Müdafaa-i Milliye Vekâleti Ordu Dâiresinde Vazifeli Erkân-ı Harb Binbaşı Mehmed Efendi'ye Verilmiş Kırmızı Şerit İstiklal Madalyasının Osmanlıca Beratı, yıpranmış ve yırtılmış hâliyle, 1927 târihli, 34x52 cm