Anasayfa /
PHEBUS EPHEMERA
PHEBUS EPHEMERA
PHEBUS EPHEMERA, 10.06.2023 saat: 23:15'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 23:17 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 141 Ürün
Lot: 1 > Efemera
Arka yüzünde, 19 Temmuz 1909´da Yağcızade Şefik Bey isimli tüccar tarafından kurulan, "Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Millîye Cemiyeti"nin arması yer almaktadır.
Lot: 2 > Fotoğraf
İlk kez III. Friedrich Wilhem tarafından verilen Demir Haç Madalyası, I. ve II. Dünya Savaşı´nda yararlılık gösteren askerlere verilen Alman savaş nişanıdır. *Fotoğrafın sol alt kısmı yırtılmıştır.
Lot: 3 > Fotoğraf
Fotoğrafın alt kısmı restore edilmiştir.
Lot: 4 > Fotoğraf
Lot: 5 > Fotoğraf
Lot: 8 > Fotoğraf
Fotoğraf üzerinde yer alan not, "Şam: 23-1-331" şeklindedir.
Lot: 9 > Fotoğraf
Lot: 10 > Fotoğraf
Fotoğraf üzerinde yer alan not, "Sizi her an hürmetle yad eden Saadettin. Kafkasya hatıratından. 4/5/33" şeklindedir. *Fotoğrafın sağ üstü kırılmıştır.
Lot: 12 > Fotoğraf
Lot: 18 > Gazete
Resneli Ahmet Niyazi, İttihat ve Terakki Cemiyeti´nin önde gelen şahsiyetlerinden Arnavut kökenli askerdir. 3 Temmuz 1908 Cuma günü Makedonya dağlarına çıkarak II. Meşrutiyet´in ilanını ile nihayetlenen ayaklanmanın lideri olmuştur. Başarı ile gerçekleştirdiği ihtilal sonucunda Selanik´e döndüğünde "Hürriyet Kahramanı" namıyla karşılanmıştır.
Lot: 19 > Efemera
İlk müraacat formuna Üsera komisyonu tarafından müspet cevap gelmemiş olsa da, Hüsna Hanım´ın diğer müraacatlarına gönderilen cevaplarda, esirin Seydi Beşir´de ve sıhhati yerinde olduğu yazmaktadır.
Lot: 22 > Kitap
Sayfaları açılmamıştır ve ortasında yırtık vardır.
Lot: 34 > Fotoğraf
Arka yüzünde fotoğrafta yer alan şahısların adları Osmanlıca olarak yazılmıştır.
Lot: 36 > Fotokart
Lot: 37 > Efemera

Belgede yer alan "Düşünceler" bölümüne şu satırlar not düşülmüştür: "(335) tarihinde Arap kıralı Faysal hükümetine isyan ve Türk sancağını kortararak Cidali Milliye (Kurtuluş Savaşı) iltihak ve (337) tarihina kadar mustakil müfrezeler komutanlığını idare etmiş ve harp cephelerinin ilerisinde fiilen fedakarlık ve yararlıklar göstererek (341) tarihinde de fevkalade K.7. emrinde Şark müfrezeler komutanlığında bulunduğu künyesine şarh verilmiştir."

Lot: 38 > Efemera

"... Vurulduğum gün aldığım yaranın ıstırabıyla ilelebet sakat ve ma'lul olarak yaşayacağım hatırımdan bile geçmemişken sizlerden ayrı düşerek zaferle hateme erdireceğimiz iman-ı tamam olan bugünki günlerinizi beraber idraktan mahrum kaldığımı düşünerek müteessir olmuş ve ağlamıştım... Kazamızın her türlü ihtiyacını bütün hemşehrilerimle bilmüzakere temine gayret etmek suretiyle gösterilen teveccühe ve itimada layık bulunduğumu ispat edecek ve bidayetten beri mensubu bulunduğum Birinci Müdafaa-i Hukuk grubunun amedelerinin tahkikiyle hakimiyet ve saadet-i milliyenin beka ve devamına hazır-ı vücud eyleceğim..."


Lot: 41 > Gazete
Kapağında, "Gazimize" başlıklı şiir yer almaktadır. Katlama kısmında yırtık mevcuttur.
Lot: 43 > Fotoğraf
Lot: 47 > Efemera
Defterin içersinde Osmanlıca yazılar mevcuttur.
Lot: 48 > Efemera
İlk Türk hemşirelerinden biri olan Safîye Hüseyin Elbi, 1882 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.Türkiye´de modern hemşireliğin gelişmesine katkısı olmuş bir meslek kadınıdır. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı´nda gönüllü hemşirelik yaptı. Türkiye´de Cumhuriyetin ilanından sonra da pek çok hayır kurumunda ve dernekte görev aldı. Kadınların sosyal hayata katılması için çalışmalarda bulundu. 1925´te İstanbul´da kurulan Kızılay Hemşire Okulu´nda idareci ve öğretmen olarak görev yaptı. Uluslararası Florence Nightingale Madalyası, İngiliz Kızılhaç Madalyası, Şefkat Nişanı 2. Rütbe, Harbi Umumi Madalyası, Laponya Kızılhaç Nişanı 1. Rütbe, Fransız Kızılhaç Madalyası kazanmıştır.
Lot: 56 > Efemera
Evrakta, vapurun ismi, sefere başladığı ve bitirdiği yer, poliçe numarası, taşıdığı eşyanın cinsi ve miktarı yazılıdır.
Lot: 60 > Efemera
Kart üzerinde iş yerinin kaşesi mevcuttur.
Lot: 64 > Efemera
Kozmograf Sineması bugün Fitaş Pasajı olarak bilinen yapının arazisinde, 1919 yıllında faaliyet göstermeye başlamıştır. 1960’lı yıllara değin film gösterimleri yapılan sinema bu yıllarda kapanmış ve yerine pasaj inşa edilmiştir. Bu pasaj bodrum katında bulunan ve küçük boyutlu olan Dünya Sineması ve üst katta bulunan Fitaş Sineması ile iki sinema salonlu bir kompleks olarak faaliyet göstermiştir. 1980’li yıllarda tiyatro gösterileri için de kullanılmış olan Fitaş Sineması bugün ayakta olup faaliyetlerini sürdürmektedir.
Lot: 68 > Efemera
1933’ te Seyr-i Sefain İdaresi çatısı altında; Adalar, Anadolu Yakası iskeleleri ve Yalova hattından oluşan Marmara hattında faaliyet gösteren Akay İdaresi kuruldu. Akay İdaresi daha sonra 1937’ de kurulan Devlet Deniz Yolları İşletme Umum Müdürlüğü çatısı altında yer alan Şehir Hatları İşletmesi’ne dönüştü.
Lot: 69 > Efemera
Lot: 70 > Efemera
Lot: 71 > Efemera
Lot: 72 > Efemera
Lot: 79 > Efemera
Deri cilt üzerinde Mühendis Mekteb-i Alisi´nin amblemi yer almaktadır.
Lot: 81 > Efemera
Pasaportlardan birisinde "Suudi Arabistan´a gidemez" ibaresi mevcuttur.