NADİR

NADİR, 19.04.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 288

Nivea Creme reklam afişi, 34x49 cm

"Cildinizin NIVEA'dan başka şeye ihtiyacı yoktur."

Servet-i Fünun dergisinin 126. sayısı, 29 Temmuz 1309, Şikago'da bir sokak manzarasına dair kapak görseliyle, 25x35 cm

1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir.

Cumhuriyet gazetesinin 19 Kanunuevvel 1924 tarihli sayısı, 45x59 cm

"Paramızın kıymeti", "Arnavutluk, İngiltere'nin müdahalesini istedi", "İstanbul'daki muhacirler dün bir nümayiş yaptılar" vd. başlıklı haberleri içermektedir.

İkdam gazetesinin 18 Haziran 1902 tarihli sayısı, tek sayfa, 45x62 cm

Ön yüzde Hicaz Demiryolu'nun biraz uzağında yer alan Der'a'da inşası kararlaştırılan istasyon ile imalathanenin yüksek komison azasından Suriye Valisi Nazım ve Kâzım Paşaların hazır oldukları halde kurban kesimi esnasında çektirilen fotoğraf yer almaktadır.

Şehir ileri gelenlerinin "Uluborlu hatırası"

Ön yüzde numaralandırılmış kişilerin kim olduğu arka yüzde belirtilmiştir.

Servet-i Fünun dergisinin 8 Nisan 1926, Bağçekapısı'nda Yeni Bursa'ya ait kapak görseliyle, 25x35 cm

1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir.

Vatan gazetesinin 1 Mayıs 1924 tarihli sayısı, 44x60 cm

Ön kapakta "Refet Paşa Vatan'daki metnin doğruluğunu tasdik etmiştir", "Müfide Feride Hanım", "İnhisar ve demokrasi" vd. başlıklı haberleri içermektedir.

Fikir ve sanat gazetesi Yeditepe'nin Eylül 1955-Nisan 1956 arası tarihlere ait 10 sayısı, 28x41 cm

Hüsamettin Bozok tarafından çıkarılan ve 1950-1984 yılları arasında yayın hayatına devam eden Yeditepe dergisi, özellikle İkinci Yeni'ye yer vermesiyle edebiyata yön vermiş önemli edebi dergilerden birisidir.

"Her şeyden bahseder" Şehbal dergisinin 7. sayısı, 1 Temmuz 1325, 28x40 cm

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımından da yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır.

"Her şeyden bahseder" Şehbal dergisinin 64. sayısı, 1 Teşrinisani 1328, 27x40 cm, kapağı kısmen ayrık haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımından da yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır.

İmzalı ve ithaflı artist fotoğrafı: Tarık Akan

Kartın arkasında, "Koparmaktan saçım kalmadı Teşekkür ederim Tarık Akan" yazmaktadır.

Kudmanizade Şamlı İskender yayınlarından 7 adet nota, 14x21 cm

Lot içerisinde Selanikli Udi Ahmed Bey, Bimen Efendi, Kemani Serkis Efendi, Udi Neşet Bey, Şükrü Tunar, İsak Varon Efendi ve Ahmed Rasim Bey'e ait besteler mevcuttur.

"En son çıkan müntehab şarkılar"ın güfteleri, 2 adet, İstanbul 1927-8, 14x20 cm

"Gramofon plaklarında bulunan Hafız Ahmed Bey ve sairlerin en yeni şarkı ve gazelleri muhtevidir"

Kudmanizade Şamlı İskender yayımı 11 adet nota, 14x20 cm

Lot içerisinde Sadeddin Kaynak, Selahattin Pınar, İzmirli Zeki Bey, Osman Nihat, Haydar Telhüner, Safiye Ayla'ya ait besteler yer almaktadır.

Fransızca-Osmanlıca Kalem dergisinin 37. sayısı, 13 Mayıs 1325, 24x31 cm

Osmanlıca kapak görseli yazısı: "Gazete müvezzii: Dehşetli yazıyor hürriyet, meşrutiyet. Eski kafalardan biri: Tuhaf şey bu gazete çoktan kapanmadı mıydı? Acaba eski nüshaları mı satıyor?"

Fransızca-Osmanlıca Kalem dergisinin 38. sayısı, 21 Mayıs 1325, 24x31 cm

Osmanlıca kapak görseli yazısı: "-Ah senin kadrini, kıymetini bilemedim meğerki sen bin … milyonlarca ata bedel imişsin!!!"

Fransızca-Osmanlıca Kalem dergisinin 54. sayısı, 10 Eylül 1325, 23x31 cm

Osmanlıca kapak görseli yazısı: "Balonu sukuttan kurtarmak için bir torba ağırlık daha atmak lazım."

İskenderun ve Zonguldak şehir manzaraları

"Sevgili babacığım şanslı bileğimle çektiğim İskenderun şehri…"

DELÂİLÜ'L-HAYRÂT, Osmaniye Matbaası, 32+205 s., 12x19 cm, yıpranmış haliyle

Kitap sonunda 20 sayfalık el yazması dua metni de yer almaktadır.