Anasayfa /
PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ
PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ

26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te, Harbiye Divan Otel'inde yapacağımız ilk salon müzayedesi için çok heyecanlıyız! Bu müzayedemiz, diğer müzayedelerimizden farklı olarak, satıcıların istekleri doğrultusunda Dolar kuru ile gerçekleşecektir. Canlı müzayede öncesi internet üzerinden teklif toplanmaktadır. Nihai sonuç, 26 Kasım Pazar günü, canlı olarak her bir ürünün sırasıyla satışından sonra belli olacaktır. Müzayedemize katıldığınız için çok teşekkür eder, keyifli bir deneyim yaşamanızı dileriz.


PHEBUS 1. SALON MÜZAYEDESİ, 26.11.2023 saat: 14:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 14:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 15 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 253 Ürün
Lot: 4 > Fotoğraf
Fotoğrafta yer alanlar: Ön sıra: Mustafa Kemal (Atatürk), Lüfti Müfit (Özdeş), Fuat Ziya (Çiğiltepe), Muhittin (Kurtiş); arka sıra: Halil, Hayri, Süleyman Şevket, Miralay Mehmet Fayek, Ali Fuat (Cebesoy). Fotoğrafın sol alt köşesine "Beyrut, 2 Temmuz 1322" notu düşülmüştür. Kartona yapışıktır.
Lot: 7 > Obje

Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu olan ve Almanya'da heykel eğitimi alan Nijad Sirel (1898 - 1959), Cumhuriyet döneminde ilk anıt heykelleri yapan heykeltıraşlardandır. Çanakkale Atatürk Anıtı, Bursa Atatürk Anıtı, Malatya Atatürk Anıtı, Malatya İnönü Anıtı gibi, görkemli anıt heykellerinin yanı sıra; Abdülhak Hamid, Mithat Paşa, Ahmet Haşim, Avni Lifij gibi sanatçıların ve devlet adamlarının büstlerini de yapmıştır. 

Lot: 8 > Obje

Rusça sanatçı imzalı rölyefin, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey'in, 1926 yılında gerçekleştirdiği Sovyetler Birliği ziyaretinde kendisine takdim edildiği düşünülmektedir. 

Lot: 9 > Efemera
Afiş üzerinde, Birinci Cihan Harbi´nden başlayarak Lozan Antlaşması´na kadar geçen süreç içerisinde Türkiye tarihine geçmiş ulusal kahramanların isimleri, savaşlar, askeri ve diplomatik alanda elde edilen zaferler çeşitli yazı türleri ve şekiller kullanılarak kompoze edilmiştir. Afişin üst köşesinde yer alan hilalin içerisinde, "İstiklal ve Hürriyet Ayat-ı İlahiyedendir" başlığı yer almaktadır. Afiş üzerinde, bunların yanı sıra "Muhacirlere muavanet her Müslüman´ın borcudur" sloganının yer aldığı İskan ve Muavenet Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi´nin mührü yer almaktadır.
Lot: 12 > Fotoğraf
“Vatan Fedaisi” yazılı şapkasıyla Türk-Yunan Savaşı’ndan İkinci Meşrutiyet ve 31 Mart Vakası’na, cephelerde ve çalkantılı siyasi devrimlerde en ön saflarda yer alan Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden biridir. 3 Temmuz 1908 tarihinde sayıları 150’yi bulan asker ve gönüllülerle Sultan İkinci Abdülhamid’e karşı dağa çıkarak İkinci Meşrutiyet’in fitilini ateşleyen Resneli Niyazi, dağda bulunduğu esnada karşısına çıkan geyiği yanına almış ve “Gazal-i Hürriyet” adını verdiği geyiği gittiği her yere götürmüştür. 31 Mart Vakası sonrası çok sevdiği Resne kasabasına dönen Resneli Niyazi, Balkan Savaşları’nın patlak vermesiyle yeniden orduya katılmış, savaş sonrasında İstanbul’a dönerken, Avlonya limanında bir kavgayı ayırmak niyetiyle araya girmiş ve şaibeli bir şekilde öldürülmüştür.
Lot: 13 > Kitap

İttihat ve Terakki'nin üç kudretli paşasından biri olan Cemal Paşa´nın, Suriye ve Batı Arabistan ordularının genel komutanlığına atandığı dönemde, bölgede bulunan tarihi yapı ve mekânları inceleyip fotoğrafladığı eseri... Döneminin en iyi baskı teknolojisiyle, yüksek gramallı kâğıda basılmış olan eserde metinden ayrı olarak 100 adet tam sayfa fotoğraf yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış inceleme metinlerinin Almanca çevirilerine de yer verilmiştir. Özgün cilt kapağı kullanılarak yapılmış yeni bez cildi içinde... 

Lot: 14 > Obje

İngiltere Kraliçesi'nin torunu, İngiltere Kralı VII. Edward'ın yeğeni, Edward'ın oğlu Kral V. George'un da birinci dereceden kuzeni olan son Alman İmparatoru (Kaiser) ve Prusya Kralı II. Wilhelm, 1888'den 1918'e kadar 30 yıl hüküm sürdü. Almanların yenildiği Birinci Dünya Savaşı sonrasında 9 Kasım 1918'de tahttan feragat ederek Hollandaya yerleşti ve 1941'deki ölümüne kadar burada yaşadı. Tablo üzerindeki imza, onun imparatorluğunun son yılı içinde, 16 Şubat 1918 tarihinde atılmıştır.

Lot: 15 > Obje

İngiliz Donanması'ndan kaçarak Boğazlar'a sığınan Goeben Zırhlısı, Osmanlı Donanması'na katılarak "Yavuz" adını aldıktan sonra 29 Ekim'de Çarlık Rusya'sının Sivastopol Limanı'nı bombalayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na fiilen dâhil olmasının önünü açmıştı. I. Dünya Savaşı'ndan itibaren, tamamen söküldüğü 1976 yılına kadar Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan ve adına şarkılar, marşlar söylenecek kadar efsaneleşen ve adı Türk deniz gücüyle özdeşleşen Yavuz, söküldüğü tarihte tüm dünya donanmalarında kalan tek dretnottu.

Lot: 16 > Albüm
"The British forces in Turkey" başlıklı albümde 11 adedi parçalı panorama olmak üzere 121 adet fotoğraf bulunuyor. Çanakkale Muharebeleri sonrası hazırlanan albümdeki fotoğraflarda Çanakkale, Eceabat, Kilye, Bozcaada ve Kilitbahir bölgelerinin umumi manzaraları ile buralarda konuşlanmış İngiliz üsleri, tahkimatları, depoları, nakliye vasıtaları ve 1915´teki savaşta ağır hasar alarak karaya oturan parçalanmış gemiler, İngilizler tarafından ele geçirilen Türk harp araç-gereçleri görülüyor. Ayrıca İstanbul ve Yalova´ya ait dönem fotoğraflarının da yer aldığı albüm, dönemin tarihi açısından gerçek bir hazine niteliğindedir.
Lot: 17 > Afiş

İtalyan modasının kalbinin attığı Torino şehrinde, terziler için dönemin en gözde kesim okulunu açan Vittorio Raffignone´nin, Sultan V. Mehmed Reşad için tasarladığı bir kıyafetin, muhtemelen bir sergide boy göstermesi için, Padişah üzerinde resmedilmiş afişi... 

Lot: 19 > Albüm

Sultan Reşad'ın Balkanlardaki karışıklıkları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği, üç hafta süren Rumeli seyahati kapsamındaki Selanik ziyaretinin Sam Levi tarafından yayımlanan albümünde, Sultan Reşad namına kurulan takların fotoğraflarına, Selanik´in mimari yapılarının fotoğraflarına ve Padişah’ın Selanik ziyareti programına yer verilmiştir.

Lot: 20 > Albüm
Sultan Reşad dönemine ait albümdeki fotoğraflardan birinde, binanın önüne kurulan süslü bir tak ile üzerinde yer alan “El-adl-ü esasü’l-mülk (Adalet mülkün temelidir)” yazısı dikkat çekiyor. Ön kapağı Sultan V. Mehmed Reşad tuğralı, sayfa kenarları altın yaldız varaklı, tümüyle deri ve çok çok temiz kondisyondaki saray cildi içinde…
Lot: 21 > Albüm
İlk albümde (11 yaprak, 32x24 cm), kapağa yapıştırılan küçük fotoğraf dâhil olmak üzere, ortalama 28x22 cm boyutunda 10 adet fotoğraf, son sayfasında ve arka iç kapağında katlanır formda 2 adet orijinal çizim yer almaktadır. Her ikisinde de "Ada Pazar / Guerrasinroff" ibaresi bulunan çizimlerinden biri 15 Mayıs 1921 (46x21,5 cm), diğeri 18 Mayıs 1921 (50x21,5 cm) tarihlidir. İkinci albümde ise (10 yaprak, 26x18 cm) ortalama 18x12,5 cm boyutunda 10 adet fotoğraf yer almaktadır.
Lot: 27 > Osmanlı Madalya

Ön yüzünde umumi Bursa tasviri, arka yüzünde ise (soldan sağa) gönye-pergel, buğday ve orak-çekiç sembolünü andıran bir formda kumpas-çekiç sembolleri yer almaktadır. "Bursa Sergisi -339- Kurtuluş Günü: 11 Eylül"


Osmanlı Devleti, ekonomik olarak dış dünyayla daha etkin bir ilişki kurma ihtiyacıyla Avrupa’nın büyük merkezlerinde açılan sergilere katılmış ve ilki 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda olmak üzere, Bursa ve Konya gibi Anadolu’nun diğer şehirlerinde sergiler düzenlemiştir.

Bursa’daki ilk sergi 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde, “Bursa Mamulat ve Mahsulat Sergisi” adıyla, ikincisi de 1909 yılı temmuz ayında II. Meşrutiyet’in birinci yıldönümü kutlamaları kapsamında açılmıştır.

1923 Sergisi ise Büyük Zafer sonrası Bursa’nın kurtuluşunun birinci yıldönümüne denk getirilerek Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yüksek himayelerinde açılması planlanmıştır. Ancak sergiyle ilgili birçok ön hazırlığın tamamlanmış olmasına karşın, dönemin koşulları bu serginin hayata geçirilmesine fırsat vermemiştir.

Lot: 28 > Osmanlı Madalya

Ön yüzünde umumi Bursa tasviri, arka yüzünde ise (soldan sağa) gönye-pergel, buğday ve orak-çekiç sembolünü andıran bir formda kumpas-çekiç sembolleri yer almaktadır. "Bursa Sergisi -339- Kurtuluş Günü: 11 Eylül"


Osmanlı Devleti, ekonomik olarak dış dünyayla daha etkin bir ilişki kurma ihtiyacıyla Avrupa’nın büyük merkezlerinde açılan sergilere katılmış ve ilki 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda olmak üzere, Bursa ve Konya gibi Anadolu’nun diğer şehirlerinde sergiler düzenlemiştir.

Bursa’daki ilk sergi 1906 yılında II. Abdülhamit döneminde, “Bursa Mamulat ve Mahsulat Sergisi” adıyla, ikincisi de 1909 yılı temmuz ayında II. Meşrutiyet’in birinci yıldönümü kutlamaları kapsamında açılmıştır.

1923 Sergisi ise Büyük Zafer sonrası Bursa’nın kurtuluşunun birinci yıldönümüne denk getirilerek Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yüksek himayelerinde açılması planlanmıştır. Ancak sergiyle ilgili birçok ön hazırlığın tamamlanmış olmasına karşın, dönemin koşulları bu serginin hayata geçirilmesine fırsat vermemiştir.

Lot: 29 > Osmanlı Madalya
23 Eylül 1882 tarihinden itibaren verilmeye başlanan İmtiyaz Madalyası, altın ve gümüş olmak üzere iki çeşittir. Kaidelere göre devlete karşı hizmeti görülenlere önce gümüş, ikinci defa verilmesi gerektiğindeyse altın madalya takılırdı.
Madalyanın bir yüzünde Osmanlı devlet arması, diğer yüzünde, “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye uğrunda fevkalâde sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsus madalyadır” ibaresi ve bunun hemen altında iç kısmına verilen kişinin adının yazıldığı bir hilal bulunmaktadır.
Müzayedemizde yer alan altın İmtiyaz Madalyası, 1896-1909 yılları arasında Roma sefiri olarak görev yapan Mustafa Reşid Paşa adına verilmiştir.
Lot: 30 > Osmanlı Madalya
Ön yüz: Abdülhamîd Hân Bin Abdülmecîd El-Muzaffer Dâ’imâ - El-Gâzî / Mülâkat-i Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî Be-İmparator-ı Almanya Vilhelm-i Sânî Der Kostantiniyye Fî 7 ra sene 1307 (7 Rebiyülevvel 1307)
Arka yüz: Zur erinnerung and den besuch seiner Majestät des Deutschen Kaisers Wilhelm II. bei seiner Majestät dem Kaiser der Osmanen Abdul-Hamid Khan II.in Constantinopel 2.November 1889 (2 Kasım 1889)
Lot: 31 > Osmanlı Madalya
Sultan Abdülmecid tuğralı ön yüz: Abdülmecîd Hân bin Mahmûd El-Muzaffer Dâ´imâ
Akkâ Kalesi tasvirli arka yüz: Berriyyetü´ş-Şâm ve Kal´e-i Akkâ (Suriye Çölü ve Akkâ Kalesi) - 1256 (1840)
Lot: 32 > Nişan
29 Ağustos 1852´den 1922 yılına kadar ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakıyet gösterenlere verilen Mecidi Nişanı, beş rütbeden oluşmaktaydı.
Nişanın merkezinde, kırmızı mine üzerine altın yaldızlı "Gayret, Hamiyyet, Sadakat” kelimeleri; altındaysa, 1268 (1851) tarihi yazılıdır.
Lot: 33 > Osmanlı Madalya

Madalyanın ön yüzünde, Burgaz şehri ve ağzında zeytin dalı tutan Rus imparatorluk kartalı tasviri, arka yüzünde ise Selimiye Camii önplanda olmak üzere, Edirne şehrinin genel tasviri yer almaktadır. 

Lot: 34 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: Sultan İkinci Abdülhamid'in tuğrası ve tahta çıktığı Hicri 1293 tarihi yer almaktadır.

Arka yüz: "Cemiyyet-i Iyd-ı Cülus Emir'ül-müminin Sultan bin Sultan el-Gazi Abdülhamid-i Sani Nasrullah (Mısır)" yazılıdır.

Lot: 37 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: Sultan İkinci Abdülhamid tuğrası ile "Abdülhamîd Hân bin Abdülmecîd El-Muzaffer Dâ'imâ-El-Gâzi" yazısı. 
Arka yüz: Dut yaprakları ile çevrelenmiş bir mikroskop ve hilal içine hakk edilmiş dokuz adet beş köşeli yıldız görseli. 

Bu madalyalar ipekçilik sanatının gelişmesi için yapılan koza müsabakalarına katılanlara, muntazam böcekhanesi bulunanlara ve dutluk yetiştirenlere verilmiştir. 

Lot: 38 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: "Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı - 1338" 
Arka yüz: Boş 

Lot: 39 > Osmanlı Madalya

Ön yüz: El Gazili Tuğra - 1 Şaban Sene 1313 
Arka yüz: Nişane-i İnsaniyet ve Hamiyet 

Anadolu'da çıkan salgın hastalıklardan zarar görenlere ve felakete uğramış olanlara (musabin: musibete uğrayanlar) yardım eden hayır sahiplerine verilmek üzere çıkarılmıştır. 

Lot: 40 > Osmanlı Madalya

Barda yer alan madalya ve nişanlar (soldan sağa): 

1.  Nişan-ı Âli Osmanî (Osmaniye Nişanı)

2. Kılıçlı Liyakat Madalyası 

3. Yunan Harbi Madalyası 

4. Liyakat Madalyası 

5. İftihar ve Sanayi Madalyası 

6. Donanma İane Madalyası (gümüş) 

Lot: 47 > Afiş
Afişte çeşitli senelerin satış tutarları da yer almaktadır: 1945 (14.400 Ton) - 1950 (18.500 Ton) - 1954 (50.000 Ton)
Lot: 48 > Afiş

1856 – 1914 yılları arasında yayımlanan The Levant Herald gazetesi, aralıklarla yayımlanan Takvim-i Vekayi sayılmazsa, Osmanlı İmparatorluğunda en uzun süre yayınına devam eden gazetedir. “Levant” denilen Akdeniz coğrafyasındaki İngiliz toplumuna seslenen gazete, dil olarak İngilizce olduğu gibi, politik olarak da açıkça İngiliz çıkarları doğrultusunda yayın yapmıştır. Başlangıçta farklı matbaalarda basılan gazete, 1865 yılından itibaren kendi matbaasında yayımlanmaya başlamıştır. Müzayedemizde sunulan afiş, gazetenin kendi adıyla anılan matbaasının afişidir.

Lot: 51 > Obje
Tabakanın ön yüzünde, Osmanlıca "Müşterek-ül Menfaa İnhisarı Duhanı Devlet-i Aliye-i Osmaniye" ve Fransızca "Regie Co-Interessée Des Tabacs De L´Empire Ottoman" yazılı Osmanlı Devleti Reji İdaresi´nin reklamı yer almaktadır. Bunların yanı sıra ön yüzünde, Osmanlı Devlet arması ile Osmanlıca ve Fransızca "´20 adet zıvanasız ince sigara" ibaresi yer almaktadır. Tabakanın arka yüzünde, "Beyrutlu Hüsnü Hüseyin" ismi yazılıdır.
Lot: 54 > Obje
Kül tablasının bir yüzünde, "Ethem Pertev Eczahanesi Müstehzaratı" başlığı altında, "Avrupa´nın bilcümle sergilerde altın ve gümüş madalyalarla mazhar-ı takdir olunmuştur" açıklaması yapılmıştır.
Kül tablasının diğer yüzlerindeyse eczanenin ürettiği ürünlerin isimleri ve açıklamaları girilmiştir. Bu ürünler şunlardır:
Krem Pertev: Ellerdeki çatlakları, yüzdeki çilleri izale edip cilde yumuşaklık verir.
Pertev Diş Tozu ve Macunu: Dişleri inci gibi beyazlatır.
Pertev Şurubu: Kansız ve zayıf olanlara, iyi beslenmeyen çocuklara en nafi bir kuvvet şurubudur.
Kozmetik Pertev: Bıyıkları büyütüp düzgün durmasına hizmet eder.
Pertev Tuvalet Pudrası: Cilde tabi´ bir beyazlık verir.
Pertev Saç Suyu: Saçlara kuvvet verip dökülmesini men eder.
Pertev Kolonya Suları: Kolonya sularının şahıdır.
Pertev Çocuk Pudrası: Benekler ve sivilceleri derhal izale eder.
Lot: 55 > Obje

İsviçreli Bomonti Biraderler tarafından 1890 yılında kurulan fabrika, 1934 yılında Tekel'e devredilmiştir.

Lot: 56 > Efemera
Oyun tahtasında Kuru Kahveci Mehmet Efendi Mahdumu, AR Sineması, Anadolu Sigorta, Hasan Mustahzaratı gibi Erken Cumhuriyet döneminin meşhur markalarının yer aldığı fevkalade nadir bir kutu oyunu...

Kutu içeriği:

Oyun tahtası (Haşim Basımevi - Resim: V. Aslan)
Ali Kemalettin Ardahanlı tarafından kaleme alınan oyun kuralları
Kalp, para çuvalı, balık ve domuz formunda dört adet oyun piyonu
Bir adet ev
55 adet 5 lira, 65 adet 10 lira, 7 adet 25 lira (tamamı elle hazırlanmış), 2 adet 45 lira (her ikisi de elle hazırlanmış), 42 adet 50 lira (biri ortadan ikiye ayrılmış), 40 adet 100 lira (on beşi elle hazırlanmış), 15 adet 150 lira (tamamı elle hazırlanmış), 15 adet 200 lira (biri ortadan ikiye ayrılmış), 5 adet 250 lira (tamamı elle hazırlanmış), 15 adet 300 lira (tamamı elle hazırlanmış), 20 adet 500 lira, 18 adet 1000 lira
28 adet tapu
24 adet şans kartı
"Ari - Yael - Opa - Oma" isimlerinin yer aldığı, doldurulmamış puan tablosu
8 adet müsvedde kâğıdı...

*Oyun tahtası ölçüsü: 32x32 cm...
Lot: 57 > Albüm
Rumeli yakasında uzun yıllardan beri işleyen tramvayların Anadolu yakasına da getirilmesi, İkinci Meşrutiyet´in ilanı sonrası gündeme geldiyse de Cihan Harbi´nin patlak vermesi neticesinde bu girişim atıl kalmıştı. Harp sonrası, belediye ile yabancı şirketler arasında şebekenin kurulması için mülakatlara başlanmış ancak müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Cumhuriyet´in ilanı sonrası belediye meclisi azalarının ve halkın destekleriyle kısmi olarak tamamlanan hattın açılma merasimi, 7 Haziran 1928 tarihinde yapılmış, 8 Haziran 1928 tarihinde ise ilk seferler başlamıştı. Kısmi olarak işleyen hat, zamanla uzatılmış ve tramvaylar 1932 senesi itibariyle Üsküdar-Bağlarbaşı-Kısıklı-Karacaahmet-Haydarpaşa şebekesinde yürümeye başlamıştı. Müzayedemizde sunduğumuz albüm; genişletilen hatta kullanılacak tramvayların, tramvay parçalarının ve demiryolu hattının Berlin´deki imal sürecinde çekilmiş 45 adet, aralarında Necmettin Sahir Sılan´ın da bulunduğu Türk heyetinin fabrikayı ziyaretinde çekilmiş 1 adet ve "Bomonti / Bira - Rakı - Gazöz" reklamlı yeni tramvaylardan birinin Kısıklı-Bulgurlu yokuşunu tırmanırken gösteren 1 adet fotoğraf içermektedir. Bu emsalsiz albüme eşlik eden, Necmettin Sahir Sılan tarafından kaleme alınmış, 1932 basımlı, "Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları" kitabı ise hattın 1908-1932 yılları arasındaki gelişimini istatistiklerle okurlara sunmaktadır.
Lot: 58 > Plak
Side 1: Yıldızların Altında - Gözleri Aşka Gülen - Gurbette Ömrüm Geçecek - Kızılcıklar Oldumu? - Overture "Street of Istanbul"
Side 2: Kimi Dertten İçermiş - Benimde Kalbim Var - Musical interlude - Söyleyin Yıldızlar, Sevgilim Nerede? - Hıçkıran Aşkın Sesidir - Annem
Lot: 60 > Obje
Ardında dönemin en meşhur İtalyan mimarı Raimondo D’aranco’ya arnuvo (Art-Nouveau) tarzında tasarlattığı, Beyoğlu´nun en zarif yapılarından Botter Apartmanı´nı bırakan ünlü modacının atölyesinden nadide bir parça...

 "J. BOTTER
Tailleur de Sa Majeste Imperiale le Sultan (Padişah Hazretlerinin Terzisi)
Pera - Constantinople" yazılı etikete el yazısıyla ceket sahibinin ismi ve 30 Eylül 1912 tarihi not düşülmüştür.

 *Astarında bölgesel yırtılmalar mevcuttur.
Lot: 62 > Fotoğraf
Lot içeriği: "40090" numaralı arşiv kutusunda muhafaza edilen 11 renkli, 8 renksiz çizim DIA. (Renkliler) Ayasofya Camii´nin içi, Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii ve Meydanı, Eminönü (Mısır Çarşısı civarı), Eminönü´nden Galata manzarası, Karacaahmet Mezarlığı, eski bir İstanbul sokağı, Rumeli Hisarı ve Boğaziçi manzarası (sağ tarafında yukarıdan aşağıya boydan boya uzanan bir yırtık mevcut), kuşbakışı Dolmabahçe Sarayı ve Boğaziçi manzarası, kuşbakışı Tophane ve Boğaziçi manzarası, Yıldız Sarayı´nda Cuma Selamlığı / (Renksizler) Yıldız Sarayı´nda Cuma Selamlığı, faytonuyla Cuma Selamlığına hareket eden Sultan İkinci Abdülhamid, bir cadde üzerinde İkinci Meşrutiyet´i kutlayan mahşeri kalabalık, bir kasaba (sağ alt köşesinde 1,5 cm boyutunda yırtık mevcuttur), dört adet eski/yeni karşılaştırmalı parçalı kostüm çizimi (eski ve yeni kostümlü kadınlar konulu DIA´nın sağ tarafında yukarıdan aşağıya boydan boya uzanan bir yırtık; eski ve yeni kostümlü askerler konulu DIA´nın sol tarafında ise yaklaşık 5 mm boyutunda bir delik mevcut).
Lot: 63 > Resim

Bizans tarihi uzmanı Alexandros Paspatis'in "Byzantinai Meletai" adlı anıtsal eserinde kullanılmak üzere yapılmış olan ve Bizans dönemi kiliselerinden çevirme camileri konu alan, "A. Manaraky" imzalı bu resimler, orijinal olmalarının dışında, kitapta yer alan taş baskı sepya kopyalarından farklı olarak suluboya ile renklendirilmişlerdir.

Lot içeriği: Ayasofya Camii, Kariye Camii, Zeyrek (Gül) Camii, Vefa Kilise Camii, Studios Manastırı ve Kilisesi, Eski İmaret Camii ve bulunduğu yerde Bizans döneminde Farmakolytria Agia Anastasia Kilisesi´nin yer aldığı Sokollu Mehmet Paşa Camii...

Lot: 64 > Afiş
Mükemmel mizanpajıyla göze çarpan afiş üzerinde Sarayburnu, Seraskerat Kapısı, Yıldız Sarayı, Rumeli Hisarı, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı ve Haliç gibi İstanbul manzaralarının yanı sıra demiryolunun geçtiği Selanik, Filibe, Edirne şehirlerinin ve Demirkapı geçidinin genel manzaraları ile yöre halklarının etnik kıyafetleriyle görüldüğü tasvirleri yer almaktadır. Alt bölümde ise demiryolu hattının krokisi bulunmaktadır.
Lot: 65 > Rozet
Hilal içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları amblemi yer almakta ve amblemin üzerinde, Osmanlıca "TCDD" harflerinden oluşan bir istif yer almaktadır.
Lot: 66 > Harita

Jacques Pervititch tarafından Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi adına 1922-1945 yılları arasında hazırlanan emsalsiz kaynak... Tarihi Yarımada'dan Beyoğlu'na, İstanbul'un sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle kayıt altına alındığı; sokak, cadde ve mahalle isimlerinin yanı sıra büyük iş yerlerinin, hanların ve apartmanların da titizlikle paftalara geçirildiği haritalar, bu yönüyle İstanbul araştırmalarının en önemli kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Klasör içerisinde ayrıca Yüksek Mimar Suat Nirven'in, Pervititch Haritaları'nı tamamlayıcı nitelik taşıyan paftalarından yedi adedi yer almaktadır. 


Haritaların içeriği için lütfen tıklayınız.