SAHAFİYE

SAHAFİYE, 09.07.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 83

Resim Sergisi, Nadide Akdeniz'den imzalı ve ithaflı, 1992, 30 sayfa, 22x20 cm

İthaf, "Sayın Nükhet ve Erdil Akay'a saygılarımla" şeklindedir.

Resim Sergisi, Kayhan Selek'ten imzalı ve ithaflı, 30x21 cm

İthaf, "Sevgili kardeşim Hasan Eskil'e. 05.03.2007" şeklindedir.

Bir Kent Senfonisi -Resim Sergisi-, Ülker Ün'den imzalı ve ithaflı, 1990, 8 sayfa, 22x24 cm

İthaf, "Sevgili Kiraz, sergi hazırlıklarım süresince bana gösterdiğin sabır ve anlayışa çok çok teşekkür ederim. Savaştan bir gün önce yazılmıştır. 14.1.1991" şeklindedir.

Cennetin Arka Bahçesi -Roman-, Habib Bektaş'tan Şair ve Ressam Turgay Gönenç'e imzalı ve ithaflı, 324 sayfa

İthaf "Sevgili Turgay Ağabey, ne çabuk buluştuk, istedik ya! Dostlukla, saygılarımla. İzmir, 17.03.99" şeklindedir.

Beyhan -Hikayeler-, Kamuran Şipal'den Gazeteci ve Yazar Besim Akımsar'a imzalı ve ithaflı, 1962, 92 sayfa

İthaf "Sayın Bay Besim Akımsar'a saygılarımla, 28 Nisan 1962" şeklindedir. Kitabın arka kapağında kesik mevcuttur.

Osmanlıca "Türkleştirme", Alptekin [Munis Tekinalp], İstanbul 1928, Resimli Ay Matbaası Türk Limitet Şirketi, 99 sayfa, 22x15 cm, ÖZEGE; 21914

Eserde “on buyruk” adlı liste ile Türkiye’de yaşayan Yahudilere Türk milletine dahil olmanın yolu gösterilmiştir.

Osmanlıca Deniz Altında 20.000 Fersah Seyahat, Jules Verne, Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz], İstanbul 1307, Matbaa: Artin Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 392 sayfa, bazı sayfaları haliyle, 24x17 cm ÖZEGE; 3768

Denizler Altında 20.000 Fersah, Jules Verne'nin Türkçeye çevrilen ilk eseri olma özelliği taşır. Kitabın mütercimi ise Servet-i Fünun dergisinin de sahibi olan meşhur yayıncı Ahmed İhsan Tokgöz'dür. Jules Verne ve eserlerine hayran kalan Ahmed İhsan 1889 yılında 234 Frank telif bedeli ödeyerek kitabın yayın haklarını satın almıştır. Kitap nadir olmasının yanında Jules Verne'nin Türkiye'deki serüveninin başlangıcı olması sebebiyle de oldukça kıymetlidir.

Asmalımescit, Fikret Adil'den imzalı, 1953, 127 sayfa, 17x12 cm

Kitapta Münif Fehim, Elif Naci ve Abidin Dino gibi isimlerin çizimleri bulunmaktadır

Rengahenk -Şiir-, Can Yücel'den Turgay Gönenç'e imzalı ve ithaflı, numaralı özel baskı 1983, 97 sayfa, 23x15 cm

İthaf "Hüznün demir yürekli savaşçısı Turgay kardeşime. 986" şeklindedir. 1000 adet basılmış ve numaralandırılmış kitabın 212 numaralı nüshasıdır. Can Yücel, kitapta yer alan "Gidip Gelme" başlıklı şiirindeki bazı dizeler yüzünden"müstehcenlik" suçlamasıyla yargılanmıştır.

Kıskanmak -Eleştiri-, Fethi Naci'den Turgay Gönenç'e imzalı ve ithaflı, 1998, 318 sayfa

İthaf "Sevgili Turgay Gönenç'e, Ey Gönenç, ey bülbülü şeyda, niçin hamuşsun sende evvel çok nevalar, güftü gular var idi. Sevgilerle, ve biraz da kaygıyla. 98" şeklindedir.

3 Cilt Rusça-Türkçe Kafkasya Dağlıları (Gortsı Kavkaza, les Montagrads du Caucase) ve Şimali Kafkasya dergileri, Barasbi Baytuhgan, haliyle, 20x27 cm

Kafkasya Dağlıları 35-50. sayıları ve Şimali Kafkasya 1-20. sayılarını ihtiva etmektedir. Kafkasya Dağlıları dergisi 50. sayıdan sonra Şimali Kafkasya (Severnıy Kavkaz) adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Kitabın cildi ve bazı sayfaları haliyledir.

Osmanlıca Mesnevi Şerhi, [Mecmûatü’l-Letâif ve Ma'mûretü’l-Maârif], 7 Cilt [Takım], İsmail Rusuhi Ankaravi, Matbaa-i Amire 1289, bazı sayfaları rutubet görmüştür, 25x17 cm

İsmail Rusuhi Efendi'ye “Hazret-i Şârih” unvanını kazandıran bu eser, gerek ilmî kudretini göstermesi gerekse bıraktığı tesirler bakımından Ankaravî’nin eserleri içinde en dikkate değer olanıdır. Ankaravî bu eserinde bir yandan Mevlânâ’nın fikirlerini açıklarken diğer yandan tasavvufun umumi kaidelerini sade bir ifadeyle ortaya koymuştur. Mes̱nevî okutacak kişilere verilen icâzetnâmelerde, “...şârih Ankaravî’nin tahkikatına uyarak” şeklinde bir kaydın bulunması, Ankaravî’nin Mevlevî tekkelerindeki tesirini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Başta Nicholson olmak üzere Batı’da Mevlânâ ve Mes̱nevî üzerinde çalışanlar en çok Ankaravî’den faydalanmışlardır.

Refik Halid Karay'dan imzalı ve ithaflı "Mapa Melikesi Nilgün", 1950, 300 sayfa, haliyle

İthaf "Sevgili gelinimiz Münevver Etingü'ye Nihal'in ve Muharremin'in candan muhabbetleriyle. 8.12.1950" şeklindedir. Kitabın cildi haliyledir.

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali, İlk Baskı, 1941, 177 sayfa

Kitabın sırt kısmında dökülmeler mevcuttur. Bazı sayfaları haliyledir.

Rahatı Kaçan Ağaç -Şiir-, Melih Cevdet Anday, İlk Baskı, Işıl Matbaası, 1946, sayfalar kopuk, 40 sayfa

Bu kitabın kapağı ve ilk resim Abidin Dino'ya diğer resimler ise Bedri Rahmi'ye aittir.

Ece Ayhan'ın İlk Şiirleri: Kınar Hanımın Denizleri, İlk Baskı, Ankara, 1959 tarihli, ön kapak kopuk, 43 sayfa

Ece Ayhan’ın 1955-58 yıllarında yazdığı ilk şiirlerinden oluşan Kınar Hanımın Denizleri (1959), Ece Ayhan'ın 1955-1958 yıllarında yazdığı ilk şiirleriİkinci Yeni hareketinin tipik yapıtlarından biri sayılan Kınar Hanımın Denizleri aklın sınırlarını zorlayan ve sürrealizmi çağrıştıran kurgusu; tarihe, coğrafyaya, sokak hayatına, ekonomiye, ölüme ve tutkuya dönük lirizmiyle Ece Ayhan şiirinin bütün özelliklerini taşımaktadır.

Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Oktay Rıfat, İlk Baskı, ön ve arka kapak kopuk, 79 sayfa, 11x16 cm

Yaşayıp Ölmek Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler, Oktay Rifat'ın ilk şiir kitaplarındandır.

Hamal'ın Uşakları - Öykü-, Fikret Hakan'dan ithaflı ve imzalı, İlk baskı, İstanbul 1997, bazı sayfalar kopuk

İthaf " Sevgili Turgay, Kırk Yıl Öncesinden, Baynan Günlerinden Sevgilerle, 5 Eylül 1997 Bodrum'dan" şeklindedir

1922 yılından itibaren Refik Halid Karay tarafından çıkartılan Aydede - Siyasi mizah dergisi, [ 2 cilt birarada: 1-103 sayıları], 1928 - 49 yılları arası, 28x41 cm

Aydede, Refik Halit Karay tarafından 1922 yılında İstanbul’da haftada iki gün yayımlanmış daha sonra 1948-1949’da yeniden çıkarılmış siyasi mizah dergisidir. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan en etkili iki mizah dergisinden birisidir. Kurucusu ve başyazarı Refik Halid Karay’dır. Milli Mücadele’ye mizah yoluyla muhalefet eden dergi, kısa süren yayın hayatı boyunca çok sayıda yazar ve çizer yetiştirmiş, kendisinden sonra yayınlanacak mizah dergilerine zemin hazırlamıştır.

Fürüzan'dan ithaflı ve imzalı, "Benim Sinemalarım" -Öykü-, kitabın künye sayfası, 10x18 cm

İthaf "Sevgili Arkadaşım Sevim için dostlukla 4 Haziran - 973" şeklindedir.