Özel Koleksiyon 1 / 2

Özel Koleksiyon 1 / 2, 06.01.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 159

Hüseyin Sıtkı Köker´den ithaflı ve imzalı ŞAİR AHMED HİCRÎ, Ulus Basımevi, Ankara - 1950, 48 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Kardeşim Ziya Öğünç´e dostluğumun ve minnettarlığımın geçilmiş hatırası. 23 Mayıs 1951, Hüseyin Sıtkı Köker" şeklindedir.

HÛBANNAME VE ZENANNAME, Enderunlu Fâzıl, Ercümend Muhib, Yeni Şark Kitabevi, 1945, 80 sayfa, 13x18 cm

Enderunlu Fazıl'ın, farklı milletlerden erkeklerin (Hubanname) ve kadınların (Zenanname) güzellik ve vasıflarını dile getirdiği, ünlü erotik başyapıtının Latin harfli ilk basımı.

NAMIK KEMAL, Ali Ekrem [Bolayır], 80 sayfa, 15x20 cm

Kapağı ve künye sayfası mevcut değildir. Koleksiyoner cildinde.

ÂSÂRIM I-II-III, Mahmud Kemaleddin Fenari, Feraizcizade Matbaası & Hüdavendigâr Vilayet Matbaası, Bursa 1304, 40+47+26 sayfa, 14x20 cm

I: TERÂNE-İ TIFLÂNE (35 ilâ 38. sayfaları eksiktir); II: NEVÂ-YI ŞEBÂB; III: MEKTÛBÂT-I MANZÛME

Deri sırtlı cildinde TA´LÎM-İ EDEBİYYÂT (1. Kısım), Recaizâde Mahmud Ekrem, Mihran Matbaası, İstanbul 1299, 397 sayfa, 15x20 cm

Cilt içinde ayrıca şu eser de mevcuttur: MÎZÂNÜ´L-EDEB, Diyarbakırlı Said Paşa, A. Mavyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1305, 384 sayfa. Ancak eserin 81 ilâ 96. sayfaları eksiktir. Ayrıca cilt sırtınde kopuk vardır.

SAFAHÂT, Mehmed Âkif, İstanbul 1342-43, 214+61+48+88+91+132 sayfa, 13x17 cm

Birinci Kitâb´da ara ara birkaç sayfa eksiklikleri mevcuttur. Altıncı Kitâb´ın 2 sayfası kısmen yırtıktır.

Hüseyin Siret´ten Rifat Paşa´ya ithaflı ve imzalı BAĞ BOZUMU, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1928, 53 sayfa, 14x20 cm

İthaf, "Velinimetim Muhterem Rifat Paşa Hazretlerine derin muhabbet ve hürmetlerimle takdim. Hüseyin Siret" şeklindedir.

Yeni yapım cildinde SOLMUŞ ÇİÇEKLER, Leyla (Saz) Hanım, 1928, 143 s., 14x20 cm

"Üstad-ı A´zam Abdülhak Hâmid Bey"in takrizini içermektedir. Bazı sayfaları yırtık ve tamirlidir.

Fazıl Hüsnü Dağlarca´dan Muzaffer Sarısözen´e ithaflı ve imzalı ÂSÛ, Kitap Yayınları, İstanbul - 1967, 318 sayfa, 13x20 cm

İthaf, "Muzaffer Sarısözen´e düşüne düşüne ? 9.7.1975 Fazıl Hüsnü Dağlarca" şeklindedir.

Cahit Külebi´den ithaflı ve imzalı ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA, Yenilik Yayınları, 62 sayfa, 12x17 cm

İthaf, "Sevgili yeğenim Çiğdem Sarısözen´e. 14.12.1966 Cahit Külebi" şeklindedir.

6 eser bir arada: TÜRK YURDU´NA: EY TÜRK UYAN, Mehmed Emin, 1330, 32 sayfa, 12x17 cm

Ayrıca: TÜRKÜN DESTÂNI, Nedim, Matbaa-i Hayriye ve Şürekası, İstanbul 1332, 14 sayfa; TANRININ YOLLARINDA, Fuad Hulusi, Milliyet Matbaası, İstanbul 1927, 16 sayfa; TARÎK-İ REFÂH (Franklin´in Servet Hakkındaki Nesâyihi ve Tercüme-i Hâli), Sultan Bayezid Saadet Kütübhanesi, 1326, 30 sayfa; Medâris-i İslâmiyye Talebesine TÂRÎH HULÂSALARI, Tahir el-Mevlevi, Matbaa-i Âmedi, 1331, 47 sayfa; Eski Sis Kâfiyesiyle Vezinsiz Dehre FERYÂD, Musahibzâde Celal, Teshil-i Tıbaat Matbaa ve İdaresi, 1328, 8 sayfa