Anasayfa /
PHEBUS
PHEBUS

Bu müzayedemizin komisyon oranları %15!

Sadece bu müzayedemiz için geçerli olmak üzere satışlar USD cinsinden olacaktır. 


PHEBUS, 24.12.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 15 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 121 Ürün
Lot: 3 > Efemera
"Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri şerefine Amasya Belediyesi tarafından tertip edilen ziyafet listesi" başlıklı menünün içeriği: Düğün çorbası, yataklı piliç kızartması, türlü, su böreği, tulumba tatlısı, zeytinyağlı karnıyarık, pilav, ayva kompostosu, meyve.
Lot: 4 > Efemera
Damat Ferit Paşa Hükûmetinin isteği üzerine çıkarılan fetvada; Kuva-yı Milliyecilerin ve Anadolu´daki hükûmetin Padişah´a asi olduğu, halka zulmettiği gerekçesiyle öldürülmelerinin dinen meşru ve farz olduğu, bütün müslümanların Halife ve Padişah etrafında toplanarak bunlarla mücadele etmesi gerektiği, bu mücadeleden kaçanların büyük günah işleyecekleri ve hem bu dünyada hem de ahirette büyük azaplara uğrayacakları, bu asilerle savaşan ve onları öldürenlerin gazi, onlar tarafından öldürülenlerin de şehit olacakları bildiriliyor.
Lot: 5 > Efemera
"İntihabat-ı hazıra, memleketin selamet-i atiyesiyle alakadar bir mesele-i vataniyedir. Urfa, Maraş, Gaziantep levaları intihabatî işlerinde Gaziantep Mebusu fedakar arkadaşlarımdan Kılıç Ali Beyefendi selahiyet-i mahsusa ile memur edilmiştir. Bu babda ruesa-yı memureyn-i mülkiye ve askeriye ile belediye ve müdafa-i hukuk reisleri ve bilumum vatanperveran ahali-yi meşarilileyhin vazifesini teshil ve temin ve suret-i umumiyede teşrik-i mesai buyurulmasını ve bilahire gösterilecek namzedlerimizin temin-i intihabına birlikte himmet buyurmanızı rica ederim. Türkiye Büyük Millet Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal"
Lot: 7 > Fotoğraf
Lot: 8 > Fotoğraf

Genelde fotokart ya da kartpostal olarak görülen meşhur fotoğrafın orijinali.

Lot: 11 > Fotoğraf
Fotoğrafın orijinal paspartusunun altındaki "Muallimler Birliği´ne ufak.." cümlesiyle başlayan not ya da ithafın devamı, sonradan eklenen paspartunun altında kaldığından dolayı okunamamıştır.
Lot: 13 > Kitap
Gazi Mustafa Kemal Paşa´nın, kendi ifadesiyle “senelerden beri devam eden ef‘al ve icraatımızın millete hesabını vermek” amacıyla 1927 senesinin 15 ilâ 20 Ekim tarihleri arasında, fasılalarla 36 saat 31 dakika boyunca okuduğu ve 1919´dan 1927´ye kadar kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerinden bahsettiği Nutuk´unun, Viyana´da, lüks kâğıda sınırlı sayıda basılan nüshası.
Lot: 14 > Albüm
Albümün ilk sayfalarında Milli Mücadele´nin başlagıcından Millet Meclisi´nin kuruluşuna kadar bir tarihçe yazılmıştır. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Ali Fuad Paşa, Kazım Karabekir, İsmet İnönü başta olmak üzere meclise kayıtlı 395 üyenin portre fotoğrafları ve kısa biyografileri yer almaktadır.
Lot: 16 > Efemera
"Bilecik Meb´usu Salih Beyfendi´ye" adına hazırlanan pasaport, Salih Bozok´un 1934 yılında gerçekleştirdiği seyahatleri aydınlatan bir belge niteliği taşımaktadır.
Lot: 19 > Efemera

Profesyonel olarak restore edilmiştir.

Lot: 20 > Fotoğraf
Halife Abdülmecid, fotoğrafını "Resmim, ayandan Mahmud Paşa´ya derin takdir ve muhabbetimi beyana müvekkeldir." ithafıyla imzalamıştır. *Fotoğraf, ithaf ve imzaya sirayet etmeyecek ölçüde hafif hasarlıdır.
Lot: 23 > Kitap
Osmanlı Devleti´nin sancak, flama ve bandıralarından başlayarak, alfabetik sırayla diğer ülkelerin donanmalarının kullandığı bayrak ve bandıra ve flandralara yer verilen albümdür.
Lot: 24 > Kitap
Mahmud Şevket Paşa´nın, 1306 ve 1309 modeli mavzer tüfeklerinin en küçük vidasına kadar resmedip açıkladığı eseridir. 12 ve 13. levhalarda tüfeklerle yapılan atışların incelemesi yapılmıştır.
Lot: 25 > Albüm
Tıpkı baskısına çokça rastladığımız bu şahane albümün orijinali! "Librairie S. H. Weiss - Constantinople"
Lot: 41 > Afiş
Arkası "Photographed by Ara Güler" kaşeli.
Lot: 46 > Afiş
Sülüs istifte, "Bu da geçer Ya Hû" anlamına gelen "İn niz begüzeret"; ta´lik kıt´ada, "Abisten-i safâ vü kederdir leyâl hep/Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar" yazılıdır.
Lot: 48 > Hat
Levhada büyük yazıyla, Salavat-ı Şerif ve küçük yazıyla, "Musa Aleyhisselam´ın Tevrat-ı Şerif´de Muhammed Mustafa Sallalahü Teala Aleyhivesselam Hazretlerinin vasf-ı şeriflerini gördükçe, Ya Rabb-il Alemin, beni habibine ümmet eyle, Allah Azimüşşan buyurdu ki, bu salavat-ı şerifeye devam ettikçe habibime yakın ve onun ümmeti olursun." yazılıdır.
Lot: 49 > Hat
"Allah vardı ve onunla birlikte hiçbir şey yoktu" anlamına gelen, "Kânellâhu ve-lem yekün meahû şey’ün" Hadis-i Şerifi yazılıdır.
Lot: 50 > Hat
Meşkin alt kısmında, rik´a yazı ile "Merhum Muhsinzade Abdullah Bey´indir" notu mevcuttur.
Lot: 51 > Hat
Farsça, Nakşibendî şiiri yazılıdır.
Filtreler
Toplam : 121 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede