Anasayfa /
PHEBUS
PHEBUS
PHEBUS, 24.03.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 97 Ürün
Lot: 4 > Efemera
Listede adı geçen namzetler: 1. Hakkı Bey 2. Kuşcu İsmail Efendi Arif Ağazade 3. Reşadiye Mektebi Müdür Muavini Fikri Bey 4. Bakkal Ahmet Efendi 5. Mülga-ı Meşahiyat Memuru Hafız Serya Efendi 6. Kızıl Mescid Muhtarı Hafız Kemal Bey 7. Rüsumat Memuru Azmi Bey 8. Emekli Miralay Doktor Hafız Kemal Bey 9. Hacı Hüsrev Muhtarı Hafız Hakkı Efendi 10. Emekli Mirliva Emin Paşa 11. Polis Üçüncü Şube Müdürü Ragıp Bey 12. İshak Hoca Numune Mektebi Muallimi İsmail Efendi 13. Un Tüccarı Refik Bey 14. Seyr-i Sefain Makinisti Mehmed Efendi 15. Arabacılar Kethüdası Ethem Efendi 16. Takiyeci Mahallesi İmamı Leziz Efendi
Lot: 5 > Efemera
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin İkinci Devresi için milletvekillerini seçecek müntehib-i sanilere hitaben kaleme aldığı mektubunda, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti´nin namzetlerine oy verilmesinin gerekliliğini şu sözlerle belirtmiştir: "...Müntehib-i sani arkadaşlarımın bu en yüksek ve en mühim vazifeyi ifa ederken geçmiş nekbet günlerinin ıstırabatını hatırdan çıkarmayarak yüksek vicdanlarının sada-yı teşvikine tabi bulunacaklarını ve reylerini mazide olduğu gibi İstikbal içinde temin-i feyz ve hayat edecek olan cemiyet ve fırkamızın namzetlerine vereceklerini kuvvetle ümit ediyorum."
Lot: 8 > Fotoğraf
Altta yer alan fotoğraf, TBMM´nin açılış töreninde çekilmiştir. Üstteki fotoğrafta yer alan Salih Bozok´un altına "Babam" notu düşülmüştür.
Lot: 9 > Efemera

Müzayedeye sunduğumuz bu zarf, muhtemelen Atatürk'ün yabancı devlet başkanları ile yazışmalarında kullanması için özel olarak yaptırılmıştır. Bu anlamda bugüne kadar bu formatta görülmüş tek örnektir.

Lot: 15 > Efemera
9 Ağustos 1938 tarihinde kaleme alınan mektup, şu ifadeleri içermektedir: "Sayın Soyak, İstanbuldan aldığım havadisler pek sevindiricidir. Sevgili Atatürkün ateşi çok şükür düştü. Bir kaç günde kuvveti yerine gelir. Hayatımızda heyecanlı bir sevinç tekrar başladı; çok şükür. Doktor Aras (Tevfik Rüştü Aras) Bana Atatürkün cihan değer selamlarını getirdi. Atatürke en derin Tazimlerle minnetlerimi ve en samimî afiyet dileklerimi takdim ederim. Bir münasip fırsatta yüce huzurlarına arz ederseniz size çok teşekkür ederim. Sevgilerle selamlar."
Lot: 20 > Fotoğraf
Fotoğrafta, Üç Paşalar (Talat, Enver, Cemal), Şeyhülislam, (Halife) Abdülmecid Efendi, şehzadeler ve devlet erkanı görülmektedir.
Lot: 25 > Fotoğraf
“Vatan Fedaisi” yazılı şapkasıyla Türk-Yunan Savaşı’ndan İkinci Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası’na, cephelerde ve çalkantılı siyasi devrimlerde en ön saflarda yer alan Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden biridir. 3 Temmuz 1908 tarihinde sayıları 150’yi bulan asker ve gönüllülerle Sultan İkinci Abdülhamid’e karşı dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet’in fitilini ateşleyen Resneli Niyazi, dağda bulunduğu esnada karşısına çıkan geyiği yanına almış ve “Gazal-i Hürriyet” adını verdiği geyiği gittiği her yere götürmüştür. 31 Mart Vakası sonrası çok sevdiği Resne kasabasına dönen Resneli Niyazi, Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle yeniden orduya katılmış, savaş sonrasında İstanbul’a dönerken, Avlonya limanında bir kavgayı ayırmak niyetiyle araya girmiş ve şaibeli bir şekilde öldürülmüştür.
Lot: 27 > Fotoğraf
Milli Mücadele yıllarında özellikle Malgaç Baskını ile adını duyuran Yörük Ali Efe, Aydın yöresinde düşmanın ilerlemesini durdurmuş ve emrindeki zeybeklerle Aydın´ın kurtuluşu için mücadele vermiştir. Bu süreçte dostu Kıllıoğlu Hüseyin Efe´nin desteğiyle beraber, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusuna ellerinden gelen yardımı yapmışlardır.
Lot: 30 > Fotoğraf
Fotoğraf üzerinde, Seniha Hanım´ın el yazısıyla kaleme aldığı, "Muhterem eniştemiz Vehbi Bey ile kardeşim Fatma´ya paşamla son çıkardığımız fotoğrafı veriyorum." ithafı yer almaktadır. "Elvira Dünchen" fotoğrafhanesinin soüu kdamgası yer almaktadır.
Lot: 35 > Osmanlı Madalya
Lot: 36 > Harita
Balkan Harbi sonrasında Osmanlı Devleti topraklarının gerilediği sınırı gösteren haritadır. Bunun yanı sıra haritanın sağ alt köşesinde, harpten sonra Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kalan müslim ve gayrimüslim halkın nüfusunu Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât mekteplerinde bulunan öğrencilerin sayısını, demiryolu hatlarının kilometre cinsinden uzunluğunu gösteren cetvel yer almaktadır.
Lot: 39 > Obje
"Atufetlü Reşid Akif Bey Efendi Hazretleri´nin zaman-ı veladetlerinde birinci defa olarak Sivas´ta küşad olunan ... Ziraat ve Sınaat Sergisi´nin hatırasıdır."
Lot: 41 > Efemera
İstanbul´dan Mısır´a uzanan bir seferde uçağının düşmesi sonucu Türk havacılık tarihinin ilk şehidi Fethi Bey´den başlayarak, Türk havacılığının ilk kırk şehidinin isimleri ve şehitlik sebepleri yazılmıştır.
Lot: 42 > Obje
Şapkanın içinde "Konya Mamulatı - A. Fevzi"; ceketin içinde ise "Sivzli Zade Kâmil - Konya" etiketi yer almaktadır.
Lot: 45 > Efemera
*Berat üzerinde kırmızı mürekkeple kaleme alınan kısımlar silinmiş olduğundan maalesef berat hakkında detaylı bir bilgi elde edilememiştir.
Lot: 50 > Efemera
Kat yerlerinde bazı deformeler mevcuttur. Metinde yalnız bir satırda okunmaya engel olmayan ufak bir kayıp vardır.
Filtreler
Toplam : 97 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede