlar, hırsızlar, kadın hakları, dini inanışlar, cehalet, dostluk, yardımlaşma, harp yıllarının sıkıntıları, sosyal kurumların aksayan yönleri, hor görülen meslekler, yazarın romanlarında ele aldığı sosyal meselelerdir.
Lot: 42 > Kitap
Bir Muadele-i Sevda, “Bir Sevda Denklemi” demektir. Romanda olaylar, eserin kahramanlarından Naki’nin ağzından nakledilmektedir. Naki, zengin bir ailenin el üstünde tutularak büyütülmüş oğludur. Üçüncü karısı Bedia’yı, evlendikleri gece aralarında geçen tartışmalar sonucu babasının evine gönderir. Sonra da pişman olarak peşine düşer ve barışırlar. Ancak Bedia bu evliliği babasının zoruyla yapmıştır. Aslında Fatin adlı bir genci sevmektedir ve ailesi buna karşı çıkmıştır. Bedia evlendikten sonra da Fatin’le ilişkisine devam eder. Naki bu gerçeği daha sonra anlar. Karısının Fatin’e yazdığı mektupları ve Fatin’in fotoğrafını bulup da karısını sorguya çekince Bedia bir bunalım geçirir, çocuğunu düşürür, ağır hastalanınca da Naki onu boşar. Bedia, babasının evine döner, iyileşir ve Fatin’le evlenir. Yeni şahıs cildinde orijinal kapak korunmuştur.
Lot: 43 > Kitap
Prevost, Kadın Mektupları´nda, katı toplum kurallarıyla ev içine hapsedilen kadının bu yazgıya başkaldıran ince duyarlığını yasadışı aşk ilişkileri içinde dile getiriyor. Dönem cildindedir.
Lot: 45 > Kitap
Tanzimat dönemi ile birlikte yeni yazışma kurallarını ortaya koymak amacıyla türlü eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri de Ahmet Rasim´in "İlâveli Hazine-i Mekâtib Yahud Mükemmel Münşeât" adlı eseridir. Eser, yazıldığı dönemde kullanılan hem resmî hem de gayr-i resmî birçok yazışma türünü içinde barındırır, yazışma türleri ve kuralları hakkında önemli bilgiler verir, örnekler sunar. Dönem cildindedir.
Lot: 46 > Kitap
Sömürge mirasının Müttefiklerin Asya´daki savaş çabalarını nasıl aşağı çektiğine dair net bir değerlendirme ve 1945´ten sonra ne olacağına dair ileri görüşlü bir tahmin. Kitabın şömizi sırttan ayrılmıştır.
Lot: 47 > Kitap
Şömizi sırttan çok az yıpranmıştır.
Lot: 48 > Kitap
Yeni Türkiye´nin oluşumunun tarihsel izlerinin sürüldüğü önemli bir çalışma...
Lot: 49 > Kitap
Osmanlı kadınını tanımak isteyen okurların dışında kadın çalışmaları için önemli bir kaynak kitap.
Lot: 50 > Kitap
Havana kıyısı açıklarındaki Körfez Akıntısı´nda geçen Hemingway´in muhteşem masalı, yaşlı bir adam, genç bir çocuk ve dev bir balığın hikayesidir. Hemingway´e Nobel Edebiyat Ödülü´nü kazandıran Yaşlı Adam ve Deniz´di . Burada, mükemmel bir şekilde hazırlanmış bir hikayede, insanın içinde yaşadığı unsurlara meydan okumasının güzelliğine ve acısına dair eşsiz ve eskimeyen bir vizyon var.
Lot: 51 > Kitap
Anadolu´nun başlangıçtan M.Ö. II. binyılın sonuna kadar özlü arkeoloji ve kültürünü veren bu el kitabının ilk bölümü "Küçük Asya´da tarih öncesi ve klasik devir öncesi arkeolojisi" adını taşımakta ve 19. yüzyıldan günümüze kadar Anadolu´da yapılagelmiş olan çalışmaların bir tarihçesini vermektedir.
Filtreler
Toplam : 150 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede