Anasayfa /
CUMARTESİ
CUMARTESİ
CUMARTESİ, 07.10.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 226 Ürün
Lot: 1 > Efemera
İstanbul:Beyazıt Camii ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi - İzmir: Saat Kulesi
Lot: 2 > Efemera
1) Kolcularla çatışan tütün kaçakçıları 2) Balkanlarda görevli Türk ordu mensupları
Lot: 3 > Efemera
1) Osmaniye Nişanı 2) Mecidiye Nişanı 3) Hilal Nişanı
Lot: 4 > Efemera
1) Yemen´de İngilizlere sürpriz bir saldırı düzenleyerek püskürten Türk birlikleri (Chocolate Juncosa) 2) Müttefiklere bağlı sömürge birliklerinin Türk siperlerine baskını (Chocalate Pi)
Lot: 5 > Efemera
Markalar: Nefaset, Jön Türk (3 adet), Samsun, Varakü´l-Kemal (2 adet), Şadırvan, Latif, El-Kahire, İmtiyazlı, Basra, Erna, Varakü´ş-Şeab el-Arabi, Hind (2 adet), İhrar-i Cumhuriyet, Şifalı, Anadolu, Bengazi, Kamer (2 adet), Varakü´l Kesad, Otomatik, Botton (1 adet latin harfli, 1 adet Osmanlıca), Mısır Zir, Haui Goui, Arslan, Marifetli, Joseph Helie, Saire, Damgalı Devlet-i Aliye-i Osmaniye (Sultan Mehmet Reşad tuğralı), Papier Royal (2 adet), Varakü´l-Hilal el-Mısri, D.F. Rabbath, J.B, Türkmen, Ana Yurdu.
Lot: 6 > Efemera
Lot: 7 > Efemera
Lot: 8 > Efemera
Kağıt üzerinde, "İslam yetimlerine muavenet muktezi hamiyetdir, hamiyetini düşünen bu nefis sigara kağıdını kullanmalıdır."
Lot: 13 > Efemera
Lot: 16 > Efemera
Zafer Abideleri Teberruat Komisyonu ve veznedar Kasım Efendi´nin imzasını taşımaktadır.
Lot: 17 > Kartpostal
Lot: 18 > Kartpostal
Arka yüzünde "Dr. Ali Rıza Sanul - İzmir" damgası mevcuttur.
Lot: 19 > Fotoğraf
Arka yüzünde İstanbul´un konumuna dair ansiklopedik bir yazı yer almaktadır.
Lot: 23 > Kartpostal
*Kartpostal yüzeyinde lekeler mevcuttur.
Lot: 28 > Kartpostal
Arka yüzünde "Dr. Zare Karakaş Arşivi - İstanbul" damgası mevcuttur.
Lot: 42 > Fotoğraf
Fotoğraf Almanca bir evrakın üzerine yapıştırılmıştır.
Lot: 45 > Fotoğraf
Tarih bilgisi fotoğrafın arka yüzüne not düşülmüştür.
Lot: 48 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "(...) İstanbul Zabıtan Kursu´na bir ay iştirake geldiğim vakit aldırdığım fotoğrafım" notu yer almaktadır.
Lot: 49 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "Ata kardeşim, muvakkat (geçici) bir hayalin muvakkat hatırası. 12 Mayıs 34" notu yer almaktadır.
Lot: 50 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, subayın annesine hitaben kaleme aldığı ithafı yer almaktadır.
Lot: 51 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, "Ihlamur Hatırası, 28 Nisan 1337" notu ve subayların imzaları yer almaktadır.
Lot: 54 > Kartpostal
Lot: 55 > Kartpostal
Kartpostal yüzeyinde aşınmalar mevcuttur.
Lot: 56 > Kartpostal
Kartpostalın orta üst bölümünde aşınma mevcuttur.
Lot: 57 > Kartpostal
Lot: 58 > Kartpostal
Lot: 60 > Kartpostal
Arka yüzü Fransızca mektuplu.
Lot: 65 > Fotoğraf
Fotoğrafın arka yüzünde, yüzbaşı annesine hitaben kaleme aldığı mektup yer almaktadır. Sözlerine, "İstikal-i Milliyemiz uğrunda" ifadesiyle başlamış ve bu uğurda mücadele eden askerleriyle aldırdığı fotoğrafı annesine hediye etmiştir. Annesinden hayır duaları beklediğini ve ellerinden öpüp, hürmetlerini ilettikten sonra mektubunu bitirmiştir.
Lot: 66 > Fotoğraf
Gazi´nin solunda, elinde kazananların listesini tutan Hüsrev Gerede, onun yanında ise elinde ödüllü zarf olduğu halde Refet Bele görülmektedir. Aynı gün, Kars´ın düşman işgalinden kurtarıldığı haberi Ankara´ya ulaşmıştır.
Lot: 76 > Efemera
"İnayeti hak ile ve atiye büyük bir emniyetle Toygarhamza Mahallesi´nde Çınar Yokuşu´nda küşadına (açılışına) muvaffak olduğum "Aile Kileri" namı ile mevsum küçük bakkaliye dükkanını etrafını muhit olan bir çok muhterem ailelerin rağbet ve teveccühlerine muntazırdır. Müşterin-i Kiram´ın hakkımda gösterecekeleri rağbetle bizleri teşvik edecekleri gibi uzak mahallelerden nispeten ucuz fiyatla tedarik edecekleri erzak-ı vesaireyi aynı fiyatla dükkanımızdan bila zahmet temin edecekleri şüphesizdir. Müşterin-i kiramın arzu buyuracakları her nevi ezakı ihzar ile rağbet ve teveccühe ammeyi bir kat daha tezyide çalışacağım. Bakkaliyenizi, ciddi bir istikametle tarik-i ticarete henüz dahil olan bir vatandaşın şu küçük dükkanından tedarik etmek lütfunu derik buyurmayacağınızdan kaviyyen emirdarım."
Lot: 77 > Efemera
Tramvay- Elektrik-Gaz şirketleri: Du GAz De Beyrouth, COmpagnie Generale D´omnibus et D´ Autobis De Constantinople, Transport Electricite, Trabzon Electrique, Dersaadet Tramvay Şirketi, Selanik Tramvayı, Eclairage Gaz Electricite, Tramvay Et Electricite De Damas, Electricite et Tramvays en Orient. Arazi-Ziraat ve Çiftçilik şirketleri: İzmir Mezbahası Türk Anonim Şirketi, Regie De Terrains De Salonique, Uşak Terakki Ziraat Türk Anonim Şirketi, Drama Ziraat Osmanlı Anonim Şirketi, İncirli Çiftliği İmarat ve İnşaat Osmanlı Anonim Şirketi, Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi, Selanik Cedid İplik Fabrikası. Filmcilik şirketleri: Magic Societe İnternationale De Films&Cinema, Pera Palace Hotel De Constantinople. Eczacılık: Droguerie Centrale D´orient S. A. Turque Tahvil kuponları: Emprunt Ottoman, Empire Ottoman, Talon Gouverement Imperial Ottoman, Conseil De Dette Publique Repartie De L´Ancien Empire Ottoman,
Lot: 78 > Efemera
Takvim-i Vekayi gazetesi, Osmanlı Devleti´nin ilk resmi gazetesi olma özelliğini taşıyan gazetedir. Vukuat-ı Resmiyye ve Gayr-ı Resmiyye olmak üzere iki ana başlık ve “Umûr-ı Dâhiliyye, Mevâdd-ı Askeriyye, Es’âr, Fünûn, Tevcîhât, Tevcîhât-ı İlmiyye, Umûr-ı Hâriciyye, Garîbe” gibi alt başlıklarla yayımlanmıştır. Satışa sunulan bu sayfalarda, "Mevadd-ı Askeriye" başlığı altında askeri atamaları konu alınmıştır. Bir diğer başlık olan "Gayr-ı Resmiyye" de ise, İstanbul´da yaşanan iki yangından bahsedilmiştir.
Lot: 81 > Efemera
Kat izlerinin olduğu kısımlarda aşınmalar mevcuttur.