Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE, 30.06.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 45 Ürün
Lot: 1 > Kitap
İlhan Berk´in 1947 - 1980 yılları arasındaki seçme şiiirlerini içeren ve 2100 adet basılan eserin 1897 numaralı nüshası...
Lot: 3 > Kitap
Arka kapağın ortasında kırık mevcuttur.
Lot: 5 > Kitap
İkinci Yeni´nin en aykırı, en "karaşın" ve en "sivil" şairi, Dinar Bandosu´nun İngiliz Kornosu, Mor Külhani Ece Ayhan´ın, yayımlandığı tarihte bir şok etkisi yaratan ve çarpıcılığını hiç yitirmeyen şiirleri...
Lot: 6 > Kitap
Orhan Veli´nin, sağlığında yayımlanmış son eserlerinden biri olan bu küçük kitapta, Nasrettin Hoca´nın 70 adet hikâyesi yer alıyor. Çok erken yitirdiğimiz, usta bir genç şairin kaleminden, hiç de yabancısı olmadığı bir halk kahramanının hikâyeleri... "Yazdığım Nasrettin Hoca fıkralarının, bugüne kadar yazılanların en iyisi olduğunu söylersem pek de böbürlenmiş sayılmam..." (Önsözden)
Lot: 7 > Kitap
20. yüzyılın ilk yarısında fikir, sanat ve edebiyat insanlarının uğrak mekanı olan Beyazıt´taki Küllük kahvesine müdavim meşahirin bir portresini çizen şiir... "Sanmayın âvâre bülbüller gibi güllükdeyiz / Biz yanık bir kor gibi akşam sabah küllükdeyiz" beyitiyle başlayan şiirde İbnülemin Mahmut Kemal´den Peyami Safa´ya, Muhsin Ertuğrul´dan İbrahim Çallı´ya kültür dünyamızın ve elbette Küllük kahvesinin iz bırakmış isimleri neşeli bir ifadeyle anılmakta.
Lot: 8 > Kitap
Oğuz Atay´ın, Tutunamayanlar´dan sonraki ikinci romanının ilk baskısı...
Lot: 9 > Kitap
"Bu kitap, bir hiciv kitabı değildir. Bu kitaba verilecek asıl adı bulamadığım için Hicivler dedim. Bu kitabın alınacak bir hıncı, şahsî bir garazı veya öfkesi yoktur. Bu kitapta sadece hakikatlerin acılığı göze çarpar. Hiciv gibi, istihza gibi görülenler de, umduklarımızla bulduklarımızın arasındaki tezaddan geliyor." (Önsözden)
Lot: 10 > Kitap
"Sayın Teoman Erel´e sevgilerle." ithafıyla imzalıdır. *Arka kapağın sol üst köşesinde kırık mevcuttur.
Lot: 11 > Kitap
27 Mayıs Darbesi'ndeki rolüyle, MHP'nin ve Ülkücü Hareket'in liderliğiyle Türk siyasetinde ve milliyetçilik tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Alparslan Türkeş'in, bir bölümü Yeni İstanbul gazetesinde yayımlanmış 1944 Türkçülük - Turancılık Davası anıları... Ziya Gökalp hakkında yazdığı biyografisiyle tanınan Hasan Tuncay'a "Her yerde, her zaman Türklük ve Türkçülük için beraber olduğumuz Ülküdaşım Hasan Tuncay´a sevgi ile" ithafıyla imzalıdır.
Lot: 12 > Kitap
Uğur Mumcu’nun (1942 – 1993), TBMM’deki kavgalar, küfürler ve sözlü sataşmalardan örneklerle doldurduğu kitabının birinci basımı… 27 Mayıs'ın önderlerinden, Menderes ve arkadaşlarının idamından yana oy kullanmış, 1968’de Milli Demokratik Devrim Ordusu adlı bir örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılmış bir emekli asker olan Ekrem Acuner’e imzalı…
Lot: 13 > Kitap
"Sn. Arslan Kaynardağ´a en iyi dileklerle" ithafıyla felsefeci, yazar ve sahaf Arslan Kaynardağ´a imzalı.
Lot: 14 > Kitap
"Çok sevgili talebem Orhan Erden´e" ithafıyla imzalıdır... *Ebül´ulâ Mardin´e Armağan´dan ayrı bası
Lot: 15 > Kitap
Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Abdullah Efendinin Rüyaları, Beş Şehir, Şiirler gibi; roman, hikâye, deneme, şiir ve edebiyat tarihi alanlarında aşılması güç eserler vermiş, büyük bir edebiyatçı ve aydın olan Ahmet Hamdi Tanpınar´ın, Tanzimat Devri Türk Edebiyatı üzerine bir akademisyen olarak kaleme aldığı ve ikinci cildini yazmaya hiçbir zaman fırsat bulamasa da halen aşılamamış olan fevkalade eseri...
Lot: 16 > Kitap
Servet-i Fünun edebiyatının öncülerinden, Namık Kemal´in oğlu Ali Ekrem Bey´in, dilde sadeleşme ekseninde kaleme aldığı ve Yunus Nadi´ye gönderdiği altı mektubun yanı sıra kendisine yönelen eleştirilere cevaplarını da içeren, Latin harfleriyle yayımlanan ilk ve tek kitabı... İthaf, "Şinası Beyefendi´ye takdim. 19 Kanunievvel 1920" şeklindedir.
Lot: 17 > Kitap
BÜYÜK HARPTEN SONRAKİLER (Şiir Antolojisi - 1918-1935), Feridun Fazıl (Tülbentçi), 1935, Ulus Basımevi, 68 sayfa / SABAHTAN BİR SAAT EVVEL (Şiirler), Feridun Fazıl (Tülbentçi), 1932, Hakimiyeti Milliye Matbaası, 30 sayfa / ÖMRÜMDE SÜKÛT, Cahit Sıtkı, Sühulet Kütüphanesi / MATBAADA AKŞAM (Şiirler - 1930-1932), Reşat Feyzi, 1933, Sühulet Kütüphanesi, 60 sayfa, 14x20 cm... *Feridun Fazıl´ın kitaplarında, "İlhami" isimli bir beyefendiye hitaben kaleme alınmış 12 Mart 1939 tarihli iki adet imzasız ithaf yer almaktadır.

BÜYÜK HARPTEN SONRAKİLER, SABAHTAN BİR SAAT EVVEL, ÖMRÜMDE SÜKÛT, MATBAADA AKŞAM...
Lot: 18 > Kitap
Türk edebiyatının genç kayıplarından, "Anadolu Şairi" olarak ünlenen, hececi şair Ömer Bedrettin Uşaklı'nın üçüncü ve son şiir kitabı... Âlâ kâğıda basılmış, gofre kabartmalı süslemeli kapağıyla... "Çok değerli ve edip ağabeyimiz Adil Özelçi´ye derin saygı ve sevgilerle" ithafıyla imzalıdır.
Lot: 19 > Kitap
Yurdun dört bir yanında öğretmen olarak görev yapan şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna´nın, Karal çiftine "Sevgili, kıymetli dostum Fatma Karal´a ve pek sayın kadim dost Enver Ziya Karal´a saygılarımla." ithafıyla imzaladığı üçüncü şiir kitabı...
Lot: 20 > Kitap
Ahmed Arif´in, adını Türk edebiyatına "şair" olarak yazdıran ve geniş kitlelere duyuran yegâne şiir kitabının ithaflı ve imzalı ilk baskısı...
Lot: 21 > Kitap
Edebiyata şiirle başlayan ancak daha sonra roman ve hikâyede karar kılarak toplumcu - gerçekçi köy romancılığının en önemli isimlerinden biri olan Fakir Baykurt´un, Irazca üçlemesini nihayete erdirdiği eserinin ilk baskısı... "Değerli jeolog kardeşim Muazzez Sakarya´ya en içten sevgi ve saygılarla..." ithafıyla imzalıdır.
Lot: 22 > Kitap
Türkiye´de özellikle "Naçayev Dönüyor" adlı romanıyla tanınan, İspanyol militan, yazar ve siyasetçi Jorge Semprun´un, Fransız aktör Yves Montand ile ortak yaşantılarını ele alan, hem biyografik hem de otobiyografik özellikler taşıyan eseri… Çeviren İlkay Kurdak´tan "Hocam Timur Selçuk´a sevgilerle..." ithafıyla imzalıdır. *Ön ve arka kapağı korunarak ciltlenmiştir.
Lot: 23 > Kitap
"Sevgili Baba´ma, Vatan sathında manevî cepheyi kuvvetlendirmeye ve çok eksikliğini duyduğumuz fazilet yoluna hazırlanmaya bu kitap yardım edecekse, kendimi bir Kemalist ve Bozkurtçu bir insan olarak cidden mesut addedeceğim." ithafıyla oğlu Oğuzhan Koraltan´dan Refik Koraltan´a imzalıdır.
Lot: 24 > Kitap
Felsefeci, yazar ve sahaf Arslan Kaynardağ´ın kütüphanesinden... "Sayın Profesör Dr. Bedia Akarsu´ya saygı ve sevgiyle." ithafıyla imzalanan ayrıbasımın ilk sayfasında "Arslan Kaynardağ" kaşesi yer almaktadır. Metinde yer alan işaretlemelerin, altları çizilen satırların ve kenarlara düşülen notların Arslan Kaynardağ tarafından yapıldığı düşünülmektedir.
Lot: 25 > Dergi
Klasik ve siyasi tarih çalışmalarıyla tanınan George Grote´un, erken dönemden Büyük İskender dönemine uzanan Yunanistan tarihini mercek altına aldığı meşhur eseri "History of Greece"in 4 ciltlik takımı...
Lot: 26 > Kitap
Kitap üzerinde "Birinci Cilt" ibaresi olmasına rağmen ikinci cilt hiçbir zaman basılmamıştır.
Lot: 28 > Kitap
Servet-i Fünun edebiyatının genel eğiliminden farklı olarak Namık Kemal çizgisini izleyen ve şiirleriyle olduğu kadar, ateşli düzyazılarıyla ve incelikli nükteleriyle de haklı bir üne sahip olan Süleyman Nazif, İstanbul'un işgal günlerinde yazdığı "Kara Bir Gün" adlı, son derece sert bir üslupla kaleme alınmış yazısıyla büyük bir etki yaratmış, kitlesel gösterilere yol açmış ve Malta'ya sürgün edilmişti. Batarya ile Ateş, Süleyman Nazif'in Plevne, Balkan, Giirit cephelerinde canını siper eden askerlerimizin fedakârlıklarını coşkulu bir üslupla dile getirdiği, en ünlü eserlerinden biridir. "Ümid-i İstikbal-i Vatan" ithafı ile Tarık Bey´e imzalanmıştır. Döneminin bez cildi içinde...
Lot: 29 > Kitap

