Anasayfa /
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT, 19.10.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 98 Ürün
Lot: 1 > Kitap

Meşhur müzehhibemiz Mamure Öz'den, "Sevgili Birsen, En az Levni kadar başarılı bir minyatür ustası olman dileğim ve sevgimle" ithafıyla imzalıdır. 

Lot: 10 > Hat
Sayfa kenarlarında yırtıklar ve kesilmeler mevcuttur.
Lot: 11 > Hat
Lot: 13 > Hat
Yazının okunuşu, "Kişi ettiğiyle kalsın, ettiğinden utansın"
Lot: 14 > Hat
Yazının okunuşu, "Cihanda yar ol, bar olma"
Lot: 15 > Hat

Anlamı: "Sabreden kazanır", arka yüzünde rika' yazı ile, "Sükut sözden daha beliğdir." yazılıdır.


Lot: 16 > Hat
Yazının okunuşu, "Anadan gören inci dizer, babadan gören sofra düzer"
Lot: 17 > Hat
Yazının okunuşu, "Anadan gören inci dizer, babadan gören sofra düzer"
Lot: 18 > Hat
Yazının okunuşu, "Tesadüfün gördüğü işi işe verdiği temşiyeti ne kuvvetli bir baht ne de etraflı bir tedbir icra edemez"
Lot: 19 > Hat
Yazının okunuşu, "Cahilin kalbi ağzında, akilin lisanı kalbindedir"
Lot: 20 > Hat
Yazıda Hz. İbrahim Aleyhisselam´ın ateşe atılırken ettiği, "Hasbunallahu ve ni’me’l-vekîl ni’mel mevla ve ni’men nâsîr." duası yazılıdır. Anlamı, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla o ne güzel yardımcıdır." şeklindedir.
Lot: 21 > Hat
Yazının okunuşu, "Hiç bir iyilik yoktur ki ifrata varıldıkta (fazla yapıldığında) fenalığa münkalib(dönüşmüş) olmasın"
Lot: 22 > Hat
Yazının okunuşu, "Parayı harc ve sarfta hasislik(cimrilik) derecesine vardırmayarak tasarrufa riayet re´s-i akıldır."
Lot: 23 > Hat
Yazının okunuşu, "Cahil-i sahî, abid-i bahilden indallah daha makbul ve mahbubdur."
Lot: 24 > Hat
Lot: 25 > Hat
Yazının okunuşu, "İyiliği tanımayana nankör demek mükabilini görmek için iyilik etmek demektir"
Lot: 26 > Hat
Yazının okunuşu, "Parayı harc ve sarfta hasislik(cimrilik) derecesine vardırmayarak tasarrufa riayet re´s-i akıldır."
Lot: 27 > Hat
Yazının okunuşu, “Hezâr ahbâb olan ehl-i televvünden vefâ gelmez.”
Lot: 28 > Hat
Lot: 29 > Hat
Yazının okunuşu, "Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin"
Lot: 30 > Hat
Yazının okunuşu, "Meyve vermeyen ağaç eşcar-ı müsmire cinsinden bulunsa bile halk onu yine odun yerine isti'mal eder"
Lot: 31 > Hat
Ayaşlı Muallim Şakir Efendi´nin şiiri meşkedilmiştir. Okunuşu, "Her perî-sîmâya bakmaz dîde-i nâ-dîde-bîn / Her sevâd-ı zülfe meyletmez dil-i sevdâ-karîn / Âfitâb-ı hüsn-i hûbân âkıbet eyler ufûl / Ben muhibb-i lâ-yezâlim “Lâ-uhibbü’l-âfilîn”
Lot: 32 > Hat
Yazının üst satırında, Ayaşlı Muallim Şakir´in şiirinden "Ben muhibb-i lâ-yezâlim “Lâ-uhibbü’l-âfilîn” dizesi, alt satırlarında, "Kişi ettiğiyle kalsın, ettiğinden utansın" yazılıdır. Kağıdın alt kısmında kurşun kalemle yazılan yazı, "Kalbinde Allah korkusu olan kendi namı için kimseyi incitmez" şeklindedir.
Lot: 33 > Hat
Yazının okunuşu, "Hüve Hayyul Bakî Evkaf Nezareti masarifat mümeyyizliğinden mütekaid İbrahim Edhem Efendi zevcesi Fatma Hanım ruhu için Fatiha, 7 Mart 1926" şeklindedir.
Lot: 34 > Hat
Yazının okunuşu, "Her kaçan karıncanın balı biter, olur ol bîçarenin hali biter. Karıncanın kanatlanması zevaline delalet eder."
Lot: 35 > Hat
Yazıda Hz. İbrahim Aleyhisselam´ın ateşe atılırken ettiği, "Hasbunallahu ve ni’me’l-vekîl ni’mel mevla ve ni’men nâsîr." duası yazılıdır. Anlamı, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla o ne güzel yardımcıdır." şeklindedir.
Lot: 36 > Hat
Yazının okunuşu, "Ne pek çok sev ne pek az sev seversen orta sev zira niza´ın vaktini derk eylemezsen iptidadan sen, edersen buğzu şayet mu´tedil olsun o da zira rücû'un vaktini derk eylemezsin iptidadan sen"
Lot: 37 > Hat
Yazının okunuşu, "Aşk-ı hakiki la yetagayer olandır tahavvül eden değildir, aşkından vazgeçen zaten ciddi bir muhabbetle sevmiş ad olunamaz"
Lot: 38 > Hat
Yazıda Ziya Paşa´nın bir beyiti kaleme alınmıştır. Yazının okunuşu, "“Hüner iş bilmemek humk u cehâlet kârdânlıktır. Dirâyet âciz aldatmak, zerâfettir yalan şimdi.”
Lot: 39 > Hat
Yazının okunuşu, "Haktan bulur eden kötülük, benden olmasın"
Lot: 40 > Hat
Yazının okunuşu, "İdare etmek kazanmaktır lakin haset idare değildir"
Lot: 41 > Hat
Yazının okunuşu, "Lisan-ı hal gibi nutuk hoş eda olmaz."
Lot: 42 > Hat
Yazının okunuşu, "Erişir menzil-i maksuduna aheste giden."
Lot: 43 > Hat
Yazının okunuşu, "Müstakim ol, Hazret-i Allah utandırmaz seni". Kağıdın her iki yüzünde rika´ yazı mevcuttur.
Lot: 44 > Hat
Yazının okunuşu, "Dıraht etrafını kimse dolaşmaz meyveden sonra"
Lot: 45 > Hat
Yazının okunuşu, "Varsa hünerin var her yerde yerin, yoksa hünerin var her yerde yerin"
Lot: 46 > Hat
Yazının okunuşu, "Çok söylenin hatası çok, hatası çok olanın günahı kesir, günahı kesir olanın dahi mazhar-ı azab-ı sa´ir olur."
Lot: 47 > Hat
Yazının okunuşu, "Müminin kuvveti elinde değil kalbindedir"
Lot: 48 > Hat

Yazının okununuşu, "Allah yardım ederse kuluna, elbette girer her şeyi yoluna."

Lot: 49 > Hat
Yazının okunuşu, "Rızk maksum, haris mahrum, bahil mezmum, hasid mağmumdur."
Lot: 51 > Hat
Yazının okunuşu, "Meyve vermeyen ağaç eşcar-ı müsmire cinsinden olsa bile halk onu yine odun yerine istimal eder"
Filtreler
Toplam : 98 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede