Anasayfa /
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT, 30.04.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 100 Ürün
Lot: 9 > Kitap
Medresetü´l-Hattatin´de tezhip ve ebru öğrenimi gören Süheyl Ünver, çok yönlü bilim insanı ve aydındır. Tezhip sanatı ve ebru öğreniminin yanı sıra Darü´l Fünun Tıp Fakültesi´ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi´nde Tıp Tarihi Enstitüsünü kurmuştur. Bu eserini İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü görevini ifa ederken kaleme almıştır.
Lot: 17 > Kitap
Sayfaları açılmamıştır.
Lot: 21 > Hat
"Sübhaneke" duasının son kısmı, "Besmele" ve Kaside-i Bürde´nin ilk satırlarının yer aldığı 2 parça hoca işi sülüs-nesih yazı. Sayfanın üst sağ köşesinde "Şekerci Mehmed" notu yer almaktadır. *Sayfa kenarları yıpranmıştır ve katlanma yerinden kısmen yırtılmıştır.
Lot: 23 > Hat
İlk satırlarda “et-tertîbü’l-ebcedî” olarak tanımlanan ve Arap alfabesinin ilk tertibi olarak bilinen, harflerin kolay bir şekilde akılda kalmasını sağlayan düzen yer almaktadır. Türkçe’de bu tertibin son kelimesi, ayrı bir rakam değerine sahip olmayan lâmelif ile bitirilerek dazığlen şeklinde söylenmekte ve ardına da daima Mü’minûn sûresinin 14. âyetinin sonunda yer alan “fe-tebâreke’llāhü ahsenü’l-hâlikīn” ibaresi eklenmektedir. Zaman içerisinde halk arasında "ebced hesabı" olarak da isimlendirilen, harflere belli sistemler içerisinde sayı değerleri addedilerek bunların karşılaştırılması sonucunda anlaşılması güç olan tesadüflere ve şaşırtıcı benzerliklere konu olmuştur, bunun neticesinde yine halk arasında bu sistemin belli sırlara delalet ettiği inancı yaygınlaşmıştır. Emevî Halifesi Abdülmelik b. Mervân zamanında (685-705) değiştirilerek yerine Nasr b. Âsım ile Yahyâ b. Ya‘mer el-Udvânî’nin hazırladıkları, birbirine benzer harflerin ardarda sıralanması esasına dayanan bugünkü “hurûfü’l-hecâ” tertibi getirilmiştir
Lot: 24 > Hat
Lot: 25 > Hat
Sayfanın sol üst köşesinde "Mehmed Neşet 15 Şevval 94" notu yer almaktadır.
Lot: 26 > Hat
Sayfanın sol üst köşesinde "Arif Efendi´nin şakirdi Mekteb-i Valide-i Atik" notu yer almaktadır.
Lot: 27 > Hat
Sayfaların üzerinde "Mustafa Kütahi" notu yer almaktadır.
Lot: 28 > Hat
Lot: 29 > Hat
Lot: 31 > Hat
Lot: 35 > Hat
Arka yüzünde yer alan notta "Aşr Efendizade Mehmet Bahaeddin da´ilerinindir" yazılı.
Lot: 36 > Hat
Arka yüzünde yer alan notta "Es-Seyid Mehmed Bahaeddin" yazılıdır.
Lot: 37 > Hat
Lot: 38 > Hat
Arka yüzünde yer alan notta "Suyolcuzade" yazılıdır.
Lot: 39 > Hat
Anlamı "Aziz, Melik ve Rauf olan Allah´ın yardımıyla harfler tamamlandı." şeklindedir. Üzerinde yer alan osmanlıca notta "Nefeszade" yazılıdır.
Lot: 40 > Hat
Anlamı "Allah´ım ihtiyaçlarımızı gider ve bizi muradımıza müyesser kıl" şeklindedir.
Lot: 41 > Efemera
Osmanlı hat sanatında çok sık kullanılan yazı çeşitlerinin alt alta sıralanarak yazıldığı levhalar, hattatların farklı yazılardaki becerilerini göstermek açısından tercih ettikleri bir kompozisyon olmuştur.
Lot: 42 > Hat

Nefis ile mücadelenin en büyük savaş olduğunu ifade eden hadis-i şerif ve tercümesi. Farsça ifadelerin altında kırmızı kalemle Türkçe şerhi yer almaktadır.

Lot: 43 > Hat
Yazıda Farsça ifadelerin altında kırmızı kalemle Türkçe şerhi yer almaktadır.
Lot: 44 > Hat

Hafif ebrulu kağıda yazılmış, metnin noktaları koyulmamıştır. 


Lot: 46 > Hat
Lot: 48 > Hat

Beyitin anlamı: 

Ey saba rüzgârı, bir gün düşerse yolun semt-i Haremeyne

selamımı ulaştır cennet bahçesindeki Nebiyyi Muhtereme.

Lot: 54 > Hat
Divan Edebiyatı şairlerinden Sabit´in "İşlerinin gemisini tevekkül denizine sal ve manevi yardım yelkenini aç. Sonra yan gel de seyre bak." anlamına gelen beyitiyle hattını bezeyen Abdullah Nizamettin Efendi, sülüs ve celîsinde bir hayli gelişim göstermiş hattatlardan idi. Hüsn-i hattın yanı sıra musikî ile de ilgilenmiş ve eğitim görmüştür. Ne yazık ki iş ve aile hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı hayatına kıymıştır. Hattat İbnü´lemin´in ifadesine göre, ruh hali müsaade etseydi daha iyi eserler vereceği muhakkaktı.
Lot: 55 > Hat
Mustafa Bekir Pekten, İlkokul öğrenimi gördüğü yıllarda rik´a dersleri görmüştür. İlerleyen yıllarda hüsn-i hatta olan ilgisi artmış ve Halim Özyazıcı´dan aklam-ı sitte; Necmeddin Okyay´dan ta´lik ve celi sülüs dersleri almıştır. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi´nin kubbesinde yer alan yazı kendisine aittir. Başta Irak olmak üzere pek çok değerli koleksiyonda yazıları bulunmaktadır.
Lot: 57 > Hat
Lot: 58 > Hat

Anlamı: "Namaz kıl; muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Ankebut,45"


Lot: 62 > Hat
Şevket Özdem, 1926 yılında Erzurum´da doğması hasebiyle "Erzurumî" mahlasıyla da bilinir. Görev yaptığı caminin içinde bir köşeye yazdığı besmele onun hat sanatına başlamasına vesile oldu. O yıllarda Maârif matbaasında hattatlık yapan Muhammed Şevket Pektaş Efendi (1880-1969) bu besmele sayesinde genç Ömer Şevket Efendiyi fark etti. İlk olarak sülüs ve nesihden hüsn-i hatta başladı. Daha sonra ta῾lik meşk etti. Muhammmed Şevket Efendi, Ömer Şevket῾i hocası Re῾fet Efendi, arkadaşları Halim Özyazıcı, Hamid Aytaç ve Süheyl Ünver ile tanıştırdı. Süheyl Bey῾den iki ay kadar şükûfe çalıştı. Şevket Özdem uzun zaman Halim ve Hamid hocadan da meşk aldı. 1954 yılında Sultanahmet Camii῾nde yapılan bir merasimle Şevket Pektaş ve Hamid Aytaç imzasıyla Halim Efendinin elinden icazetnamesini aldı. İcazet duasını Gönenli Mehmed Efendi okudu.
Filtreler
Toplam : 100 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede