Anasayfa /
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT, 13.04.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 152 Ürün
Lot: 2 > Hat
Lot: 3 > Naht

Naht, ağacı yontmak suretiyle şekil verme sanatıdır. Klasik Türk sanatlarındandır. 

Lot: 4 > Hat

Murakkalarında toz altın kullanılmıştır.

Lot: 6 > Hat
250 adet numaralı baskıdan 198 numaralı nüsha.
Lot: 8 > Hat
Lot: 9 > Hat
Şişli Camii´nin mimarı, Vakıflar Başmimarı Vasfi Egeli olup, bu hat eserindeki ilk mısarada adı geçmektedir. İkinci beyitteki harflerin ebced hesabı ile toplamı da Şişli Camii´nin inşa tarihi olan hicri 1367 (m. 1949)´a denk gelmektedir. İmza olmamasına rağmen hem şiir hem de yazı usta işidir. Hat altın cetvelli ve pervazında dönem ebrusu vardır.
Lot: 10 > Hat
Tezhibinde halkar, rumi, tarama teknikleri çalışılmış, 22 ve 18 ayar altın kullanılmıştır.
Lot: 14 > Hat
Lot: 16 > Hat

Meşhur ta’lik hattatı Mehmed Es’ad Yesârî’nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Yazıyı önce babasından öğrenip icâzet aldı. Daha sonra babasının şâkirdlerinden Yağlıkçızâde Mehmed Emîn Bey’den yeniden ders alarak H. 1202/M. 1788 senesinde mezun oldu. Ayrıca Hırka-i Şerîf hizmetkarlarından Seyyid Osmân Üveysî Efendi’den H. 1203/M. 1789’da almış olduğu icâzetname de hâlen Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. Babası sayesinde iyi bir eğitim aldıktan sonra müderris payesi elde edip İstanbul'un muhtelif medreselerinde görev yaptı. İlmi görevlerine Anadolu Kazaskerliği derecesine kadar devam etti.

Lot: 18 > Hat
Lot: 19 > Hat
"Rableri onlara tertemiz içecekler verecektir." anlamına gelen İnsan Suresi 21. ayet yazılıdır.
Lot: 21 > Hat
Lot: 22 > Hat
Nesih yazılı kısımdaki hadis-i şerif: "Kim Kuran´ı okur ve onunla amel ederse kıyamet günü ebeveynine güneşin parlaklığından daha parlak bir taç giydirilir." *İcazet ibaresinin olduğu alt kısımda ve nesih yazılı orta kısımda yer yer siliklikler vardır.
Lot: 24 > Hat
"Zaman gittikçe kötüleşiyor / Gecen alacakaranlığı getirdi / Ve gecenin karanlığının bir ışığı var / Ta ki ışığın sahibi onu örtene dek"
Lot: 30 > Elyazma
*İlk sayfası ayrık, 2-3-4. varakların alt kısmında küçük bir kısım yırtık olup metinden çok az kayıp vardır. Sureler tam olup, ketebe kaydının devamı yazılı olan son sayfa eksiktir. Son görseli kontrol ediniz.
Lot: 33 > Elyazma
İlm-i Nokta´dan bahseden Kitab-ı Şecere, asıl dili Yunanca´dan Hakîm-i Mısrî tarafından Arapça´ya, Arapça´dan üstatlar tarafından Farsça´ya çevrilmiş ve şerhedilmiş, daha sonra Baba Hasan bin Muhammed Şirvânî tarafından da Türkçe´ye çevrilmiştir. Müellif bu ilmin ilk olarak Danyal peygambere bahşedildiğini, bu ilmin cahillerin eline düşmemesi için herkese öğretilmediğini aktarmaktadır.
Lot: 36 > Hat
Gazelin sağ alt kısmındaki notlar: "Müstensihi hattat Hamid", "Nasırüddin Şah ve Babailer´in metin haricinde bir sahife-i bediası", "imza: Mustafa Necati"
Lot: 37 > Hat
Lot: 38 > Ebru
Lot: 39 > Ebru
Lot: 44 > Efemera
Üst kısımda ve ortada muhafaza vefkleri, sol üstte Esma-i Ashab-ı Kehf, Alt kısımda Hazreti Ali´den rivayet edilen Peygamber´in isimlerini okumanın faziletine dair sözler.
Lot: 45 > Efemera
Üst kısımda Kuran´da adı geçen peygamberlerin isimleri, üst kısımda ve ortada muhafaza vefkleri, sol üstte Esma-i Ashab-ı Kehf, Alt kısımda Hazreti Ali´den rivayet edilen Peygamber´in isimlerini okumanın faziletine dair sözler.
Lot: 46 > Efemera
"Sultan-ı enbiya efendimize ashab-ı kiramdan bir zat geldi. "Ya Rasulallah ben ölümümü temenni edeceğim bana izin verir misin" diye sual etti ve şu cevabı aldı: "Ey Sahabe ölüm bir şeydir ki meşakkatli uzun yol olduğu için temenni eden kimsenin hazırlık yapması zaruridir. Elbette ölüme mahkum olan insana on hediye lazımdır." Bunlar da dört kısım olup mecmuu kırk hediyedir..."
Lot: 48 > Efemera
50 Sanat Sever Serisi 6 numara.
Lot: 50 > Elyazma
Vakfiye üç fasıldan müteşekkil olup ilk iki fasıl şahitler listesi de dahil olmak üzere tam, son faslın sondan sayfası eksiktir.
Filtreler
Toplam : 152 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede