Anasayfa /
PHEBUS
PHEBUS
PHEBUS, 21.04.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 40 Ürün
Lot: 3 > Fotoğraf
Fotoğrafta bulunanlar: 1. Kafkas Orduları Grubu Kumandanı İzzet Paşa 2. İkinci Kafkas Ordusu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa 3. Altıncı Ordu Kumadanı Halil Paşa 4. Adana Valisi Cevdet Bey 5. On Sekizinci Kolordu Kumandanı Tayyar Bey 6. Karargah Umum Kumandanı Kaymakam Mahmud Bey 7. Halep Hat Komiseri Fuat Bey 8. Altıncı Ordu Erkan-ı Harp Kaymakamı Aşır Bey 9. Halep eşrafından Binbaşı Mehmed Bey 10. Halep Merkez Kumandanı Şevki Bey 11. Kafkas Ordusu Erkan-ı Harplerinden Celal Bey 12. İkinci Ordu Emir Zabitlerinden Şükrü Efendi 13. İkinci Ordu Erkan-ı Harplerinden Şemseddin Bey 14. İkinci Ordu Emir Zabitlerinden Kemal Efendi 15. İkinci Ordu Seryaveri Salih Bey 16. Kafkas Grubu Seryaveri Mustafa Bey 17. Kafkas Grubu Erkan-ı Harp Salih Bey 18. İkinci Ordu Alman yaveri ... Bey
Lot: 5 > Efemera
Mektuba Üçüncü Ordu Müfettişi ve Padişahın Fahri Yaveri sıfatıyla imza atan Mustafa Kemal, Cevad Paşa´ya eski Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Efendi hakkında ve başka bazı hususlar hakkında görüşmek için davet ettiği Yirminci Kolordu Kumandaı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa´nın Amasya´ya teşrif ettiğini bildirmiş. Durumun gittikçe daha memnuyet verici bir hal aldığını da mektubunun sonuna eklemiştir. Mektupta, "Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevad Paşa Hazretlerine hususidir. Bahriye Nazır-ı esbakı Rauf Beyefendi ve bazı hususatı müzakere için davet-i acizanem üzerine Yirminci Kolordu Kumandanı Ali Fuad Paşa Amasya´ya teşrif eylediler. Bu vesile ile arz-ı tazimat ve vaziyet-i umumiyemizin gittikçe daha memnuniyet verici bir durum aldığını arz eyleriz." yazılıdır.
Lot: 9 > Fotoğraf
Çerçevenin arka yüzüne "Mustafa Kemal Paşanın solundaki kürklü zat Ethem Beydir" açıklamasıyla bir gazetede yayımlanan fotoğraf kupürü yapıştırılmıştır.
Lot: 13 > Albüm
Albümün ilk sayfalarında Milli Mücadele´nin başlagıcından Millet Meclisi´nin kuruluşuna kadar bir tarihçe yazılmıştır. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuad Paşa, Kazım Karabekir, İsmet İnönü başta olmak üzere meclise kayıtlı 395 üyenin portre fotoğrafları ve kısa biyografileri yer almaktadır.
Lot: 19 > Efemera
Mektup Şehzade Osman Fuad Efendi tarafından Şevki Efendi´ye yazılmıştır. Mektupta, silah arkadaşı olan Müderrisi Efendi´nin Edirne´de bulunan oğlu Ahmed Efendi´nin paraya ihtiyacı olduğunu bildirmiş ve Şevki Efendi´yi bu meseleyi çözmesi için görevlendirmiştir.
Lot: 22 > Obje
Mendilin dört bir köşesinde Meşrutiyet´in sloganı "Adalet, Musavaat, Hürriyet ve Uhuvvet" yazılıdır. Ortasında Sultan Mehmed Reşad´ın portresi resmedilmiştir. Alt başlıkta "Yaşasun Kanun-i Esasi 10 Temmuz 1324" yazılıdır.
Lot: 23 > Obje
Mendil üzerinde, Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı Ordusunun zabıtan ve askerleri ile Sultan Mehmed Reşad saltanat aracında kılıç alayına giderken resmedilmiştir.
Lot: 29 > Obje
Lot: 30 > Obje
Lot: 32 > Obje
Lot: 33 > Obje
Arka yüzünde, "Stöger Wien VII" ibaresi mevcuttur.
Lot: 37 > Resim
Resimde, kapı üzerinde görülen celî sülüs müsennâ istifi son Osmanlı-Türk hattatı Hamid Aytaç tarafından yazılmıştır. Çerçevenin arka yüzü Osmanlı döneminin meşhur kartpostal editörlerinden Max Fruchtermann´ın oğlu Paul Fruhtermann´ın Beyoğlu´nda bulunan çerçeve-kırtasiye mağazasının damgasını taşımaktadır. *Çerçevesinde cam bulunmamaktadır.
Lot: 39 > Obje
Ütülerin üzerinde yer alan ibareler: 1) Samer 2) Le Familistere 3) J. M. 4) Prisunic 5) Motifli ve "C." ibareli.
Lot: 40 > Obje
Lot: 41 > Obje

Pres üzerindeki çizim sonradan yapılmıştır.


Lot: 42 > Obje
Filtreler
Toplam : 40 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede