Anasayfa /
SAHAF
SAHAF
SAHAF, 04.10.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 137 Ürün
Lot: 1 > Kitap

İthaf, "Talebemizden Nuri Arslan Bey'e hediyemdir. Müellifi: imza" şeklindedir. 

Sayfaları açılmamış haldedir.

Lot: 3 > Kitap

İthaf, "Muhterem arkadaşım İsmail Sıdkı Beyefendi'ye takdim kılındı. 9/6/1948 Abdullah Korunan" şeklindedir.

Sayfaları ciltten ayrılmış haldedir.

Lot: 4 > Kitap
İthaf, "Sayın Kardeşimiz Nuri Aslan beye hediyemdir âcizâne. 1.1.967 M. Ermiş" şeklindedir.
Lot: 5 > Kitap

İthaf, "Çok sevdiğim arkadaşım Bay Kâzım Tokcan'a ilmî ve dinî hayatımın ikinci küçük meyvesinden bir armağan daha. 6/5/946 Şükrü Eren" şeklindedir. 

Lot: 7 > Kitap

1932 tarihli ithaflar Emlak Bankası mühendislerinden İsmail Hakkı Bey içindir. 

6. cüzün sayfaları açılmamış haldedir.

Lot: 8 > Kitap
İthaf, "Sayın Müdîre ve kıymetli arkadaşım Fâika Serezli´ye hürmetlerimle... 8.10.1957" şeklindedir.
Lot: 11 > Kitap
İthaf, "17-12-1973 Sayın Nuri Aslan´a sevgilerle. Cahit Tanyol" şeklindedir.
Lot: 12 > Kitap
İthaf, "Fatma Bacı ve Nuri Kardeşe saygılarımla. Ş. Keçeli" şeklindedir.
Lot: 13 > Kitap
İthaf, "Nuri Aslan Hocâma saygılarımla. B. Y. Altınok 28.8.2003" şeklindedir.
Lot: 14 > Kitap
İthaf, "Sayın Hocamız Nuri Aslan beye saygılarımla. 3-4-1990" şeklindedir.
Lot: 15 > Kitap
İthaf, "Sayın Sekreter Feyzi Bayraktar Beye iyi dileklerimle. H. Tanyu" şeklindedir.
Lot: 16 > Kitap
İthaf, "Nâçiz bir armağan. Dr. Sabri Gündüz. Samsun" şeklindedir.
Lot: 19 > Kitap
Epey yorgun haldedir.
Lot: 20 > Kitap

İthaf, "Aziz dostum Aziz'e, Hüseyin Namık Orkun, 12.III.1954 Ankara" şeklindedir. 

Lot: 21 > Kitap
İthaf, "Kardeşim Cihat´a Dr. T. Zarakol" şeklindedir.
Lot: 23 > Kitap

Kitabın künyesinde sahibi tespit edilemeyen bir imza mevcuttur.

Sırtı yıpranmış haldedir. 

Lot: 24 > Kitap
Kitabın künyesinde sahipleri tespit edilemeyen iki imza mevcuttur.
Lot: 25 > Kitap
İthaf, "Çok muhterem hocam ve büyüğüm Emin Erişirgil´e bir talebesinin sonsuz hürmetlerile taktim 30.9.1948 H. Tongur" şeklindedir.
Lot: 26 > Kitap
İthaf, "Natîk Bey´e, Kitabımın basılmasında alakasını esirgemeyen değerli bir teknik adam olarak hürmetlerimle. 6-10-1960 Reşad Bey" şeklindedir.
Lot: 30 > Kitap
İthaf, "Bay Fuad oğluma küçük bir armağanım. 2 Şubat 1944 A. Seni Yurtman" şeklindedir.
Lot: 31 > Kitap
İthaf, "Pek muhterem ve sevgili kardeşim Prof. Dr. Lütfi Vurala saygılarımla. 28.12.960 H. Güngör" şeklindedir.
Lot: 37 > Kitap
İthaf, "Türkân Ateş Hanıma. 17-XI-1965 H. A. Diriöz" şeklindedir.
Lot: 38 > Kitap
Kitap içerisinde Ankara´nın ilk büyükşehir belediye başkanı, Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy tarafından Nuri Bey´e [Aslan] hitaben kaleme alınmış bir mektup yer almaktadır.
Lot: 39 > Kitap
İthaf, "Kıymetli arkadaşım vatansever Halil Özdemirer´e sevgilerimle. 12.3.970 M. Ş. Tan" şeklindedir. Satırları kurşun kalemle çizilmiştir.
Lot: 41 > Kitap
İthaf, "Kıymetli ? Hilmi Akın´a saygılarımla. Ankara, 6 Mayıs 1966 H. Bayur" şeklindedir.
Lot: 42 > Kitap
İthaf, "Sayın Sadberk Bakkalbaşı´ya saygı ve sevgilerle. Nijat 21.3.72" şeklindedir.
Lot: 43 > Kitap
İthaf, "Sevgili Murat Argun kardeşime daima mutluluklar. Sermet 20 Ağustos 89 Hilton" şeklindedir.
Lot: 45 > Kitap
İthaf, "Çok aziz ve muhterem Bayan Saadet Aykana! 19.VII.42 Pertev Demirhan" şeklindedir.
Lot: 49 > Kitap
İthaf, "Sayın Kutman Bey; Silâhtan önce Atatürkümüzü kâlemle savunmak gereği; beni şimdilik silâhımı bir kenara koymaya itti. O´nu sevmek, O´na inanmak Tanrı´ya inanmaktan üstündür kanımca. Eksiklerim çok; olanağım hiç yok. Bağışlanıyınız. Osman..." şeklindedir. Ön kapağın üst bölümü kopuktur.
Lot: 50 > Kitap
İthaf, "Sayın Dostlarım Mrs. Bill ve Bernard´a C. Tanju" şeklindedir.
Filtreler
Toplam : 137 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede