SAHAFİYE

SAHAFİYE, 28.01.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 296

GÜNÜN ADAMI, Haldun Taner, Necdet Sander Yayınları, 1953, 127 sayfa, 12x18 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf "Sayın Rıza Beşere en iyi dileklerle h.taner 1.1.1954" şeklindedir. Bazı sayfaları açılmamış.

ABDULHAK ŞİNASİ HİSAR (Hayatı, san´atı, eserleri, En seçme parçaları ve Edebiyatçılarımızın Hakkındaki yazıları.), Sermet Sami Uysal, Sermet Matbaası, İstanbul 1961, 271 sayfa, 12x16 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf "Sayın Sami N. Özerdim´e Hürmetlerimle, Samet Sami Uysal 1962" şeklindedir. Kitabın arka kısmında; Varlık dergisinin Eylül 1975, 804. sayısında yazarın Abdulhak Şinasi ile ilgili yazmış olduğu yazı, kitaba yapıştırılmış halde bulunmaktadır. Cildi arka kısımda kitaptan ayrılmış haldedir.

DEVLET ANA, Kemal Tahir, Bilgi Yayınevi, Ankara 1967, 623 sayfa, 11x18 cm, Memduh Ün'e İTHAFLI VE İMZALI

MEMDUH ÜN: Türk sinemasının ünlü yönetmeni, oyuncu, kurgucu, senarist ve Türk futbolcusu...

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti Neşriyatı: BERRAKLIĞA DOĞRU, Ahmed Emin Yalman, İstanbul - 1957, 71 sayfa, 14x20 cm, İTHAFLI VE İMZALI

"Türk demokrasisine ve lâikliğin müsbet bir dinî anlayışta tamamlanmasına dair düşünceler." Sayfaları açılmamış.

ZİNA (Tarihçeli-Açıklamalı-İçtihatlı), Ahmet Ateş, Vilâyet Matbaası, Kütahya - 1966, 89 sayfa, 17x25 cm, İTHAFLI VE İMZALI

Ahmet Ateş, Arap-Fars filolojisinde çalışmış Türk doğubilimcisi. Prof. Helmut Ritter'in öğrencisi ve Toktamış Ateş'in babasıdır.

İSLÂMCILARIN SİYASÎ GÖRÜŞLERİ, İsmail Kara, İz Yayıncılık, İstanbul - 1994, 240 sayfa, 16x23 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Aziz meslektaşım Mümtazer Türköne´ye sahadaşlığın verdiği keyif ve heyecanla. 9 Aralık 94 İsmail Kara" şeklindedir. Ön ve arka kapağı ortadan kırık, ön kapak içi ve ilk sayfası renkli kalemle karalanmış haliyle.

OSMANLI TARİHİNDE EFSANELER VE GERÇEKLER, Halil İnalcık, NTV Yayınları, Şubat 2015, 199 sayfa, 22x26 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Benim mütevazi yazılarımı bir sanat eseri haline getiren sayın Elif Kutlu´ya tebrik ve teşekkürlerimle. 25 Şubat 2015 Halil İnalcık" şeklindedir. Ön ve arka kapak ortadan kırık haliyle.

FETİHDEN ÖNCE HALİC SURLARI, Feridun Dirimtekin, İstanbul Enstitüsü, 1956, 97 sayfa metin + görseller, 17x24 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Sayın Bay R. [Robert] Anlıegger´e hurmetlerimle. 10.7.1956 Feridun Dirimtekin" şeklindedir. Son sayfa ve arka kapak ciltten ayrılmış, sırtı yıpranmış haliyle.

OSMANLI İMPARATORLUĞU TARİHİ, Zuhuri Danışman, İstiklâl Matbaacılık ve Gazetecilik Koll. Ort., Ankara, 48 sayfa, 16x25 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Çok aziz dostum Kemal Özçoban´a derin sevgilerimle. 6.7.953 Zahuri" şeklindedir. Metin kısmı sırttan ve -fasiküller halinde- birbirinden ayrılmış haliyle. Sayfaları açılmamış.

TÜRKÇÜLÜK CEREYANI - TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN EŞİĞİNDE (1908-1918), Mohammad Sadıq, Türk Kültürü Araştırmaları, 1966-68, 16 sayfa, 17x25 cm, İTHAFLI VE İMZALI

Aslen hintli olan Türk araştırmacı Mohammad Sadıq'tan Bakü doğumlu Hindoloji bölüm başkanı Abidin İtil Beye imzalı ve ithaflıdır. İthaf, "Mürşidim Sayın Prof. Abidin İtil´e derin saygılarımla. Mohammad Sadıq. Ankara - 3.VIII.1972" şeklindedir.

TÜRKİSTAN MİLLÎ HAREKETLERİ, Abdullah Receb Baysun (Türkistanlı), Alaeddin Klişe Fabrika ve Matbaası, İstanbul - 1945, 202 sayfa, 16x23 cm, İTHAFLI VE İMZALI

Abdullah Receb Baysun 1310'da Buhara Hanlığının Gicdivan viyaletinde doğmuş. 1956 yılında da vefat etmiştir. Katlanır harita eki mevcuttur.

OĞUZLAR (Türkmenler): Tarihleri - Boy Teşkilâtı - Destanları, Faruk Sümer, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1972, 532 sayfa, 17x24 cm, Süheyl Ünver'e İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Sayın ve Fâzıl üstadıma Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Beyefendiye. 13 Nisan 1972 F. Sümer" şeklindedir. Metin kısmı ciltten ayrılmış, cildi sırttan parçalanmış ve ikiye ayrılmış haliyle. Katlanır harita eki mevcuttur.

BALKANLAR VE TÜRKLÜK, Yaşar Nabi, Ulus Basımevi, Ankara - 1936, 256 sayfa, 14x20 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Değerli muharrir ve aziz arkadaş A. Gaffar Güney´e. 21.10.936 Yaşar Nabi" şeklindedir.

Cumhuriyetimizin 50. Yılına Armağan - 1: GELİBOLU HAREKÂTI, Robert Rhodes James, tercüme eden: Halûk V. Saltıkgil, Belge Yayınları, 1965, 551 sayfa, 14x20 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Kâbına hiç bir mevzuda erişemiyeceğim Büyük Türk Tarihçisi, inandığım ve güvendiğim insan M. Necati Seğetçioğlu´na en büyük Türk Atatürkün Çanakkale hatırasını düşman ağzından anlatan bu kitabı armağan etmekle şeref duyarım. Saygılarımla: Saltıkgil. 8-XII-967" şeklindedir.

ATATÜRK FİLMİ, Metin Erksan, Hil Yayın, Mayıs 1989, 76 sayfa, 14x20 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Çok kısa bir zaman bölümü içinde yazdığı, birbirinden güzel ve değerli kitaplar ile ´Türk Kültürüne´ yaptığı katkılardan ötürü ben de, kendisine karşı sonsuz ve tanımsız bir hayranlık ve övgü algılamasına bir kez daha neden olan, sevgili ve değerli bilgin ÖNDER KÜÇÜKERMAN´a bir kez daha sevgi, övgü, coşku ve hayranlığımla. 11.10.1990 İstanbul. Metin." şeklindedir.

GİZLİ DEVLET VE PROGRAMI, Cevat Rıfat Atilhan, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, 1957, 93 sayfa, 14x22 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Çok asil ve muhterem Doktor Razi Maner beyefendiye tekmil ...yet ve halis hürmetlerle. 15.9.1957 Atilhan" şeklindedir. Son sayfaları açılmamış.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE BASIN (1960-1986 Türk Basını Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma), Ahmet Oktay, Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları, 1987, 156 sayfa, 14x20 cm, Nuri Çolakoğlu'na İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Ahmet Oktay´dan Nuri Çolakoğlu´na sevgiyle. Kasım 987 Ahmet --- eleştirmekle yapma´nın ayrı şeyler olduğunu bilerek" şeklindedir.

FİKİR SOHBETLERİ, M. Şekip Tunç, Ülkü Basımevi, İstanbul - 1948, 203 sayfa, 13x19 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Zeka ve nezaketi hayranlık uyandıran Fatma Taşkıngöle [Başaran] bir hatıra olarak. 21/5/1949 M. Şekip Tunç" şeklindedir. Sayfaları ciltten ve birbirinden ayrılmış, cildi sırttan bantla tamir görmüş haliyle.

Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver´den MEKTUPLAR - Cevaplar, Zeki Başar, Yenilik Basımevi, İstanbul - 1990, 250 sayfa, 16x23 cm, İTHAFLI VE İMZALI

İthaf, "Göztepe - İstanbul 8.4.1992. Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesine armağanımdır. Saygılarla, Z. Başar" şeklindedir.