Hat


Currency Converter:

Toplam Ürün : 6520
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Nesih karalama çalışması, 21x4 cm...

Kağıt üzerinde, "M. İzzet Kazasker" notu yer almaktadır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hoca işi, sülüs yazı ile yazılmış Ahzab Suresi´nin 3. Ayet-i Kerimesi, 22x15 cm...

Yazı, Allah (sana) koruyucu olarak yeter anlamına gelen, "Ve kefâ billahi kefilen" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hoca işi, sülüs yazı ile yazılmış Hadis-i Şerif, 48x20 cm...

Yazı, Himmetin yüceliği imandandır anlamına gelen, "Ulüvvü´l-himmeti mine´l-îmân." şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs meşk, 23x15 cm...

Kağıdın her iki yüzünde meşk mevcuttur. Yazı, başarıyı sağlayan Allah´tır; O, en iyi dost ve en iyi yardımcıdır anlamına gelen ´´Allahü veliyyüt-tevfîk, ve Hûve ni´mel Refîk.´´ şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs meşk, 16x3 cm...

Yazı, "Men kane lehü kînen feleyse lehü dînen." şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hoca işi, sülüs meşk, 19x9 cm...

Hadis-i Şerif yazılıdır. *Sol alt kısımında yırtık vardır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs meşk, 27x10 cm...

"Kendin için ne seversen, başkaları için de onu sev." Hadis-i Şerif´inin Türkçesi ve Arapçası yazılıdır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Rika´ yazı, 21x7 cm...

Yazı, "Kalbinde biraz Allah korkusu olan her sahib-i vücudan kendi nef´i için başkalarına zarar etmez ve hiç kimseyi incitmez, hatta bir parça saygısı olan bile narva-ü ef´al ve nebce-i ahval ve harekatından halktan utanmasa, çekinmese de Allah´tan haya eder. Zira Allah herkesin kalbini ve her şeyini bilir ve görür." şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Nesih yazı, 18x12 cm...

Yazı, "Peygamberimizi ma´nada görmek için bu salavatı yüz bir kere oku: Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli alâ ruh-i Muhammedin fil ervahi ve alâ cesedihî fil ecsâdi ve alâ kabrihi fil kuburî" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Rika´ yazı, 21x7 cm...

Yazı, "Mide, boşaldıktan sonra doldurulmalıdır. Mide memeden üç, dört saat sonra boşalır." şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs meşk, 25x16 cm...

"Ve mâ erselneke illâ rahmeten lil alemîn" ayeti ve başka ayetler meşk edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs meşk, 25x16 cm...

"Ve mâ erselneke illâ rahmeten lil alemîn" ayeti ve başka ayetler meşk edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Hoca işi, ta´lik yazı, 34x25 cm...

Yazı, ve O (Allah) her şeye kâdirdir anlamına gelen, "Ve hüve alâ külli şeyin kadîr" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Sülüs yazı, 34x25 cm...

Yazıda, birinci satırda, hayırlı işlerimizi kolaylaştır anlamına gelen "Yessirlenâ hayra´l umûr"; ikinci satırda, Türkçe, "Her şeyi temiz tutmak"; üçüncü satırda tamamlanmış, O (Allah) her şeye kâdirdir anlamına gelen "Ve hüve alâ külli şeyin kadîr" yazılıdır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Ta´lik yazı, 34x12 cm...

Yazı, "Hala mı şükretmezsiniz ?" anlamına gelen, Enbiyâ Suresi´nin 8. Ayet-i Kerimesi "Fehel entüm şakîrûn" yazılıdır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Talik Osmanlıca şiir, 38x23 cm...

Şiir "Umurun hakka tefviz et haris-i intikam olma/ Cenâb-ı hakim-i mutlak ne işlerse adalettir" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Talik Osmanlıca şiir, 38x23 cm...

Şiir "Umurun hakka tefviz et haris-i intikam olma/ Cenâb-ı hakim-i mutlak ne işlerse adalettir" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Halim Özyazıcı terekesinden, divanî yazı, 25x7 cm...

Yazı, "Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı arasında munakit" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Halim Özyazıcı terekesinden, celi ta´lik yazı, 24x22 cm...

"Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt vermen müminlere fayda verir." anlamına gelen, Zariyat Suresi´nin 55. Ayet-i Kerimesi, "Ve zekir fe´innez-zikara tenfeul mü´minün." yazılıdır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

Halim Özyazıcı terekesinden, sülüs karalama çalışması, 20x14 cm...

Kağıdın her iki yüzünde çalışma vardır. *Sağ alt kısımında yırtık vardır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Talik Ayet-i Kerime, 20x7 cm...

"Ela bi zikril´llahi tatmainnül kulub" yazılı, anlamı Kalbler Allah´ı anmakla huzura kavuşurdur

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Talik Ayet-i Kerime, 20x7 cm...

"Ela bi zikril´llahi tatmainnül kulub" yazılı, anlamı Kalbler Allah´ı anmakla huzura kavuşurdur

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Halim [Özyazıcı] ketebeli, ta´lik yazı, paspartu: 30x21 cm, yazı: 14x8 cm...

Yazı, "Kesmem ümidimi Eltaf-ı Hüdâ´dan Zira kerem ve lutfu füzündur benim ümidimden." şeklindedir.