Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 28.07.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 78 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Fransız sosyolog Durkheim´ın ilkel dinler hakkında yazdığı bu önemli eseri din sosyolojisi konusunda başat bir eserdir. Servet-i Fünun dönemi önemli tenkitçilerinden H.Cahit Yalçın tarafından Türkçeye kazandırılan bu eser, Ziya Gökalp ve cumhuriyet ideolojisini derinden etkilemiştir.
Lot: 2 > Kitap
Tanzimat döneminin etkili matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen önemli gazeteci... Bu küçük risalede Ebüzziyâ Tevfîk, ‘ne… ne…’ bağlacının Tanzimat dönemindeki ikircikli durumu hakkında konuyu dönemine göre etraflıca bir incelemeye tabi tutmuştur. *Ön kapakta kulağı kopuk ve sırtı yorgun...
Lot: 5 > Kitap
İnas Mekteplerinin üçüncü senesinde eşya bilgisi hakkında okutulmak üzere ortaokul çocuklarına hazırlanmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Ortaokul dördüncü sınıflara okutulmak üzere hazırlanmış Din Kültürü ve Bilgisi kitabıdır.
Lot: 7 > Kitap
Darü´lmuallimin Aliyye Mektebi müdürü ve Mekteb-i Mülkiye´de tarih-i osmani öğretmenliği yapan Ali Reşad Bey´in kaleme aldığı, 1789 ile 1912 seneleri arasında Dünya üzerinde meydana gelen tarihi olayları inceleyen ve Mekteb-i Sultani´de ders kitabı olarak kullanılan eserdir.
Lot: 10 > Kitap
Ziya Gökalp´ın Türk halk öykülerinin, Türk masallarının ve Türk destanlarının yani Türk sözlü geleneğinden günümüze ulaşan mensur ve manzum eserleri kayıt altına aldığı eserinin ilk baskısı.
Lot: 12 > Kitap
Osmanlı matbuaatına büyük katkıları olan Ermeni yayıncı Garabet Keşişyan Efendi´nin dükkanı Garabet Kütüphanesinin mührü kitabın künye sayfasında yer almaktadır.
Lot: 14 > Kitap
Süleyman Sırrı Efendi´nin İslam´ın temel esaslarını ele aldığı altı adet kitap tek cilt içerisinde.
Lot: 16 > Kitap
Formaları açılmamıştır.
Lot: 19 > Kitap
Mısır, Hint, İskandinav mitolojileri hakkında M. Edom´un kaleme aldığı eserin Osman Nuri Efendi tarafından tercümesi...
Lot: 23 > Kitap
"Tarihi Sevdiren Adam" olarak anılan Ahmet Refik Altınay, Büyük Tarih-i Umumi´de Altınay ilk çağlardan başlayarak dünya tarihini ana hatlarıyla ele almıştır. 4. cildinde Roma´nın barbarlar tarafından istilasından başlayarak 1453 senesinde Fatih´in İstanbul´u fethine kadar olan süreci anlatmıştır. Kitap içerisinde renkli ve renksiz bir çok resim yer almaktadır.
Lot: 25 > Kitap
Mehmet Fuat Köprülü, iki kısımdan oluşan kitabında birinci kısmı Ahmet Yesevi´nin hayatı ve eserlerine ayırmıştır; ikinci kısmı Yunus Emre´nin hayatı ve eserlerine ayırmıştır.
Lot: 26 > Kitap
Kitabın son kısmında Antalya haritası mevcuttur.
Lot: 28 > Kitap
Sâdık Vicdânî Osmanlı´nın son Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına şahitlik etmiş önemli bir mutasavvıftır. Vicdânî’nin bu eserinde tasavvûfî kavramların ve tarikat silsilelerinin yapısı görülmektedir.
Lot: 32 > Kitap
Osmanlıca ve Latin harfli olarak kaleme alınmıştır. İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları hem Latin harfli hem de Osmanlıca olarak yazılmıştır.
Lot: 37 > Kitap
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı Cenab Şahabeddin´den makaleler...
Lot: 38 > Kitap
Resimli, Türkçe´den Fransızca´ya sözlük.
Lot: 43 > Kitap
Mükafat cildindedir ve sayfa kenarları altın vermeylidir.
Lot: 46 > Kitap
Servet-i Fünun dönemi romancılarından Mehmed Rauf tarafından çevrilmiş olan bu eserde siyah beyaz ve renkli resimler mevcuttur.
Lot: 48 > Kitap
Şömizli yayınevi cildinde...
Lot: 49 > Kitap
Siyah beyaz resimlerle...
Lot: 50 > Kitap
Kitabın kenarında Birinci Şah İsmail İle Gülizar Hanımın hikayesi anlatılmıştır.
Lot: 54 > Kitap
Lot: 60 > Kitap
Süleyman Nazif´in kardeşi Servet-i Fünun şairlerinden olan Faik Ali Ozansoy´un tabiat, aşk ve ayrılık temalı şiirleri...
Lot: 61 > Kitap
Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti´nin her alanında görülen köklü reform hareketi, adli teşkilat ve kanunlaştırma alanında da kendini göstermiştir. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, bu dönemde daha çok mal sahipliği, borçlar ve şahıs hukuku gibi konularda oluşturulmuş kanunları içerir. İslam hukukuna dayalı olarak hazırlanan ilk kanunlar olması dolayısıyla sadece Osmanlı hukuk tarihi bakımından değil İslam hukuk tarihi açısından da öneme sahiptir.
Lot: 62 > Kitap
Sırtı ciltten kısmen ayrılmıştır.
Lot: 64 > Kitap
Hüseyin Rahmi Gürpınar 1919 senesinde Heybeliada´da kaleme aldığı eserinde, İstanbul´da konakta yaşayan bir ailenin çarpık hayatını konu alır. İlk baskı olan bu eser yazarın üslubuna, yazıldığı dönemin diline ve sosyal yaşantısına ilk elden tanıklık eder.
Lot: 65 > Kitap
Yazar, şair ve hukukçu Mithat Cemal Kuntay´dan bir antoloji...
Lot: 66 > Kitap
19. yüzyılın başlarında Avrupa´da İslamiyet´e karşı gerçek dışı yayınların artması İslamiyet´i savunma edebiyatının meydana gelmesini sağlamıştır. Bu dönemde Abdülhak Hamid, beş adet seri tiyatro eseri kaleme almıştır, bu eserlerden ikisi İspanya´da tarihi bir fetih gerçekleştiren Tarık bin Ziyad´ın hayatını konu alan eseri ve Endülüs fethini ilk defa düşünen Mûsâ b. Nusayr ve oğlu Azîz b. Mûsâ’nın uğradıkları felâketleri işlediği bir diğer oyunu İbn Mûsâ ile devam eden eserlerdir.
Lot: 67 > Kitap
Bir Osmanlı polisiyesi olan bu kitapta Şeytan Hadiye´nin İngiltere´de Sergüzeştleri ve Yılmaz´ın Amerika´da Maceraları adıyla iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde fasiküller halinde altbaşlıklarla olaylar anlatılmaktadır. Şeytan Hadiye,1927, Ahmed Kamil Matbaası, 125 sayfa 14x20 cm, Yılmaz´ın Amerika´da Maceraları, 1927, Ahmed Kamil Matbaası, 65 sayfa, 14x20 cm... Mizah yazarı, romancı ve önemli bir gazeteci olan Ercüment Ekrem Talu bu kitapta kesif bir mizahi dille hikayeler kurmuştur. Güldüren Kitap, 1927, Ahmed Kamil Matbaası, 128 sayfa, 14x20 cm...
Lot: 68 > Kitap
Osmanlı edebiyatının en keskin kalemi olmasıyla birlikte Hürriyet Kasidesi ile Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık ideolojisinin kurucusu olan Namık Kemal´den Kanije´de mücadele eden ve bunu zaferle taçlandıran Osmanlı askerlerinin yurtseverliğini ve gayretini arttırmak için yazılan melodramik bir siyasal tarih kitabı...
Lot: 69 > Kitap
Ahmed Sired Özsever´in en tanınmış şiirinin adını taşıyan eser, Servet-i Fünun dönemi edebiyatının içerik, nazım şekli, dil ve üslup ve ahenk bakımından izlerini taşıması yönünden önemlidir.
Lot: 71 > Kitap
Eserin ikinci baskısıdır. 1, 2, 3, 4 ve 5. kitapları içerir.
Lot: 72 > Kitap
Kitabın ilk sayfasında İstiklal Caddesi´nin meşhur yapılarından Narmanlı Han´ın sahiplerinden Narmanlızade Hacı Mustafa Efendi´nin mührü yer almaktadır.
Lot: 76 > Kitap
Yakup Kadri Karaosmanoğlu´nun 1914 yılında Bir Serencam adı altında topladığı kısa öyküleri, O´nun bireysel psikoloji ile toplumsal krizi bir arada sunan romancılığının ön çalışmaları gibidir. Bu öykülerde, sonradan Yakup Kadri Karaosmanoğlu´nun romanlarının belli başlı izleklerini oluşturacak olan toplumsal yozlaşma, ahlaki çöküş, hoşgörüsüzlük, kişiler arasındaki güç ve zulüm ilişkileri gibi konular ve bu konuların işlenişi, Bir Serencam basıldığında henüz 25 yaşında olan bu genç yazarın Türkiye´nin en önemli romancılarından biri olacağının habercisidir.
Lot: 77 > Kitap
Türk Lugatı esas itibariyle Batı Türkçesi’nin yanı sıra Uygur, Çağatay, Âzerî ve Kazan lehçeleriyle diğer bazı lehçelerden alınmış kelimelerin etimolojik (kök esasına dayalı), mukayeseli ve edebî bir lugatıdır. Eserin ilk 2 cildi Osmanlıca basılmış, son 2 cilt yeni harflerle basılmıştır. Ayrıca ilk cildin son kısmında yer alan 4 sayfalık bibliyografya kısmı yeni harflerle yazılmıştır.
Lot: 78 > Kitap
Londra’da, Victoria devri İngiltere’sinin çeşitli özelliklerini aksettiren Finten adlı oyunu yazdı ve yayımlanmak üzere İstanbul’a gönderdi. Fakat eserlerin yayımına izin çıkmamasıyla birlikte Hâmid görevinden azledildi. Bazı nüfuzlu dostlarının araya girmesi üzerine herhangi bir eser yayımlamamak şartıyla affedildi.
Lot: 81 > Kitap
Gazeteci ve şair Hüseyin Dâniş Pedram´dan bir antoloji...
Lot: 82 > Kitap
Galatasaray Sultanî’sinde işlediği ders notlarından oluşan Talim-i Edebiyat, Doğu’nun belagat geleneğinden Batı retoriğine geçişin ürünüdür ve Ekrem tavrını ikincisinden yana koyar.
Lot: 84 > Kitap
Batılılaşma hareketinin cereyan ettiği senelerde Cenap Şehabettin´in Avrupa´ya gerçekleştirdiği seyahatinden gözlemlerini içeren eserdir.