Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 21.07.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 44 Ürün
Lot: 1 > Fotokart
Osmanlı İmparatorluğu´nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye´sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Köklü ve eski bir ulema ailesinin ferdi olarak dünyaya gelmiş, hayatının her döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, dünyanın birçok yerini görme fırsatı yakalamış, çağının büyük ve güçlü bir sanatçısı sayılmıştır. Tanzimatı, Birinci ve İkinci Meşrutiyetleri ve Cumhuriyeti gören; bu devirlerdeki Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet devri edebiyatlarını yakından tanıyan sanatçı Türk edebiyatında Şair´i Azam (Büyük Şair) sıfatı ile anılır (Bu sıfatı ilk kez Süleyman Nazif kullandı). Uzun seneler diplomat olarak hem doğu hem de batı ülkelerinde bulunması nedeniyle iki edebiyatı da tanımış; Türk şiirine batıdan yeni konular, serbest düşünce ve şekiller getirirken; batı yazarlarından etkilenerek yazdığı oyunlarla Türk tiyatrosuna felsefi düşünceyi sokmuştur. Türk edebiyatının en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber´in şairidir. TBMM III., IV. ve V. dönemlerde İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır.
Lot: 2 > Fotokart
Şiirleri, Türk edebiyatında milliyetçilik hareketinin başlangıcı kabul edilen Mehmet Emin Yurdakul, Cumhuriyetten sonraki yıllarda ortaya çıkan memleketçi edebiyatın oluşmasına da ön ayak olmuştur. Şiiri, içinde yetiştiği halkın dertlerini dile getirip bunlara çare bulmak için bir araç olarak benimseyen şairin, milli duyguları herkesin anlayabileceği bir dille ifade ettiği şiirleri devrin edebiyat çevrelerinde büyük ilgi görmüştür.
Lot: 3 > Fotokart
Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen temsilcilerinden şair ve yazar Cenab Şahabeddin, 1895 yılından başlayarak ölümüne kadar devam eden yazı faaliyetlerinde, özellikle Cumhuriyet dönemine kadar, başta şiir olmak üzere edebiyatın çeşitli alanlarında otorite kabul edilmiş şahsiyetlerdendir.
Lot: 4 > Fotokart
Beş Hececilerin en meşhuru, Onuncu Yıl Marşı’nın iki şairinden biri, “Han Duvarları” şairi, oyun yazarı ve siyasetçi Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu´yu baştan başa gezmiş İstanbul´un dışında kalan Türk kültürünü eserlerine işlemiştir.
Lot: 5 > Fotokart
Ahmed Midhat Efendi, Türk yazar, gazeteci ve yayıncı. Tanzimat dönemi yazarlarındandır. Türk edebiyatının gerçek anlamda ilk popüler yazarıdır. 1878´de çıkarmaya başladığı ve yayın hayatını 1921´e kadar sürdürmüş olan Tercüman-ı Hakikat gazetesi Osmanlı basın tarihinin en uzun ömürlü ve etkili yayınlarından biri olmuştur. Kabri Fatih Camii içinde II. Mehmed´in türbesinin de bulunduğu ayrı kısımdadır.
Lot: 6 > Fotokart
Türk çocuk edebiyatının öncülerindendir. 1911´de yayımladığı Çocuk Şiirleri adlı kitabı, Türk edebiyatının ilk çocuk şiiri kitaplarındandır. Ünlü bir eğitimci olan Gövsa, Türkiye’de psikoloji ve pedagoji çalışmalarının henüz çok yeni olduğu bir dönemde konularda eserler vermiştir. Asıl kalıcı hizmetler yaptığı saha biyografi ve ansiklopedi alanlarıdır. "Meşhur Adamlar Ansiklopedisi" ile "Türk Meşhurları Ansiklopedisi" bu alandaki en önemli eserleridir. TBMM III. dönem Sivas, IV. dönem Sinop, VI. ve VII. dönem İstanbul milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir.
