Anasayfa /
NADİR
NADİR
NADİR, 09.04.2022 saat: 21:45'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:47 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 300 Ürün
Lot: 4 > Fotoğraf
Lot: 5 > Gazete
Ön kapak görsel yazısı: "Muazzez vatanımıza şefkat ve muhabbeti olanlara insaf ve merhamet ve itidal ve metanet lazım… Eğer maksadı nifak ise bundan yemeli… Başka ilaç veremem…"
Lot: 6 > Dergi
Başyazarı Refik Halit Karay tarafından 1922 yılında yayın hayatı başlatılan Aydede dergisi, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında çıkan en etkili siyasi mizah dergilerindendir.
Lot: 7 > Gazete
Erken Cumhuriyet döneminde yayınlanan muhalif bir mizah gazetesi olup, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan önemli siyasal gelişmeler ve toplumsal dönüşümleri, ayrıca yayınlandığı dönemdeki basın özgürlüğünün durumunu mizahi bir üslupla ele alarak farklı bir bakış açısı sunmuştur.
Lot: 8 > Efemera
Lot: 11 > Efemera
Mektup, "Tarih'in dördüncü cildinin de temin-i intişarı için idare-i hususiye bütçesine 928 senesinde de tahsisat konulmasına delalet ve gayret buyurmalarını evvelce Encümen-i Daimî-i Vilayet'deki aza arkadaşlarıma yazmışdım…" ifadelerini içermektedir.
Lot: 13 > Efemera
Lot: 14 > Efemera
Lot: 17 > Fotoğraf
Lot: 18 > Fotoğraf
Lot: 21 > Efemera
Lot: 23 > Dergi
Derginin bu sayısı, "Hindistan Uyanmak, Esaretten Kurtulmak Hürriyet ve İstiklâline Malik Olmak İstiyor", "Mehmet Rauf Merhum ve Eserleri", Fazıl Hüsnü'ye ait "Hecenin Bugünkü Vaziyeti" vd. başlıklı yazıları içermektedir.
Lot: 24 > Dergi
"İç kapak görsel yazısı: "Garb medeniyeti, kadınları tedricen soyuyor. Karib bir âtide [yakın bir gelecekte] moda, bize kim bilir bu hususda ne garibeler gösterecek…"
Lot: 25 > Dergi
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir.
Lot: 26 > Efemera
Lot: 27 > Efemera
Lot: 28 > Fotoğraf
Lot: 29 > Fotoğraf
Lot: 30 > Fotoğraf
Lot: 35 > Efemera
Lot: 36 > Efemera
Lot: 37 > Efemera
Lot: 38 > Efemera
Lot: 39 > Fotokart
Lot: 40 > Fotoğraf
Lot: 41 > Efemera
Defter içeriğinde İngilizce ve müzik ders notlarının yanı sıra çeşitli çizimler bulunmaktadır.
Lot: 42 > Efemera
Lot: 44 > Efemera
"… Yedinci Mekteb Muallimi Şaziye Hanım İstanbul'a gideceğinden ol babdaki emir mucebince tenzilatlı bilet itasını rica ederim…"
Lot: 47 > Efemera
Mektup, "Bir Çorum salnamesi tanzim ve tertibi kararlaştırılarak vilayetçe bir komisyon teşkil olunmuş. Bu komisyondaki zevattan birisi tarafından gelen mektupta, 'Bu salnamede hiç değilse Çorum'un basit bir tarhiçesini tanzim etmek lazım…" şeklinde başlamaktadır.
Lot: 49 > Efemera
Lot: 50 > Efemera
Filtreler
Toplam : 300 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede