Anasayfa /
PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ
PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ

26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te, Harbiye Divan Otel'inde yapacağımız ilk salon müzayedesi için çok heyecanlıyız! Bu müzayedemiz, diğer müzayedelerimizden farklı olarak, satıcıların istekleri doğrultusunda Dolar kuru ile gerçekleşecektir. Canlı müzayede öncesi internet üzerinden teklif toplanmaktadır. Nihai sonuç, 26 Kasım Pazar günü, canlı olarak her bir ürünün sırasıyla satışından sonra belli olacaktır. Müzayedemize katıldığınız için çok teşekkür eder, keyifli bir deneyim yaşamanızı dileriz.


PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ, 26.11.2023 saat: 14:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 14:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 15 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 253 Ürün
Lot: 4 > Fotoğraf
Fotoğrafta yer alanlar: Ön sıra: Mustafa Kemal (Atatürk), Lüfti Müfit (Özdeş), Fuat Ziya (Çiğiltepe), Muhittin (Kurtiş); arka sıra: Halil, Hayri, Süleyman Şevket, Miralay Mehmet Fayek, Ali Fuat (Cebesoy). Fotoğrafın sol alt köşesine "Beyrut, 2 Temmuz 1322" notu düşülmüştür. Kartona yapışıktır.
Lot: 7 > Obje

Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu olan ve Almanya'da heykel eğitimi alan Nijad Sirel (1898 - 1959), Cumhuriyet döneminde ilk anıt heykelleri yapan heykeltıraşlardandır. Çanakkale Atatürk Anıtı, Bursa Atatürk Anıtı, Malatya Atatürk Anıtı, Malatya İnönü Anıtı gibi, görkemli anıt heykellerinin yanı sıra; Abdülhak Hamid, Mithat Paşa, Ahmet Haşim, Avni Lifij gibi sanatçıların ve devlet adamlarının büstlerini de yapmıştır. 

Lot: 8 > Obje

Rusça sanatçı imzalı rölyefin, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey'in, 1926 yılında gerçekleştirdiği Sovyetler Birliği ziyaretinde kendisine takdim edildiği düşünülmektedir. 

Lot: 9 > Efemera
Afiş üzerinde, Birinci Cihan Harbi´nden başlayarak Lozan Antlaşması´na kadar geçen süreç içerisinde Türkiye tarihine geçmiş ulusal kahramanların isimleri, savaşlar, askeri ve diplomatik alanda elde edilen zaferler çeşitli yazı türleri ve şekiller kullanılarak kompoze edilmiştir. Afişin üst köşesinde yer alan hilalin içerisinde, "İstiklal ve Hürriyet Ayat-ı İlahiyedendir" başlığı yer almaktadır. Afiş üzerinde, bunların yanı sıra "Muhacirlere muavanet her Müslüman´ın borcudur" sloganının yer aldığı İskan ve Muavenet Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi´nin mührü yer almaktadır.
Lot: 12 > Fotoğraf
“Vatan Fedaisi” yazılı şapkasıyla Türk-Yunan Savaşı’ndan İkinci Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası’na, cephelerde ve çalkantılı siyasi devrimlerde en ön saflarda yer alan Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden biridir. 3 Temmuz 1908 tarihinde sayıları 150’yi bulan asker ve gönüllülerle Sultan İkinci Abdülhamid’e karşı dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet’in fitilini ateşleyen Resneli Niyazi, dağda bulunduğu esnada karşısına çıkan geyiği yanına almış ve “Gazal-i Hürriyet” adını verdiği geyiği gittiği her yere götürmüştür. 31 Mart Vakası sonrası çok sevdiği Resne kasabasına dönen Resneli Niyazi, Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle yeniden orduya katılmış, savaş sonrasında İstanbul’a dönerken, Avlonya limanında bir kavgayı ayırmak niyetiyle araya girmiş ve şaibeli bir şekilde öldürülmüştür.
Lot: 13 > Kitap

İttihat ve Terakki'nin üç kudretli paşasından biri olan Cemal Paşa´nın, Suriye ve Batı Arabistan ordularının genel komutanlığına atandığı dönemde, bölgede bulunan tarihi yapı ve mekânları inceleyip fotoğrafladığı eseri... Döneminin en iyi baskı teknolojisiyle, yüksek gramallı kâğıda basılmış olan eserde metinden ayrı olarak 100 adet tam sayfa fotoğraf yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış inceleme metinlerinin Almanca çevirilerine de yer verilmiştir. Özgün cilt kapağı kullanılarak yapılmış yeni bez cildi içinde... 

Lot: 14 > Obje

İngiltere Kraliçesi'nin torunu, İngiltere Kralı VII. Edward'ın yeğeni, Edward'ın oğlu Kral V. George'un da birinci dereceden kuzeni olan son Alman İmparatoru (Kaiser) ve Prusya Kralı II. Wilhelm, 1888'den 1918'e kadar 30 yıl hüküm sürdü. Almanların yenildiği Birinci Dünya Savaşı sonrasında 9 Kasım 1918'de tahttan feragat ederek Hollandaya yerleşti ve 1941'deki ölümüne kadar burada yaşadı. Tablo üzerindeki imza, onun imparatorluğunun son yılı içinde, 16 Şubat 1918 tarihinde atılmıştır.

Lot: 15 > Obje

İngiliz Donanması'ndan kaçarak Boğazlar'a sığınan Goeben Zırhlısı, Osmanlı Donanması'na katılarak "Yavuz" adını aldıktan sonra 29 Ekim'de Çarlık Rusya'sının Sivastopol Limanı'nı bombalayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na fiilen dâhil olmasının önünü açmıştı. I. Dünya Savaşı'ndan itibaren, tamamen söküldüğü 1976 yılına kadar Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan ve adına şarkılar, marşlar söylenecek kadar efsaneleşen ve adı Türk deniz gücüyle özdeşleşen Yavuz, söküldüğü tarihte tüm dünya donanmalarında kalan tek dretnottu.

Lot: 16 > Albüm
"The British forces in Turkey" başlıklı albümde 11 adedi parçalı panorama olmak üzere 121 adet fotoğraf bulunuyor. Çanakkale Muharebeleri sonrası hazırlanan albümdeki fotoğraflarda Çanakkale, Eceabat, Kilye, Bozcaada ve Kilitbahir bölgelerinin umumi manzaraları ile buralarda konuşlanmış İngiliz üsleri, tahkimatları, depoları, nakliye vasıtaları ve 1915´teki savaşta ağır hasar alarak karaya oturan parçalanmış gemiler, İngilizler tarafından ele geçirilen Türk harp araç-gereçleri görülüyor. Ayrıca İstanbul ve Yalova´ya ait dönem fotoğraflarının da yer aldığı albüm, dönemin tarihi açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.
Lot: 17 > Afiş

İtalyan modasının kalbinin attığı Torino şehrinde, terziler için dönemin en gözde kesim okulunu açan Vittorio Raffignone´nin, Sultan V. Mehmed Reşad için tasarladığı bir kıyafetin, muhtemelen bir sergide boy göstermesi için, Padişah üzerinde resmedilmiş afişi... 

Lot: 19 > Albüm

Sultan Reşad'ın Balkanlardaki karışıklıkları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği, üç hafta süren Rumeli seyahati kapsamındaki Selanik ziyaretinin Sam Levi tarafından yayımlanan albümünde, Sultan Reşad namına kurulan takların fotoğraflarına, Selanik´in mimari yapılarının fotoğraflarına ve Padişah’ın Selanik ziyareti programına yer verilmiştir.

Lot: 20 > Albüm
Sultan Reşad dönemine ait albümdeki fotoğraflardan birinde, binanın önüne kurulan süslü bir tak ile üzerinde yer alan “El-adl-ü esasü’l-mülk (Adalet mülkün temelidir)” yazısı dikkat çekiyor. Ön kapağı Sultan V. Mehmed Reşad tuğralı, sayfa kenarları altın yaldız varaklı, tümüyle deri ve çok çok temiz kondisyondaki saray cildi içinde…
Lot: 21 > Albüm
İlk albümde (11 yaprak, 32x24 cm), kapağa yapıştırılan küçük fotoğraf dâhil olmak üzere, ortalama 28x22 cm boyutunda 10 adet fotoğraf, son sayfasında ve arka iç kapağında katlanır formda 2 adet orijinal çizim yer almaktadır. Her ikisinde de "Ada Pazar / Guerrasinroff" ibaresi bulunan çizimlerinden biri 15 Mayıs 1921 (46x21,5 cm), diğeri 18 Mayıs 1921 (50x21,5 cm) tarihlidir. İkinci albümde ise (10 yaprak, 26x18 cm) ortalama 18x12,5 cm boyutunda 10 adet fotoğraf yer almaktadır.
Lot: 27 > Osmanlı Madalya

Ön yüzünde umumi Bursa tasviri, arka yüzünde ise (soldan sağa) gönye-pergel, buğday ve orak-çekiç sembolünü andıran bir formda kumpas-çekiç sembolleri yer almaktadır. "Bursa Sergisi -339- Kurtuluş Günü: 11 Eylül"


Osmanlı Devleti, ekonomik olarak dış dünyayla daha etkin bir ilişki kurma ihtiyacıyla Avrupa’nın büyük merkezlerinde açılan sergilere katılmış ve ilki 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda olmak üzere, Bursa ve Konya gibi Anadolu’nun diğer şehirlerinde sergiler düzenlemiştir.

Bursa’daki ilk sergi 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde, “Bursa Mamulat ve Mahsulat Sergisi” adıyla, ikincisi de 1909 yılı temmuz ayında II. Meşrutiyet’in birinci yıldönümü kutlamaları kapsamında açılmıştır.

1923 Sergisi ise Büyük Zafer sonrası Bursa’nın kurtuluşunun birinci yıldönümüne denk getirilerek Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yüksek himayelerinde açılması planlanmıştır. Ancak sergiyle ilgili birçok ön hazırlığın tamamlanmış olmasına karşın, dönemin koşulları bu serginin hayata geçirilmesine fırsat vermemiştir.

Lot: 28 > Osmanlı Madalya

Ön yüzünde umumi Bursa tasviri, arka yüzünde ise (soldan sağa) gönye-pergel, buğday ve orak-çekiç sembolünü andıran bir formda kumpas-çekiç sembolleri yer almaktadır. "Bursa Sergisi -339- Kurtuluş Günü: 11 Eylül"


Osmanlı Devleti, ekonomik olarak dış dünyayla daha etkin bir ilişki kurma ihtiyacıyla Avrupa’nın büyük merkezlerinde açılan sergilere katılmış ve ilki 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda olmak üzere, Bursa ve Konya gibi Anadolu’nun diğer şehirlerinde sergiler düzenlemiştir.

Bursa’daki ilk sergi 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde, “Bursa Mamulat ve Mahsulat Sergisi” adıyla, ikincisi de 1909 yılı temmuz ayında II. Meşrutiyet’in birinci yıldönümü kutlamaları kapsamında açılmıştır.

1923 Sergisi ise Büyük Zafer sonrası Bursa’nın kurtuluşunun birinci yıldönümüne denk getirilerek Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yüksek himayelerinde açılması planlanmıştır. Ancak sergiyle ilgili birçok ön hazırlığın tamamlanmış olmasına karşın, dönemin koşulları bu serginin hayata geçirilmesine fırsat vermemiştir.

Lot: 29 > Osmanlı Madalya
23 Eylül 1882 tarihinden itibaren verilmeye başlanan İmtiyaz Madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki çeşittir. Kaidelere göre devlete karşı hizmeti görülenlere önce gümüş, ikinci defa verilmesi gerektiğindeyse altın madalya takılırdı.
Madalyanın bir yüzünde Osmanlı devlet arması, diğer yüzünde, “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye uğrunda fevkalâde sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” ibaresi ve bunun hemen altında iç kısmına verilen kişinin adının yazıldığı bir hilal bulunmaktadır.
Müzayedemizde yer alan altın İmtiyaz Madalyası, 1896-1909 yılları arasında Roma sefiri olarak görev yapan Mustafa Reşid Paşa adına verilmiştir.
Lot: 30 > Osmanlı Madalya
Ön yüz: Abdülhamîd Hân Bin Abdülmecîd El-Muzaffer Dâ’imâ - El-Gâzî / Mülâkat-i Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî Be-İmparator-ı Almanya Vilhelm-i Sânî Der Kostantiniyye Fî 7 ra sene 1307 (7 Rebiyülevvel 1307)
Arka yüz: Zur erinnerung and den besuch seiner Majestät des Deutschen Kaisers Wilhelm II. bei seiner Majestät dem Kaiser der Osmanen Abdul-Hamid Khan II.in Constantinopel 2.November 1889 (2 Kasım 1889)
Lot: 31 > Osmanlı Madalya
Sultan Abdülmecid tuğralı ön yüz: Abdülmecîd Hân bin Mahmûd El-Muzaffer Dâ´imâ
Akkâ Kalesi tasvirli arka yüz: Berriyyetü´ş-Şâm ve Kal´e-i Akkâ (Suriye Çölü ve Akkâ Kalesi) - 1256 (1840)
Lot: 32 > Nişan
29 Ağustos 1852´den 1922 yılına kadar ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakıyet gösterenlere verilen Mecidi Nişanı, beş rütbeden oluşmaktaydı.
Nişanın merkezinde, kırmızı mine üzerine altın yaldızlı "Gayret, Hamiyyet, Sadakat” kelimeleri; altındaysa, 1268 (1851) tarihi yazılıdır.
Lot: 33 > Osmanlı Madalya

Madalyanın ön yüzünde, Burgaz şehri ve ağzında zeytin dalı tutan Rus imparatorluk kartalı tasviri, arka yüzünde ise Selimiye Camii önplanda olmak üzere, Edirne şehrinin genel tasviri yer almaktadır. 

Lot: 34 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: Sultan İkinci Abdülhamid'in tuğrası ve tahta çıktığı Hicri 1293 tarihi yer almaktadır.

Arka yüz: "Cemiyyet-i Iyd-ı Cülus Emir'ül-müminin Sultan bin Sultan el-Gazi Abdülhamid-i Sani Nasrullah (Mısır)" yazılıdır.

Lot: 37 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: Sultan İkinci Abdülhamid tuğrası ile "Abdülhamîd Hân bin Abdülmecîd El-Muzaffer Dâ'imâ-El-Gâzi" yazısı. 
Arka yüz: Dut yaprakları ile çevrelenmiş bir mikroskop ve hilal içine hakk edilmiş dokuz adet beş köşeli yıldız görseli. 

Bu madalyalar ipekçilik sanatının gelişmesi için yapılan koza müsabakalarına katılanlara, muntazam böcekhanesi bulunanlara ve dutluk yetiştirenlere verilmiştir. 

Lot: 38 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı - 1338" 
Arka yüz: Boş 

Lot: 39 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: El Gazili Tuğra - 1 Şaban Sene 1313 
Arka yüz: Nişane-i İnsaniyet ve Hamiyet 

Anadolu'da çıkan salgın hastalıklardan zarar görenlere ve felakete uğramış olanlara (musabin: musibete uğrayanlar) yardım eden hayır sahiplerine verilmek üzere çıkarılmıştır. 

Lot: 40 > Osmanlı Madalya

Barda yer alan madalya ve nişanlar (soldan sağa): 

1.  Nişan-ı Âli Osmanî (Osmaniye Nişanı)

2. Kılıçlı Liyakat Madalyası 

3. Yunan Harbi Madalyası 

4. Liyakat Madalyası 

5. İftihar ve Sanayi Madalyası 

6. Donanma İane Madalyası (gümüş) 

Lot: 47 > Afiş
Afişte çeşitli senelerin satış tutarları da yer almaktadır: 1945 (14.400 Ton) - 1950 (18.500 Ton) - 1954 (50.000 Ton)
Lot: 48 > Afiş

1856 – 1914 yılları arasında yayımlanan The Levant Herald gazetesi, aralıklarla yayımlanan Takvim-i Vekayi sayılmazsa, Osmanlı İmparatorluğunda en uzun süre yayınına devam eden gazetedir. “Levant” denilen Akdeniz coğrafyasındaki İngiliz toplumuna seslenen gazete, dil olarak İngilizce olduğu gibi, politik olarak da açıkça İngiliz çıkarları doğrultusunda yayın yapmıştır. Başlangıçta farklı matbaalarda basılan gazete, 1865 yılından itibaren kendi matbaasında yayımlanmaya başlamıştır. Müzayedemizde sunulan afiş, gazetenin kendi adıyla anılan matbaasının afişidir.

Filtreler
Toplam : 253 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede