JUDAICA KİTAP

JUDAICA KİTAP, 07.11.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 49

MASEKHET MASECHET BAVA KAMA MİN TALMUD BAVLİ (7. Cilt), Varşova 1864 (5624), W. Drukarni J. Lebensona Basımevi, 242+220 s., 23,5 x 15 cm

Talmud; sözlü Tevratın nesilden nesile geçerken unutulmaması için yazılı hale getirilmesidir. İbranice ve Eski İbranice yazılıdır.

Karton cildi yıpranmış; ön kapağı kısmen ayrık haldedir; ilk sayfalarında kurt delikleri mevcuttur.

Deri cildinde SEFER NETİVOT HASHALOM ( נתיבות השלום ), Constantina Baskısı, 192 s., 21,5 x 15,5 cm

Tevrat´ın 5 kitabından da bazı bölümler içerir. İzahlı ve yorumludur. Eski İbranice yazılıdır.

Sultan Mahmud izni ile basılmıştır.

Künye sayfasının arka yüzü kalem ile karalanmış ve çizilmiştir. Kurt delikleri kitabın büyük bölümünde mevcuttur.

(שֻׁלְחָן עָרוּך) SHULCHAN ARUCH, EVEN HAEZER, 544 + 618 s., 13,5x21 cm

Dini vecibeler kitabıdır. Yorumlu ve izahlıdır. İbranice ve Eski İbranice metinler içerir.

SEFER KRİYAT HAPERASHİYOT- Tevrat תּוֹרָה‎ (5 kısım bir arada), Gersen Basımevi, 266 s.

131-133. sayfalar arası Megilat Ester (Ester Efsanesi)´i içerir.

Kurt delikleri mevcuttur.

MSECHET YAVMOT MİN TALMUD BAVLİ (5. Cilt), Varşova 1866 (5626), W. Drukarni J. Lebensona Basımevi, 224+148 s., 21,5x13 cm

Babil sözlü edebiyatıdır; izahlı ve eklidir.

Künye Sayfası Mahazikey Tora Çorapçı Han Sinagogu damgalıdır.

Son sayfalarının alt keşleri yırtıktır.

SEFER ME´AM LO´EZ (מעם לועז)- Tevratın İkinci Kitabı, Yitzhak Magriso, Constantinople, 240+12 s., 28x21 cm

İçi Ladino yazılıdır. Yahudi kutsal kitabının (Tanach) derleyici tarafından yorumudur.

Cildi yıpranmış; tamirli ve iç yaprakları yapıştırılmış haldedir.

SEFER DABER MOSHE, Selanik, Betsalel HaLevi Eshkenazi Matbaası, 372 s., 21x30 cm

Dinî kurallar kitabıdır. 

Sultan Mahmud izni ile basılmıştır.

Cildi iyi durumda, ancak tamirli olup iç yaprakları yapıştırılmıştır. Kurt delikleri mevcuttur.

SEFER BAR MİTZVA- Avraham Albir İsrael Menaşe adlı genç talebenin 13. yaşı münasebeti ile kendisine takdim edilen Bar Mitzva sertifikası, Goldberg Basımevi, Kudüs 1947, 21+15 s.

Yahudi erkekleri için kutlanan 13. yaş töreni seremonisi konulu kitaptır. İçeriğinde Shema Duası, Kudüs vizyonu, seremonilerin anlamları, 13 numarasının önemi, arkasında da tam sayfa el çizim baskısı levhalar mevcuttur. Sertifika talebeye 1953´te takdim edilmiştir. Kapakları yıpranmış; arka kapağı ayrık haldedir.

BİBLA UNİVERSA ET HEBRAİCA QUİDEM CUM LATİNA INTERPRETATİONE XANTİS PAGNİNİ LUCENSİS, Lipsiae (Leipzig) 1657, 183 + 283 s., 28x39 cm

Kitap önsöz ile başlar; Tevrat´ın her cümlesi satır satır Latinceye tercüme edilmiştir. 

Bereshit - Genesis Shemot - Exodus Vayikra - Leviticus Bamidbar - Numeri Devarim - Deuteronomium Ayrıca da Yehoshua, Shophtim, Ruth, Shmuel, Melachim, Divrei Ha´Yamim, Sefer Ezra, Sefer Nehamia, Megilat Ester, Ijob.

Bazı sayfaları mürekkep ile yazılıdır.

MİSHNAYOT, SEDER NASHİM (מִשְׁנָה), Livorno/İtalya, Shelomo Bilforti ve Ort. Matbaası, 152-218. sayfalar arası, 13x20 cm

Yahudi bilginlerin dinî görüşlerini içerir; 3. kısımdır.

Sırtı deri karton cildinde ve yorgun haldedir. Kapak iç sayfasında el yazısı mevcuttur.

MİSHNAYOT SEDER MOED (מִשְׁנָה), Livorno/İtalya, Yaakov Arubas ve Arkadaşları Basımevi, 230 s., 12x18 cm

Bayramlarla ilgili, dinî kuralların açıklamasını içerir; 2. bölümdür.

Kapak iç sayfasında el yazısı mevcuttur. Tek sayfası kopuktur.

MİSHNAYOT SEDER MOED (מִשְׁנָה), Livorno, Shelomo Bilforti ve Ort. Matbaası, 69-142. sayfalar arası, 12x18 cm

Bayramlarla ilgili, dinî kuralların açıklamasını içerir; 2. bölümdür.

Sırtı deri karton cildindedir.

TEFİLOT YESHARON, Frankfurt 1890, J. Kauffmann Kitabevi, 427 s., 12x19 cm

Eşkenaz geleneklerine göre, haftaarası - Cumartesi - aybaşı - 3 bayramla ilgili dualar, moral yazılar içerir.

Cilt sırtı kopuktur.

Kabartmalı orijinal karton cildinde MACHZOR SHALOSH REGALİM (מחזור לשלוש רגלים), 3. Cilt, Viyana 5674 (1914), 454 s., 13x19 cm

3 bayramla ((Pesah - Şavuot - Sukot) ilgili dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre Konstantina, İtalya ve doğusu cemaatlerine yöneliktir.

Karton cildinde SEFER TORA NEVİİM KETUVİM Tanach (תַּנַ״ךְ), Tora (Tevrat), Nebiler Kitabı נְבִיאִים , Ketuvim כְּתוּבִים, 1. Cilt, London, 544 s., 11x18 cm

Tevrat - peygamberler (nebiler) ve yazılı metinlerden oluşmaktadır. Bazı sayfalar kurşunkalemle yazılıdır. Cildin 1. sayfasında Neve Şalom, Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişli Musevi Cemaati kaşesi mevcuttur.

MACHZOR ROSH HASHANA (מחזור לראש השנה), Livorno/İtalya, Shelomo Bilforti ve Ort. Matbaası, 226 s., 12x19 cm

Yılbaşı dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre Constantinople, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri içindir. 100. sayfadan 113. sayfaya kadar Tsom Gedalya Orucu ile ilgili bölüm mevcuttur.

Sırtı deri karton cildindedir.

Karton cildinde MACHZOR LE SHALOSH REGALİM (שלוש רגלים), 3. Cilt, 1879 (5639) baskı, 552 s. Joseph Schlesinger Kütüphanesi, 17,5x11 cm

Sefarad geleneklerine göre Constantinople, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri için Üç bayramla ilgili (Pesah - Şavuot - Sukot) dua kitabıdır. 

HAMİSHA HOMSHEİ TORA, Tevrat תּוֹרָה‎ SEFER DEVARİM, Viyana, Antoin Schmid Basımevi, 244+114 s., 11,5x18 cm

Rashi ve Onkalus yorum ve izahlıdır. Tamamlayıcı bölümler, Haftaralar ve diğer kısımlar mevcuttur.

Koleksiyoner cildinde TORAT TEMİMA, BERESHİT, İtalya Livorno Nachman Saadon Basımevi, 502+18 s., 7x11 cm

İbranice yazılar makam işaretleriyle yazılıdır. Sefarad - İtalyan - Eşkenaz geleneklerine göredir. Ek olarak Kral Süleyman´ın yazdığı Shir Hashirim, Rut-Eyha, Ester Efsanesi, Haftara (tamamlayıcı bölümler) mevcuttur.

Künye sayfası cildin arkasına ters iliştirilmiştir.

SEFER AVODAT HASHANA, 352 s., 12x16 cm

Künye sayfası dahil ilk 2 sayfası eksiktir. Son sayfasında Moise J. Levy Kütüphanesi Galata Constantinople ibaresi mevcuttur. Sefarad geleneklerine göre, haftaarası, Shabat, aybaşı (Rosh Hodesh) ile ilgili günlük dua kitabıdır.

Cilt kapakları ayrıktır.

Sırtı deri karton cildinde SEFER HOK LEİSRAEL( ספר חוק לישראל ), SEFER BAMİDBAR (בַּמִּדְבָּר), Livorno/İtalya, Eliyahu Ben Hamozeg ve Ortakları Matbaası. 372 s., 12x20 cm

Günlük olarak okunan parçalardan sonra bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

Sırtı deri karton cildinde SEFER HOK LEİSRAEL( ספר חוק לישראל ), SEFER BERESHİT (בְּרֵאשִׁית‎), Viyana 1816, Jorj Holsinger Matbaası, 416 s., 11,5x18,5 cm

Sefarad geleneklerine göre, Tevrat´ın 1. kitabıdır. Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

Kurt delikleri mevcuttur. Cilt yorgun; bezi soyulmuş haldedir.

Sırtı deri karton cildinde SEFER HOK LEİSRAEL( ספר חוק לישראל ), SEFER SHEMOT (שְׁמוֹת‎ ), İtalya Livorno Moshe Yehoshua - Yaakov Toviyana Kütüphanesi, 360 s., 12x19,5 cm

Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

Cildi yıpranmış haliyle ve içten ayrılmıştır.

Koleksiyoner cildinde SEDER HOK LEİSRAEL ( ספר חוק לישראל ), SEFER DEVARİM ( דְּבָרִים ), Livorno/İtalya, Eliezer Seadon Basımevi, 382 s. ikinci baskı, 12x19,5 cm

Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur. Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

SEFER AVODAT HASHANA, 352 s., 11,5x16 cm

Sefarad geleneklerine göre, haftaarası, Shabat, aybaşı (Rosh Hodesh) ile ilgili günlük dua kitabıdır.

Son sayfasında Mahazikei Tora İstanbul ibareli, Galata Constantinople ibaresi mevcuttur. Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişli Musevi Cemaati kaşesi cilt kapakları, ilk ve son sayfalarında mevcuttur.

Koleksiyoner cildinde MACHZOR ROSH HASHANA (מחזור לראש השנה), İtalya Livorno Baskı, Eliyahu Ben Hamozeg ve Ortakları Matbaası. 228 s., 12x19 cm

Yılbaşı dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre, Constantina, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri içindir.

29. sayfasında yırtık ve eksik parça bulunmaktadır.

HAGADA SHEL PESAH, Yitshak Bueno, İstanbul 1953, Güler Basımevi Matbaası, 48 s., 13,5x20 cm

Yahudi Hamursuz Bayramı (Pesah) dua kitabıdır. Latin haflerle yazılmış, İbranice ve Ladino tercümelidir.

LA İSTORYA CUDİA PARA LOS ESKOLARYOS (1. Bölüm), Nesim Behar, 1957 (5717), Güler Basımevi, 63 s., 13,5x19,5 cm

Talebeler için İbrani tarihini dünyanın yaratılışından Musa Peygamber´in ölümüne kadar anlatır. Ladino dilinde yazılıdır.

SEFER TEHİLİM (תְהִלִּים) – Psalms, Constantinople 1923, Mateossian Matbaası, 153-184. sayfalar arası, 14,5x21,5 cm

Hahamlar Tarafından Yazılı Nesilden Nesile Aktarılan Övgü Kitabı... Mezmurlar, Kral Davut tarafından MÖ. 880 ile MÖ 836 senelerinde yazılmıştır. Noktalı ve makam işaretlidir.

Sırtı deri karton cildinde SEFER MİSHNA BERURAH (משנה ברורה ), Rabbi Yisrael Meir Kagan, Varşova 1893, 390 s., 19,5x24 cm

Dinî hukuk kararları kitabıdır. Ortaçağdan sonra bilginlerin fikirlerini özetler. 2. Bölüm: Cumartesi günü ile ilgili kararları, yorumları ve izahları içerir. İbranice ve Eski İbranicedir.

HİDUSHEİ NEMRAH, Venedik 1645, düzenleyen: Nicola Pitero Jacome Geronimo Auise Bragadini, Antonio Calioni Kütüphanesi, 246 s.

Mişna dinî hukuk kuralları; sözlü din edebiyatının yazılı hale getirilmesidir.

Künye sayfasında yıpranma mevcut olup yazılar silinmiştir. İç sayfaların bazısında lekelenmeler mevcuttur.

Deri cildinde MİSHNAYOT MİN SEDER TEHOROT, Lemberg Baskısı (Lviv) 5627, Shlomo Saphrachar Basımevi, 452+46+158 s., 15x22,5 cm

Üçlü yorum ve izahlıdır: 1) Rabbi Moshe Ben Maimon (Rambam) 2) Rav Shimshon Baal Hatosafot 3) Rav Rabenu Asher 158 sayfası Rav Rabenu Asher yorumludur. İ. Sarfati Viyana kaşelidir. Arka cilt kapağı ile birlikte son birkaç sayfası ayrıktır. Cildin yüzeyi kısmen soyulmuş haldedir.

SEFER DİVREİ MORDECHAİ, Livorno/İtalya Şubat 1787, Antonio Baldovinetti Basımevi, 250 s., 15x20 cm

Dinî kurallar kitabıdır. Eski İbranice yazılıdır. Sayfaların tamamı kurtdeliklidir. Kapak iç sayfası yırtıktır.

Koleksiyoner cildinde MİSHNAYOT, SEDER KEDOSHİM, (מִשְׁנָה), künye sayfası noksan, 315-393. sayfalar arası, 12,5x19 cm

Dinî kuralları anlatır. Karton ciltlidir. İç sayfasında "Yaakov Hacohen ve Yaakov … 7. sınıf" yazılıdır.