Anasayfa /
SAHAFİYE
SAHAFİYE
SAHAFİYE, 10.11.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 77 Ürün
Lot: 3 > Fotoğraf
Hasan Âli Yücel´in MEB´deki öğretmenlik dışında ilk görevi 1927 yılında getirildiği İstanbul Maarif Eminliğidir.
Lot: 5 > Fotoğraf

"Sanatkar Yervant…" ithafıyla imzalıdır. 

Lot: 8 > Fotoğraf
Nâzım Hikmet, 50´li yıllardan sonraki yurtdışı gezilerinde dünya barışı adına gezilere çıkmış, kültür-sanat etkinliklerinde konuşmalar yapmıştır. 1957 yılında Bulgaristan´ın Vidin şehrine giden Nâzım Hikmet, yörenin halkıyla buluşmuş, onların sorunlarını çözmeye çalışmıştır.
Lot: 10 > Dergi
Servet-i Fünûn dergisinin Meşahir-i Muharririn koleksiyonundan...
Lot: 11 > Kitap
Saadettin Nüzhet Ergun'un, Türk edebiyatının en kapsamlı "Tezkire-i Şuara"sını yazmak niyetiyle başladığı ancak hastalığı ve nihayet erken ölümü üzerine, yalnızca 98 fasikül (1432 sayfa) yayımlayarak "F" harfine kadar getirebildiği ünlü eserinin ilk cildi... Türk Şairleri, yarıda kalmış olmasına karşın, alanında son derece önemli bir eser olarak kabul edilmiş; pek çoğu hemen hiçbir kaynakta yer almayan 1074 şairi şiirlerinden örneklerle nisyana terk edilmekten kurtarmıştır. 
Lot: 12 > Kitap
Mimar Mehmed Ağa ve risalesi hakkında Tahsin Öz´ün edisyon kritiği.
Lot: 13 > Kitap
Atasoy bu kitapta tarihsel olarak Kandilli´nin tarihi, mimarı ve sosyolojisi hakkında incelemelerde bulunmuştur. Kitapta 24 sayfalık Kandilli ve Boğazla ilgili planların, haritaların ve tarihi eserlerin fotoğrafları mevcuttur.
Lot: 17 > Kitap
Daha önce Türkçede farklı tip ve boyutlarda defalarca yayımlanan Küçük Prens'in, tasarım olarak aslına en uygun ilk basımı... Sander Yayınları kurucusu Necdet Sander çevirisiyle...
Lot: 18 > Kitap
Bu kitapta, Arzı-ı Hal, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Türkiyem ve Tütünler Islak kitapları mevcuttur.
Lot: 19 > Kitap
Yaşadım, Ressam ve Şair Bedri Rahmi Eyüboğlu´nun ölümünden sonra yayınlanan şiir kitaplarındandır.
Lot: 20 > Kitap
Özdemir Asaf´ın ikinci şiir kitabı. 1955´te Yuvarlak Masa Yayınları´nı kurdu. İkilikler ve dörtlüklerden oluşan ilk şiirlerinde yoğun bir söyleyiş özelliği göze çarpar. İnsan toplum ilişkilerine yönelik temaları konu edinerek düşündürücü bir şiir evreni kurmuştur. Duygu ve düşünce yoğunluğuyla birlikte, alay ve taşlama şiirine egemen olan ögelerdir. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve bireysel yanlarını sen ben ikileminde vermiştir. Çok kullandığı sevgi, ayrılık, ölüm temaları, son dönem şiirlerinde giderek yerini kaçış ve umutsuzluğun tedirginliğine bırakmıştır. Kitabın şömizinde kopma mevcuttur.
Lot: 21 > Kitap
Bazı çok sevdiğimiz yazarlar, şairler var ki, onlara bu dünyada yaşanan acılar çok fazla geliyor. 29 yaşında hayatına son veren Nilgün Marmara da bu hassas kalplerden biriydi.
Lot: 22 > Kitap
İsmet Özel, şiirin özüne ve estetiğine uygun olarak bireysel odaklı şiirler kaleme almıştır. Bu noktada en önemli dayanağı, zihinsel işleyişi tamamen serbest bırakıp ortaya çıkan her ne ise onu, sonradan bilinçli bir düzene sokarak şiirin sınırlarına dâhil etmekti. Şairin ilk şiirleriyle edebiyat ortamında çarpıcı bir biçimde yer bulması da söz konusu olan bu dayanaktan hareket ederek “şair oluş ile insan oluş” arasındaki boşluğu yaratıcı söyleyişle dolduruyor olmasıyla mümkün oldu.
Lot: 23 > Kitap
İkinci Yeni şairlerinden farklı olarak şiirden başka hemen hiçbir şeyle ilgilenmeyen ve başka türde hiçbir kitap yayımlamayan Edip Cansever´in toplu şiirlerine dâhil etmediği İkindi Üstü sayılmazsa, dördüncü şiir kitabıdır. Ferit Öngören´in kapak tasarımı ve desenleriyle...
Lot: 24 > Kitap
Orhan Veli ve Oktay Rifat´la birlikte Türk şiirinde en köklü devrimi gerçekleştiren Garip Hareketi´nin üç şairinden biri olan Melih Cevdet Anday´ın, Garip çizgisindeki şiirlerinden oluşan ilk kitabı...
Lot: 25 > Kitap
Lise yıllarında tanıştığı Orhan Veli Kanık ve Melih Cevdet Anday’la birlikte çıkardıkları Garip adlı kitapla yeni Türk şiirinin kurucuları arasında yer alan Oktay Rifat,1956 yılında yayımladığı Perçemli Sokak adlı kitapla, aynı dönemde ortaya çıkan İkinci Yeni akımına koşut bir çizgi içine girdi; kimi eleştirmenler tarafından da bu akımı başlatan ozanlardan biri sayıldı. Başlangıçta, dönemine göre yeni bir hava içinde güçlü aşk şiirleri, halk deyim ve söyleyişlerinden yararlanan başarılı taşlamalar yazan Oktay Rifat, Perçemli Sokak’tan sonra her kitabında yeni bir ses ve biçim arayışıyla okurun karşısına çıktı. Resimler: Nurullah Berk
Lot: 26 > Kitap
Ece Ayhan’ın 1955-58 yıllarında yazdığı ilk şiirlerinden oluşan Kınar Hanımın Denizleri (1959), Ece Ayhan´ın 1955-1958 yıllarında yazdığı ilk şiirleridir. İkinci Yeni hareketinin tipik yapıtlarından biri sayılan Kınar Hanımın Denizleri, aklın sınırlarını zorlayan ve sürrealizmi çağrıştıran kurgusu; tarihe, coğrafyaya, sokak hayatına, ekonomiye, ölüme ve tutkuya dönük lirizmiyle Ece Ayhan şiirinin bütün özelliklerini taşımaktadır.
Lot: 27 > Kitap
“Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” Sühulet Kütüphanesi tarafından 1932 yılında ilk defa yayınlanmıştır. Bu kitapta ilk baskının kapağı Ali Suavi tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca ilk baskıda yeralan Fikret Mualla’nın bu kitap için yaptığı 8 desen de bulunmaktadır. Koleksiyoner cildinde...
Lot: 28 > Kitap
Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Kitapları, Şiir Özel Baskıları serisinin 1 numaralı kitabı olarak basılan eser, Attila İlhan´ın üçüncü şiir kitabıdır. Ali Parmakerli´nin desenleriyle…
Lot: 29 > Kitap
Kapak Yazısını Yazan: Ferit Apa. *Sırtı yıpranmış, ön kapak ciltten ayrılmış haliyle...
Lot: 30 > Kitap
Bayard Veiller´in eserinden tiyatroya uyarlanmıştır. Üç perdelik tiyatro piyesi.. Kitap sırttan yarı yarıya ayrılmıştır.
Lot: 31 > Kitap
41 yıllık kısa yaşamına birçok hikâye, roman ve şiir sığdırabilen Sabahattin Ali´nin (1907 - 1948) en meşhur kitabının çok nadir Sofya baskısı...
Lot: 32 > Kitap
Vakit gazetesinde tefrika edilen roman. Formaları açılmamıştır.
Lot: 34 > Kitap
Ahmed Hamdi Tanpınar eserleriyle, kişiliği ve kültürüyle önemli bir yazardır. Edebiyatın roman, hikâye, deneme, şiir, tenkit, inceleme, edebiyat tarihi alanlarında eser verdi. Önce hocası, daha sonra dostu olan Yahya Kemal’den Batı edebiyatı ve divan şiirinin zevkini, millet ve tarih hakkındaki görüşlerinin temelini, edebî eserin dille ilgisini ve dili kullanma sanatını aldı. Zaman duygusunu, mazi düşüncesini ve rüya estetiğini eserlerinde sıkça işledi. Romanlarının temel sorunsalı, Türk toplumunun yaşadığı Batılılaşma değişimi ve dönüşümüdür. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ironi yoluyla devrinin keskin biçimde eleştirisini yaptı. Bu roman, kökleri Osmanlı modernleşmesi içinde yer alan bir ailenin tarihini, uç bireylerin tasvirleri eşliğinde anlattı. Aynı zamanda o dönemin ilmiye sınıfının çöküşü de romandaki bazı figürler aracılığıyla ikinci bir tema olarak anlatıldı.
Lot: 35 > Kitap
Füruzan´dan "Meryem´e sevgiyle... Şubat 1983..." ithafıyla imzalıdır. Kitap ilk baskıdır. Kuşatma kır ve kent arasındaki bağların çözüldüğü ve bir şekilde yine buluşarak birbirine girift bir şekilde bağlandığı öyküler. Füruzan Türk edebiyatında bir olaydır. Türk insanın bütün yollarına kalemiyle giren bir yazar.
Lot: 36 > Kitap
Nahit Sırrı´dan, "Muhterem ve değerli reisimiz İhsan Beyefendiye bu küçük kitap pek değersiz bir hatıra olarak takdim edilmiştir." ithafıyla imzalıdır. Hikâye, roman ve oyun yazarı olan Nahid Bey, Millî Eğitim Bakanlığı´nda çevirmen olarak çalışmış, 1933 yılında Yaşar Nabi ile birlikte Varlık Dergisi´ni çıkarmış ve hayatının sonuna kadar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmayı sürdürmüştür.
Lot: 37 > Kitap
İlhan Berk´ten, "Edibe Yasar Hanımefendiye sevgi, saygılarımla..." ithafıyla imzalıdır. 1955-82 tarihlerinde İlhan Berk´in sanat, gündelik hayat ve şiire dair tuttuğu günlüğü.
Lot: 38 > Kitap
Çok az sayıda basıldığı bilinen (300 ya da 500 adet) Sebil ve Güvercinler, ortak kitap "Yedi Meşale" sayılmazsa, Ziya Osman Saba´nın ilk şiir kitabıdır. Ziya Osman´dan "Şair Orhon Murat [Arıburnu] kardeşime sevgilerle..." 21.12. 1943 ithafıyla imzalıdır.
Lot: 39 > Kitap
Fazıl Hüsnü Dağlarca´dan, "Işıl Engin için..." 2.2.1975 ithafıyla imzalıdır. Türk şiirinin en üretken şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca´nın Cumhuriyet´in adsız kahramanları hakkında şiir kitabı.
Lot: 40 > Kitap
Türk ve dünya edebiyatının zengin ayrıntılarıyla işlediği denemeleriyle "edebiyatın karakutusu" unvanını sonuna kada hak eden şair ve yazar Salâh Birsel´den geleneği mizahi bir dille dönüştüren şiirler. Desenler: Turhan Selçuk.
Lot: 41 > Kitap
Attilâ İlhan´dan "Levent Onur´a en iyi dileklerimle..." ithafıyla imzalıdır. İlk kez 1962’de basılan Belâ Çiçeği’nde İlhan´ın, kendine, hayatından şöyle ya da böyle gelip geçen insanlara, dostlarına, sevgililerine, sokaklara, meydanlara, toplumsal olaylara bakarak yazdığı şiirleri mevcuttur..
Lot: 42 > Kitap
Uluğ İğdemir´den, "Kardeşim Nevzat´a sevgi ile..." 16.04.1938 ithafıyla imzalıdır. Kitabın sonunda Başvekalet Evrak Hazinesindeki vesikanın kopyası mevcuttur. Osmanlı tarihinde "Kuleli Vak´ası" diye anılan hadise 19.yy´ın ikinci yarısında Abdülmecit zamanı cereyan eden darbe kalkışması ve suikaste teşebbüs vak´asıdır.
Lot: 43 > Kitap
Refik Ahmet´ten, "Hakkı Şükrü Beye sevgi ile..." ithafıyla imzalıdır. Bir diğer imza da Refik Ahmet´in akrabası P. Tokmakçıoğlundan, "İlk Tiyatro Tarihimizi yazan Refik Ahmet eniştemizden oğlum kadar beğendiğim E. Çoşkun´a iyi dileklerimle..." ithafıyla imzalıdır. İç kapak sırttan kopuktur.
Lot: 44 > Kitap
Cumhuriyet'in ilk döneminin "Türk Tarih Tezi" ile "İslam Tarihi" üzerine resmi görüşün yazım sürecinin ürünü olarak hazırlanan, cumhuriyetin ideolojik eğitim politikası açısından örnek teşkil eden eserlerdir.
Lot: 45 > Kitap
Bir BBC muhabiri, Mısır ve İtalya´daki İngiliz Sekizinci Ordusu ile İkinci Dünya Savaşı´nın cehennemi ve insanlığı arasındaki yolculuğunu kaydediyor.
Lot: 46 > Kitap
Osmanlı döneminde sivil ve askerlerin öğrenmesi için Fransızca hazırlanmış içinde okuma parçaları, tanıtıcı yazılar ve sözlüğün olduğu tanıtıcı ders kitabı. Osmanlı devleti armalı, dönem cildindedir.
Lot: 47 > Kitap
Reşat Nuri Güntekin´in bir idealist öğretmenin Anadolu macerasının analtıldığı meşhur romanının Almanca edisyonu.
Lot: 49 > Kitap
Mübin Manyasiğ´den "Dr. S. Atıkkan´a en iyi dileklerle..." 1966 ithafıyla imzalıdır.
Lot: 51 > Dergi
İki ayda bir çıkan Kafkasya hakkında siyasi, tarihi ve edebi tahlilleri içeren dergi.
Lot: 52 > Dergi
Ayda bir çıkan Kafkasya hakkında siyasi, tarihi ve edebi tahlilleri içeren dergi.
Filtreler
Toplam : 77 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede