SAHAF

SAHAF, 15.06.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 100

Fransızca-Türkçe Halk Tabirleri Sözlüğü, Ferit Develü'den imzalı ve ithaflı, 1937, 196 sayfa

İthaf "Bay Naki Tezer'e derin saygılarımla birlikte" şeklindedir. Kitabın sırtı haliyledir

14, Muzaffer, 1932, 58 sayfa

Cumhuriyetin kuruluşu ve inkılapları anlatan manzum eser. Cildi haliyledir

Çırak Aranıyor, Şiir, Refik Durbaş'dan imzalı ve ithaflı, ilk baskı 1978, 91 sayfa

İthaf "Zehra Hanım'a nice sevgiyle ve saygıyla Refik Durbaş". Kapağında kırık vardır

Fransızca, Melange De Poesies, M. Emin Bey, 1912, 85 sayfa, 14x22

Kitabın sırt kısmında dökülmeler mevcuttur. Formaları açılmamış haldedir

Osmanlıca Tarih-i Osmani Mecmuası, 456-740 sayfa, 8-13. fasikülleridir,

Künye kısmı mevcut değildir. Cildi ve bazı sayfaları haliyledir

Osmanlıca Mecmua-ı Ebuzziya, No: 8, 1297 Mihran Matbaası, 96 sayfa, 22x15 cm, Haliyledir

1880-1912 yılları arasında on beş günlük ve haftalık olarak yayımlanan ilmî, edebî, siyasî bir dergidir.

Osmanlıca Mecmua-ı Ebuzziya, 100. cüz, 1329 Mihran Matbaası, 674-704 sayfa, 22x15 cm

1880-1912 yılları arasında on beş günlük ve haftalık olarak yayımlanan ilmî, edebî, siyasî bir dergidir.

Hepimize Bir Bayrak -Hatırat -, Torkom İstepanyan'dan imzalı ve ithaflı, 1967, 140 sayfa

İthaf "Sayın Bay Hacı Menekşe'ye derin saygılarla. 26.6.967" Cumhuriyet döneminin önemli gayrimüslimlerini anlatan hatırat türünde bir eser