Anasayfa /
EPHEMERA
EPHEMERA
EPHEMERA, 16.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 176 Ürün
Lot: 1 > Efemera
Sigara kağıtlarının markaları: Ticaret-i Osmanlı Anonim Şirketi Umumiyyesi (Üzerinde bandrol mevcuttur.), Cumhuriyet Kağıdı, Jöntürk Kağıdı,Balıkesir Kağıdı, Gazi Trabzon Kağıdı, A. Rabbath Kağıdı (2 adet), Varakü´l-Kesad, Papier Deux Coqs
Lot: 4 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde Osmanlıca açıklama yer almaktadır.
Lot: 9 > Fotokart
Alman Çeşmesi, Kaiser II. Wilhem´in II. Abdülhamid´i ziyareti sırasında şükran hatırası olarak yaptırdığı çeşmedir.
Lot: 10 > Kartpostal
Pullu ve postadan geçmiştir.
Lot: 12 > Efemera
Lot: 13 > Efemera
Lot: 14 > Efemera
Arka yüzünde tramvay hattının haritası mevcuttur.
Lot: 15 > Efemera
Lot: 16 > Efemera
"Feriköyünde Gürcü Katolikler Kilisesi´nin inşaa ve kemali için hükümet-i seniyyenin ruhsatıyla tertip olunan piyango biletidir"
Lot: 17 > Efemera
"Mübadele ve mühacerat tarikiyle gelen ahaliye mahsus hüviyet ve iskan cüzdanıdır."
Lot: 18 > Efemera
Cüzdan, önceleri amacına uygun olarak kullanılmış ancak sonrasında defter sahibi aile efradında meydana gelen doğum ve ölüm vakalarını not almıştır.
Lot: 19 > Efemera
Karnede, Suut Kemal Yetkin, Pertev Naili Boratav, Besim Atalay, Abdülkadir İnan, İbrahim Necmi Dilmen, Tahsin Banguoğlu ve Hasan Reşit Tankut´un ıslak imzaları yer almaktadır
Lot: 20 > Efemera
Diplomalardan ikisi İstanbul, diğer ikisi İzmir´de verilmiştir.
Lot: 21 > Efemera
Talebeye verilen bu karnelere etvar ve mesai cüzdanı veya sadece mesai cüzdanı da denilmekteydi.
Lot: 22 > Efemera
Talebeye verilen bu karnelere etvar ve mesai cüzdanı veya sadece mesai cüzdanı da denilmekteydi.
Lot: 23 > Efemera
Talebeye verilen bu karnelere etvar ve mesai cüzdanı veya sadece mesai cüzdanı da denilmekteydi.
Lot: 24 > Efemera
Talebeye verilen bu karnelere etvar ve mesai cüzdanı veya sadece mesai cüzdanı da denilmekteydi.
Lot: 25 > Efemera
Talebeye verilen bu karnelere etvar ve mesai cüzdanı veya sadece mesai cüzdanı da denilmekteydi.
Lot: 33 > Efemera
Kartın arka yüzünde Kadri Raşit Bey´in, muhtelemen hastası olan Necmeddin Efendi´ye çelimsiz ve iştahsız çocuklarda faydasını gördüğü kalsiyum ilacını tavsiye ettiği imzalı yazısı bulunmaktadır.
Lot: 34 > Efemera
Mustafa Kemal Atatürk´ün özel doktorlarından biri olan hekim, ressam ve mütefekkir Akil Muhtar Özden´in kaleme aldığı, veremin tedavisi ile alakalı eserdir.
Lot: 35 > Defter
Ön kapakta, "Deniz ve derede, kuyu ve çukurda boğulmalara, kömür çarpmalarında, elektrik ile vurulmalarda, zehirlenmelerde ilk imdad" alt başlığı ile verilen görselde bahsi geçen olaylar resmedilmiş ve altlarına bu durumlarda nelerin yapılması gerektiği yazılmıştır. Arka kapakta, aynı başlık kullanılmış ve altında bu gibi durumlarda neler yapılması gerektiği detaylı olarak yazılmıştır.
Lot: 36 > Defter

Defterin arkasında, Muallim Kazım (Uz)'un Keman ve Sonbahar adlı besteleri yer almaktadır.


Lot: 37 > Kitap
Öğretmen, yazar ve yayıncı Ahmed Halid (Yaşaroğlu) tarafından Cumhuriyet´in ilk yıllarında, ilkokulların dördüncü sınıflarında okutulmak üzere kaleme alınan içerisinde çeşitli manzum ve mensur yazılar barındıran okul kitabı.
Lot: 39 > Gazete
Gazetenin kapağında, Mustafa Kemal Atatürk ve aralarında Kazım Özalp´ında bulunduğu heyetin Ertuğrul Yatı´nda alınmış fotoğrafları yer almaktadır. *Ciltten çıkmadır.
Lot: 40 > Gazete

Gazetenin kapağında, Mustafa Kemal Atatürk Millet Meclisi´nde nutuk irad ederken onu radyodan dinleyen halkın illüstre edildiği görsel yer almaktadır. Bu tasvirin sebebi, Telsiz Telefon Mürsile Merkezi´nin kurulmasıyla birlikte, Millet Meclisi´nin oturumları telsiz marifetiyle halka naklen yayınlanacaktır. Bu gelişme tasvirin alt başlığında şu sözlerle açıklanmıştır: "Gazi´nin heybetli ve madeni sadası onu henüz görememiş olan bütün vatandaşların bile kulaklarına vasıl olarak kalplerine inşirah ve itmainen dönecektir." *Ciltten çıkmadır.

Lot: 41 > Gazete
Gazetenin kapağında yer alan alt başlık, "Türkiyemizde hükümet şekli tayin etmiştir: Cumhuriyet ilk Reis-i Cumhurumuz´da muayyendir: Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri..." sözleri ile başlamakta ve "Bu resmimiz ile muhterem gazimizi mukahhur düşmanlarından mürekkep bir çerçevenin içinde, karilerimize takdim etmek şerefini kazanıyoruz" sözleri ile son bulmaktadır. Alt başlıkta bahsedilen mukahhur düşmalar arasında Sultan Vahdettin göze çarpmaktadır. *Ciltten çıkmadır.
Lot: 42 > Fotokart
Lot: 43 > Fotokart
Lot: 51 > Fotoğraf
Milli Mücadele yıllarında özellikle Malgaç Baskını ile adını duyuran Yörük Ali Efe, Aydın yöresinde düşmanın ilerlemesini durdurmuş ve emrindeki zeybeklerle Aydın´ın kurtuluşu için mücadele vermiştir. Bu süreçte dostu Kıllıoğlu Hüseyin Efe´nin desteğiyle beraber, Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusuna ellerinden gelen yardımı yapmışlardır.
Lot: 53 > Efemera
Lot: 58 > Efemera
Lot: 59 > Efemera
Lot: 61 > Fotoğraf
Fotoğraflardan ikisi 9x6 cm, diğerleri 14x9 cm...
Lot: 62 > Fotoğraf
Fotoğrafta yer alan tabelada, "Askeri Sanai Mektebi, 1340" yazılıdır.
Lot: 63 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "İşkodra hatıratından: 15 Temmuz 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda müretteb Bİrinci Fırka tarafından icra edilen resmi geçit manzarasından." yazılıdır.
Lot: 64 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "İşkodra hatıratından: 15 Temmuz 1326´da İşkodra´nın Yılan Ovası´nda müretteb Bİrinci Fırka tarafından icra edilen resmi geçit manzarasından." yazılıdır.
Lot: 65 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "Bağdat´tan" ibaresi yer almaktadır.
Lot: 67 > Efemera
Dilekçede, Küçük Çarşı´da tuhafiye ve kırtasiye dükkanı işleten Hulusi Efendi´ye pul verilerek bayi tayin edildiğini ve Rum Kulübü´nün pul kullanmayı kabul etmeyip kendilerine mühür verilmesini istediği belirtilmiştir.
Lot: 82 > Efemera
Umum Kumandan mektupta , Hasan Efendi şehadet ettiğinden, ordudan çıkarılması istenen askerlerin eğer kayda değer bir sebebi yoksa çıkarılmamasını emretmiştir.
Lot: 84 > Efemera
Şehremaneti yani bugünkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Harita Şubesi müdürü Necib Bey´e hazırlatılmıştır bu nedenle Necib Bey haritaları olarak adı anılmaktadır. Toplamda 15 paftadan oluşan haritaları önemli kılan her bölgenin sokak isimleri, kamu binaları, mezarlıklar, orman, göller, kuyular, dereler, arsalar, tarlalar, köprüler, eski kale duvarları, tramvay ve tren hatları, su güzergâhı ve şehir hudutlarının detaylı olarak gösterilmesidir.
Lot: 86 > Efemera
Resimlerin çoğunda muallimin imzası yer almaktadır.