EPHEMERA

EPHEMERA, 23.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 232

Çanakkale Kum Kalesi görselli et suyu kartı, Liebig, 11x7 cm...

Kartın arka yüzünde Kum Kalesi hakkında bilgi veren Fransızca bir metin yer almaktadır.

İstanbul´un Fethi ve son Bizans impatatoru 11. Konstantin´in öldürülüşü görselli et suyu kartı, Liebig, 11x7 cm...

Kartın arka yüzünde Konstantin´in öldürülüşüne dair bilgi veren Fransızca bir metin yer almaktadır.

Arka yüzü Regie sigaraları reklamlı sırık hamalları karpostalı, 14x9 cm...

Arka yüzünde Regie des Tabacs de l´Empire Ottoman (Constantinople) başlığıyla Regie bünyesindeki sigaraların isimleri, özellikleri ve fiyatları yer almaktadır.

Rusya Büyükelçiliği Yazlık Sarayı (Büyükdere) görselli kartpostal, "L´Ambassade de la Russie a Bouyouk-Dere", ed. Max Fruchtermann, Constantinople, phot. Berggen, 14x9 cm...

Kartpostalın arka yüzünde "Tarihi Araştırmalar Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı - İstanbul Araştırmaları Merkezi" damgası yer almaktadır.

Işıklı kartpostal...

Yıldız Sarayı ve Hamidiye Camii görselli ışıklı gece kartpostalı, "Palais de Yildiz & Mosquee Hamidie", ed. Otto Keil, Constantinople, postadan geçmiş, 14x9 cm...

Otto Keil tarafından piyasaya sunulan ve son derece nadir bulunan ışıklı kartpostallar, arkadan kuvvetli bir ışık aldığında önceden özel bıçaklarla kesilen bölümlerden aydınlanarak gece manzaralarını canlı bir hale getirmeleriyle bilinmektedir. .

Galata Köprüsü üzerindeki kozmopolit kalabalığın ölümsüzleştiği bir enstantane fotoğraf, 14x9 cm...

Fotoğrafta, Menderes döneminde meydan genişletme çalışmaları sebebiyle yıkılan Seyr-i Sefain İdaresi Binası ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii görülmektedir.

İzmir Valisi Kazım Dirik´in de aralarında bulunduğu topluluğun hatıra fotoğrafı, 14x9 cm...

Fotoğrafın altına, "Merhum İzmir Valisi Kazım Dirik" notu düşülmüştür.

Spor ekipmanları ile poz veren sporcunun ithaflı ve imzalı stüdyo hatıra fotoğrafı, "Yeni Dünya Fotoğrafhanesi (Photo Yeni-Dounia)" damgalı, 9x14 cm...

Fotoğrafın arka yüzünde, "Spor hayarımın eydi bir hatırası olmak üzere sporcu arkadaşlarımdan Hüsameddin Bey´e eydi bir yadigarım olsun. İdman ile vaktini geçiren arkadaşınızdan. 12 Eylül 1341" yazılıdır.

Levanten bir hanımefendinin stüdyo kabin fotoğrafı, Basile Kargopoulo (Vasilaki Kargopulo) - Constantinople, 12x16 cm...

Rum asıllı Vasikali Kargopulo, 1850 yılında Beyoğlu´nda açtığı fotoğraf stüdyosuyla Osmanlı tebaasından ilk stüdyo açan isim olarak tarihe geçmiştir.

Kalpaklı Türk subayının eşi ve minik kızıyla birlikte aldırdığı stüdyo kabin fotoğrafı, ithaflı ve imzalı, paspartusuyla birlikte 16x23 cm...

"Sevgili validemize takdime-i muhitimizdir" ithafıyla 10 Haziran 1336 tarihinde imzalanmıştır ve aynı zamanda ark yüzünde, "Kadıköy´de Hapindçyan Fotoğrafhanesi´nde çektirildi" şeklinde bir açıklama yer almaktadır.

"SALİH SAİM"İN YAZI HÂTIRALARI VE HAYATI, (hazırlıyanlar: M. Sadullah Sander & Dr. Ali Rıdvan Unar), 1954, Sulhi Garan Matbaası, 40 sayfa, 14x20 cm...

"Tanzimat devr-i edebîmizin 85 yaşında tek kalmış ve nimresmî surette jübilesi yapılmış pek güzide bir üstadının yazı hayatını ve kimsenin vâkıf olamadığı çok değerli hâtıralarını ihtiva eden şu yazıların bütün edebiyat müntesipleri tarafından zevkle okunacağını umuyoruz."

MEKTEB-İ SULTANİ, 1334, Amire Matbaası, 148 sayfa, 17x24 cm....

Mekteb-i Sultani´nin kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle yayımlanmıştır. İçerisinde, Mekteb-i Sultani´nin tarihçesi, eğitim görmüş öğrencilerin, eğitim veren öğretmenlerin ve mektepten fotoğraflar yer aldığı bir nevi yıllıktır. Hilal ve Osmanlı Devlet armalı cildinde.

"Dini, ilmi, edebi ve ictimai" MAHFİL dergisi´nin 1343 tarihli 53. nüshası, 18 sayfa, 21x29 cm...

Kapakları sırttan kısmen ayrılmıştır ve sayfa kenarlarında yıpranmalar vardır.

AYİNE-Yİ EF´AL LİSAN-İ FRANSEVİ (MIROIR DES VERBES FRANÇAIS), Mehmed Hikmet, 1311 (1893), Matbaa-i Osmaniye, 20 sayfa, 25x36 cm...

Fransızca´da fiil çekimleri, Osmanlı Türkçesi karşılıkları da verilerek, detaylı olarak anlatılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk görselli, "Hatıra-i Zafer Mektep Defteri" kapağı, 16x20 cm...

Arka kapakta, Muallim Kazım Bey´in "Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine" başlıklı bestenin notası yer almaktadır.

Yadigâr-ı Misak-ı Milli...

Başta Gazi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa olmak üzere Kurtuluş Savaşı´nın kahraman kumandanlarının bir arada görüldüğü "Yadigâr-ı Misak-ı Millî" kartpostalı, 9x14 cm...

Kartpostalda yer alan askeri ve sivil liderler: Bekir Sami Bey, Rauf Bey, İsmet Paşa, Cevad Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali İhsan Paşa, Muhyiddin Paşa, Nureddin Paşa, Refet Paşa, Cemal Paşa, Fevzi Paşa, Salahaddin Adil Bey, Halid Bey, Hasan İzzeddin Bey, Kâzım Paşa, Şehid Nazım Bey.

"Kurtardın vatanı, oh, Mustafa Kemal"

Kurtuluş Savaşı anısına basılan Hatıra-i Zafer kartpostalı, 1341 (1925) tarihli, 9x14 cm...

Hasan Sabri Bey tarafından 1925 yılında hazırlanıp yayınlanan ve Gazi´ye duyulan minnetin "Kurtardın vatanı, oh, Mustafa Kemal" ifadeleriyle samimi bir şekilde dile getirildiği kartpostalda, Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere Milli Mücadele´ye büyük katkılarda bulunan şu isimlerin görselleri yer almaktadır: Halid Paşa, Kemaleddin Sami Paşa, Nureddin Paşa, Kâzım (Özalp) Paşa, Ali İhsan Paşa, Kâzım (Karabekir) Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Muhiddin Paşa, Refet Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Cevat Paşa, Selahaddin Adil Paşa.

Feriköy´de inşa edilen Gürcü Katolik Kilisesi yararına yapılan piyangonun Osmanlıca, Rumca ve Fransızca yazılı bileti, 20x14 cm...

"Feriköyünde Gürcü Katolikler Kilisesi´nin inşaa ve kemali için hükümet-i seniyyenin ruhsatıyla tertip olunan piyango biletidir"

Dersaadet Tramvay Şirketi bileti, 9x5 cm...

Arka yüzünde tramvay rotalarının haritası mevcuttur.

Dersaadet Tramvay Şirketi bileti, 9x5 cm...

Arka yüzünde tramvay rotalarının haritası mevcuttur.