NADİR

NADİR, 19.02.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 300

Osmanlıca Musavver Eşref dergisi, sayı: 14-40, 3 Kanunuevvel 1325, Florinalı Nazım Bey'e ait iç kapak görseliyle, 20x28 cm, kapak sayfası ve sayfa kenarları hafif yıpranmış haliyle

Şair Eşref'in başyazarlığını yaptığı edebiyat ve mizah dergilerinden olan Musavver Eşref, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yayınlanmış ve bu dönemde yayın hayatına başlayan pek çok dergi gibi farklı siyasî ve edebî anlayışa sahip yazarları bünyesinde barındırmış; mizah dergisi olmak iddiasıyla yola çıkmakla birlikte zaman içerisinde daha edebî bir dergi hüviyeti kazanmıştır.

Osmanlıca-Fransızca Djem/Cem mizah dergisi 16. sayı, 12 Şubat 1326, 21x28 cm, kapağı hafif yıpranmış haliyle

Derginin bu sayısı, başyazar Refik Halid Karay'ın "Kirpi" mahlasıyla kaleme aldığı "Tahammülü Az Bir Adam" başlıklı yazısını içermektedir.

Ravza-i Terakki Mektebi öğrencilerinden Süleyman Efendi'ye ait Osmanlıca karalama [Meşk] defteri ve ve 1933 tarihli Türkçe şahsi mektup, defter: 16x21 cm; mektup: 14x22 cm

Mektup, Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye Reisi Halil Beyefendi'ye gönderilmiştir.

40 sayfalık defterin 29 sayfası yazılı vaziyettedir.

Osmanlıca Şehbal dergisi 30. sayı, 15 Teşrinisani 1326, Edirne Selimiye Camii ve Belediye Dairesine ait iç kapak görseliyle, 28x40 cm,

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımından da yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır. Derginin bu sayısında Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Keçecizade İzzet Fuad vd.'ne ait yazılar bulunmaktadır.

Kalpaklı subay fotoğrafı, Osmanlıca ithaflı ve 1336 tarihli, bir kenarı hafif soyulmuş haliyle

İthaf, "Rauf Bey kardeşimize; Mazideki mesud dakikalarla hayat-ı esaretin kara günlerini yâda vesile olur ümidiyle takdim" şeklindedir.

Küçüksu/Mihrişah Çeşmesi, ed. Max Fruchtermann, Constantinople, 1901 tarihli ve postadan geçmiş

Alman kartpostal editörü Max Fruchtermann, Osmanlı'nın ilk kartpostal editörlerinden olup kartpostalın Osmanlı'da yaygınlaşmasını sağlayan kişidir.

Osmanlıca Tecrübî Rûhiyatda Muayene Usûlleri, Fahreddin Kerim, ithaf ve imzalı, Kader Matbaası, 1925, 67 s., 15x22 cm, kapak sayfası epey yıpranmış haliyle

"Ruhiyat laboratuvarlarının tarihçesi, zeka muayene usulleri, hafıza, idrak, çalışma kabiliyeti, iştirakât-i fikriye, reaksiyon vd. muayene usulleri"