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, sosyalist literatüre ait çevirileriyle önemli bir işlev gören Haydar Rifat'ın; sosyalizm, komünizm, anarşizm, jakobenizm gibi ihtilalci fikirleri tanıttığı eseri...

Lot: 30 > Kitap

Cumhuriyet Döneminin önde gelen ideologlarından Halil Nimetullah (1880 - 1957), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris'te felsefe okudu. 1910'da Dârülfünün'da felsefe ve içtimaiyat öğretim görevlisi, 1928'de müderris oldu. Liselerde felsefe öğretmenliği yaptı. Dil devriminden sonra Türkçenin yabancı kelimelerden arınması konusunda birçok inceleme ve yazı yayımladı. İnkılabın Felsefesi, Cumhuriyet ve devrimler üzerine yazılmış ilk kitaplardandır. 

TBMM'nin ilk maarif vekillerinden, şair, yazar ve hatip Hamdullah Suphi'ye "Muhterem Üstad Hamdullah Subhi Beyefendi Hazretlerine" ithafıyla imzalıdır.


Lot: 31 > Kitap

Yayıncısının Osmanlıca hurufatlı, orijinal cildi içinde…

Lot: 32 > Kitap
Süleyman Sırrı tarafından Damat Celal Paşa´ya imzalanarak takdim edilmiştir. Sayfa kenarları altın yaldızlı, Osmanlıca hurufatlı, tümüyle deri cildi içinde…
Lot: 33 > Kitap

Adı, çıkardığı "Mizan" gazetesiyle özdeşleşen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir süre başkanlığını yürüten ve sonraları cemiyetin bölünmesine yol açan, Sultan II. Abdülhamid'e yönelik ağır eleştirileri ve onu tahttan ayrılmaya davet eden yazısı nedeniyle gıyabında idam kararı verilen Mizancı Murad'ın II. Meşrutiyet Devri hatıraları...

Lot: 35 > Kitap
Ahmet Midhat, İstanbul´dan Paris´e seyahat eden bir Türk´ü konu edinen romanını aslında bir Doğulunun Batı´ya seyahati şeklinde düşünebiliriz. Doğulunun Batılı gözündeki imajı, Doğulunun Batı’yı tanıması ve Doğu’yu Batı’ya tanıtmasının serüvenidir. Oryantalist ve Oksidentalist anlamda bir tahlil mahiyetindedir.
Lot: 38 > Kitap
Mektupta Avni İnsel bir arkadaşı aracılığıyla Aka Gündüz´e para yolladığını söylemiştir. Aka Gündüz Mektubun alt kısmına parayı aldığını şerh düşmüş ve imzalamıştır.
Lot: 40 > Kitap

150’likler arasında yer alan ve uzun yıllarını sürgünde geçiren Refik Halid’in, yurda döndükten sonra Latin harfleriyle ve Kurtuluş Savaşı karşıtı yazıları sansürleyerek yayımladığı Aydede yazılarının sansürsüz ilk baskısı…

Lot: 41 > Kitap

Enver Paşa ile anlaşmazlığı sonucunda bütün resmi görevlerinden istifa ederek İstanbul'dan ayrılan ve bir daha İstanbul'a dönmeyen Mahmud Muhtar Paşa'nın, Prusya Kraliyet Ordusu'nda görev yaptığı yılların gözlemlerini de aktardığı hatıraları... 

Lot: 43 > Kitap

Osmanlı denizciliğinin ve haritacılığının en önemli ismi Piri Reis'in, haritalarıyla bilim dünyasını hayretlere düşüren ve orijinal müellif nüshası Deniz Müzesi'nde bulunan fevkalade eseri Kitab-ı Bahriye'nin, Türk Tarih Kurumu tarafından 1935 yılında yayımlanan tıpkıbasımı... 1930'ların harikulade baskısıyla, orijinal, miklepli cildi içinde...

Lot: 44 > Kitap
Hasan İzzettin Dinamo'nun, Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı anıtsal romanı... Birinci cilt Hasan İzzettin Dinamo´dan Doktor Arif Akşehirlioğlu´na ithaflı ve imzalıdır, diğer ciltler imzalıdır.
Lot: 45 > Defter

Muhtemelen eserin yasaklı olduğu yıllarda kopyalanmış bir nüshası...

Defterin sonunda eserdeki hayali kahramanların hangi kişileri sembolize ettiğini gösteren bir liste yer almaktadır.

Yazının sonuna düşülen tarih "26 Mayıs 1941 Pazartesi, Maltepe" şeklindedir.

Filtreler
Toplam : 45 Ürün
Ürün Cinsi
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede