Anasayfa /
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE
PHEBUS SAHAFİYE , 11.08.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 51 Ürün
Lot: 1 > Fotokart
Osmanlı İmparatorluğu´nun son döneminde ve Cumhuriyet Türkiye´sinin ilk yıllarında eserler vermiş, modern edebiyatın doğuşunda etkin bir isimdir. Türk edebiyatında Şair-i Azam (Büyük Şair) sıfatı ile anılır (Bu sıfatı ilk kez Süleyman Nazif kullandı).
Lot: 2 > Fotokart
Servet-i Fünun edebiyatının önde gelen temsilcilerinden şair ve yazar Cenab Şahabeddin, 1895 yılından başlayarak ölümüne kadar devam eden yazı faaliyetlerinde, özellikle Cumhuriyet dönemine kadar, başta şiir olmak üzere edebiyatın çeşitli alanlarında otorite kabul edilmiş şahsiyetlerdendir.
Lot: 3 > Fotokart
Osmanlı-Türk matematik bilgini, bilim tarihçisi ve astronomdur.
Lot: 4 > Karpostal
"Benim için dilediklerinin hepimiz için gerçekleşmesi candan dileğimdir. Bir gün hep beraber söyleşiler yapabilmek özlemiyle..." 1.1. 1974, Behice Boran
Lot: 5 > Kitap
"Sayın İ. Kutluk´a hürmetlerimle..." ithafıyla imzalıdır... Kitabın içindeki resimler Elif Naci´den seçilmiştir. İnsanı saran meseleleri, insanın kıpırdanışlarını duyan, duyurmasını bilen şairin, metafizik duyguları ahenk içinde yansıttığı söylenebilir. Hiçbir sanatkarın cesaret edemeyeceği derinliklere indiğini, şiire konu olamayacağı düşünülen uzak gerçekleri, ustalıkla mısralaştırdığı ifade edilmektedir. 
Lot: 6 > Kitap
"Sayın İ. Kutluk´a hürmetlerimle..." ithafıyla imzalıdır... 
Lot: 7 > Kitap
"Sayın Dr. İ. Kutluk´a saygılarımla..." ithafıyla imzalıdır... Büyük romancı Yaşar Kemal´in kitaplarındaki Anadolu insanının Türkçesinin izini süren Ali Püsküllüoğlu; titiz bir çalışmayla geçmişten günümüze Anadolu´daki kullanılan deyimleri, atasözlerini, sözcükleri ve kelime öbeklerini aktarmakta...
Lot: 8 > Kitap
"İ. Kutluk için dostlukla..." ithafıyla imzalıdır... Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ali Nihad Tarlan´ın öğrenicisi olan, "evlerin şairi" olarak anılan Behçet Necatigil, eski edebiyatın merkezinden gelmesine rağmen modern Türk şiirini ustaca işler sayfalara...
Lot: 9 > Kitap