Lot: 7 > Fotoğraf
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy’de doğdu. Burada üç sınıflı ilkokulunu bitirdikten (1931) sonra, çobanlık, tarım işçiliği yapan, taş kırma işinde çalışan Balaban, önce bir kaçakçılığa adı karıştığı için (1937), sonra da adam öldürme suçuyla (1942) tutuklandı.Bursa cezaevinde Nâzım Hikmet ile tanıştı, onun desteği ve ilgisi sayesinde resim yeteneği ortaya çıktı ve gelişti. Resim eleştirmenlerince "Anadolu insanının yaşamından ve halk efsanelerinden yola çıkarak toplumsal gerçekçi yapıtlar üreten bir ressam" olarak tanımlandı. Resim çalışmaları dolayısıyla Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt gibi toplumcu yazarlardan olumlu eleştiriler aldı. Önceleri köy yaşamının yoksulluğunu, köylü üretim araçlarını resmeden sanatçı, giderek destanlara, halk inançlarına, kahramanlarına, söylencelere, mitolojiye uzanır. Anı, deneme, hikâye ve roman türünde eserler vermiştir.
Lot: 8 > Kitap
Gündelik hayat ve resim sanatı hakkında yazılar içeren, içinde Balaban´ın çizimlerinin de olduğu anı ve anlatı kitabı. Kitabın arka kapak fotoğrafı yönetmen Reis Çelik tarafından çekilmiştir.
Lot: 9 > Kitap
Göçmen kuşların ressamı Salih Acar´ın kendi ağzından çocukluğu, gençliği ve yetişkinliğinin anlatıldığı bu kitapta kendi kişisel tarihinden resimler ve kuşe kağıda basılı çizimleri vardır.
Lot: 10 > Kitap
Kanlı Topraklar, 1934 yılında toprak ağası olmak isteyen ve bunun için her şeyi yapabilecek olan Topal Nuri´nin yaşantısını aktarır. Roman, Kayseri kültürünün o dönemlerdeki panoramasını da sunmaktadır.
Lot: 11 > Kitap
Şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna´nın kardeşi, yazar Emine Işınsu´nun teyzesi, yazar Pınar Kür´ün annesi İsmet Kür'ün, "Mavi" adlı bir köpeğin başından geçen olayları kaleme aldığı trajik bir eseri... Canlılar arasında ayrımın yapılmadığı sevginin temel odak noktası olan ama Mavi köpeğin başından geçen olayların insanın yüreğinde yaşattığı bir hüznün hikâyesi...
Lot: 12 > Kitap
Şiirde anlama önem veren Sılay, duygunun ve zekanın bir araya gelerek yarattığı musikinin şiirini yazmak ister. Bu kitapta da doğa, insan ve eşya iç içe geçip bir varlık oluşturmaktadır.
Lot: 13 > Kitap
Tarihsel olarak Ereğli, Zonguldak gibi kömür havzalarındaki çalışma koşulları ve grevleri hakkında yazılmış olan bu araştırma kitabı; Türk işçileri için bir elkitabı gibidir. Aynı zamanda kitabın içinde geçmişten günümüze madencilerin, mühendislerin ve havzaların olduğu, çalışma ortamının da görülebileceği resimler mevcuttur.
Lot: 14 > Kitap
İkinci Cihan Harbi´nin görsellerle anlatıldığı bu dehşet verici broşürde Yaşar Çimen, Türkiye´nin İsmet İnönü döneminde savaş karşısındaki tutumunu aktaran bir kitap....
Lot: 15 > Kitap
Ünlü Dilbilimci Besim Atalay, bu küçük ama derin kitapta Arapça ve Türkçe´nin sözdiziminden eklerine, ıstılahlarından tüm dilbilgisel hususiyetlerine iki dili her açıdan karşılaştırmıştır.
Lot: 16 > Kitap
İkinci Yeni´nin "sivil şair"i olan ve aynı zamanda İlhan Berk´e göre "şiirimizin uç beyi" dediği Ece Ayhan´ın Osmanlı ve Cumhuriyet tarihini kendi gözleri ve diliyle ele aldığı şiirleri.... Kapak Sait Maden tarafından hazırlanmıştır.
Lot: 17 > Kitap
Kadro hareketinin kurucularından olan yazar Vedat Nedim Tör´ün İmralı hapishanesindeki insanların gündelik yaşamından kesitlerin sunulduğu bir tiyatro oyunu... Kapak kompozisyonu ünlü ressam Turgut Zaim tarafından hazırlanmıştır.
Lot: 18 > Kitap
İlginçtir bu sinematografik özellikler akla hemen acaba bir senaryo olarak mı yazıldı fikrini getirmekte. Evet, İnce Memed bir sinema filmi olarak yazılmıştı önce ama sinemacıdan ses çıkmayınca toplam otuz dokuz yılda ve dört ciltte tamamlanıp yayımlandı. Kendi deyimiyle “mecbur insan”ın öyküsünü anlattığı bu seride, “soylu eşkıya” olarak kurguladığı İnce Memed karakteri odağında, yoksullaştırılmış Çukurova köylüsüyle toprak ağalarının ilişkisini işledi. Sözlü kültürün dil dinamiğine hâkimiyetiyle öne çıktı; destan, masal, efsane gibi geleneksel türleri romanda yeniden yorumlayarak kendine özgü bir teknik ve üslup geliştirdi. Kapak tasarımı Sait Maden tarafından yapılmıştır.
Lot: 19 > Kitap
"Sen her şeysin dediler bana. Yalan! Yağmurda ıslandım, rüzgarda titredim, yıldırıma sözüm geçmedi. Her şeysem niye üşüyorum?" - Kral Lear
Oyun metni, Flaneur Books tarafından 300 adet limitli özel edisyon olarak kitaplaştırıldı, her nüsha numaralandırıldı ve Haluk Bilginer tarafından imzalandı. Kitabın iç kapağındaki küçük çepte Haluk Bilginer´in Kral Lear karakteri olarak orijinal imzalı fotoğrafı bulunmaktadır. Tam bir trajedi olan Kral Lear, evlatları tarafından manipülasyona uğrayan bir kralın kötü çocuklarına inanıp iyi çocuklarını feda ettiği bir aile faciası ve politik hiciv. Burada aile hanedanlığı ve babalık kavramı aynı zamanda halk ve idarecisi için de bir metafor olarak düşünebilir.
Lot: 20 > Kitap
Proustvari bir şekilde geçmiş zamanın peşinde olan nostalji ustası Abdülhak Şinasi Hisar bu anı kitabında çocukluk ve gençlik yıllarında mekan, zaman ve eşyada bir yolculuğa çıkmakta...
Lot: 21 > Kitap
Köy romanlarının realist yazarı Kemal Tahir, bu romanda Narlıca köyünün saf, masum, kurnaz, fırsatçı, simsar ve ahlak yoksunu insanlarını ele alır. Türkiye´deki köy ve köylülüğe dair çarpıcı ve yerinde sosyolojik tespitler... Kapak kompozisyonu ünlü ressam Abidin Dino tarafından hazırlanmıştır. Turgay Gönenç´in adı ve imzasıyla kişisel kütüphanesinden...
Lot: 22 > Kitap
"Sevgili Sevgi (Sanlı) Ana´ya saygılarımla..." ithafıyla imzalıdır. Yılanların Öcü ve Irazcanın Dirliği nehir roman üçlemesinin son kitabı olan Kara Ahmet Destanı, Irazca´nın torunu Ahmet´in köyden şehre gelip okuma serüvenini; emekçi ve yoksullarla kapitalist düzene karşı çarpışmasını anlatır... Kapak kompozisyonu Ressam Turgut Zaim’in kızı olan Oya Zaim Katoğlu tarafından hazırlanmıştır.
Lot: 23 > Kitap
İkinci Cihan Harbi yıllarında geçen bu roman gelenek ve modernite çatışmasını, Anadolu´dan köyden kente göçü, "yanlış Batılılaşan ve Amerikanlaşan" Anadolu insanlarının gündelik hayatını harikulade bir kurguyla aktarılmaktadır. Kitabın içindeki resimler A.H. Tanpınar´ın öğrencisi Fuat İzer (Zeki Faik İzer) tarafından çizilmiştir.
Lot: 24 > Kitap
"Sevgili arkadaşım R.G. Ankara´dan sevgiler..." ithafıyla imzalıdır. Dağlarca, çocuklar için yazmış olduğu şiirlerde de Atatürk, yurt sevgisi, Bağımsızlık Savaşı gibi konulara yer verir. Özellikle Yanık Çocuklar Koçaklaması (1974) adlı kitabında çocuklara millî ve insanî değerleri aşılamaya çalışır. Resimleyen: Mustafa Aslıer.
Lot: 25 > Kitap
Mekteb-i Sultânî´nin talebelerinden olan Suat Aray´ın, lisedeki ilk gününden mezun olana kadar geçirdiği süreyi aktaran, dönemin eğitim sistemini ve sosyolojisini anlamak için oldukça değerli bir anlatı... 
Lot: 26 > Kitap
Garip Akımı´nın büyük isimlerinin, Batı şiirinden çeşitli zamanlarda yapmış oldukları çevirileri bir araya getiren eser.
Lot: 33 > Kitap
Anne Marie Schimmel'in, mürşidi Samiha Ayverdi tarafından kendisine verilen "Cemile" ismiyle imzaladığı ithaf, "Aziz dostumuz Hüsrev Bey´e" şeklindedir. 
Lot: 36 > Kitap
Taş baskı ve halk resimli.... Derkenarında Tahir ile Zühre hikayesi yazılmıştır.
Lot: 37 > Kitap
Şahıs ciltlidir, orijinal kapağı muhafaza edilmiştir.
Lot: 41 > Kitap

İlk sayısı İkinci Meşrutiyet'in hemen ardından 10 Ağustos 1908 senesinde yayımlanan ve ilk Türk karikatüristlerinden olan Ali Fuat Bey tarafından kurulan Karagöz, haftada iki gün yayımlanmıştır. Bu yayım sürecinde kapağını süsleyen, çizimlerini Halit Naci ve Baha Bey' in yaptığı Türk halk kültüründe önemli bir yere sahip olan Karagöz ve Hacivat karakterlerinin gündelik olaylara tanıklık eden konuşmalarının yer aldığı karikatürler dikkat çekmiştir. İlk sayısından itibaren yaklaşık bir senelik süreçte yayımlanan 104 adet sayısını içeren orijinal cildindedir. Cilt içerisinde yer alan "Hareket Ordusu Kahramanlarının Zafer Destanı" başlıklı katlanır ek, çoğu zaman ciltten çıkarılıp müstakil olarak satışa sunulduğundan, ekin mevcut olduğu nüshalar oldukça nadir rastlanılmaktadır.

Lot: 42 > Fotoğraf
Sağlığında hiç kitap yayımlamamış olmasına karşın, dergi ve gazetelerde yayımladığı şiirleri ve yazılarıyla, yaşadığı dönemde Türk şiirinin ve nesrinin en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edilen, edebi çevrelerde hep “üstat” olarak anılan ve her çevreden saygı gören Yahya Kemal Beyatlı´nın, "Güzeli, iyiyi, gerçeği" aramak ülküsüyle çıkarılan "Aramak" adlı dergiyi çıkararak edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran Cahit Tanyol´a ithaflayarak imzaladığı orijinal fotoğrafı.
Filtreler
Toplam : 44 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede