SAHAFİYE

SAHAFİYE, 25.12.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 200

"Cümbüş Mucidi" Zeynel Abidin Cümbüş´ten ithaflı ve imzalı Hilkat ve Adem: AŞKIN ANAHTARI, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul - 1946, 131 sayfa, 15x22 cm

İthaf, "Bu kitabım okundukça anılsın Abdülazizî / Mecdî Kur´ân ile Selma dedim tarihin 23/2/947 Z. Cumbüş" şeklindedir.

Vera Tulyakova Hikmet´ten ithaflı ve imzalı NÂZIM´LA SÖYLEŞİ, çeviren: Ataol Behramoğlu, Cem Yayınevi, İstanbul - 1989, 442 sayfa metin + görseller, 14x20 cm

7 Kasım 1990 tarihinde "Nezihe" Hanım´a ithafen imzalanan kitapta yer alan ithaf okunamamıştır. 419. sayfadan itibaren metin sırttan ayrılmış haliyle.

Adnan Veli´den ithaflı ve imzalı MAPUSANE ÇEŞMESİ, İnsel Kitabevi, İstanbul - 1952, 224 sayfa, 15x21 cm

İthaf, "Özger´in en sevdiklerinden Övün´e dostluklarla. 25 Nisan 1956 Adnan Veli" şeklindedir. Bazı sayfaları sırttan ayrılmış haliyle.

Behçet Necatigil´den ithaflı ve imzalı BEYLER (Şiirler), Cem Yayınevi, İstanbul - 1978, 128 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Gelip giden bir adamdan Turgut Künt´e sevgiyle. B. Necatigil 15.1.1979" şeklindedir.

Can Yücel´den ithaflı ve imzalı HERBOYDAN (Dünya Şiirinden Seçmeler), Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Yayınları, Ankara - 1957, 67 sayfa, 17x24 cm

İthaf, "Cevat (Çapan) Kardeşe sevgilerle. C. Yücel 14/5/1957" şeklindedir. Ön kapak ciltten büyük oranda ayrılmış haliyle.

Muzaffer Buyrukçu'dan ithaflı ve imzalı KATRAN, Yeditepe Yayınları, Mart 1956 - İstanbul, 86 sayfa, 12x17 cm

İthaf, "Nesime Ilgaz hanımefendiye en derin hörmetlerimle. 22.3.1956 M. Buyrukçu" şeklindedir.

Ülkü Tamer´den ithaflı ve imzalı SOĞUK OTLARIN ALTINDA, A Dergisi Yayınları, 1959, 61 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Beyhan Barlas´a sevgiyle. Ülkü Tamer. Aralık 1959" şeklindedir. Metin ciltten ayrılmış haliyle.

Ece Ayhan´dan ithaflı ve imzalı YORT SAVUL (Şiirler 1956-76), Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul - 1977, 206 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "S. TALAT TUNCER´e dostluklarla sevgilerle saygılarla selam! Ece Ayhan 30.4.80" şeklindedir.

Ahmet Çakır'dan ithaflı ve imzalı DOSTUN ÖLÜMÜ, Varlık Yayınları, Mayıs 1983, 98 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Değerli Naci Çelik, ilk kitabımın sevincini paylaşırken, sizi saygıyla selamlarım. 19 Ekim 1983 Ahmet Çakır" şeklindedir.

Abbas Sayar'dan ithaflı ve imzalı YORGANIMI SAR (Hikâyeler), Cem Yayınevi, İstanbul - 1979, 94 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Sevgili Alpay'a gözlerinden öperek.. 17.6.83 Yozgat. Abbas Sayar" şeklindedir. Sırtı yıpranmış haliyle.

Yusuf Ziya Ortaç´tan ithaflı ve imzalı PORTRELER (Bir Varmış, Bir Yokmuş!), Akbaba Yayınevi, İstanbul - 1960, 207 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Aziz dostum İbrahim Arslan´a sevgilerimle. Y. Ortaç 15.9.1965" şeklindedir. Şömizin üst sol köşesi bantla tamir görmüş haliyle.

Burhan Felek´ten Foto Sabah´ın sahibi İsmail İnsel´e ithaflı ve imzalı FELEK, Gündüz Yayınları, İstanbul - 1947, 239 sayfa, 15x20 cm

İthaf, "24/6/47 İsmail İnsel Beyfendiye sevgilerimizle. B. Felek" şeklindedir. Ön kapak ve ilk sayfa ciltten ayrılmış haliyle. Bazı sayfaları açılmamış.

Fakir Baykurt´tan ithaflı ve imzalı AMERİKAN SARGISI, Bilgi Yayınevi, Şubat 1967, 449 sayfa, 11x19 cm

İthaf, "Zeki Beşeli Kardeşe candan sevgi ve saygılarla... 8.4.1967 F. Baykurt" şeklindedir.

Necati Cumalı´dan ithaflı ve imzalı AÇ GÜNEŞ (Şiirler), Karacan Yayınları, Eylül 1980, 352 sayfa, 13x20 cm

İthaf, "Sayın Nahide Bengi´ye. Necati Cumalı 18.3.98 Kent Oyuncuları" şeklindedir.

Adalet Ağaoğlu´ndan ithaflı ve imzalı HADİ GİDELİM (Öyküler), Remzi Kitabevi, 1983, 163 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Nermin Gönen için, güzel bir geleceğe. A. Ağaoğlu İst. II. Kitap Fuarı" şeklindedir.

Cahit Külebi´den ithaflı ve imzalı YANGIN, Derinlik Yayınları, Mart 1980, 61 sayfa, 12x20 cm

İthaf, "Çok değerli arkadaşım Serdar Ünal´a sevgi ve saygılarımla. 2.3.1983 Cahit Külebi" şeklindedir.

Vüs´at O. Bener´den ithaflı ve imzalı DOST, Milliyet Yayınları, Şubat 1977, 318 sayfa, 12x20 cm

İthaf, "Serda Şener´e ilgisine teşekkürler, içten saygılarla. Eylül 1982 Vüs´at O. Bener" şeklindedir.

Samim Kocagöz´den ithaflı ve imzalı TELLİ KAVAK (Hikâyeler), Muallim Ahmet Halit Kitabevi, İstanbul - 1941, 108 sayfa, 16x22 cm

İthaf, "Hayyam beye 15/5/942 S. Kocagöz" şeklindedir. Ön kapağın büyük bir bölümü ciltten, sayfaların bir kısmı sırttan ayrılmış haliyle.

Kemal Tahir´den ithaflı ve imzalı SAĞIRDERE, Bilgi Yayınevi, Ocak 1971, 339 sayfa, 11x19 cm

İthaf, "Sayın Yüksel Yeğen´e dostlukla. 1971 Kemâl Tahir" şeklindedir.

Faruk Nafiz Çamlıbel´den ithaflı ve imzalı HEYECAN VE SÜKÛN, İnkılâp Kitabevi, İstanbul - 1959, 192 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "1-10-1971 Sayın Sevgili Hakkı Bey ef. ile kıymetli eşine. Faruk Nafiz Çamlıbel" şeklinde olup, kitabın son sayfasında iki adet Osmanlıca şiir mevcttur. Şiirlerden ilki "Doğmak, yaşamak sade güzellikler içinde / Ölmek bile çirkinliğe göz yummak için tek" mısralarıyla başlayıp, "Faruk Nafiz - Büyükada / Eylül 1971" şeklinde imzalanmıştır. Bu şiirin altında yer alan 14 Kasım 1971 tarihli diğer şiir ise "Hakkı Ş." imzasını taşımaktadır. Sırtı yıpranmış haliyle.

Çeviren Avni İnsel'den ithaflı ve imzalı DÜNYA NÎMETLERİ, Andre Gide, Ahmed İhsan Basımevi, İstanbul - 1936, 189 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "17.9.937 Pek muhterem Fazıl Özelçi Beyefendiye derin sevgilerle ellerinden öperek.. A. İnsel" şeklindedir. Sayfaları açılmamış.

Ahmet Hamdi Tanpınar´dan Sami M. Özerdim´e ithaflı ve imzalı ŞİİRLER, Yeditepe Yayınları, İstanbul - Şubat 1961, 76 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "22-2-1961 Sayın S. N. Özerdim´e derin saygı ve dileklerle. A. H. Tanpınar" şeklindedir. Kitabın ilk sayfasına Tanpınar´ın "Ne İçindeyim Zamanın" ve "Bursa´da Zaman" isimli şiirlerine dair kısa bir daktilo tahlil metni, son sayfasına ise Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı konulu bir gazete kupürü yapıştırılmıştır.

Ahmed Bedevî Kuran´dan ithaflı ve imzalı İNKILÂP TARİHİMİZ VE JÖN TÜRKLER, Tan Matbaası, İstanbul - 1945, 378 sayfa, 18x25 cm

İthaf, "Dostum Orhan Kaftancı Beye takdim. Ahmet Bedevî 1/3/951" şeklindedir. Sayfaları açılmamış.

Nihal Atsız´dan Münir Baraz´a ithaflı ve imzalı TÜRK ÜLKÜSÜ (İlâveli Üçüncü Basım), Afşın Yayınları, Ankara - 1973, 120 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "6.2.1973 Münir Baraz Beğ´e. Atsız" şeklindedir. Kitap içerisinde kitaptan alıntılar ihtiva eden bir not kâğıdı mevcuttur.

Turgay Gönenç'ten öğretmeni İzzet Deliçay'a ithaflı ve imzalı BOZGUNDA, Gutenberg Matbaası, Eylül 1962, 29 sayfa, 13x20 cm

İthaf, "Değerli öğretmenim İzzet Deliçay'a saygıyla. 5 Ekim 1962 T. Gönenç" şeklindedir.

Hasan Âli Yücel´den ithaflı ve imzalı DÂVAM, Ulus Basımevi, Ankara - 1947, 155 sayfa, 17x24 cm

İthaf, "Hâmitciğime. 22.X.1947 Yücel" şeklindedir. Sayfaları açılmamış.

Besim Ömer´den Recep Peker´e ithaflı ve imzalı Gençlere ve İhtiyarlara Öğütlerim: GENÇLİĞİ KORUMA - ÇOK YAŞAMA, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul - 1934, 58 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Kütahya meb´usu ve C.H.F. Umumî Kâtibi çok muhterem Recep Beyefendiye taktim. İstanbul 2.4.934 Dr. Besim Ömer" şeklindedir.

Fikret Otyam'dan ithaflı ve imzalı 40 YIL ÖNCE 40 YIL SONRA (Gelin Canlar Bir Olalım), Ümit Yayıncılık, Ankara - 1994, 164 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Zeki Can, Bu kitap takviyelidir. İlgine yeniden teşekkür ederek, çekik gözlerinden ? eyleyerek. F. Otyam 94" şeklindedir.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'ndan Hayrettin Nuhoğlu'na ithaflı ve imzalı DESTANLAR BURCU, Flaş Yayıncılık, 346 sayfa, 12x20 cm

İthaf, "Pek değerli ülküdaş ve dost Hayrettin Nuhoğlu'na sağlık ve saadet dileklerimle. 30.10.1988 Gençosmanoğlu" şeklindedir.

Mina Urgan´dan ithaflı ve imzalı "ELİZABETH DEVRİ TİYATROSUNDA SOYTARILAR (Doçentlik Tezi), Pulhan Matbaası, İstanbul - 1949, 403 sayfa, 15x21 cm

İthaf, "Gökhan´a sevgiyle. Mina Urgan 20/1/1987" şeklindedir. Sayfaların bir kısmı sırttan ayrılmış haliyle.

Çeviren Cemil Meriç´ten Fehmi Baldaş´a ithaflı ve imzalı HERNANİ, Victor Hugo, Maarif Basımevi, İstanbul - 1956, 184 sayfa, 12x19 cm

İthaf, "Ernani´yi büyük bir anlayış ve lütufkârlıkla müdafaa eden ? Asil Dost Fehmi Baldaş Beyefendiye hürmet ve muhabbetlerle.C. Meriç" şeklindedir.

Çeviren Servet Yesarioğlu'ndan İbrahim Necmi Dilmen'e ithaflı ve imzalı BEYAZ TAŞ ÜZERİNDE..., Anatol France, Kanaat Kitabevi, İstanbul - 1936, 176 sayfa, 15x20 cm

İthaf, "Kıymetli, yüksek kardeşim İbrahim Necmi Dilmen'e Çoban armağanı. 27/9/941 Servet" şeklindedir. Kitaptan ayrılan ön ve arka kapak sonradan bantla tutturulmuş haliyle.

Cevad Memduh Altar'dan ithaflı ve imzalı SANAT YOLCULUKLARI, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul - 1951, 156 sayfa, 17x24 cm

İthaf, "Çok eski dostluğun en yeni bir hatırası olarak! C. Memduh A. 17. IV. 1957" şeklindedir.

Münevver Ayaşlı´dan ithaflı ve imzalı VANİKÖYÜNDE FAZIL PAŞA YALISI (Roman), 1987, 142 sayfa, 13x19 cm

İthaf, "24.5.1989 Sayın Muzaffer Sertabiboğlu´na. Münevver Ayaşlı" şeklindedir.

Şevket Süreyya Aydemir'den Cemal Reşit Eyüboğlu'na ithaflı ve imzalı İKİNCİ ADAM (İsmet İnönü) - Cilt 3: 1950-1964, Remzi Kitabevi, İstanbul - 1968, 587 sayfa, 14x20 cm 6 sayfa, 17x24 cm

İthaf, "Kardaşım Cemal Reşit Eyüboğlu'na. 24.IX.1968" şeklindedir. Kitap içerisinde Cemal Reşit Eyüboğlu'nun notları mevcut olup, son sayfasına ise "Bu III. cildi, Ankars Askerî Mevkı Hastanesinde tutuklu bulunduğum günlerde okuyup bitirdim. Kitap içindeki notlarım, hele değerlendirmelerim, içinde yaşadığımız önemli olayların etkilerini tabiidir ki taşımaktadır..." ifadeleriyle başlayan imzalı bir açıklama düşülmüştür.

Feroz Ahmad´dan ithaflı ve imzalı THE TURKISH EXPERIMENT IN DEMOCRACY 1950-1975, Westview Press, London - 1977, 474 sayfa, 15x23 cm

İthaf, "For Whitman in friendship Feroz Ahmad - Cambridge 5 February 1993" şeklindedir. Şömizi epey yıpranmış haliyle.

Reşat Kaynar'dan ithaflı ve imzalı TARİHİMİZİN IŞIĞINDA MEMLEKET OLAYLARI, Sulhi Garan Matbaası, 286 sayfa, 14x20 cm

İthaf, Üstad ? Ş. Egeliy'e sevgi, saygı ve şükran duygulariyle 6-3-1967 Reşat Kaynar" şeklindedir.

Bedri Noyan'dan ithaflı ve imzalı BEKTÂŞİLİK ALEVÎLİK NEDİR?, Doğuş Matbaacılık, Ankara - 1985, 372 sayfa, 16x24 cm

İthaf, "Genç Meslekdaşım Dr. ?'a Muhabbetlerimle. Kuşadası: 30.VII.1985 Dr. Bedri Noyan" şeklindedir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı´dan ithaflı ve imzalı BAHRİYE MÜZESİ KATALOĞU, Bahriye Matbaası, 1917, 84 sayfa + görseller, 17x25 cm

İthaf, "Kızım N*.´in Kütüphanesine 9-8-962 İ. H. Uzunçarşılı" şeklindedir. Arka kapağın sağ köşesinin büyük bölümü kopmuş haliyle.

*Nigar Anafarta ( Topkapı Müzesi Müdüresi)