Anasayfa /
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI
OSMANLI DÜNYASI , 17.03.2023 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 127 Ürün
Lot: 1 > Kitap
İhsan Adli Serter, II. Abdülhamit döneminde sürgüne uğramış, uzun yıllar sürgünde kalmış hatta sürgünde unutulmuştur. sürgün yıllarında kaleme aldığı üç ciltlik "Şiirlerim" adlı kitabının ikinci cildidir.
Lot: 5 > Kitap
*Bazı sayfaları açılmamıştır
Lot: 6 > Kitap
Kapakta kim tarafından yazıldığı belli olmayan "Damat Hilmi Bey'e" yazısı vardır. 

Lot: 11 > Kitap
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe Hz. Peygamber´in doğumunu kutlayan törenlerde okunan eserlere verilen genel isimdir. Eserin son kısmında "Dasitan-ı İbrahim Aleyhisselam" başlıklı İbrahim Aleyhisselam´ı anlatan bir kıssa mevcuttur. * Bir sayfası bantla tamir edilmiştir.
Lot: 13 > Kitap
Bir perdelik komedi türünde yazılmış tiyatro eseridir.
Lot: 15 > Kitap
Son devir Türk mütefekkir ve yazar olan Mehmet Ali Ayni tarafından kaleme alınmış bu eserde, İmam Gazali Hazretleri´nin biyografisi, felsefesi işlenmiştir. Eserde aynı zamanda İmam Gazali´ye halef ve selef olan mutasavvıflara da yer verilmiştir.
Lot: 18 > Kitap
"Şuray-ı Devlet Bedayet Mahkemesi Reisi esbak-ı edip mu´ciz rakim Sait Bey Efendi´nin bundan on sene mukaddem numune-i hakikat ve edebiyat olmak üzere kaleme almış olduğu bir mazbuta-i kıymetdârdır."
Lot: 19 > Kitap

Zımba tellerinden kaynaklanan pas lekeleri mevcuttur.

Lot: 21 > Kitap
Rüya tabirleri kitabıdır.
Lot: 23 > Kitap
"İşbu risale sahib-i Ma´rifetnâme meşhur Erzurımî İbrahim Hakkı Hazretleri´nin "Hüda Rabbim" nâm manzumesini muhtevi olup..." Meşhur "Marifetnâme" adlı eserin sahibi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı´nın çocuklara İslam kaidelerini öğretmek maksadıyla kaleme aldığı eserdir.
Lot: 24 > Kitap
Bazı sayfaları kitaptan ayrılmıştır.
Lot: 26 > Kitap
Arka kapağı ve bazı sayfalar kitaptan ayrılmıştır.
Lot: 27 > Kitap
Mahmud Yesari tarafından drama türünde kaleme alınmış tiyatro eseridir.
Lot: 28 > Kitap
Sayfa kenarları yıpranmış ve nemden etkilenmiştir.

Lot: 30 > Kitap
Kapağı kitaptan ayrılmıştır.
Lot: 31 > Kitap
Refik Halid´in Şüphe, Peyami Safa´nın Oyuncak isimli hikayelerini havî, Hikaye Külliyatı dergisinin 12. sayısıdır. Ciltten çıkma. 
Lot: 35 > Kitap
Michel Zevaco´dan M.F Tercümesiyle basılmıştır. * Cildin sırt kısmında tamir vardır. Sayfa kenarları yıpranmıştır.
Lot: 36 > Kitap
" Veli ´umudd Aliy-i Saltanat ve hami´i İlim ve marifet Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri´nin nam- namiylerine takdimdir.
Lot: 40 > Kitap
Kapağı ve sayfa kenarları yıpranmıştır.
Lot: 48 > Kitap
Sırt kısmı yıpranmıştır.
Lot: 49 > Kitap
Lot: 50 > Kitap
İçerisinde kitaptan ayrı müellif Gazi Ahmet Muhtar Paşa´nın fotoğrafı mevcuttur.
Filtreler
Toplam : 127 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede