Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI, 14.04.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 158 Ürün
Lot: 1 > Kitap
Öncesinde Amerikan Kız Koleji Kütüphanesi´ne ait olduğunu gösteren etiket ve iğneli kalıp mevcuttur.
Lot: 2 > Kitap
Fîrûzâbâdî’nin el-Ḳāmûsü’l-muḥîṭ adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından yapılan Türkçe tercümesi. *Künye sayfası kopmuştur.
Lot: 3 > Kitap
Kütahya´da müderrsilik görevinde bulunmuş olan ünlü dil bilgini olan Ahterî´nin 40.000 kelime ihtiva eden sözlüğü. Bu sözlüğe nispeten muhteva bakımından daha sağlamları gösterilebilir olsa da, sözlükçülük konusunda dikkat çeken yenilikçi özellikleriyle ün kazanmıştır.
Lot: 4 > Kitap
Lügat-ı Ahterî-i Cedîd, Ahterî-i Kebir lügatında kelimeler üzerinde yapılan filolojik açıklamaların atılarak yalnız sözlük karşılıklarının verildiği muhtasar bir eserdir. Basıldığı yer ve yıl gösterilmeyen bu çalışma aslından çok farklı hale getirilmiş olduğu için bir Ahterî Lugatı sayılamaz. *Cilt sırttan ayrılmıştır.
Lot: 6 > Kitap
Busîrî(ö. 695/1296 [?])´nin Hz. Muhammet için yazdığı ve Busîrî´yi felçten kurtardığı inanılan ünlü "Kaside-i Bürde"nin Şeyhül´islam Mehmed Mekkî(ö. 1212/1797) tarafından yazılmış şerhi. *Sırt ve kitabın ilk sayfaları ayrılmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Kaside-i Bürde´nin metni ve tercümesini ihtiva eden bu eserde; siyah mürekkep ile yazılmış satırlar metin, kırmızı mürekkep ile yazılmış satırlar tercüme yazısıdır. *Cildi yoktur ve sayfalar birbirinden ayrılmış haldedir. Özege kataloğunda mevcut değildir.
Lot: 8 > Kitap
Halvetiyye tarikatında “orta kol” diye bilinen Ahmediyye tarikatı ve kurucu Yiğitbaşı Ahmed hakıında bilgi içerir mürşit kitabı. *Cilt sırttan kısmen ayrılmıştır.
Lot: 9 > Kitap
Taşköprüzâde Kemâleddin Mehmed Efendi’nin (ö. 1030/1621), babasının yazdığı Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserin ilâvelerle Türkçe’ye tercümesi. İlimler tasnifi ve Osmanlı´da ilim zihniyetinin beslendiği literatürü bibliyografik bir yaklaşımla ortaya koymayı başarmış eserdir.
Lot: 10 > Kitap
Cilt yıpranmış ve sırttan büyük oranda ayrılmıştır.
Lot: 11 > Kitap
Sünbül Zâde Vehbî´nin Tuhfe-i Vehbi adlı ünlü eserinin, Hayatî Ahmed Efendi tarafından yazılan şerhi. *Ön kapak ve ilk birkaç sayfası kopmuştur ve yıpranmış cildi içerisindedir.
Lot: 14 > Kitap
Arka kapak ciltten ayrılmıştır.
Lot: 16 > Kitap
Şahıs ciltlidir.
Lot: 17 > Kitap
Şahıs ciltlidir.
Lot: 19 > Kitap
Şahıs ciltlidir. *Künye sayfası kopmuştur.
Lot: 20 > Kitap
Şahıs ciltlidir.
Lot: 21 > Kitap
Şahıs ciltlidir. *Künye sayfası yıpranmıştır.
Lot: 23 > Kitap
Şahıs ciltlidir.
Lot: 26 > Kitap
Sonunda "Mizan" adlı risale vardır.
Lot: 27 > Kitap
Risale-i Nur külliyatından
Lot: 31 > Kitap
Ciltsiz ve sayfalar kitaptan ayrılmıştır.
Lot: 33 > Kitap
İttihat ve Terakki Cemiyeti´nin yayınları arasında bulunan "İmamet ve Hilafet Risalesi", cemiyetin fikir ve görüşlerini açıklamak için yayınladıkları risalelerden biridir. Risalede hilafet, imamet, İslam´da mezhebe göre imam seçme gibi konular İslam tarihinden örnekler vererek ele alınmıştır.
Lot: 34 > Kitap
Mehmet Ali Ayni (1869-1945) Türk Mutasavvıf ve din insanlarının monografilerini sıkça kaleme almış bir yazarımızdır. Kaleme aldığı bu eserinde de Türk tasavvuf düşüncesinde önemli yere sahip Şeyh-i Ekber İbn-i Arabi´nin monografisine yer vermiştir. *Şahıs ciltlidir.
Lot: 37 > Kitap
Arapça metni ile beraberdir. *Sayfa kenarları yıpranmıştır.
Lot: 47 > Kitap
Cildi yıpranmış ve miklebi kopmuştur.
Lot: 48 > Kitap
Tefsir-i Tibyan, Ayıntâbi Mehmet Efendi´nin kaleme aldığı ilk matbu Türkçe Kuran-ı Kerim tefsiridir. Tefsir-i Mevakib satır kenarlarında yer almaktadır. *Sırtı bantla tamir görmüştür.
Filtreler
Toplam : 158 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede