Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 20.10.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 153 Ürün
Lot: 1 > Kitap
İnsanlık tarihinde meydana gelmiş yönetim şekillerinin sosyolojik bir bakış açısıyla incelendiği eserdir.
Lot: 2 > Kitap
Maliye Mektebi´nin tahsil ve mal memurlukları sınıfında öğretmenlik yapan Abdurrahman Tevfik Efendi´nin, Osmanlı vergi sistemi hakkında verdiği derslerin notlarından oluşan eseridir.
Lot: 3 > Kitap
Alman oryantalist Paul Rohrbach´dan Birinci Cihan Harbi´ndeki ülkelerin uyguladığı yöntemler ve bu yöntemlerin dayanak nokalarını açıkladığı eser.
Lot: 4 > Kitap
Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yılında savaşa dair yayınlanan kitaplar arasında özel bir yere sahip olan bu kitap, Osmanlı Devleti’nin dört yıl boyunca imzaladıkları antlaşmaya ve yaptıkları ittifaka sadakatle bağlı olduğu Almanya’nın o zamanki en yetkili asker ve devlet adamlarından birinin, genelde I. Dünya Savaşı’na, özelde Türkiye ve Türkler’e dair kişisel ve resmi görüşlerini ortaya koymaktadır.
Lot: 5 > Kitap
Osmanlı Devleti´nin Mahkeme-i Teftiş ve Evkaf-ı Hümayun Müsteşarı Ömer Hilmi Efendi´nin, Osmanlı Devlet geleneğinde önemli bir yere sahip vakıfların hukuku hakkında kaleme aldığı eseridir. Bir kanun metni şeklinde yazılan eserde,örnek olaylara da yer verilerek vakıf hukuku konusunda başvurulacak bir kaynak meydana getirmek amaçlanmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde doğum biliminin öncülerinden, "Ebelerin ebesi" Doktor Besim Ömer Akalın´ın, gebelik, doğum ve yenidoğan konulu 4 adet eseri tek ciltte...
Lot: 7 > Kitap
Su üzerine bilimsel olarak hazırlanmış ve suyun muhtelif özelliklerinden resimli bir şekilde bahseden eserdir. Eseri hazırlayanlardan biri olan Besim Ömer Bey, tıp profesörü olup, Kızılay başkanlığı yapmıştır.
Lot: 8 > Kitap
Faik Reşad Efendi´nin, Mekteb-i İdâdî-yi Mülkiyye´de inşa ve kitabet yani yazı yazma sanatı üzerine verilen derslerde okutulmak üzere kaleme aldığı eseridir.
Lot: 9 > Kitap
Mehmed İzzet Efendi´nin, öğrencilerin faydalanması için trigonometriyi konu alan eseridir.
Lot: 10 > Kitap
Eczacılık bilimini konu alan eserdir.
Lot: 11 > Kitap
"Ecza ve Muayaene Tahlili", "Uzvî Kısmı" ve "Kimya-i İspençiyarînın Şibh-i Kaleviyât Kısmı" başlıklı 3 kısımdan oluşan ve eczacılığı konu alan eserdir.
Lot: 12 > Kitap
Eczacı Ahmed Vefik´in Merkez Kimyahanesinde bulunduğu sırada, Alman kimyagerlerin elinde görüp çok faydalı bularak, Darülfünun Eczacı Mekteb-i Alisi´nde okutulmak üzere Pegman´dan çevirdiği staj kitabı.
Lot: 22 > Kitap
"Osmanlı Müellifleri" adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi alimi Bursalı Tahir Bey´in, Muallim Vahyi Efendi tarafından kaleme alınan biyografisidir.
Lot: 23 > Kitap
Jean Meslier´in "Tanrısızlığın İlmihali" adıyla da anılan, dini ideoloji karşıtı ve din eleştirisi eseridir. Eser, Fransa´da yayımlandığı yıllarda, Aydınlanma Çağı filozofları tarafından pek rağbet görmüştür. Türkiye´de de Erken Cumhuriyet döneminin aydınlarından Doktor Abdullah Cevdet Efendi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk´ün isteği üzerine Türkçe´ye çevirilmiştir. Satışa sunulan bu eser, Atatürk Müze Köşkü Kütüphanesinde de bir tane bulunan 1928 baskısının bir nüshasıdır. *Bazı sayfaları ciltten ayrılmış ve sayfa kenarları yıpranmış haliyle.
Lot: 24 > Kitap
Taşbaskı. Kenarında Ali Mahvi´nin Haşiyesi vardır.
Lot: 25 > Kitap
Erzurum´un tarihi ve başrolde Erzurum şehrinin olduğu tarihi olaylar, eserin yazıldığı güne ulaşan mimari değerler anlatılmıştır. Bunların yanı sıra Erzurum´un yetiştirdiği ozan, şair ve yazarları da konu almıştır.
Lot: 26 > Kitap
Kitabın başındaki 133 sayfalık bölüm İbnü´l-Emin Mahmud Kemal İnal´ın Mustafa Ali´nin hayat ve eserleri hakkında inceleme yazısıdır
Lot: 28 > Kitap
Yeni Şark Kütüphanesi neşriyatı kitapların kataloğu.
Lot: 29 > Kitap
Edebiyat tarihimizde "ilklerin adamı" olarak bilinen Şemsettin Sami Efendi´nin, yine şanına yakışır şekilde Türk Edebiyatı´nda bir ilk sayılan, modern anlamda kaleme alınmış geniş kapsamlı ilk Türkçe sözlük olan eseridir. Şatışa sunulan bu eserde, Kamus-i Türki´nin İkdam Matbaası´nda yayımlanan iki cildinin ilk baskılarına tek bir kitap içerisinde yer verilmiştir. *Kitabın ilk cildinin künye sayfası, başka bir nüshadan fotokopi çekilerek sonradan eklenmiştir.
Lot: 53 > Kitap
Vatan Yahud Silistre oyunu 1872 yılında yayımlandığında olay olur. Dönemin siyasi erki tarafından yasaklanan oyun "vatan" kelimesini barındırması, vatan sevgisinin bütün sevgi biçimlerini aşacak derece güçlü gösterilmesinden dolayı ilgiyle karşılanmış halk gösterilerde salonu tıklım tıklım doldurmuştur. Zekiye Hanım ve İslam Bey´in birbirlerine olan aşkı "vatan aşkında" birleşerek bir halkın kurtuluşunun anahtarını vermekte.
Lot: 56 > Kitap
Refik Halid Karay, Ömer Seyfettin´den sonra Türkçeyi en iyi kullanan edebiyatçılarımızdandır. Öyle ki bu durum Atatürk´ün ilgisini çekmiş olmalı kendisini birkaç kez memlekete dönmesi hususunda uyarır. Memleket Hikayeleri, sürgün yıllarında (1913-1918) gezdiği Bursa, Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik´in insanlarını ele almıştır. Genel olarak bürokrasi eleştirisi yapsa da cehaleti hicivle dile getirmiştir.
Lot: 57 > Kitap
Mütareke yıllarında Hatay - Antakya üzerine kaleme aldığı hikayelerde halkın içinde olduğu yoksunluğu, açlığı, propaganda karşısında aldanışını hicivli bir dille aktarmakta.
Lot: 59 > Kitap
Servet-i Fünûn dönemi romancı ve hikayecilerinden Halid Ziya´nın Batılı anlamda yazdığı bu roman Modern Türk romanının başlangıcı sayılmaktadır.
Lot: 60 > Kitap
Kitabın giriş kısmında, İbnül´emin Mahmud Kemal İnal´ın 65 sayfalık yazısı mevcuttur.
Lot: 67 > Kitap
Müellifin huzur (ramazan ayında padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri) derslerini içermektedir.
Lot: 74 > Kitap
Hâbnâme, Münşeat ve Şehadetnâme ile beraber. Arka ve ön kapakta kopmalar mevcuttur.