Anasayfa /
KURTULUŞ SAVAŞI
KURTULUŞ SAVAŞI
KURTULUŞ SAVAŞI , 02.04.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 94 Ürün
Lot: 1 > Kartpostal
Kartpostalda yer alan yer alan askeri ve sivil liderler: Bekir Sami Bey, Rauf Bey, İsmet Paşa, Cevad Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali İhsan Paşa, Muhyiddin Paşa, Nureddin Paşa, Refet Paşa, Cemal Paşa, Fevzi Paşa, Salahaddin Adil Bey, Halid Bey, Hasan İzzeddin Bey, Kâzım Paşa, Şehid Nazım Bey.
Lot: 2 > Kartpostal
Hasan Sabri Bey tarafından 1925 yılında hazırlanıp yayınlanan ve Gazi´ye duyulan minnetin "Kurtardın vatanı, oh, Mustafa Kemal" ifadeleriyle samimi bir şekilde dile getirildiği kartpostalda, Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Milli Mücadele´ye büyük katkılarda bulunan şu isimlerin görselleri yer almaktadır: Halid Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, Nureddin Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, Ali İhsan Paşa, Kâzım (Karabekir) Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Muhiddin Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Cevat Paşa, Selahaddin Adil Paşa.
Lot: 8 > Kartpostal
Müzayedemizde sunduğumuz nadir kartpostal, 1923 yılında Tebriz doğumlu meşhur minyatür sanatçısı Hüseyin Tahirzade tarafından çizilip Mustafa Kemal Paşa´ya armağan edilen ve Gazi tarafından büyük beğeni alan portre çiziminden oluşturulmuştur. *Kartın sağ üst köşesinde hafif bir kırık mevcuttur.
Lot: 9 > Kartpostal
Metin: "İşte tam bu sırada milletin bu azim ve iradatını, salabet ve şanını kendinde temsil eylemiş olan Büyük Millet Meclisi baş kumandanlık vazifesini milletin gözbebeği olan ve ordunun azim ve imanını nefsinde temsil ve tahalli ettiren reis-i muhteremi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevdi etledi 5 Ağustos 1337..."
Lot: 10 > Kartpostal
Metin: "Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol / Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa; var ol." 3 Teşrin-i evvel 1338 "Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak baht kara maderini"
Lot: 17 > Kartpostal
"Sulh bayramınızı tebrik ederim." 24 Temmuz 1329 - 1 Zilhiccce 1341 "Ahdimiz yerini buldu, var olsun hakimiyet-i milliye" *Kartın üst bölümünden başlayarak ortalara doğru sirayet eden bir yırtık mevcuttur.
Lot: 21 > Kartpostal
Kartın arka yüzünde yer alan Osmanlıca ithaf: "İzzet Ağabey´e ... Refika 1338"
Lot: 22 > Kartpostal
"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak baht kara maderini" "Müşir Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" "Felek bindirilsin esbab-ı hafasın toplasın gelsin / Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten"
Lot: 24 > Kartpostal
Mustafa Kemal Atatürk portresinin kenarına iliştirilmiş fotokartlarda Kurtuluş Savaşı komutanları görülmektedir. Tevfik Fikret´in kartta yazılı dizeleri: "Koca bir kavmin olur hâris-i istiklâli / Koca bir memleketin ırzı, hayatı, malı /Hep ona vâbeste kalır." *Kartın üst köşesinde hafif kırışıklıklar mevcuttur.
Lot: 25 > Kartpostal
"Kemal Bey merhum demiş ki: Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini / Bulunur kurtaracak baht kara maderini"
Lot: 29 > Kartpostal
Arkasındaki yazı: "... İzmir´imizin taşıdığınız şanlı hilale kavuşmasının pek yakın olduğuna mutmain bulunduğumuzu hürmetlerimize tevdian arz ederim efendim. Refikanız 5 Ağustos 38" *Sol alt köşesinde kırık mevcuttur.
Lot: 30 > Kartpostal
Kartın arka yüzüne el yazısıyla şu Osmanlıca not düşülmüştür: "Yok şüphe ki bu hal-i tesir geçecektir / Bir gün ne müessir kalacak bunda ne âsâr"
Lot: 33 > Kartpostal
"Bir milletin feryadı. Kardeşim Emin Bey´e takdim." ithafıyla kartpostal editörü Selahattin Ömer´den imzalıdır.
Lot: 44 > Kartpostal
Kartın arka yüzüne el yazısıyla Osmanlıca "Alaturgut yadigâr" notu düşülmüştür.
Lot: 47 > Kartpostal
"Baba kurtar bizi ana vatanı / Kahret düşmanı hain Yunan´ı"
Filtreler
Toplam : 94 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede