Anasayfa /
PHEBUS EPHEMERA & OBJE
PHEBUS EPHEMERA & OBJE
PHEBUS EPHEMERA & OBJE, 28.04.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 347 Ürün
Lot: 3 > Fotoğraf
Kartın arka yüzüne yeni harflerle şu not düşülmüştür: "Harp gemilerimizi bile İstanbul tersanelerinde inşa ettiren Sutlan Aziz, devrinde donanmamızı yeryüzünün İngiltere´den sonra ikinci deniz kuvveti haline getirmiştir."
Lot: 9 > Fotoğraf
"7 Mart 1924" damgalı fotoğrafın arka yüzüne, halifeliğin kaldırılmasına dair bu fotoğraf kullanılarak yayımlanan bir gazete/dergi haberinin kupürü yapıştırılmıştır. *Fotoğrafta çatlaklar ve kırıklar mevcuttur.
Lot: 14 > Defter
Lot: 17 > Efemera
Lot: 18 > Fotokart
Mektuplu, postadan geçmiş. Kartın ön yüzüne el yazısıyla "Le heros de la Constitution" (Anayasanın [Kanun-ı Esasi] kahramanı) ibaresi not düşülmüştür.
Lot: 20 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "Hemşirem Edibe Hanım´a" ithafı yer almaktadır.
Lot: 24 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "Makineli tüfek taburundan Mülazım-ı Sani Nedim" damgası yer almaktadır.
Lot: 35 > Efemera
Defterin arka kapağında, Mustafa Kemal Atatürk´ün askerliğe dair üç vecizesi yer almaktadır: 1) "Ordunun bütün mensubini; harp ederken, Milletin beklediği Vatanî vazifeyi, ateş, süngü ve ölümle ifa etmelidir. Askeri vazife ancak bu suretle ifa olunur." 2) "Meydan muharebesi Milletlerin bütün mevcudiyetlerile, ilim ve fen sahasındaki seviyelerile, ahlâklarile; hülâsa bütün maddî ve manevî kudret ve faziletlerile çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır." 3) Vahdette ve emelde azim ve israr eden Millet; mağrur ve mütecaviz her düşmanı evvel ve ahır gurur ve tecavüzünden nadim kılar."
Lot: 37 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzüne yeni harflerle "Ankara hatıralarımdan. Şaziye. 1.5.929" notu düşülmüştür.
Lot: 39 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzüne el yazısıyla "Aydın manevrelerinde - 1937" notu düşülmüştür.
Lot: 41 > Obje
Lot: 44 > Obje
"Muhterem müşterilerimize; Hacızade sigara kağıtlarının en alasıdır. Hem nefis sigara kağıdı istimal eden hem de Türk Müessse-i İslamiyesi olup istimalini umumi tavsiye eder. Taklitlerinden ictinap için zirdeki imzaya dikkat buyurmaları rica edilir."
Lot: 46 > Obje
"Vücuttaki fazla kılları üç dakikada bilatahriş imha eder. En nazik mahallere tatbik edilebilir. Tesiratı katidir."
Filtreler
Toplam : 347 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede