Anasayfa /
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT, 04.05.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 143 Ürün
Lot: 1 > Kitap

Sertifika kağıdı mevcuttur. Orijinal ahşap kutusunda. Kanuni Sultan Süleyman´ın emirleriyle hattat Ahmet Karahisarî tarafından yazılmaya başlanan bu Kur´an-ı Kerîm, 16. yüzyılın en büyük şaheserlerinden biridir. 220 yaprağı 1545-1555 yılları arasında Ahmet Karahisarî, 80 yaprağı 1584-1587 yılları arasında manevi evladı Hattat Hasan Çelebi tarafından, süslemeleri ve cildi ise 1584-1596 yılları arasında nakkaşlar tarafından tamamlanmıştır. Üç padişah döneminde (Kanuni-III. Murat-III: Mehmed) yazılan Osmanlı dünyasının bu en güzel ve en büyük Kur´an-ı Kerim´inde, nakkaşlar, müzehhipler, ciltçiler tüm ustalık ve hünerlerini ortaya koyarak bu şaheseri meydana getirmiştir.

Lot: 2 > Hat
Lot: 3 > Hat
Lot: 4 > Hat
"23-27 Zilhicce 93" tarih kaydı mevcut,
Lot: 5 > Hat

"Yâ Ma´bûd": Ey kendisine kulluk edilen Allah.

Lot: 6 > Hat
Sağ alt köşesinde "Yılmaz Enes 2006" imzası mevcuttur.
Lot: 7 > Hat
Sağ alt köşesinde "Yılmaz Enes 2006" imzası mevcuttur.
Lot: 9 > Hat
Sülüs kısım: "İki kişiyi aşan her sır yayılır." anlamında kibar-ı kelam yazılıdır. Nesih kısımda: "Kuran ehli olanlar Allah´ın hususi kullarıdır." anlamında hadis-i şerif yazıldır.
Lot: 10 > Hat

Eser İstanbul Tasarım Merkezi'nin 2012'deki Özgün Hat Sergisi'nde sergilenmiş ve kataloge edilmiştir.

Lot: 11 > Hat

Eser eski ve kıymetli bir çerçeveye konulmuştur.

1980 yılında Şam’da doğan sanatçı, Hüseyin Öksüz’den icazetlidir. Halen, Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisidir. Hat sanatıyla ilgili bilimsel çalışmaları yanında, İstanbul, Konya, Londra, Şanghay, Cezayir gibi yurt içi ve yurt dışında birçok yerde, sergi, konferans ve canlı performanslara katılmıştır. Uluslararası Hüsn-i Hat yarışmalarında üç ödülü vardır.

Lot: 12 > Hat

Eser eski ve kıymetli bir çerçeveye konulmuştur.

1980 yılında Şam’da doğan sanatçı, Hüseyin Öksüz’den icazetlidir. Halen, Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisidir. Hat sanatıyla ilgili bilimsel çalışmaları yanında, İstanbul, Konya, Londra, Şanghay, Cezayir gibi yurt içi ve yurt dışında birçok yerde, sergi, konferans ve canlı performanslara katılmıştır. Uluslararası Hüsn-i Hat yarışmalarında üç ödülü vardır.

Lot: 13 > Hat
Alaşehirli Kadı Mehmed Halveti´nin şu şiiri yazılıdır: "Nuş eden aşkın şarabın âb-ı kevser istemez Bağı vaslın seyreden firdevsi âlâdan geçer Masivayı "Kadiyâ" terk eyle yârin aşkına Âşık-ı dîdâr olan dünya ve ukbadan geçer"
Lot: 14 > Hat
Lot: 17 > Hat
"Ey Peygamber! Şüphesiz ki biz seni bir şâhit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah´ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik). Allah´tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele."
Lot: 21 > Hat
Lot: 22 > Hat

Laika Karabey (d. 1909 İstanbul - ö.20 Aralık 1989 İstanbul), Geleneksel Türk müziği yorumcusu, bestecisi, tanburi, İleri Türk Müziği Konservatuvarı'nın kurucularından, eğitimci.

Babasının miralay rütbesiyle görev yaptığı Asir bölesinde doğdu. Altı yaşında ailesiyle İstanbul'a döndü. İlk müzik derslerini ut ve keman çalan annesinden aldı. 8 yaşında tanbura başladı. Tanburi Cemil'in öğrencisi oldu. Ardından Tanburi Cemil'in yeğeni Hikmet Bey'den dersler aldı. 14 yaşında Şark Musikisi Cemiyeti'ne girdi. Burada Leon Hancıyan'la uzun süre çalıştı. Rauf Yekta Bey, Rahmi Bey'le eser meşk etti. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde 12 yıl Türkçe, tarih, coğrafya, yurtbilgisi, ardından Saint Michel Fransız Lisesi'nde, Rum ve Ermeni okullarında müzik öğretmenliği yaptı. Sadettin Arel'le tanışması müzik anlayışında köklü bir değişikliğe yol açtı. İstanbul Konservatuvarı İcra heyeti'ne girince öğretmenlikten ayrıldı. Konservatuvarda müzik kuramı dersleri verdi. 1948'de Sadettin Arel'le birlikte konservatuvardan istifa etti. Birlikte İleri Türk Müziği Konservatuvarı Derneği'ni kurdu. 1948'de Arel'le birlikte yayımlamaya başladıkları Musiki Mecmuası'nın yazıişleri müdürlüğünü üstlendi.İstanbul Radyosu'nda tanbur çaldı, koro şefliği yaptı. Gazete ve dergilerde müzik, politika üzerine yazdı. 1929'da Emin Arifi Karabey'le evlendi. Çiftin Filiz (Ofluoğlu) isimli bir kızları oldu. Laika Karabey, 20 Aralık 1989'da İstanbul'da öldü, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Lot: 26 > Fotoğraf
"7 Teşrinisani (Kasım) 1962, Biricik kızım, Necli Emel´in mektep kapusundaki resmi, Yeşilköy İlkokulu birinci sınıfında, Hattat el-Hac Mustafa Halim imza"
Lot: 31 > Hat
Lot: 32 > Hat
Lot: 33 > Hat
Lot: 34 > Hat
"24 Safer* 77" tarih kaydı mevcut.
Lot: 36 > Hat
Lot: 37 > Hat
Lot: 38 > Hat
"Fa´lem ennehu lâ ilahe illallah / el-Melikü´l hakku´l mübin / Muhammedü´r rasulullah / sadıku´l va´dü´l emin"
Lot: 39 > Hat
Lot: 41 > Hat

Divan şairi Şeyhülislam Yahya'ya ait beyitler:

"Dil sâftır kederden ammâ güler yüz ister / Hûb olmayana neyler âyîne-i mücellâ

Meyhâne-i mahabbet mestânelerle toldu / Peymâneler pür oldu ârif oturma tenhâ"... 

Lot: 42 > Hat
Lot: 44 > Hat
Sol üst köşedeki "Raif Efendi´ye" ibaresi, yazının Rakım Efendi tarafından talebesi Raif Efendi´ye meşk için yazdığı bir yazı olduğu anlamına gelmektedir.
Lot: 45 > Hat

Eserin orijinalliği ve Derviş Ali Efendi'ye ait olduğuna dair 2021 yılında alınmış rapor bulunmaktadır. Görseli mevcuttur.

Büyük Derviş Ali (ö.1672-73), Şeyh Hamdullah ekolüne kattığı taze soluk ile haklı bir üne kavuşmuştur. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın himayesine girmiş, oğlu Fazıl Ahmed Paşa'ya meşk hocalığı yapmıştır. Köprülüler himayesinde müreffeh bir hayat sürüp hat sanatında çığır açan eserler meydana getirmiştir. 

Lot: 46 > Hat

Hallaczade Mehmed Şevket (Pektaş), (d. 1869 - ö. 1979), Sami Efendi'nin talebesi Ahmet Refet Efendi'den icazetlidir. Osmanlı döneminde mekteplerinde hüsn-i hat muallimliği yapmış, Matbaa-i Askeriye ve Devlet Matbaasında çalışmış, 1969 senesinde 100 yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir. 


Sülüs kısım: "Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler." mealindeki Yusuf Suresi 21. ayet yazılıdır. 

Nesih kısım: Ebu Said-i Hudri'den nakledilen bir hadis-i şerif rivayeti yazılıdır. Lot: 47 > Hat

Sülüs kısım: "Gönüllerin şifası Kuran okumaktır" anlamında kibar-ı kelam yazılıdır.

Nesih kısım: "Kardeşini bir günahı ile ayıplayan, o günahı işlemeden ölmez" anlamındaki hadis-i şerif yazılıdır.

Lot: 48 > Hat
Lot: 50 > Hat
Filtreler
Toplam : 143 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede