Anasayfa /
PHEBUS HATIRASI
PHEBUS HATIRASI
PHEBUS HATIRASI, 30.09.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 59 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Aslında Mekteb-i Tıbbiye mezunu olmasına ve felsefe eğitimi almamış olmasına karşın, felsefeye ilgisi nedeniyle “Feylesof Rıza” olarak tanınan Rıza Tevfik (1869 – 1949); felsefeci, siyasetçi ve şair kimliğiyle son dönem Osmanlı aydınlarının en ilginç simalarından biridir. Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegasyonunda bulunduğu için, diğer “Yüzellilikler” gibi uzun yıllar sürgünde yaşamıştır. "Serab-ı Ömrüm" Feylesof’un bütün şiirlerini bir araya getirdiği kitabıdır. Hemen hemen bütün kopyaları şair tarafından imzalanmış olan eserin İMZASIZ bir kopyası!
Lot: 2 > Kitap
Türkiye´de araştırmacı gazeteciliğin en önde gelen ismi, zor zamanların cesur kalemi Uğur Mumcu´nun (1942 - 1993), 12 Eylül Dönemi yazıları…
Lot: 3 > Kitap
Türkiye´de araştırmacı gazeteciliğin en önde gelen ismi Uğur Mumcu´nun (1942 - 1993); TİP´in 1971 - 1980 yıllaı arasında genel başkanlığını yürüten, Türkiye´de sosyalist mücadelenin önde gelen isimlerinden Behice Boran´la (1910 - 1987), Türkiye ve dünyada sosyalizmin sorunları üzerine yaptığı söyleşi... "... Dostu ve düşmanı şunu kabul etmelidir ki Boran, sosyalizm kavgasında en soluklu ve dirençli olanlardan biriydi..."
Lot: 4 > Kitap
Atatürk´ün manevi kızı olan, sosyolog, tarihçi ve yazar Prof. Dr. Afet İnan´ın (1908 - 1985) Mimar Sinan´ın hayatı ve eserleri üzerine, çok sayıda görsel içeren çalışması…
Lot: 5 > Kitap
Edebiyat tarihçiliği ve dilciliği yanı sıra, biyografi çalışmalarıyla da Türk edebiyatına büyük katkılar sağlamış olan Prof. Agâh Sırrı Levend (1894 - 1978), bu eserinde İslamiyet sonrasında Arapça etkisi altına giren Türkçenin var olma mücadelesini ele alıyor. Yazarından ithafsız imzalı... Formaları açılmamış.
Lot: 6 > Kitap
Tıp doktorluğunun yanı sıra yazar, araştırmacı, arşivci, minyatürcü, tezyinatçı, hattat ve neyzen olan; çok sayıda kitabıyla ve dergi, gazete ve ansiklopedilere yazdığı sayısız yazıyla Türk kültürüne çok önemli katkılar sağlamış olan Ord. Prof. Süheyl Ünver´in (1898 - 1986); hocası Necati Lugal hakkındaki yazısı... Necati Lugal Aramağanı´ndan ayrı basım... Süheyl Ünver tarafından ithafsız imzalı...
Lot: 7 > Kitap
Edebiyata şiirle başlayan; tiyatroyla, romanla, denemeyle devam eden ve yazdığı her türde çok sayıda ödül kazanmış olan Necati Cumalı´nın (1921 - 2001) toplu oyunlarının ikinci kitabı… Özellikle, A. Kadir´le birlikte yaptıkları İliada ve Odysseia çevirileriyle tanınan, eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı, filolog, arkeolog ve denemeci Azra Erhat´a (1915 - 1982) imzalı...
Lot: 8 > Kitap
Tarihçi ve kitabe uzmanı İbrahim Hakkı Konyalı´nın (1896 - 1984), Askeri Müze hakkındaki eseri… Milletvekili Mehmet Rüştü Özal´a Osmanlıca ithaflı ve imzalı…
Lot: 9 > Kitap
Cemal Süreya´nın "Şiir Tankeri" diye adlandırdığı, Türk şiirinin en üretken şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca´nın (1914 – 2008), Cezayir Kurtuluş Savaşı sonrasında kaleme aldığı "Cezayir Türküsü" şiirinin Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört dilde basımı... Şiirin Fransızca çevirisini Tahsin Saraç, İngilizce çevirisini Turan Oflazoğu, Arapça çevirisini de Şakir Ömer Ölmez yapmış.
Lot: 10 > Kitap
Türk şiirinin en üretken şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca´nın (1914 – 2008), üniversite öğrencilerinin DP iktidarına karşı, 1960 yılının 28 - 29 Nisan günlerinde, iki öğrencinin ölümüne yol açan protesto gösterilerini konu aldığı şiir kitabı… İthafsız imzalı...
Lot: 11 > Kitap
İsmet Özel´in, ideolojik dönüşümünü anlattığı otobiyografik eserinin ilk basımı... "Bu kitabı, intihar eden birkaç arkadaşıma ve paranoyadan, şizofreniden mustarip birçok arkadaşıma ithaf ediyorum."
Lot: 12 > Kitap
İsmet Özel´in, ideolojik dönüşümünü anlattığı otobiyografik eserinin Şule Yayınlarındaki ilk basımı...
Lot: 13 > Kitap
Bursa Cezaevinde tanıştığı Nazım Hikmet´in sayesinde resim yeteneğini keşfeden İbrahim Balaban´ın (1921 - 2019), renkli ve siyah - beyaz desenlerle süslediği, kendi yaşamından kesitler içeren öyküleri…
Lot: 14 > Kitap
Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885 - 1966), Türk Ocağı kurucusu ve en uzun süreli başkanı, yazar ve çok ünlü bir hatiptir. Mehmed Akif´in yazdığı İstiklal Marşı´nı milletvekillerinin coşkulu alkışlarıyla mecliste ilk kez o okumuştur. Dağyolu, yazarın çeşitli konularla ilgili söylevlerinden oluşuyor. Gazi terbiye Enstitüsü Edebiyat Kütüphanesine imzalı...
Lot: 15 > Kitap
Behçet Necatigil´in ifadesiyle, "Türk şiirinin Uç Beyi" İlhan Berk´in (1918 - 2008), İkinci Yeni şiirinin en önde gelen şairi ve kuramcısı Cemal Süreya için; biraz muzip, biraz "müstehcen" ve kuşkusuz, psikanalitik yorumlara açık bir şekilde resimleyerek imzaladığı kitabı…
Lot: 16 > Kitap
Köy Enstitülü yazarlar içinde, "Yılanların Öcü, Irazcanın Dirliği, Köygöçüren, Keklik" gibi romanlarıyla toplumcu - gerçekçi köy romanının klasiklerine imza atmış olan Fakir Baykurt´un (1929 - 1999); TRT Sanat Ödülü ve TDK Roman Ödülü kazanmış olan romanının ilk basımı...
Lot: 17 > Kitap
Türkiye Yazarlar Sendikası Yazarlar Kurulu tarafından Nazım Hikmet´in 75. yaşı için hazırlanan armağan kitabı… TYS üyesi yazarlardan Aziz Nesin (1915 - 1995), Hasan İzzettin Dinamo (1909 - 1989), Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914 - 2008), Ömer Faruk Toprak (1920 - 1979) ve Leyla Erbil (1931 - 2013) tarafından; Bursa Cezaevinde Nazım Hikmet´le birlikte yatmış ve onun etkisiyle ressamlığa ve yazarlığa yönelmiş olan İbrahim Balaban´a (1921 - 2019) imzalı... Ayrıca İbrahim Balaban kaşeli...
Lot: 18 > Kitap
Vahşi bir cinayetle noktalanan 41 yıllık yaşamına birçok hikâye, roman ve şiir sığdırabilen Sabahattin Ali´nin (1907 - 1948); bir zamanlar yakın olduğu Nihal Atsız´dan kesin olarak uzaklaşmasına ve Atsız´ın Sabahattin Aliye yönelik olarak "İçimizdeki Şeytanlar" adlı bir broşür yazmasına neden olan romanının ilk basımı... / Sırt kısmında yer yer soyulmalar...
Lot: 19 > Kitap
Attila İlhan´ın (1925 - 2005), ilk basımı 1955 yılında yapılan şiir kitabının dördüncü basımı… Gazeteci ve yazar Önder Şenyapılı´ya imzalı…
Lot: 20 > Kitap
Şairliği ve romancılığının yanı sıra, araştırmacı ve entelektüel kimliğiyle de edebiyat alanında olduğu kadar, siyasal ve kültürel alanda da önemli bir yeri olan Attila İlhan´ın (1925 - 2005); Atatürkçülüğün en çok istismar edildiği 12 Eylül darbesi yıllarında yayımladığı kitabının ikinci basımı…
Lot: 21 > Kitap
Edebiyat tarihçiliği ve dilciliği yanı sıra, biyografi çalışmalarıyla da Türk edebiyatına büyük katkılar sağlamış olan Prof. Agâh Sırrı Levend´in (1894 - 1978); klasik Türk ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı incelemelerle tanınan Prof. Ferid Kam (1864 - 1944) biyografisi... Çeşitli kabinelerde Dışişleri, Milli Eğitim, Maliye, Adalet bakanlıkları, 1942 - 1946 yılları arasında başbakanlık yapmış, 1934 - 1950 yılları arasında FB Kulübü başkanlığını yürütmüş olan siyasetçi Şükrü Saraçoğlu´na (1886 - 1953) imzalı... Döneminde yapılmış, usta işi, siyah bez cildi içinde...
Lot: 22 > Kitap
Yirminci yüzyılın en büyük halk ozanı Âşık Veysel´in (1894 - 1973), 1944 yılında "Deyişler" adlı 95 sayfalık ve 1949 yılında "Sazımdan Sesler" adlı 32 sayfalık iki eseri yayımlanmıştır. Müzayedeye sunulan bu eser, önceki eserlerde yer verilen şiirleri içermenin yanı sıra, yeni şiirlerle genişletilmiş ve kitaba ayrıca ozanın hayat hikâyesi de eklenmiştir. Âşık Veysel´i Türkiye´ye tanıtan Ahmet Kutsi Tecer´in ön sözü, görme engelli olan olan ozanın parmak izi ve mührüyle...
Lot: 23 > Kitap
Türk edebiyatının önemli romancı ve hikâyecilerinden Tarık Buğra´nın (1918 - 1994), hem biçim hem de içerik yönüyle çok tartışılmış ve çok eleştirilmiş politik romanı… Yazarından gazeteci - yazar Ünal Sakman´a imzalı...
Lot: 24 > Kitap
Türk dostu Fransız romancı Pierre Loti´nin (1850 - 1923), Osmanlı Afrikası´nda geçen bir hikâyeyi anlattığı romanı… Romanı Türkçeleştiren, Beş Hececi şairlerden Halit Fahri Ozansoy tarafından ithaflı ve imzalı… / Döneminde yapılmış, siyah bez cilt içinde...
Lot: 25 > Kitap
Beş Hececilerden, "Aruza Veda" şairi Halit Fahri Ozansoy’un (1891 – 1971) son şiir kitabı… Öğrencisine imzalı…
Lot: 26 > Kitap
Orhan Veli ve Oktay Rifat´la birlikte Türk şiirinde en köklü devrimi gerçekleştiren Garip Hareketi´nin üç şairinden biri olan Melih Cevdet Anday´ın (1915 - 2002), ilk basımı 1975 yılında yapılan şiir kitabının Adam Yayınlarındaki ilk basımı…
Lot: 27 > Kitap
Başta "İstanbul Ansiklopedisi" olmak üzere, Tarih ve edebiyat hazinemize birbirinden güzel ve ilginç, onlarca eser armağan eden Reşat Ekrem Koçu´nun (1905 - 1975) tek şiir kitabı... Eski CHP Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Kasım Gülek´e imzalı...
Lot: 28 > Kitap

Türk şiirinin en özgün şairlerinden Özdemir Asaf´ın (1923 - 1981), kendi kurduğu Yuvarlak Masa Yayınları dışında yayımlanan ilk şiir kitabı… Şairi tarafından "… Bu kitapta 17 adet yanlış var" ibaresiyle imzalı…ve şair tarafından 17 yanlışlar bulunup kitapta kendi el yazısı ile düzeltilmiştir... / kullanıcı deri sırtlı cildi içinde...

Lot: 29 > Kitap
1940 sonrası Türk şiirinde, gelenekle bağını koparmadan yenileşmeyi başarabilen az sayıdaki şairlerden biri olan Cahit Külebi´nin (1917 - 1997), birinci baskısı 1946 yılında yapılan ilk şiir kitabının Varlık yayınlarındaki ilk basımı… Şair, yazar ve çevirmen Özcan yalım için imzalanmış.
Lot: 30 > Kitap
1940 sonrası Türk şiirinde, gelenekle bağını koparmadan yenileşmeyi başarabilen az sayıdaki şairlerden biri olan Cahit Külebi´nin (1917 - 1997), dördüncü şiir kitabının ilk basımı… Şair Aydın Gün´e imzalı…
Lot: 31 > Kitap
1940 sonrası Türk şiirinde, gelenekle bağını koparmadan yenileşmeyi başarabilen az sayıdaki şairlerden biri olan Cahit Külebi´nin (1917 - 1997), son şiir kitabının ilk basımı… Prof. Dr. Muvaffak Akman´a imzalı…
Lot: 32 > Kitap
Modern Türk şiirinin hiçbir akımına katılmayan ama her akımdan biraz etkilenen ve daha çok da her akımı önemli ölçüde etkileyen; en çalışkan, en üretken şairi, oyun yazarı, çevirmeni ve edebiyat öğretmeni Behçet Necatigil´in (1916 - 1979), ikinci şiir kitabının ilk baskısı...
Lot: 33 > Kitap
Yazmaya oldukça geç başlayan ve ilk kitabını 50 yaşından sonra yayımlayan Abdülhak Şinasi Hisar´ın (1887 - 1963) bütün kitapları gibi, bu kitabının da başrolünde eski İstanbul var. "Bay Edip Yüksel´e" imzalı!
Lot: 34 > Kitap
Yazmaya oldukça geç başlamasına ve ilk kitabını 50 yaşından sonra yayımlamasına karşın, Abdülhak Şinasi Hisar (1887 - 1963) edebiyattan, edebiyatçılardan ve edebi muhitlerden hiç uzak kalmadı. Müzayedeye sunulan eser, yazarın çok yakın bir dostluk ilişkisi içinde olduğu Ahmet Haşim´le ilgili, birinci elden tanıklıklar içeren, çok önemli bir biyografidir.
Lot: 35 > Kitap
Melih Cevdet ve Oktay Rifat´la birlikte Türk şiirinde en köklü devrimi gerçekleştiren Garip Hareketi´nin asıl kurucusu ve en önemli şairi olarak kabul edilen Orhan Veli´nin (1914 - 1950); kapak resmi ve iç sayfalardaki desenleri Bedri Rahmi tarafından yapılmış şiir kitabı... O yıllarda Bursa Cezaevi´nde yatmakta olan Nazım Hikmet, kitabı ve özellikle de kapak resmini çok beğenmiş, hatta bu resim için "Bir Şiir Kitabının Kapak Resmi" adlı bir şiir yazmıştı. Orhan Veli´den, Yeditepe dergisinin ve Yeditepe Yayınlarının kurucusu Hüsamettin Bozok´a imzalanmış.
Lot: 36 > Efemera
Türk edebiyatının en ihmal edilmiş yazarlarından Nahid Sırrı Örik’ten (1895 – 1960), Hüseyin Rahmi Gürpınar´ın ölümü dolayısıyla; Hüseyin Rahmi´nin yakın dostu ve ölümüne kadar bütün eserlerinin basımını yapan, Hilmi Kitabevi sahibi Hilmi Çığıraçan´a yazılmış olduğunu tahmin ettiğimiz, Osmanlıca mektup... "Pek Muhterem Efendim, Hüseyin Rahmi Bey’in ölümü münasebetiyle zat-ı alilerinizi taziye etmek isterim. Bu pek değerli adamın hayatını etraflıca tetkik edecek olanlar, onun seksen yıl yaşayıp bu kadar çok eser verebilmiş olmasına sizin ve Hulusi Bey’in hayırlı tesirlerinizi göreceklerdir..."
Lot: 38 > Efemera
Beş Hececilerden Halit Fahri Ozansoy’un (1891 – 1971), muhtemelen Hisar dergisi kurucusu ve yöneticisi Mehmet Çınarlıya, bir şiirindeki bir kelimenin değiştirilmesine yönelik olarak yazdığı mektup…
Lot: 39 > Efemera
Türkiye´nin en önemli Milli Eğitim Bakanı ve en değerli kültür insanlarından biri olan Hasan Ali Yücel´in (1897 - 1961) "Maarif Vekili" olarak, Prof. Dr. Cemil Bilsel´in (1879 - 1949) rektör olarak, Ord. Prof. Dr. Ahmet Hamit Ongunsu´nun da (1885 - 1967) dekan olarak imzaladığı, Mahmedet Bara´ya ait coğrafya, sosyoloji ve felsefe lisans diploması...
Lot: 40 > Efemera
Celal Bayar´ın İktisat Vekili olduğu dönemde, Celal Bayar antetli kâğıda yazdığı mektup...
Lot: 41 > Efemera
Beş Hececilerden Halit Fahri Ozansoy´un (1891 - 1971) Varlık dergisi ve Varlık yayınları sahibi Yaşar Nabi Nayır´a mektubu… / Eski ahşap çerçeve içinde (Çerçeve boyutları: 15,5 X 22,5 cm)…
Lot: 42 > Efemera
Aslında Mekteb-i Tıbbiye mezunu olmasına ve felsefe eğitimi almamış olmasına karşın, felsefeye ilgisi nedeniyle “Feylesof Rıza” olarak tanınan Rıza Tevfik (1869 – 1949); felsefeci, siyasetçi ve şair kimliğiyle son dönem Osmanlı aydınlarının en ilginç simalarından biridir. Politikadaki tutarsızlıkları ve ateşli kişilik yapısı nedeniyle olaylarla dolu bir ömür süren Rıza Tevfik, Sevr Antlaşması’nı imzalayan Osmanlı delegasyonunda bulunduğu için, diğer “Yüzellilikler” gibi uzun yıllar sürgünde yaşamıştır. Müzayedeye sunulan fotoğraf, Feylesof´un, muhtemelen sürgünden sonra tekrar ziyaret ettiği Lübnan - Cünye´de çekilmiş olmalıdır. "Vefaperver, âlicenap, ve münevver dostum Doktor Nuri Fehmi Ayberk Beyefendiye derin hürmet ve minnetle, 1946"
Lot: 43 > Efemera
Melih Cevdet ve Oktay Rifat´la birlikte Türk şiirinde en köklü devrimi gerçekleştiren Garip Hareketi´nin asıl kurucusu ve en önemli şairi olarak kabul edilen Orhan Veli (1914 - 1950), eğitim hayatının ilk dört yılını, Galatasaray Lisesi, ilkokul kısmında yatılı olarak geçirdi. Belki de bu nedenle, (kardeşinin tanıklığına göre) sarı - kırmızı çoraplar giyecek kadar koyu bir Galatasaraylıdır, Orhan Veli. Müzayedeye sunulan ürün, Galatasaray Lisesinin ve Galatasaray futbol takımının 1923´ten itibaren kullanmaya başladığı ünlü "GS" ambleminin Orhan Veli tarafından yapılmış ve imzalanmış bir çizimidir. Orhan Veli´nin de şiirlerini yayımladığı "Aile" dergisi antetli kâğıda... / Ahşap çerçeve içinde (Çerçeve boyutları: 25 X 32 cm)...
Lot: 44 > Efemera
Garip Hareketi´nin asıl kurucusu ve en önemli şairi olarak kabul edilen Orhan Veli´nin (1914 - 1950), Varlık dergisinin 103. sayısında yayımlanan "Hoy Lu-Lu" şiirine yaptığı ekleme… Şair, "İsterim içlerinden bir tanesi / Vapurun güvertesinde, yıldızlara karşı" dizelerinden sonra "maviler içinde" ifadesini eklemiş. Sağlığında yayımladığı kitaplarına almadığı bu şiir, ölümünde sonra yayımlanan toplu şiirlerinde de Varlık dergisindeki biçimiyle yer alıyor. Orhan Veli´nin toplu şiirlerinin yeni eleştirel basımlarında şairin kalemiyle yapılmış olan bu eklemenin dikkate alınacağını umuyoruz. / Ahşap çerçeve içinde (Çerçeve boyutları: 26 X 33 cm)...
Lot: 45 > Efemera
İttihat ve Terakki´nin gizli istihbarat ve operasyon örgütü Teşkilat-ı Mahsusa´nın efsanevî lideri Eşref Kuşçubaşı´dan (1873 - 1964) milletvekili Hamza Osman Erkan adına gönderilmiş bir mektubun zarfı… Eşref Kuşçubaşı´nın el yazısıyla yazılmış ancak içi boş olan zarfın arka yüzünde de Kuşçubaşı´nın adresi yer alıyor.
Lot: 46 > Fotoğraf
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre´nin Lozan kentinde imzalanan ve 100. yılına yaklaşılması nedeniyle, bazı çevrelerde "gizli maddeleri" açığa çıkacak ve geçerliliği sona erecek (!) olan Lozan Antlaşması´na İsmet Paşa, Rıza Nur, Hasan Saka, Celal Bayar, Cavid Bey, Yusuf Hikmet Bey, Reşit Saffet Bey gibi asli delege ve danışmanların yanı sıra, Yahya Kemal ve Ruşen Eşref de basın danışmanı olarak katılmışlardı. Fotoğrafta Türk heyetinde yer alan bütün delege, danışman, sekreter ve tercümanlar bir arada görülüyor. / Paspartuya yapıştırılmış olarak (Paspartu ölçüleri: 33 X 26 cm)...
Lot: 47 > Fotoğraf
Şiirleri de kendisi gibi "serâzad" olan Can Yücel (1926 - 1999), bir toplantıda şiir okurken ya da konuşurken…
Lot: 48 > Fotoğraf
Hikâyeci, romancı ve gazeteci Oktay Akbal´ın (1923 - 2015) muhtemelen 1950´lerde çekilmiş bir fotoğrafı…
Lot: 49 > Fotokart
Asıl adı "Süleyman Paşazade Sami" olan ancak şiirlerinde "Süleyman Nesib" adını kullanan şairin şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.
Lot: 50 > Efemera
Ahşap çerçeve içinde (Çerçeve boyutları: 25x31 cm)
Filtreler
Toplam : 59 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede