SAHAFİYE

SAHAFİYE, 18.06.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 59

Gün Görmiyen Sokak - Roman-, Şahap Sıtkı'dan, Özdemir Asaf'a ithaflı ve imzalı, İstanbul 1958

İthaf " Biricik şairim Sen Sen Sen Gözlerinden Öperek, Ankara 4. II. 1958" şeklindedir.


Mahatma Gandi, Camille Drevet, çev. Fethi Ülkü'den, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Sayın Sıdıka Avar'a saygılarımla" şeklindedir.

Savaş Hazırlığı - Şiir-, Çağdaş Yunan şiirinin önde gelen temsilcilerinden Nikiforos Vrettakos'dan ithaflı ve imzalı, çev. A. Kadir - Panayot Abacı, İstanbul 1984

İthaf, "Dear Yağcı'ya 6.11.88" şeklindedir.

Şiirlerinde insancıl bir duyarlık ve gözü pek bir gerçekçilik görülen hümanist şair ve yazar Nikiforos, başlangıçta geleneksel ritim ve ölçülerle doğa ve aile yaşamı üzerine yazmış, sonraları çağdaş biçimleri kullanarak dünya sorunlarına yönelmiştir. Ana temaları barış, özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşliktir. Zengin lirizmi, kusursuz tekniği, insan haklarına bağlılığıyla çağdaş Yunan şiirinin önde gelen temsilcilerindendir.


Herkes İçin Sanat, Sanat tarihçisi Sezer Tansuğ'dan, ithaflı ve imzalı, İlk baskı, 1985

İthaf, "Sevgili Müşide'ye içten saygılarımla 29.12.1982" şeklindedir.

Osmanlıca Fındık Ziraati ve Ticareti, Nişan Antrıasyan, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, İstanbul, 1331, resimli, 8 şekil yer almaktadır. 79 sayfa, 12x17 cm

"… Fındık ihracatı için en büyük iskele Giresun olduğundan burada fındığın içe tahvil ameliyatı ayrıca bir aile zanaatı şeklini kesb etmiştir. Giresun'da her bir evde bir değirmen bulundurularak, şu sayede aileye mensub bilumum eşhasa iş tedarik edilir. Ahalinin ekserisi ise bu yüzden mayişetini temin ettiğinden, makinelerin isti'maline ahali şiddetle muhalefet etmiş ve hükümet dahi arzularını tervic etmiş olmakla, elyevm işbu makinelerin isti'mali Giresun'da tatbik edilmemiştir…"

Kafatası - Facia 3. Kısım - Tiyatro Oyunu -, Nazım Hikmet [Ran], Semih Lütfü Suhulet Kütüphanesi, 1931, Ali Suavi Kapak

Bu oyun ilk defa 1932 tiyatro mevsiminde Darülbedayi'de oynanmıştır. Darülbedayi 1939 sayısında oyunun reklamı yapılmıştır. Kafatası tiyatro oyunu Nazım Hikmet'in takma adları ile yazdığı eserlerinden biridir.


Kelepçemin Karasında Bir Ak Güvercin - Şiir-, Hasan Hüseyin'den, ithaflı ve imzalı, İlk baskı, 1974, kapak bir kenar kırık

İthaf, " 'Telgraf çekmiş bizim İsmail Yenişehir'in PTT'sinden. Dünyalar benim oldu. Telgrafın tellerinden. Uçaklar kalktı. Gemilerim sevgili gemilerim sevgiyle yelken açtı' demiştim İsmail Gençtürk için 1967 başlarında. Şimdi daha da artan sevgilerimle.. 12.10.1974" şeklindedir.

Uzun Bir Adam - Anlatı - İlhan Berk'ten ithaflı ve imzalı bir guaj resim ile birlikte, İlk baskı, 1982

İthaf, " İlhan Berk'den Sevgili Emel ile Hamit'e, özlemle. Bodrum, 20 Mart 82" şeklindedir.


100 Resim 100 Kişi 100 Hikmet Çetinkaya'dan, ithaflı ve imzalı, Ankara 2008, 20x21 cm

İthaf, " Aynı okulun aynı sıralarını paylaştığım çok değerli Sanatçı dostum Gökçen Beylerime, Yüreğindeki kırmızı hiç solmasın, 7.11.2008" şeklindedir.