Anasayfa /
JUDAICA KİTAP
JUDAICA KİTAP
JUDAICA KİTAP, 07.11.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 49 Ürün
Lot: 1 > Kitap

Talmud; sözlü Tevratın nesilden nesile geçerken unutulmaması için yazılı hale getirilmesidir. İbranice ve Eski İbranice yazılıdır.

Karton cildi yıpranmış; ön kapağı kısmen ayrık haldedir; ilk sayfalarında kurt delikleri mevcuttur.

Lot: 2 > Kitap

Tevrat´ın 5 kitabından da bazı bölümler içerir. İzahlı ve yorumludur. Eski İbranice yazılıdır.

Sultan Mahmud izni ile basılmıştır.

Künye sayfasının arka yüzü kalem ile karalanmış ve çizilmiştir. Kurt delikleri kitabın büyük bölümünde mevcuttur.

Lot: 3 > Kitap
Talmud Bavli ile ilgili kurallar ve hükümler, yorumlar içerir.
Lot: 4 > Kitap
Dini vecibeler kitabıdır. Yorumlu ve izahlıdır. İbranice ve Eski İbranice metinler içerir.
Lot: 5 > Kitap
İlahiyat talebeleri için sözlü din edebiyatı kitabıdır. Kapağı hafif yorgun haldedir.
Lot: 6 > Kitap
Yorumlu ve sözlü din edebiyatı kitabıdır. Bilgin Rab Ovadya Mebartanora tarafından yorumludur.
Lot: 7 > Kitap
Cildin iç kısmı kurşunkalem ile yazılıdır. Noktalı-makamlı biçimde yazılıdır.
Lot: 8 > Kitap
Her bölümde Tevrat´ın yazılı metinlerinden alıntılar ile büyük bilgin Rashi yorumludur.
Lot: 10 > Kitap

131-133. sayfalar arası Megilat Ester (Ester Efsanesi)´i içerir.

Kurt delikleri mevcuttur.

Lot: 12 > Kitap

Moral kitabının tövbe etmek bölümüdür.

Yıpranmış haldedir.

Lot: 13 > Kitap

Babil sözlü edebiyatıdır; izahlı ve eklidir.

Künye Sayfası Mahazikey Tora Çorapçı Han Sinagogu damgalıdır.

Son sayfalarının alt keşleri yırtıktır.

Lot: 14 > Kitap

İçi Ladino yazılıdır. Yahudi kutsal kitabının (Tanach) derleyici tarafından yorumudur.

Cildi yıpranmış; tamirli ve iç yaprakları yapıştırılmış haldedir.

Lot: 15 > Kitap

Dinî kurallar kitabıdır. 

Sultan Mahmud izni ile basılmıştır.

Cildi iyi durumda, ancak tamirli olup iç yaprakları yapıştırılmıştır. Kurt delikleri mevcuttur.

Lot: 16 > Kitap

Sultan Selim izni ile basılmıştır.

Temiz durumdadır

Lot: 17 > Kitap
Yahudi erkekleri için kutlanan 13. yaş töreni seremonisi konulu kitaptır. İçeriğinde Shema Duası, Kudüs vizyonu, seremonilerin anlamları, 13 numarasının önemi, arkasında da tam sayfa el çizim baskısı levhalar mevcuttur. Sertifika talebeye 1953´te takdim edilmiştir. Kapakları yıpranmış; arka kapağı ayrık haldedir.
Lot: 18 > Kitap

Kitap önsöz ile başlar; Tevrat´ın her cümlesi satır satır Latinceye tercüme edilmiştir. 

Bereshit - Genesis Shemot - Exodus Vayikra - Leviticus Bamidbar - Numeri Devarim - Deuteronomium Ayrıca da Yehoshua, Shophtim, Ruth, Shmuel, Melachim, Divrei Ha´Yamim, Sefer Ezra, Sefer Nehamia, Megilat Ester, Ijob.

Bazı sayfaları mürekkep ile yazılıdır.

Lot: 20 > Kitap

Yahudi bilginlerin dinî görüşlerini içerir; 3. kısımdır.

Sırtı deri karton cildinde ve yorgun haldedir. Kapak iç sayfasında el yazısı mevcuttur.

Lot: 21 > Kitap

Bayramlarla ilgili, dinî kuralların açıklamasını içerir; 2. bölümdür.

Kapak iç sayfasında el yazısı mevcuttur. Tek sayfası kopuktur.

Lot: 22 > Kitap

Bayramlarla ilgili, dinî kuralların açıklamasını içerir; 2. bölümdür.

Sırtı deri karton cildindedir.

Lot: 23 > Kitap

Eşkenaz geleneklerine göre, haftaarası - Cumartesi - aybaşı - 3 bayramla ilgili dualar, moral yazılar içerir.

Cilt sırtı kopuktur.

Lot: 24 > Kitap
3 bayramla ((Pesah - Şavuot - Sukot) ilgili dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre Konstantina, İtalya ve doğusu cemaatlerine yöneliktir.
Lot: 26 > Kitap
Tevrat - peygamberler (nebiler) ve yazılı metinlerden oluşmaktadır. Bazı sayfalar kurşunkalemle yazılıdır. Cildin 1. sayfasında Neve Şalom, Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişli Musevi Cemaati kaşesi mevcuttur.
Lot: 27 > Kitap

Yılbaşı dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre Constantinople, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri içindir. 100. sayfadan 113. sayfaya kadar Tsom Gedalya Orucu ile ilgili bölüm mevcuttur.

Sırtı deri karton cildindedir.

Lot: 28 > Kitap
Sefarad geleneklerine göre Constantinople, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri için Üç bayramla ilgili (Pesah - Şavuot - Sukot) dua kitabıdır. 
Lot: 29 > Kitap
Rashi ve Onkalus yorum ve izahlıdır. Tamamlayıcı bölümler, Haftaralar ve diğer kısımlar mevcuttur.
Lot: 30 > Kitap

İbranice yazılar makam işaretleriyle yazılıdır. Sefarad - İtalyan - Eşkenaz geleneklerine göredir. Ek olarak Kral Süleyman´ın yazdığı Shir Hashirim, Rut-Eyha, Ester Efsanesi, Haftara (tamamlayıcı bölümler) mevcuttur.

Künye sayfası cildin arkasına ters iliştirilmiştir.

Lot: 31 > Kitap

Künye sayfası dahil ilk 2 sayfası eksiktir. Son sayfasında Moise J. Levy Kütüphanesi Galata Constantinople ibaresi mevcuttur. Sefarad geleneklerine göre, haftaarası, Shabat, aybaşı (Rosh Hodesh) ile ilgili günlük dua kitabıdır.

Cilt kapakları ayrıktır.

Lot: 32 > Kitap
Sefarad geleneklerine göre, Kefaret Günü Yahudi dua kitabıdı; Constantinople ve doğu ile batı İtalya içindir.
Lot: 34 > Kitap
Günlük olarak okunan parçalardan sonra bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.
Lot: 35 > Kitap

Sefarad geleneklerine göre, Tevrat´ın 1. kitabıdır. Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

Kurt delikleri mevcuttur. Cilt yorgun; bezi soyulmuş haldedir.

Lot: 36 > Kitap

Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur: Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.

Cildi yıpranmış haliyle ve içten ayrılmıştır.

Lot: 37 > Kitap
Bölümler arasında aşağıdaki alıntılar mevcuttur. Neviim, Ketuvim, Mishna, Halacha, Kabala, Zohar. Rashi yorumlu, İbranice ve eski İbranicedir.
Lot: 38 > Kitap

Sefarad geleneklerine göre, haftaarası, Shabat, aybaşı (Rosh Hodesh) ile ilgili günlük dua kitabıdır.

Son sayfasında Mahazikei Tora İstanbul ibareli, Galata Constantinople ibaresi mevcuttur. Galata, Beyoğlu, Kasımpaşa, Şişli Musevi Cemaati kaşesi cilt kapakları, ilk ve son sayfalarında mevcuttur.

Lot: 39 > Kitap

Oruç ile ilgili, Sefarad âdetlerine göre dua kitabıdır.

Cilt iç sayfası kurşun kalem ile yazılıdır.

Lot: 40 > Kitap

Yılbaşı dua kitabıdır. Sefarad geleneklerine göre, Constantina, İtalya´dan İstanbul´a kadar doğu ve batı cemaatleri içindir.

29. sayfasında yırtık ve eksik parça bulunmaktadır.

Lot: 41 > Kitap
Yahudi Hamursuz Bayramı (Pesah) dua kitabıdır. Latin haflerle yazılmış, İbranice ve Ladino tercümelidir.
Lot: 42 > Kitap
Talebeler için İbrani tarihini dünyanın yaratılışından Musa Peygamber´in ölümüne kadar anlatır. Ladino dilinde yazılıdır.
Lot: 43 > Kitap
Hahamlar Tarafından Yazılı Nesilden Nesile Aktarılan Övgü Kitabı... Mezmurlar, Kral Davut tarafından MÖ. 880 ile MÖ 836 senelerinde yazılmıştır. Noktalı ve makam işaretlidir.
Lot: 44 > Kitap
Yahudi moral kitabıdır. İbranice ve Ladino yazılıdır.
Lot: 45 > Kitap
Dinî hukuk kararları kitabıdır. Ortaçağdan sonra bilginlerin fikirlerini özetler. 2. Bölüm: Cumartesi günü ile ilgili kararları, yorumları ve izahları içerir. İbranice ve Eski İbranicedir.
Lot: 46 > Kitap

Mişna dinî hukuk kuralları; sözlü din edebiyatının yazılı hale getirilmesidir.

Künye sayfasında yıpranma mevcut olup yazılar silinmiştir. İç sayfaların bazısında lekelenmeler mevcuttur.

Lot: 47 > Kitap
Üçlü yorum ve izahlıdır: 1) Rabbi Moshe Ben Maimon (Rambam) 2) Rav Shimshon Baal Hatosafot 3) Rav Rabenu Asher 158 sayfası Rav Rabenu Asher yorumludur. İ. Sarfati Viyana kaşelidir. Arka cilt kapağı ile birlikte son birkaç sayfası ayrıktır. Cildin yüzeyi kısmen soyulmuş haldedir.
Lot: 48 > Kitap
Dinî kurallar kitabıdır. Eski İbranice yazılıdır. Sayfaların tamamı kurtdeliklidir. Kapak iç sayfası yırtıktır.
Lot: 49 > Kitap
Dinî kuralları anlatır. Karton ciltlidir. İç sayfasında "Yaakov Hacohen ve Yaakov … 7. sınıf" yazılıdır.
Filtreler
Toplam : 49 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede