Anasayfa /
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT, 16.03.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 82 Ürün
Lot: 1 > Elyazma
15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmıştır. Eser dinî, tasavvufî ve efsanevî bir nitelik taşır. Eserde çeşitli ayet, hadis ve hikâyelerle dünyanın yaratılışı, yeryüzü ve gökyüzü, bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet alâmetleri anlatılır. 15. yüzyıl Osmanlı kültür dünyasının genel bilgiler ansiklopedisi niteliğindedir.
Lot: 4 > Elyazma
Lot: 7 > Elyazma
Son sayfasında 1212 tarihli bir tevellüt kaydı mevcuttur.
Lot: 8 > Fotoğraf
Lot: 9 > Fotoğraf
Lot: 10 > Fotoğraf
Lot: 11 > Hat
"Hüsn-i hat sizlere gereklidir. Rızkın anahtarlarındandır. Hocanın taliminde gizlidir."
Lot: 17 > Hat
Lot: 24 > Hat
Lot: 27 > Hat
1.Müsenna besmele 2.Müsenna divani "Barın" yazısı 3.Celi divani besmele 4.Modern üslupta "Allah" yazısı 5.Celi divani "Şefaat ya Rasulallah" 6.Emin Barın´ın imzası.
Lot: 28 > Hat
Lot: 29 > Hat
Lot: 30 > Hat

Arkasına hattat İbrahim Berberzade olduğuna dair sonradan not düşülmüş.


Lot: 32 > Hat
"Allah´ın adıyla onun yüce zikrinin şerefiyle"
Lot: 33 > Hat
Sülüs oklu besmele, orta kısımda nesih yazı ile "Kim besmeleyi yazar ve onu güzel kılarsa Allah onu affeder." anlamındaki hadis-i şerif yazılıdır. Koltuklu ve satır arası tezhipli, tahrirli altın cetvelli, pervazında dönem ebrusu mevcuttur.
Lot: 34 > Hat
"Gider hâb-ı tegafül didelerden dûr olur bir gün / Bu meclis böyle kalmaz mestler mahmur olur bir gün" 17. yy şairlerinden Veysî´nin bir şiirinden.
Lot: 35 > Hat

"Allah ince/güzel iş yapanı sever." yazılıdır. 

Hattat Murtaza Şeker, Heyet-i Ayân azâsından Bursalı Alî Rızâ Efendi’nin oğlu olarak H. Rebi’ü’l-evvel-1291/M. Nisan-1874’de İstanbul’da doğdu. Husûsî muallimlerin taht-ı tedrîsinden geçtikten sonra, babasının delâletiyle Bâb-ı Sicill-i Ahvâl Komisyonu Kitâbeti’nde göreve başladı. Daha sonra Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlığına nakledildi.

San‘ata meyyâl olduğundan H. 1321/M. 1903’de Sanâyi’-i Nefîse Mektebi’nin resim şubesine kaydoldu. H. 1326/M. 1908’de mezûn oldu. Meşrûtiyet’in ilânından sonra Mabeyn-i Hümâyûn Kitâbeti’ne alındı. Saltanâtın kaldırılması üzerine emekliye sevkedildi. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nın açılışından sonra, bir müddet burada desinatör olarak çalıştı. 9 Aralık 1969 tarihinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.   

Lot: 36 > Hat
Lot: 37 > Hat
Lot: 38 > Hat
Lot: 39 > Hat

"Ey felek bak cihanı bana zindan eyledin / Yarimi aldın elimden didemi giryan eyledin"

Son dönem Osmanlı edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan şair ve hattat Üsküdarlı Talat Bey, bilhassa şiirde zamanının güzidesi idi. Hezarfen Necmettin Okyay'ın hat hocasıdır. İnce ve zarif bir ruha, yüksek bir ahlaka sahip olan, musıkiye de aşina olup Üsküdar Musıki Cem’iyyeti’nde uzun müddet görev almış olan Hasan Tal‘at Bey’in Mevlevi dervişanından olup H. 1310/M. 1892-1893’de Bahariyye Mevlevihanesi’nde Hüseyin Fahreddin Dede’den sema çıkarmış olduğu bilinmektedir. 


Lot: 42 > Hat
"Bulup erbabını danış akıl demek ferasettir / Zaman ahir zaman oldu zuhur eden alamettir / Havai nefsine uyma sabrın başı selamettir / Ne aldandın be hey şaşkın bu can sana emanettir"
Lot: 44 > Hat
Lot: 47 > Ebru
Lot: 48 > Ebru
Filtreler
Toplam : 82 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede