Özel Koleksiyon 2 / 2

Özel Koleksiyon 2 / 2, 20.01.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 190

NEDİM DİVANI, intihap eden: Yusuf Ziya, Semih Lûtfi: Sühulet Kütüphanesi, İstanbul - 1932, 64 sayfa, 14x20 cm

"(Profesör Körülu zade Fuat, Müverrih Ahmet Refik, Ali Canip, Halil Nihat Beylerin Nedim hakkındaki mütalâaları ile Tevfik Fikretin Nedim manzumesini ve bir çok tanınmış muharrirlerle tezkerelerin noktai nazarlarını ve bir lûgatçeyi Havidir)"

HATAY HALK ŞAİRLERİ, Ziya Kılıçözlü, Kader Basımevi, İstanbul - 1948, 58 sayfa, 11x18 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "25.8.52 Konya. Sayın Bn. İsmet Kayalı´ya Hataydan bir demet şiir. Z. Kılıçözlü" şeklindedir.

HALÛK´UN DEFTERİ, Tevfik Fikret, Tevfik Fikret Derneği, Attilâ Ofset Basımevi, 1967, 25x23 cm

"Büyük şairimiz rahmetli Tevfik Fikret´in kendi güzel el yazısı ile lüks olarak yayınlanmış olan (Halûk´un defteri) adlı bu eser kendisinin 100. doğum yılı münasebetiyle ´Tevfik Fikret derneği´ tarafından Yılmaz Özbek´e yeni yazı ile yazdırılmış ve Sayın Willi Blümel´in takdirkâr muavenetiyle, BURKHARD GANTENBEIN ve Şki. Reprodüksiyon Atelyesinde film ve kalıpları hazırlanmış, Attilâ Ofset Basımevi´nin sanatsever himmetiyle lüks olarak 1967 yılında 2000 adet basılmış ve Prof. Emin Barın yardımları ile Barın Cilt Atelyesinde ciltlenmiştir."

SONSUZLUK KERVANI (Şiirler), Serdengeçti Neşriyatı: VII, 1955, 186 sayfa, 14x20 cm

Sayfaları açılmamış. Bazı sayfaları sırttan ayrılmış haliyle.

İNSANLAR, Ömer Faruk Toprak, Sebat Basımevi, İstanbul - 1943, 44 sayfa, 14x21 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Şair Dostum Cahit Saffet´e. 17.VII.1943 Ömer Faruk Toprak" şeklindedir. "Kapaktaki, balıkçı portresi Nuri İyem´in, yazılar İsmet Toprak´ındır. Ayrıca içinde Nuri İyem´in bir, Kemal Sönmezler´in bir, İsmet Toprak´ın bir, Faruk Morel´in iki, A. Arad´ın bir deseni vardır."

KOVAN (Şiirler), Orhan Murat Arıburnu, Güven Basınevi, İstanbul - 1940, 62 sayfa, 12x18 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Kıymetli Muharrir Kardaşım Hasan´a Sevgilerimle. Orhan Arıburnu. 24 Ağustos..." şeklindedir.

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR, Arif Nihat Asya, Sabri Çelik Matbaası, İstanbul - 1945, 92 sayfa, 14x20 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Değerli meslek arkadaşım Cemile Artan´a? saygılarımla. 29.XI.1956 Ankara. Arif Nihat" şeklindedir. Ön kapağı ve ilk sayfası ciltten ayrılmış haliyle. Sayfaları açılmamış.

HE (Şiirler), Asaf Hâlet Çelebi, Ahm18x26 cm et Sait Matbaası, İstanbul - 1942, 47 sayfa, 18x26 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Muvaffak Sami Onat Beyefendiye hürmetlerimle. 15/12/953 Asaf Halet Çelebi" şeklindedir. "Bu kitap 1942 senesi Kânunusâni ayında İstanbulda tam beş yüz tane olarak Ahmed Said matbaasında basılmıştır. Kapak kompozisyonu Fuad İzer´indir. İçinde ressam Selim Tûran´ın iki, Arif Kopdan´ın bir illustrasyonu ve Ferda Başman´ın bir gravürü mevcuddur. Kitabın ismini Ferda Başman koymuşdur."

YENİSİ, Orhan Veli, İnkılâp Kitabevi, İstanbul - 1947, 30 sayfa, 15x22 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Şair dostum Muvaffak Sami Onat´a. II.IV.1947 Orhan Veli" şeklindedir. Kitap, ön ve arka kapak korunarak yeni bir ciltte koruma altına alınmıştır. Ön kapağı sırttan ayrılmış haliyle.

YARENLİK ŞİİRLER, Rıfat Ilgaz, Stad Matbaası, İstanbul - 1946, 64 sayfa, 14x20 cm

"Kitap hakkında yazılmış tenkitlerle" Sırtı yıpranmış, son birkaç sayfası ve arka kapağı ciltten büyük oranda ayrılmış haliyle.

İSTANBUL BULUTU (Şiirler), Arif Damar, İstanbul Matbaası, 1958, 61 sayfa, 12x16 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Çok muhterem Münir Beyefendiye saygılarımla. 5.9.958" şeklindedir. Resimler: Eren Eyüboğlu - Kapak yazısı: Sait Maden

ALICI KUŞ, Arif Damar, Fahir Onger Yayınları, İstanbul - 1966, 32 sayfa, 13x19 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Dost İlhan Selçuk, ´Bir damlasıyım Okyanus´un / Ama Okyanusun´ Dün gecenin, yani 2 Haziran 1974 günü gecesinin güzelliğini biraz hırpaladım sanısı içindeyim. Canınızı sıkmış olabilirim. Ama ne kadar devrimci sorumluluğunu elden bırakmamaya çalışsam, kimi zaman, elimde olmadan şairliğime kapılıyorum. Beni yanlış almadığınıza inanmak isterim. Ustam Nâzım Hikmet´in bir şiirinden iki dize ile merhaba!.. ´...mesele esir düşmekte değil / teslim olmamakta bütün mesele´ Cankardeş sevgileriyle Arif Damar. 3 Haziran 1974" şeklindedir.

ÖLÜMSÜZLÜK ARDINDA GILGAMIŞ (Şiirler), Melih Cevdet Anday, Ada Yayınları, 110 sayfa, 14x20 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Sayın Suat Taygan´a en iyi dileklerimle. Şubat 1982 M. C. Anday" şeklindedir. İlk birkaç sayfası ciltten ayrılmış haliyle.

ŞAHDAMAR (Şiirler), Sezai Karakoç, Kul Yayını: 2, Fakülteler Matbaası, İstanbul - 1962, 31 sayfa, 14x20 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Kardeşim Doğan Yel´e. 24.4.1962 S. Karakoç" şeklindedir. Metin kısmı ciltten ayrılmış haliyle.

BİR ÖLÜMSÜZ YALNIZLIK, Tahsin Saraç, Çeviri Yayınevi, 1965, 44 sayfa, 20x27 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Sayın Muzaffer Uyguner için, uzaktan dostlukla. 25.IV.1968 Tahsin Saraç" şeklindedir.

ORTALIK, Cahit Irgat, Yeditepe Yayınları, İstanbul - Eylûl 1952, 59 sayfa, 12x17 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Sevgili Dost, iyi aktör Kardeşim Metin Serezli´ye. C. Irgat 1961" şeklindedir. Resimler: Metin Eloğlu

BAŞKA AÇI, Fuad Gedik, Yeni Matbaa, 1965, 96 sayfa, 14x20 cm, ithaflı ve imzalı

İthaf, "Sayın Rıfat Utku´ya sevgilerle. 1965 F. Gedik" şeklindedir.

BEYAZ (Beyaz Yayıncılık Kitap 1), yayına hazırlayanlar: Turgay Özen - Serdar Işın - Ahmet Soysal - Hakkı Mısırlıoğlu, Aralık 1982, 91 sayfa, 16x20 cm

İçindekiler: Antonin Artaud - Mehmet Güreli - Turgay Özen - Serdar Işın - Ahmet Soysal - A. Breton - R. Char - P. Eluard - Hölderlin - Celan - Boris Vian - J. L. Borges - C. Pavese - Lale Müldür - Salih Ecer - Sami Baydar - John Cage - Yavuz Tanyeli

SUSMUŞ SAZ, yazan: Hamit Zübeyir Koşay, Aydınlık Basımevi, Ankara - 1949, 52 sayfa, 14x20 cm

"Efkâri´nin hayat ve şiirlerinden mülhem olarak yazan ve tertip eden: Hamit Zübeyr Koşay" Sayfaları açılmamış.