SAHAFİYE

Değerli PHEBUS üyeleri, bir süredir yaşadığımız teknik sorunlar nedeniyle cuma günü yapılacak olan "SAHAFİYE" müzayedemiz 21.02.2022 pazartesi günü, daha adil bir müzayede ortamı için tüm peyler sıfırlanarak baştan yapılacaktır. Bu müzayede için komisyon oranımız %10 olacaktır. 


SAHAFİYE, 21.02.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 10 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 81

Edebiyat Tarihçisi İsmail Hikmet Ertaylan'dan İthaflı ve İmzalı "Ahmed-i Dâ'î Hayatı ve Eserleri", Üçler Basımevi 1952, 519 sayfa, kapağı ve sayfaları oldukça yıpranmış haliyle, 18x25 cm

İthaf, "Aziz kardeşim Nureddin Beyefendiye sevgi ve saygı ile" şeklindedir. İnceleme kısmı 191 sayfa, Osmanlıca metin okuma kısmı 328 sayfadır.

Orhan Seyfi Orhon'dan Yazar Şukûfe Nihal Başar'a İthaflı ve İmzalı "Dün, Bugün, Yarın", Çınar Yayınları 1943, 77 sayfa, kitap sırtı yıpranmış haliyle, 14x20 cm

İthaf, "En ince, en lirik Türk kadını Şükûfe Nihal Hanımefendiye 18.2.943" şeklindedir. Türkiye'de Darülfünundan mezun olan ilk kadın ünvanına sahip olan aktivist ve yazar Şükufe Nihal'in özellikle kadın hakları ve sorunlar üzerine yazdığı şiir, roman ve makaleleri ile bilinmektedir.

Hüseyin Siret Özsever'den ithaflı imzalı, "Kıvılcımlı Kül" İlk baskısı, Acun Basımevi 1937, 51 sayfa, kapağı ve kitap sırtı oldukça yıpranmış haliyle,

"Kudret-i temyîz ve servet-i irfanıyla Mümtaz muhibbi kadimim Reşit Beyefendiye, köhne bir şairin takaddüme-i uhuvvet ve hürmetidir, Hüseyin Siret, 9.11.1937" Kitap "Atatürk'e, Boğaziçi Notları, Kır Çiçekleri, Divan Yolunda" bölümlerini içermektedir. Son dönem şiirleri olarak geçen eser özellikle hece ile yazılan bazı şiirler sayesinde edebi yönünün değiştiğini gösteren niteliktedir.

Reşat Ekrem Koçu'nun İthaflı ve İmzalı "Eski İstanbulda Meyhaneler Meyhane Köçekleri", Tan Matbaası, 32 sayfa, 18x24 cm

Basım tarihi mevcut değildir. İthaf, "Aziz kardeşim, mekteb arkadaşım Abdülkadir'e" şeklindedir.

Orhan Kemal, Bakan Suat Hayri Ürgüplü'nün Kahve Alımı İle Alakalı Yolsuzluk Dolayısıyla Yargılandığı Yüce Divan'da, 11x18 cm

Sanıklar arasında; Suat Hayri Ürgüplü, Ulvi Yenal, Kenan Yalter, Münir Karacık, Hürrem Şener, Muzaffer Sakıcı, Şemsettin Akçullu, Abdulbaki Bimer, Ekrem Nemci İnal, Mehmet Ali Selvi, Oton Andriyadis, Vakıf Çakmur, Ömer Refik Yaltkaya, Cemal İrenek, Kemal Hilmi Saraççı, Nurettin Esat Ulusoy, Tevfik Taşçı, Fikri Fescioğlu, Kemal Süleyman Vaner, Nazım Batur, Ragıp Karaca, Kemal Hakgüder, Murat Akyüz ve Hüsnü Ulus bulunmaktaydı.

Dava evrakında meclisin gerekli gördüğü kahve, tomruk, İyidere[Rize] Kereste Fabrikası, tutkal, Yunanistan’a kibrit satışı meseleleri ve Brezilya’dan satın alınacak kahveler için akreditif açılmaması ve usulsüzlükler bulunmaktaydı.

Orhan Veli'nin "Vazgeçemediğim" Başlıklı Şiir Kitabının İlk Baskısı, Marmara Kitabevi 1945, 10 sayfa, 17x22 cm

Vazgeçemediğim Orhan Veli'nin ikinci şiir kitabıdır. Ön kapak görseli Fahrünnisa Zeyd, iç sayfa görselleri Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir.

Papirüs Dergisinin Orhan Veli Özel Sayısı, Ocak 1967, 58 sayfa, 16x24 cm

Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Sait Faik, Orhan Kemal gibi birçok şair ve yazarın Orhan Veli hakkında yazılarını içeren Papirüs dergisi sayısıdır.

Edip Cansever'in Şiir Konuşması Hakkında İmzalı Bir Cevap Metni, 22x29 cm

Cevap metninin altında Edip Cansever'in imzası bulunmaktadır.

Osmanlıca Ömer Bedrettin'in "Deniz Sarhoşları -Şiir-", İstanbul Necm-i İstikbal Matbaası 1926, 69 sayfa, kapağı ve sayfaları oldukça yıpranmış haliyle, 13x19 cm

Kitap "Deniz Sarhoşları, Efe'nin Müjdesi, Gurbet Akşamı" bölümlerini içermektedir. Sırt ve sayfa kısımlarından eksiklikler mevcuttur.

Milli Edebiyatı Başlatan "Genç Kalemler" Dergisinin 10. Sayısı, 1 şubat 1327, 24 sayfa, sayfaları yorgun haliyle, 16x25 cm

Dergi 49-72 sayfaları mevcuttur. Milli Edebiyat akımının öncüsü olan ve Selanik'te çıkan dergi, özellikle dilde sadeleşme hareketi olarak sayılan "Yeni Lisan" hareketine öncü olmuştur.

Şair Nigar Hanım'ın Oğlu Salih Keramet Bey'e Yazılmış Osmanlıca Mektup, zarf içerisinde, 1928 tarihli, 14x22 cm

Kağıdın ölçüsü 26x42 cm'dir. Mektupta Salih Kerametin bir hususi işinin halledileceğine dâir mesele anlatılmaktadır.

Yazar Orhan Şaik Gökyay'a Ait Portre Fotoğrafı, 9x15 cm

Fotoğrafın arkasında "933.5.2, Kardeşim Refik'e teşekkürümü ve sevgilerimi söylemek için... Ağabeyiniz Orhan Şaik" şeklinde not düşülmüştür.

Felsefeci ve Din Tarihçisi İzmirli İsmail Hakkı'nın Kendi El Yazısıyla Osmanlıca Mektuplar, üç adet, 1340, 1928, 1926 tarihli, muhtelif ebatlarda

Mektuplar farklı tarihlerde yazılmış olup 1928 tarihli olan İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi antetlidir. Bu belge İsmail Hakkı Bey'in İlahiyat Fakültesi'nde müderrislik yaptığı döneme rastlar. 1931'de ise reisi seçilmiştir. "Pazartesi günü meclis müdiri içtima etti. Fuad Bey tarafından namzetleriniz vaz' olundu." Mektuplar idâri yazışmalarla alâkalıdır. İmzalar İzmirli İsmail Hakkı şeklindedir.

Yazar Ercüment Ekrem Talu'nun Kendi Elyazısıyla Osmanlıca Mektup, 1954 tarihli, "E. Talu" şeklinde imzalı, 11x29 cm

Yazar Ercüment Ekrem, vefatından iki sene önce kaleme aldığı bu mektubunda hastalığından söz etmektedir. "Bu sabah kitapçı Hilmi'ye uğradım ve ondan evden çıktığını ve yeni adresini öğrendim. Hilmi'ye geçen cuma için söz vermişsin fakat sözünde durmadığın için o da merak etmiş. Yahu! Hiç bu taraflara geçmiyor musun? Bana uğrasan ne olur? Gerçi bir müddet için ayş u nuşdan men' isem de laf etmekden de men' değilim ya."

Dilbilimci Ahmet Caferoğlu'na Ait Elyazması Metin, 15x21 cm

"Hamit, Fatma Arıkan'ın kitapları tarafından temin edilecektir. Kütüphane ile hiç bir ilişiği kalmamıştır A. Caferoğlu, 14.XI.1945" şeklinde not düşülmüştür.

Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet Devri Şair ve Yazarı Celâl Sâhir Erozan'ın Kendi El Yazısıyla Osmanlıca Mektubu, Celal Sahir antetli, 14x20 cm

"İhsancığım [?], mektubunu almadan sana yazmışdım.... Bunda tafsilat verdim, sana telgraf çekdim....Gözlerinizi öperim, madama hürmet....Faideli bulursan bizzat gel, yahud numuneleri gönder."

Yakup Kadri İmzalı Heidelberg'ten Gönderilmiş Fotokart, 9x14 cm

Fotokartın arkasında mektup bulunmaktadır. "Süleymaniye'de Saman veremi evvel mahallesinde dökmeciler hamamı ittisâlinde 19 nr. hânede miralay Mehmed Ali beyefendiye" şeklinde de not düşülmüştür.

Siyasetçi ve Şair Rıza Tevfik Bölkbaşı'nın Oğluna İthaflı ve İmzalı Portre Fotoğrafı, 9x14 cm

Fotoğrafın arkasında "Sevgili oğlum Ergüne hediyemdir. Afiyetini temenni ederim. Dr. Rıza Tevfik, 30 30 yaşımda alınmış bir resimdir" şeklinde not düşülmüştür.

Felsefeci Cemil Sena Ongun'un Kendi El Yazısıyla Osmanlıca mektup, 14 Mart 1945 tarihli, Cemil Sena Ongun imzalı, 23x30 cm

Cemil Senâ'nın mektubu, "Pek muhterem efendim" hitâbıyla başlamakta olup, mektup Cemil Senâ'nın kitabını eleştiren birine yazılmıştır. Cemil Senâ kitabı hakkındaki bazı eleştirilere hak vermekle birlikte cevap vermektedir. "Bendenizi 1927 yılında Paris'den avdet ettiğim zaman Cevdet Bey'de görmüştünüz. Kendileriyle muarefem de o tarihe rastlar...Aradan yıllar geçti materyalist değilim.... Kitabım hakkındaki mütalaanızda haklısınız...."

Cemil Sena Ongun'a Ait 106 Adet Fotoğraf Albümü, kapak cildi hafif yıpranmış haliyle, 17x24 cm

Fotoğraf albümünün içerisinde aile hatıra fotoğrafı, öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı ve arkadaşlarıyla çekilmiş aık hava grup fotoğrafları yer almaktadır.

Jules Verne'in Fransızca "Ay'a Yolculuk", [De La Terre a la Lune], Hetzel Collection, 169 sayfa, cilt sırtının bazı yerleri kopmuş haliyle, 18x27 cm

Ayrıca kitabın ilk sayfasında Fransızca "S.H. Weiss Libraiirie Constantinople, Rusya Konsolosluğunun karşısı" şeklinde etiketi mevcuttur.

Edebiyatçı Faruk Kadri Timurtaş'ın Türkiye Muallimler Birliği'ne yazdığı 2 adet Dil Kongresi mektubu

Birinci Mektup Faruk Timurtaş'ın Mehmet Çınarlı'ya yazdığı ve dil üzerine konuşmacı olarak çağırdığı mektuptur. Tarih: 4 Mart 1968, ölçüsü 19x23 cm. İkinci Mektup dil kongresinin tarihinin ertelenmesi hakkındadır. Tarih: 7 Mart 1968, ölçüsü 14x23 cm.

Halit Ziya İmzalı Paris L'Opéra Görselli Fotokart

Fotokartın arkasında "Selam ve hürmetle Halit Ziya, 28.1.1935, Kaastro m. müderrislerinden B.A. Refik" şeklinde not düşülmüştür.

Ahmed Adnan Saygun'un Vasiyetnâmesi, 14 sayfa, 21x27 cm

Vasiyetnâmenin her biri ayrı sayfalardır, ataçla birleştirilmiştir.