Formaları açılmamıştır... Salâh Birsel; deneme, günlük gibi türlerin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Sözcükleri çok seven ve bunu her fırsatta dile getiren Birsel, yeni sözcükler ürettiği gibi sözlüklerden taramalar yaparak az kullanılan, unutulmaya yüz tutmuş sözcükleri de kullanıma sokmuş, böylelikle Türkçenin imkânlarını genişletmeye çalışmıştır.
Lot: 10 > Kitap
"Sevgili İ.Kutluk´a - V. Günyol..." ithafıyla imzalıdır... 78 ünlü filozof ve devlet adamının gerek değişik, gerek çelişik, gerekse birbirini destekleyen görüşlerini, en belirgin yanlarıyla politikanın yaşamımız üstüne ağır bastığı bugünkü ortamda yurt ve dünya sorunlarına ışık tutar umudu ile bir arada sunan bir metin...
Lot: 11 > Kitap
"D.r. İ. Kutluk´a sevgilerle..." ithafıyla imzalıdır... Kitaplar ve hayat hakkında derlenmiş gazete yazıları...
Lot: 12 > Kitap
"Pek sayın büyüğüm Bay Kemal Gedeleç´e, en derin sevgi ve tükenmez saygılarımla..." ithaflıyla imzalıdır... Yusuf Ziya´dan hayata dair denemeler. *Kitabın sırtı ve kapağı yorgundur...
Lot: 13 > Kitap
Kapak resminde İbrahim Balaban´ın bir resminin olduğu bu romanda, 1970l´li ve 80´li yıllarda gerçekleşen toplumsal olaylar iki köyün çatışması üzerinden anlatılmıştır. 
Lot: 14 > Kitap
"Kardeşim İ. Kutluk´a sevgi ve saygılar..." ithafıyla imzalıdır...
Lot: 15 > Kitap
Türk edebiyatında şiir, roman, deneme ve makale yazan Tanpınar, yeni edebiyatı uluslararası düzeyde gerçekleştiren biridir. Bu hikayeler bu birikimin eseridir...
Lot: 16 > Kitap
Yirminci yüzyılın en önemli mütefekkirlerinden, edebiyatçılarından ve siyasetçilerinden “Allâme” unvanlı Muhammed İkbal, Şark’tan Haber’in Tûr Lalesi kısmında böyle anlatır insan ve kâinat tasavvurunu. Eserleri Urdu ve Fars edebiyatının en yetkin örnekleri arasında yer alan İkbal, Şark’tan Haber’de, asıl hikmetin aşk ve muhabbet olmasını merkeze alarak naz-niyaz bağlamında insan-ı kâmilliğin çeşitli veçhelerini beyit ve rubaîleriyle, kaleminden birer inci gibi döküyor. "Sevgili evlâdım İ. Kutluk´a..." ithafıyla.
Lot: 17 > Kitap
"Öğretmenim İ. Kutluk´a sevgiyle..." ithafıyla imzalıdır... Türk edebiyatının iki usta çevirmeni ve edebiyat araştırmacısından gerçeküstücü Fransız şair Paul Éluard'dan seçme şiir çevirileri... 
Lot: 18 > Kitap

"Kutsiye Hanıma saygılarımla" ithafıyla imzalıdır...

Lot: 19 > Kitap
Tarih ve edebiyat hazinemize birbirinden güzel ve ilginç, onlarca eser armağan eden Reşat Ekrem Koçu tarafından çok sayıda yazar ve çizerin katkısıyla hazırlanan meşhur ansiklopedi...
Lot: 20 > Kitap

Tarih ve edebiyat hazinemize birbirinden güzel ve ilginç, onlarca eser armağan eden Reşat Ekrem Koçu tarafından çok sayıda yazar ve çizerin katkısıyla hazırlanan meşhur ansiklopedi...

Lot: 21 > Kitap

Tarih ve edebiyat hazinemize birbirinden güzel ve ilginç, onlarca eser armağan eden Reşat Ekrem Koçu tarafından çok sayıda yazar ve çizerin katkısıyla hazırlanan meşhur ansiklopedi...

Lot: 26 > Kitap
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı Cenab Şahabeddin´den makaleler...
Lot: 27 > Kitap
Kitabın ilk sayfasında İstiklal Caddesi´nin meşhur yapılarından Narmanlı Han´ın sahiplerinden Narmanlızade Hacı Mustafa Efendi´nin mührü yer almaktadır...
Lot: 29 > Kitap
Recaizade´nin henüz on beş yaşında iken kaybettiği oğlu Nijad Ekrem´in anısını güçlü kalemiyle ölümsüzleştirdiği eseridir. Nijad ile geçirdiği günlerden Küçüksu’daki kabristana uzanan hayatının hüzünlü bir kesitini işlediği manzum ve mensur bu eserin önemli yanlarından biri Türk edebiyat tarihinde "anı" tarzında kaleme almış ilk eserlerden olmasıdır.
Lot: 32 > Kitap
*Kitap su görmüştür. 
Lot: 33 > Kitap
Çocuk yetiştirmekle alakalı çeşitli kitaplardan alınmış sayfalarla "Annelere Nasihat" adlı bir mecmuanın yer aldığı kitap içerisinde, İstiklal Caddesi´nin meşhur yapılarından Narmanlı Han´ın sahiplerinden Narmanlızade Hacı Mustafa Efendi´nin mührü yer almaktadır...
Lot: 34 > Kitap
"Hürriyet, Adalet, Musavat, İttihad" yazılı mükafat cildi içerisindedir.
Lot: 37 > Kitap
İslamcılık hareketinin yayın organı olan dergi, Mehmet Akif Ersoy´un destekleriyle Eşref Edip tarafından 1908 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Başta "Sırat-ı Müstakim" adıyla 7 cilt yayımlanan dergi, 183. sayısından itibaren "Sebiliüreşad" adını almıştır. 183. sayıda yayımlanan yeniden çıkış yazısında derginin İslâm âleminin uyanması ve yükselmesi için çalışmayı en mukaddes görev kabul ettiği belirtilmiştir. Sırât-ı Müstakîm’in yazar kadrosu Sebîlürreşâd döneminde de büyük oranda dergide yer almıştır. Bunlara düzenli olarak yazmaya başlayan Ömer Rıza (Doğrul), Said Halim Paşa, S. M. Tevfik, Bergamalı Ahmed Cevdet, Elmalılı Hamdi (Yazır), Eşref Edip, Hasan Hikmet, Ali Ekrem (Bolayır) gibi isimler katılmıştır. Mehmed Âkif “Âsım” ve “Berlin Hâtıraları”nı burada yayımlamış, edebiyat yazıları ve çevirilerine devam etmiş, Kur’ân-ı Kerîm’den yaptığı meâl ve tefsir çalışmalarına yer vermiştir.
Lot: 38 > Kitap
Fransız-Türkçe sözlük... Beşinci baskı...
Lot: 39 > Kitap
Gentille Arditty Puller kimdi? Selanikli, köklü ve zengin bir ailenin tek kızıydı. Ailesi, Saray ve İpek Sinemaları’nın sahipleriydi. Gentille Arditty Puller, uzun seneler boyunca Albert Karasu’nun Fransızca gazetesi ‘Le Journal de l’Orient’da günlük yazılar yazdı. Yazdığı birçok roman, Fransız ‘Nouvelles Editions Latines’ basımevi tarafından yayınlandı.
Lot: 40 > Kitap
Çağdaş Romanya edebiyatıyla ilgili bir çalışma... Cildin sırt kısmında Hamdullah Suphi Tanrıöver´in adı yazılıdır. 
Lot: 41 > Kitap
Daha önce Araplar tarafından yazılmış olan Timur ve Moğol tarihinin 1738 tarihli Fransızca tercümesi... 
Lot: 42 > Kitap
İçinde yüzlerce illüstrasyon ve resim bulunan, geçmişten günümüze tarihsel olarak Türk-Rus Savaşını anlatan bir eser...
Lot: 44 > Kitap
"Dünya Serbest Güreş Şampiyonu Ali Baba"nın hayatı... 
Lot: 45 > Kitap
"Kısa klasik metinler ve elyazması kıyaslamaları"... *Formaları açılmamıştır.
Lot: 47 > Gazete
5 Aralık 1926 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan Ermenice bir hiciv gazetesi...
Lot: 48 > Gazete
14 Nisan 1929 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan Ermenice bir hiciv gazetesi...
Lot: 49 > Gazete
1928 Haziran 28 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan Ermenice bir hiciv gazetesi...
Lot: 50 > Gazete
20 Kasım 1927 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkan Ermenice bir hiciv gazetesi...
Filtreler
Toplam : 51 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede