İstiklâl Marşı'nın İlk Bestesinin Osmanlıca Notası, Bestekâr: Ali Rifat Çağatay, Kağıdçılık ve Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi, 28x32 cm

Nota yıpranmış hâldedir.