Anasayfa /
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT, 05.06.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 90 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Defterin başlığının altında Hamid [Aytaç]´in ketebesi yer almaktadır.
Lot: 12 > Kitap
Doktor Ahmet Süheyl Ünver, Menbaü´l-İrfan Rüşdiyesi ve Mercan İdadi­si´nde bitirdikten sonra 1915´de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane´ye başlamış fakat bir süre sonra ayrılmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1921 yılında bitirmiştir. Medresetü’l Hattatin’de ebru, tezhip, minyatür ve hüsn-i hat öğrendi. Ressam Hoca Ali Rıza’dan karakalem ve suluboya, Yeniköylü Nuri, İsmail Hakkı Altunbezer ve Tahirzade Hüseyin Efendi´den yazı meşk etmiştir. Süheyl Ünver eserini Newyork´ta iken imzalamıştır.
Lot: 14 > Hat
Lot: 15 > Hat
Lot: 16 > Hat
Kenarları yıpranmıştır.
Lot: 17 > Hat
Lot: 18 > Hat
Lot: 19 > Hat
Lot: 20 > Hat
Sağ üst köşesi yırtılmıştır.
Lot: 21 > Hat
Kağıt üzerinde "Şefik Bey" hattı olduğuna dair ibare vardır. *Kağıdın ortasında bir yırtık vardır.
Lot: 22 > Hat
Kağıt üzerinde "29 Mart 1946 Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey" ibaresi yazılıdır.
Lot: 23 > Hat
Lot: 24 > Hat
Okunuşu: "Habîbin sev dilersen mağfiret takrîbin ey Âlî/Rakîb olmak gibi Mevlâ’ya rengîn intisâb olmaz", anlamı: "Seni mağfiretine yaklaştıracak bir bahane istersen O’nun sevdiğini sev. Aynı sevgiliye gönül verenlerden her biri rakip ise Mevlaya rakip olmak gibi hoş, latif intisab, âidiyet olamaz"
Lot: 25 > Hat
Lot: 28 > Hat
Okunuşu: "Mevlana"
Lot: 29 > Hat
Okunuşu: "İbrahim Mehveş"
Lot: 30 > Hat
Okunuşu: "Euzü bi kelimatillahit-tammati min şerri ma halak", anlamı: "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım."
Lot: 31 > Hat
Lot: 32 > Hat
Lot: 33 > Hat
Lot: 34 > Hat
Lot: 35 > Hat
Okunuşu: "Aleyhisselam azze men kana´a, zelle men tama´a", anlamı: "Kanaat eden aziz, tamah eden zelil olur."
Lot: 36 > Hat
Okunuşu: "Devlet´ül-mülük bil-adl"
Lot: 37 > Hat
Lot: 42 > Hat
Yazıda, hat sanatını icra etmek ve öğrenmenin faziletlerinden bahseden sözler yazılıdır.
Lot: 43 > Hat
Lot: 44 > Hat
Lot: 45 > Hat
Lot: 46 > Ebru
Lot: 47 > Ebru
Lot: 48 > Ebru
Lot: 49 > Ebru
Lot: 50 > Ebru
Lot: 52 > Ebru
Lot: 53 > Ebru
Lot: 54 > Ebru
Lot: 55 > Ebru
Lot: 56 > Obje
Lot: 57 > Obje
Kutusunun bir menteşesi hasar görmüştür.
Lot: 61 > Hat
Okunuşu: "Men sabera zafera", anlamı: "Sabreden zafere ulaşır."
Lot: 62 > Hat
Okunuşu: "Ya Fettah"
Lot: 63 > Hat
Okunuşu: "Men dakka dukka"
Lot: 64 > Hat
Okunuşu: "Barekallah"
Lot: 65 > Fotoğraf
Fotoğrafta bulunan muallimler- Oturanlar (Soldan sağa): Reisü´l-Hattatin Hacı Kamil [Akdik], Divanî yazı hocası Ferit Bey, ta´lik hocası Mehmet Hulusi [Yazgan], Evkaf-ı İslamiye Müzesi Müdürü Ressam Ali Sami [Boyar], celi sülüs hocası Tuğrakeş İsmail Hakkı [Altunbezer], minyatür hocası İranlı Tahirzade Hüseyin Behzad, sülüs ve nesih hocası Hacı Nuri [Korman], müzehhip Bahaeddin [Tokatlıoğlu], ebru ve ahar hocası Necmeddin [Okyay], Medresetü´l-Hattatin idarecisive kufi yazı hocası Emirzade Kemaleddin Bey. Talebeler- Ayaktakiler: Yazı talebesinden bir zat, Eyüplü Hafız Cemal [Günter], Ahmet Süheyl [Ünver], Hamid Bey, Hattat Mustafa Halim [Özyazıcı], Halid Paşazade Neyzen Sami Bey, Hattat Macid Ayral, Sadık Bey.
Lot: 66 > Fotoğraf
İbnülemin Mahmut Kemal İnal (1871-1957) Osmanlı İmparatorluğu’nda doğup Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan son dönem aydınlarımızdan biri. Hayatı boyunca belge topladı, okudu, araştırdı. Geride çok önemli eserler bıraktı. Osmanlı Devleti’ne 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde hizmet eden İbnülemin, II. Abdülhamit devrinde Yıldız Sarayı arşivinde görev yapmış ve cumhuriyet devrinde ise arşivin tasnif edilerek Başbakanlığa devredilmesine başkanlık etmişti.Toplumsal hayatta çok hızlı ve büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde yaşaması ve pek çok tanınmış kimse ile şahsen bir arada bulunması onu biyografi alanında pek çok eser vermeye yöneltti. Son dönem Osmanlı şairleri, müzisyenleri, sadrazamları, hattatları hakkındaki eserleri ile bu kişilerin unutulmalarını önlemeye çalıştı. Şiir, roman, hikâye gibi alanlarda da eser verdi. Yaşamı boyunca konağındaki düzenli toplantılarda ilim ve sanat dünyasından kimseleri ağırlayarak kültür hayatına hizmet etti.
Lot: 67 > Hat
Lot: 69 > Hat
Sol üst köşesi kopmuştur ve sol alt kısmında yırtılma mevcuttur.
Lot: 70 > Hat
Lot: 71 > Hat
Lot: 72 > Hat
Lot: 75 > Hat
Lot: 76 > Hat
Lot: 77 > Hat
Lot: 79 > Hat
Lot: 80 > Hat
Kağıt üzerinde "Suud El-Mevlevî" notu yer almaktadır.
Lot: 81 > Hat
Lot: 82 > Hat