Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 28.07.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 78 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Fransız sosyolog Durkheim´ın ilkel dinler hakkında yazdığı bu önemli eseri din sosyolojisi konusunda başat bir eserdir. Servet-i Fünun dönemi önemli tenkitçilerinden H.Cahit Yalçın tarafından Türkçeye kazandırılan bu eser, Ziya Gökalp ve cumhuriyet ideolojisini derinden etkilemiştir.
Lot: 2 > Kitap
Tanzimat döneminin etkili matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen önemli gazeteci... Bu küçük risalede Ebüzziyâ Tevfîk, ‘ne… ne…’ bağlacının Tanzimat dönemindeki ikircikli durumu hakkında konuyu dönemine göre etraflıca bir incelemeye tabi tutmuştur. *Ön kapakta kulağı kopuk ve sırtı yorgun...
Lot: 5 > Kitap
İnas Mekteplerinin üçüncü senesinde eşya bilgisi hakkında okutulmak üzere ortaokul çocuklarına hazırlanmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Ortaokul dördüncü sınıflara okutulmak üzere hazırlanmış Din Kültürü ve Bilgisi kitabıdır.
Lot: 7 > Kitap
Darü´lmuallimin Aliyye Mektebi müdürü ve Mekteb-i Mülkiye´de tarih-i osmani öğretmenliği yapan Ali Reşad Bey´in kaleme aldığı, 1789 ile 1912 seneleri arasında Dünya üzerinde meydana gelen tarihi olayları inceleyen ve Mekteb-i Sultani´de ders kitabı olarak kullanılan eserdir.
Lot: 10 > Kitap
Ziya Gökalp´ın Türk halk öykülerinin, Türk masallarının ve Türk destanlarının yani Türk sözlü geleneğinden günümüze ulaşan mensur ve manzum eserleri kayıt altına aldığı eserinin ilk baskısı.
Lot: 12 > Kitap
Osmanlı matbuaatına büyük katkıları olan Ermeni yayıncı Garabet Keşişyan Efendi´nin dükkanı Garabet Kütüphanesinin mührü kitabın künye sayfasında yer almaktadır.
Lot: 14 > Kitap
Süleyman Sırrı Efendi´nin İslam´ın temel esaslarını ele aldığı altı adet kitap tek cilt içerisinde.
Lot: 16 > Kitap
Formaları açılmamıştır.
Lot: 19 > Kitap
Mısır, Hint, İskandinav mitolojileri hakkında M. Edom´un kaleme aldığı eserin Osman Nuri Efendi tarafından tercümesi...
Lot: 23 > Kitap
"Tarihi Sevdiren Adam" olarak anılan Ahmet Refik Altınay, Büyük Tarih-i Umumi´de Altınay ilk çağlardan başlayarak dünya tarihini ana hatlarıyla ele almıştır. 4. cildinde Roma´nın barbarlar tarafından istilasından başlayarak 1453 senesinde Fatih´in İstanbul´u fethine kadar olan süreci anlatmıştır. Kitap içerisinde renkli ve renksiz bir çok resim yer almaktadır.
Lot: 25 > Kitap
Mehmet Fuat Köprülü, iki kısımdan oluşan kitabında birinci kısmı Ahmet Yesevi´nin hayatı ve eserlerine ayırmıştır; ikinci kısmı Yunus Emre´nin hayatı ve eserlerine ayırmıştır.
Lot: 26 > Kitap
Kitabın son kısmında Antalya haritası mevcuttur.
Lot: 28 > Kitap
Sâdık Vicdânî Osmanlı´nın son Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına şahitlik etmiş önemli bir mutasavvıftır. Vicdânî’nin bu eserinde tasavvûfî kavramların ve tarikat silsilelerinin yapısı görülmektedir.
Lot: 32 > Kitap
Osmanlıca ve Latin harfli olarak kaleme alınmıştır. İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları hem Latin harfli hem de Osmanlıca olarak yazılmıştır.
Lot: 37 > Kitap
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı Cenab Şahabeddin´den makaleler...
Lot: 38 > Kitap
Resimli, Türkçe´den Fransızca´ya sözlük.
Lot: 43 > Kitap
Mükafat cildindedir ve sayfa kenarları altın vermeylidir.
Lot: 46 > Kitap
Servet-i Fünun dönemi romancılarından Mehmed Rauf tarafından çevrilmiş olan bu eserde siyah beyaz ve renkli resimler mevcuttur.
Lot: 48 > Kitap
Şömizli yayınevi cildinde...
Lot: 49 > Kitap
Siyah beyaz resimlerle...
Lot: 50 > Kitap
Kitabın kenarında Birinci Şah İsmail İle Gülizar Hanımın hikayesi anlatılmıştır.
Lot: 54 > Kitap
Lot: 60 > Kitap
Süleyman Nazif´in kardeşi Servet-i Fünun şairlerinden olan Faik Ali Ozansoy´un tabiat, aşk ve ayrılık temalı şiirleri...
Lot: 61 > Kitap
Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti´nin her alanında görülen köklü reform hareketi, adli teşkilat ve kanunlaştırma alanında da kendini göstermiştir. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, bu dönemde daha çok mal sahipliği, borçlar ve şahıs hukuku gibi konularda oluşturulmuş kanunları içerir. İslam hukukuna dayalı olarak hazırlanan ilk kanunlar olması dolayısıyla sadece Osmanlı hukuk tarihi bakımından değil İslam hukuk tarihi açısından da öneme sahiptir.
Lot: 62 > Kitap
Sırtı ciltten kısmen ayrılmıştır.
Filtreler
Toplam : 78 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede